Klipp fra media

Filter: September 2020 siviltsamfunn

Vi har råd til det grønne skiftet

DN (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Marie Storli (leder for Rethinking Economics Norge): For å bygge en bærekraftig økonomi som fungerer innenfor planetens grenser, må vi dirigerer pengene i riktig retning. På samme måte som man på 30-tallet måtte ta et oppgjør med datidens dogmer må vi i dag ta et oppgjør med vår forestilling av at pengepolitikken er, og må være, nøytral. I stedet kan vi bruke pengeskapelsen aktivt for å nå de målene vi har satt oss, om å bygge en bærekraftig økonomi som fungerer innenfor planetens grenser.

Jeg applauderer ikke, Erna

Bergens Tidende (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Sara van der Moer (Sotra, medlem i Extinction Rebellion): Mandag 21. september fikk jeg helt «olje» over meg foran Olje- og energidepartementet, under en fredelig aksjon med Extinction Rebellion. Fordi jeg føler at det er min moralske plikt til å handle. Nå. Vi befinner oss i en akutt klima- og økologisk krise, men våre politikere er handlingslammede. Med denne performancen ville jeg vise hvor sårbare vi mennesker er, og naturen som helhet. Vi står nakne foran krisen.

Kanskje det er du som bør tørke av deg oljen, Erna?

Nettavisen (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Arild Nøkland (medlem av Extinction Rebellion Norge): Vi applauderer alle tiltak som kan redusere klimagassutslippene; også karbonfangst. Det er imidlertid ikke aktivistene som bør tørke av seg oljen.

EU må lære av tidligere feil

Klassekampen+ (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna): EU-pakten er tydeligere på det ansvaret europeiske land må ta for å relokalisere mennesker på flukt i Europa, samt hva som skjer dersom land ikke følger opp. Selv om Norge ikke er med i EU, angår den nye avtalen oss i aller høyeste grad, all den tid vi er med i det europeiske asyl- og migrasjonssamarbeidet. Regjeringen må sikre barns rettigheter står sentralt i den nye avtalen.

Brasil i flammer

Klassekampen+ (meninger) | 29.09.2020

Kommentar av Ninthu Paramalingam (Latin-Amerikagruppene Blindern): Vi krever at den norske regjeringen tar stilling til den kritiske situasjonen i Brasil, samt hjelper til med å slukke brannene og redde liv ved å støtte organisasjoner på bakken. Som et land som henter ut flere millioner kroner fra investeringer i miljøødeleggende industrier i Brasil, har Norge et stort ansvar for å beskytte naturen som er igjen og urfolket som lever av den. Den norske regjeringens stillhet er alarmerende, spesielt for en nasjon som prøver å fremstå som miljøvennlig og grønn.

Derfor nektet jeg å flytte meg (XR/klima)

Dagsavisen (debatt) | 29.09.2020

Kommentar av Arild Nøkland: Jeg var med på Extinction Rebellion sin aksjon, der flere gater ble blokkert med bannere og aktivister som hadde låst seg sammen til hverandre. Forbipasserende kunne se bannere med budskapet: «Oljealderen er over, grønn omstart nå!» og «For deg og fremtidige generasjoner». Målet var selvsagt ikke å forstyrre vanlige folk. Målet var å få myndighetene til å handle i klimapolitikken.

Åpen avgrunn

Klassekampen+ (meninger) | 26.09.2020

Kommentar av Nina Sofie Pedersen (Nei til Atomvåpen): Tre tidligere ministre fra Arbeiderpartiet ba denne uken regjeringen om å ta ansvar og slutte seg til FNs atomvåpenforbud. Nå er det på tide at Arbeiderpartiet lytter til ungdomspartiet, grasrota i eget parti og sine tidligere ministre og tar tilbake lederrollen i arbeidet for nedrustning og avskaffelse av atomvåpen.

Vi må skape et bærekraftig matsystem nå

Nationen (meninger) | 26.09.2020

Kronikk av Lillian Bredal Eriksen (Seniorrådgiver, Forum for utvikling og miljø): Det er en god start at sentrale aktører som FN, EU og regjeringen ønsker seg bærekraftige matsystemer. Spesielt viktig blir FN-toppmøtet om mat i 2021 som skal dreier seg om matsystemer. Dette må bli en ambisiøs konferanse som legger til rette for bærekraft i alle ledd i verdens matproduksjon. Dette vil være sentralt også for å kunne nå bærekraftsmålene i sin helhet innen 2030. Og ikke minst så vil vi stå bedre rustet dersom det kommer en ny pandemi.

Linjeskifte i Høyre?

Klassekampen+ (meninger) | 26.09.2020

Debatt av Line Khateeb (leder, Palestinakomiteen): Ingjerd Schou, medlem av Stortingets utenrikskomité for Høyre, har 23. september et innlegg med tittelen «Det nye palestinaspørsmålet». Schou insinuerer at palestinernes kamp har mistet sin relevans og peker på den geopolitiske situasjonen.

Dagens ledere må raskt endre standpunkt om atomvåpen

Aftenposten (meninger) | 24.09.2020

Kommentar av Robert Mood (president, Røde Kors): Alle fornuftige mennesker bør støtte FNs traktat mot atomvåpen, slik 55 tidligere internasjonale ledere nå tar til orde for i sitt opprop til verdens regjeringer. Blant dem er seks norske statsministre, forsvarsministre og utenriksministre. Ingen land kan beskytte innbyggerne sine om det skulle bli en altomfattende atomkrig i dag.

Bistand er viktigere enn noensinne

DN (meninger) | 24.09.2020

Debatt av Lisa Sivertsen (leder i politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp): Høyres programkomité foreslår å «redusere midlene som brukes til bistand». Men ved å sette enigheten om én prosent av brutto nasjonalinntekten (bni) til bistand i spill, vil vi risikere at det er her debatten havner, fremfor på resultatene av bistand. Vi lever i en krevende tid, hvor det å senke ambisjonsnivået for norsk bistand er svært uheldig. Koronapandemien har ført til redusert verdenshandel, et massivt fall i investeringer fra næringsliv og økt fattigdom.

Derfor sperret vi veien

Aftenposten (meninger) | 24.09.2020

Synne Røisland (15), Talsperson for Extinction Rebellion, på Si;D: Mandag 21. september gjennomførte miljøorganisasjonen Extinction Rebellion Norge sitt største opprør så langt. Vi sperret veikryss, lenket oss sammen, limte oss til dører, kledde oss nakne og nektet å flytte oss fra inngangen til flere departementer. Dette gjorde vi for å få regjeringen til å fortelle sannheten om at norsk oljepolitikk er i strid med Parisavtalen. Vi vil at de skal stanse all støtte til oljeleting og gjennomføre en grønn energiomstilling.

Vi var rausare før

Bergens Tidende (meninger) | 24.09.2020

Kommentar av Emil André Erstad (Kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomitéen og tidlegare rådgjevar i KrF): Hadde det politiske miljøet i Norge på eksempelvis 1990- eller 1960-talet visst at vi i 2020 skulle ha ein oppheita debatt over spørsmålet om å ta imot 50 små menneske frå ein nedbrent flyktningleir på ei gresk øy, ville dei nok rista på hovudet.

Palestinerne har en annen versjon enn BT

Bergens Tidende (meninger) | 24.09.2020

Debatt av Conrad Myrland (Daglig leder i Med Israel for fred - MIFF): Det ser ut til å falle BT tungt for brystet at land i Midtøsten velger samhandel og samarbeid for å lege sårene.

Vi vil ha svar, NRK!

Klassekampen+ (meninger) | 23.09.2020

Kommentar av Jan P. Hammervold (Ship To Gaza): Ship to Gaza Norway har gjennom flere annonser i Klassekampen dokumentert NRKs forvridde og feilaktige dekning av Israels daglige overgrep mot palestinerne i Gaza. Inkompetansen formelig løper løpsk i NRKs utenriksavdeling. Ser de ikke, eller vil de ikke se? Er det en bevisst og villet politikk for å støtte korrupsjonstiltalte Netanyahu? Jeg vet ikke hva som svir mest for en som i årevis har hatt ubetinget tillit til NRKs dekning av Midtøsten. Jeg tror jeg foretrekker inkompetansen, det svir minst.

Hvorfor skal vi bry oss om Moria?

Aftenposten (meninger) | 23.09.2020

Kommentar av Katrin Glatz Brubakk (Barnepsykolog, Leger Uten Grenser): Jeg har vært i Moria åtte ganger og sett på nært hold hvordan barn har begynt med selvskading som følge av uroen og usikkerheten de lever i. Jeg har holdt hendene til skjelvende tiåringer som vil dø fordi de ikke orker være redde lenger. Det er klart det gjør inntrykk. Det gjorde det også da jeg møtte lignende historier da jeg jobbet i Egypt og i Kongo. Den store forskjellen er at dette skjer i Europa.

Vi jobbar for ei naturvenleg omstilling

Bergens Tidende (meninger) | 22.09.2020

Debatt av Per Hanasand (styreleiar Den Norske Turistforening), Silje Lundberg (leiar Noregs Naturvernforbund), Helene Ødven, (talsperson DNT Vest og dagleg leiar Bergen og Hordaland Turlag) og Synnøve Kvamme (fylkessekretær Naturvernforbundet Hordaland): I BT 12. september spør Olav Bruvik kva Den Norske Turistforening og Naturvernforbundet vil i klimasaka. Det korte svaret til Bruvik er at vi jobbar for ei naturvenleg omstilling til eit fornybart samfunn. Intakt og urørt natur er ein avgjerande reiskap i klimakampen, i innsatsen for naturmangfaldet og i arbeidet for å sikre økosystemtenestene. Utan ein fungerande natur har vi ingenting å stille opp med mot klimaendringane

Gi oss et hyrdebrev!

Klassekampen+ (meninger) | 22.09.2020

Kronikk av Elisabet B. Breen (mormor, teolog og medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon): Kjære biskoper! Stadig flere sliter med å forholde seg til virkeligheten: en global krise av uante dimensjoner. Gi oss et hyrdebrev om kirken og økokrisa som er kort nok til å leses i en gudstjeneste. Slagkraftig nok til å spikres på kirkedøra. Inderlig nok til å bore seg dypt ned og strekke seg langt ut. Ledere av kirken, led oss!

Er dette et politisk linjeskift?

Dagsavisen (debatt) | 22.09.2020

Kommentar av Ed Brown (Stefanusalliansen): Vi skulle så gjerne sett at Høyre sa tydelig fra om at trosfriheten internasjonalt er under bekymringsfullt press.

Full fart og uten innsyn etter brexit (handel/WTO)

Nationen (meninger) | 20.09.2020

Kommentar av Camilla Hansen (Politisk rådgiver i Attac): I Norge og i Europa står føre-var-prinsippet sentralt i regulering av mat, jordbruk og miljø. Prinsippet har i flere år vært under sterkt press fra handelsavtalenes bestemmelser. Blant annet har EUs forbud mot import av storfekjøtt fra dyr behandlet med veksthormoner blitt klaget inn i WTO. Det samme har unionens midlertidige forbud mot genmodifiserte organismer. Til tross for at forbudene var basert på føre-var-prinsippet, tapte EU begge sakene. Forbudene var i strid med WTOs regler for veterinære og plantesanitære tiltak. At den norske regjeringen nå åpner for at avtalen med Storbritannia skal ha enda mer omfattende regelverk enn det eksisterende i WTO, er derfor svært urovekkende.

En helt grei avtale?

Klassekampen+ (meninger) | 19.09.2020

Debatt av Hege Skarrud (leder i Attac): Bjørgulv Braanen skriver på lederplass i Klassekampen 16. september at britene vil ha en handelsavtale med EU som den EU har med Canada (Ceta), fordi avtalen «ikke inneholder krav om suverenitetsavståelse eller underleggelse under EUs jurisdiksjon». Her har Braanen misforstått CETA-avtalen. Den innebærer nemlig suverenitetsavståelse. Riktignok ikke til EUs domstol, men til overnasjonale handelsdomstoler og komiteer utenfor demokratisk kontroll.

Galgen

Klassekampen+ (meninger) | 19.09.2020

Kommentar av Arild Nøkland (medlem i Extinction Rebellion): Vi sier at røyking dreper, men ikke at olje dreper. Hvorfor er det slik? Extinction Rebellion gjennomførte i går en aksjon foran Stortinget som benyttet sterke virkemidler. Tre unge mennesker ble hentet ut fra folkemengden og plassert i en galge med en løkke rundt halsen, stående på blokker av smeltende is. Et banner formidlet budskapet for aksjonen: «Oljeindustrien dreper, vi vil leve». Det ble samtidig lest opp sitater fra personer i politikken og oljeindustrien.

Afghanistan er ikke trygt (brannen i Moria)

Dagbladet (meninger) | 19.09.2020

Kommentar av Linn Herland Landro (Styreleder i Refugees Welcome Norway): Afghanske barn og ungdom er noen av dem som lider mest og som blir minst ivaretatt. Ville det ikke vært fint dersom samtlige av våre politiske partier rettet et søkende blikk mot hva det er som egentlig gjør at så mange ungdom må rømme fra fødelandet sitt?

Dette bør få Norge til å reagere (amazonas/handel)

Dagbladet (meninger) | 18.09.2020

Kommentar av Anna Bjørndal (utenlandssjef i Regnskogfondet): Folkelige initiativer, investorer og sivilsamfunnsorganisasjoner trenger drahjelp fra øverste nivå: Vil Norge stille tydelige krav til Brasil om hva som må til før vi kan ratifisere vår handelsavtale med Brasil og nabolandene i Mercosur, slik de brasilianske organisasjonene ber om? Vil Norge signalisere til OECD at organisasjonen ikke bør starte medlemskapsforhandlinger med Brasil nå, så lenge avskogingen fortsetter?

Valgets kval

Dagsavisen (debatt) | 18.09.2020

Kommentar av Henriette Killi Westhrin (generalsekretær i Norsk Folkehjelp): Mange ord blir brukt til å beskrive betydningen og nødvendigheten av å stramme inn Høyres innvandringspolitikk, men det besvares best med ordene Høyre selv bruker når de lanserer nytt forslag til partiprogram: – Vi skal vinne valget i 2021! Det ønsker Høyre å oppnå gjennom en rekke tiltak. Høyre understreker Norges plikt til å hjelpe, men siden Norge er et høykostsamfunn så er det bedre at vi hjelper dem der de er.

EU fremskynder gassens død

E24 (meninger) | 16.09.2020

Kronikk av Stig Schjølset (Fagsjef i Zero): EU-kommisjonens forslag skal nå diskuteres av EU-parlamentet og EUs medlemsland. EU-parlamentet har allerede vedtatt at målet må være minst 55 prosent. Medlemslandene er mer delt, men signalene fra EU er krystallklare. Fossil energi skal fases ut, og det skal satses massivt på grønn industri, fornybar energi og hydrogen. Det vil også definere rammene for norsk energi- og klimapolitikk mot 2030.

EU og Moria

Nationen (meninger) | 13.09.2020

Kommentar av Victoria Elisabeth Andal (Sentralstyremedlem i Ungdom mot EU): Det er på tide at EU våkner opp og innser at deres flyktningpolitikk ikke fungerer. Det skal ikke være slik at barn søker varmen i brennende telt.

Er de sårbare nok nå?

Dagbladet (meninger) | 10.09.2020

Kommentar av Sissel Aarak (fung. generalsekretær SOS-Barnebyer): I ruinene av den nedbrent Moria- leiren må Norge nå jobbe for å gjenreise både livene til de vi tar imot og vårt eget humanitære kompass.

Når politikk dreper

Vårt Land (verdidebatt) | 10.09.2020

Kommentar av Katrin Glatz Brubakk (Barnepsykolog, feltarbeider og medlem i Ressursgruppen Evakuer barna fra Moria): Vi har skrevet, samlet sko, demonstrert, snakket, ropt og hvisket om at en katastrofe kommer til å skje i Moria om ikke politikken legges om. Nå bør Ropstad holde seg for god til å prøve å skinne i flammenes grusomme lys.

Hvem sitt ansvar?

Klassekampen+ (meninger) | 09.09.2020

Debatt av Anje Bakken Riise (leder i Framtiden i våre hender): Har vi som enkeltmennesker ansvar for å kutte i klimautslippene våre, eller er klimakrisen et problem som bare kan løses politisk? Problemstillingen er oppkonstruert, det er også svaret fra Aslak Sira Myhre (29. august). Han mener tilsynelatende at klimakrisen må løses gjennom å regulere alles atferd gjennom lovverket.

1 - 30 av 37
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.