Klipp fra media

Filter: August 2020 siviltsamfunn

Still krav til Kina!

Klassekampen+ (meninger) | 29.08.2020

Kommentar av Muetter Iliqud (kommunikasjonsansvarlig i Den norske Uighurkomiteen): Kinas utenriksminister Wang Yi hadde samtaler med statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide på torsdag. Vi tviler på at uigurenes rettigheter ble prioritert over nok en frihandelsavtale.

Norge må stå ved sine internasjonale forpliktelser

Vårt Land (verdidebatt) | 28.08.2020

Kommentar av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp): Pandemien og håndteringen av den gjør at millioner mister livsgrunnlaget sitt, samtidig som mange fratas sine rettigheter. Behovet for humanitær hjelp øker. Pandemien stopper vaksinering av barn og holder de hjemme fra skolen. Det er enormt vanskelig for utviklingsland å finne penger kampen mot korona. Og det kommer til å bli enda vanskeligere å få i gang økonomien etter pandemien. Det er viktigere enn noen gang at Norge prioriterer internasjonal innsats mot fattigdom i statsbudsjettet. Hjelper vi ikke nå blir det vanskeligere og dyrere å hjelpe senere, og ringvirkningene blir enorme.

To CO2-fangstanlegg er dobbelt så bra som ett

VG (meninger) | 28.08.2020

Kommentar av Ole Henrik Almlid (administrerende direktør, NHO), Hans Christian Gabrielsen (leder, LO), Anniken Hauglie (administrerende direktør, Norsk olje og gass), Stien Lier Hansen (administrerende direktør, Norsk Industri), Marius Holm (daglig leder, Zero) og Frederic Hauge (daglig leder, Bellona): Skal regjeringen nå de nasjonale klimamålene, og bidra til Europas mål og den globale klimautfordringen, er tiden inne for å sette kraft bak festtalene og støtte begge fangstprosjektene Norcem og Fortum Oslo Varme.

Tydelig tale om trosfrihet i Kina

Vårt Land (verdidebatt) | 27.08.2020

Kommentar av Bjørn Engesland (generalsekretær i Helsingforskomiteen) og Ed Brown (generalsekretær i Stefanusalliansen): Det er gode grunner for utenriksminister Ine Eriksen Søreide til å snakke med sin kinesiske kollega om både koronasituasjonen, arbeidet som venter Norge i Sikkerhetsrådet og den økende spenningen mellom verdens sterkeste militære og økonomiske makter. Vi er glad for at utenriksminister Søreide også inkluderer menneskerettigheter på sakslisten. Ønsket er «å styrke forholdet til Kina», sier utenriksministeren, ifølge NTB. Men undertrykkelsen av fundamentale rettigheter i Kina er så grov at protesten ikke må underordnes jakten på en frihandelsavtale med regimet i Beijing.

Nødbluss fra Gaza

Klassekampen+ (meninger) | 26.08.2020

Kommentar av Jan P. Hammervold (Ship to Gaza Norway): Verden har snudd ryggen til Gaza og aksepterer folkerettsbruddene og den kollektive avstraffelsen. Ikke minst Norge. Regjeringen belønner overgriperen gjennom regjeringsplattformen med å: «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel». At Gaza ifølge FN vil være ubeboelig i løpet av 2020, affiserer tydeligvis ikke utenriksministeren.

Sultan Erdogans maktgrep råkar religionsfridomen i Tyrkia

Stavanger Aftenblad (meninger) | 24.08.2020

Kronikk av Johannes Morken (Stefanusalliansen): Tyrkias president Erdogan kastar ut utanlandske misjonærar og lèt syriske islamistar truga på livet menneske som har konvertert frå islam.

Pandemisk utdanningskrise

Morgenbladet (meninger) | 21.08.2020

Kommentar av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna): Mens klasserom over hele Norge fylles opp av elever til skolestart, står de tomme i mange utviklingsland. I kjølvannet av pandemien følger nå en ny krise som truer fremtiden til millioner av barn.

Skolestart – for hvem?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 21.08.2020

Kommentar av Kristine Storesletten Sødal (Generalsekretær, Strømmestiftelsen): Vi ber utviklingsministeren og statsministeren om å sette utdanning på agendaen når de møter sine kolleger i partnerland, og bidra til at nasjonale utdanningsbudsjetter opprettholdes, styrkes og gis fleksibilitet gjennom krisen. Vi forventer at de tar tydelig til motmæle mot eventuelle krav om kutt i utdanningsbudsjetter eller lærerlønninger som måtte komme gjennom Det internasjonale pengefondets (IMF) og Verdensbankens krisefinansiering. Dette gjelder barn og unges framtid, og vi har ikke råd til at en hel generasjon faller utenfor.

Hva vil vi med Oljefondet?

Dagsavisen (debatt) | 20.08.2020

Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Ringstad (Tax Justice Network - Norge): Til tross for kritiske signaler fra Representantskapet har Norges Bank valgt å bruke sin formelle makt og tvinge ansettelsen gjennom. Prosessen har belyst svakheter og uklarheter i styringskjeden. Det er også stilt spørsmål ved om påtroppende leder Nicolai Tangen er riktig person til å ivareta Oljefondets embetsmannskultur og etiske profil, gitt hans organisering av sin private formue med utstrakt bruk av skatteparadiser. Denne saken handler først og fremst om hvilke verdier Norge skal stå for i verden.

Kanskje var det ikkje forgjeves

Vårt Land (verdidebatt) | 20.08.2020

Kommentar av Emil André Erstad (Kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomité): Håpet om at dommens time er komen for det kviterussiske regimet er sterkare enn på lenge. Eg håpar berre så djupt og inderleg at våre kviterussiske vener får den framtida dei fortener, og at vi om nokre år kan fortelje elevar og studentar om kva suksesshistorie den kviterussiske revolusjonen i august 2020 var for noko. Forhåpentlegvis kan revolusjonen bli ei historie om at det nyttar å springe naken gjennom gatene i Minsk og vifte med eit flagg.

To mektige brødre

Klassekampen+ (meninger) | 18.08.2020

Kommentar av Aron Halfen (seniorrådgiver Caritas Norge): I et nytt politisk landskap er det fortsatt behov for forsoningsarbeid etter den langvarige borgerkrigen, og rurale områder trenger utvikling. Det er avgjørende at den fremtidige økonomiske veksten kommer alle til gode. Det er mange marginaliserte grupper som har hatt det tungt under koronarestriksjonene, og Sri Lankas økonomi ble nylig nedjustert til et lavere middels inntektsland av Verdensbanken. Det gjenstår å se hvordan dette vil slå ut for demokratiet og minoriteter på Sri Lanka.

Grunn til å feire 75 år med atomfred?

Aftenposten (meninger) | 17.08.2020

Debatt av Lars Egeland (Nei til Atomvåpen): Sollien kommenterer ikke det uetiske i at ni atomvåpenstater har holdt resten av verdens land som gisler med et masseutryddelsesvåpen. Å feire at atomvåpnene skal ha skapt fred i 75 år er omtrent som å si til en som har sittet uskyldig dømt på dødscelle i årtier: Du kan jo feire at du tross alt ikke er blitt henrettet ennå!

Naturbruk for mer mangfold

Nationen (meninger) | 17.08.2020

Kronikk av Karoline Andaur (Generalsekretær WWF Verdens naturfond): Alle mennesker, enten en bor i Rollag eller Oslo, er en del av naturen. Og vi kan leve gode liv uten å forringe livsgrunnlaget vårt og naturens evne til å gi til kommende generasjoner. Sammen med Lundteigen skal vi presse på for at bærekraftig bruk av natur blir et viktig tema i det kommende stortingsvalget.

Torturen må få konsekvensar!

Bergens Tidende (meninger) | 17.08.2020

Kommentar av Martin Paulsen (Styreleiar i Raftostiftelsen): Rapportane frå Kviterussland viser tilhøve som ikkje berre bryt med grunnleggande menneskerettar som retten til frie val og ytrings- og forsamlingsfridom. Det er også svært alvorlege brot på FNs torturkonvensjon. Noreg bør bruke alle dei verkemidla vi har for å sørgje for at Lukasjenko vert stilt til ansvar for det som skjer her og no.

Ei uke etter eksplosjonen

Dagbladet (meninger) | 16.08.2020

Kommentar av Nour Wahid (Rådgiver i Redd Barna Libanon): Den første store røykskyen over Beirut så ut som et gigantisk utropstegn som svevde over byen – som en gigantisk markering av absurditeten vi har levd i de siste tolv månedene. Så smalt det.

Hva skjer i landet til vinneren av Nobels fredspris i 2019, Abiy Ahmed?

Adresseavisen (meninger) | 16.08.2020

Kommentar av Mulualem Adam Zerihun (Representant for Nordic Ethiopian council): Abiy Ahmeds filosofi er at «Etiopia skal gi samme mulighet for alle folkegrupper og enkeltmennesker i landet». Hans filosofi er ikke likt av oromoekstremister, som ønsker oromodominans i landet. Derfor har de begynt å sabotere hans administrasjon. Samme motstand oppstår også fra TPLFs side i Tigray-regionen. TPLF og ekstreme oromogrupper står nå sammen for å presse fredsprisvinneren ut av makten. Jeg mener Norge, nordmenn og den norske regjering må vite om denne situasjonen.

Tyranni i koronaens skygge

Klassekampen+ (meninger) | 15.08.2020

Kommentar av Aurora Nereid (daglig leder i Fellesrådet for Afrika): Det er både en humanitær, politisk og økonomisk krise som utspiller seg i Zimbabwe. Den krever et svar. Tiden er i ferd med å renne ut for menneskerettighetsforkjemperne, og vi må tørre å handle nå.

FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner svikter i Libya

Vårt Land (verdidebatt) | 13.08.2020

Kommentar av Sacha Petiot (Leger Uten Grensers landansvarlig i Libya): På tross av at situasjonen er blitt verre har FNs matvareprogram bestemt seg for å ikke dele ut mat i interneringssentrene.

Vi lever i konstant frykt (uigurer/Kina)

Klassekampen+ (meninger) | 11.08.2020

Kronikk av Muetter Iliqud (sekretær i Den norske Uighur­komiteen) og Adiljan Abdurihim (kommunikasjonsansvarlig i Den norske Uighurkomiteen): Norge er et innflytelsesrikt land med høy internasjonal status. Beskyttelse av menneskerettighetene er en hovedpilar i norsk utenrikspolitikk, men virkeligheten er annerledes. Ifølge Aftenposten har det norske oljefondet investert opptil 954 millioner kroner i kinesiske overvåkingsselskaper som Hikvision og Dahua. I 2017 inngikk disse selskapene avtaler i Øst-Turkestan til en verdi av rundt ni milliarder kroner. Disse selskapene er direkte involvert i undertrykkelsen av uigurer, og Oljefondet bør derfor revurdere sine investeringer og etiske retningslinjer. Dessuten har Norge sikret seg sete i FNs sikkerhetsråd.

Påfallende Sp-taushet om trosfrihet

Nationen (meninger) | 11.08.2020

Kronikk av Ed Brown (Stefanusalliansen): Jeg utfordrer norske partier til i langt større grad å vende blikket utover – for å sikre trosfrihet og religiøse minoriteter som utsettes for grove overgrep. Alle partier snakker i sine programmer tydelig om menneskerettigheter internasjonalt – om kvinners og jenters rettigheter, om retten til utdanning, kamp mot barneekteskap og menneskehandel, vern om miljø, ytringsfrihet, demokrati, rettsstat og det sivile samfunns betydning. Det er derimot et stort sprik i vektleggingen av trosfriheten i utenriks- og utviklingspolitikken.

Kina undertrykker all religion

Aftenposten (meninger) | 11.08.2020

Debatt av Johannes Morken, redaktør i Stefanusalliansen: I en kommentar 30. juli om frykt for kald krig skriver Therese Sollien om Kinas verdier. Hun nevner undertrykkelsen av uigurene, overgrepet mot demokratiet i Hongkong og overvåkingen av folket. Men Aftenposten forteller ikke at undertrykkelsen av all religion under president Xi Jinping er den verste siden kulturrevolusjonen.

Poenget er ikkje om vindkraft er stygt eller ikkje

Vårt Land (verdidebatt) | 10.08.2020

Debatt av Marcus Johannessen (Medlem i Motvind Norge): Bjørn Bore kan selje bustaden sin i Oslo og flytte kvar han vil. På Haramsøya vil eigedomsverdien gå til bunns når vindturbinane kjem.

Hviterussland velger sin fremtid

Morgenbladet (meninger) | 10.08.2020

Kommentar av Inna Sangadzhiyeva (Seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité): Det skjer ting i Hviterussland. Store folkelige protester kan være starten på slutten for 26 år med Aleksandr Lukasjenkos harde grep om makten.

Grønn vekst forsterker miljøproblemene!

Adresseavisen (meninger) | 08.08.2020

Debatt av Alette Sandvik (Nestleder i Naturvernforbundet i Trøndelag): Fungerende politisk redaktør i Adressa, Kato Nykvist, skriver i en kommentar den 27. juli at vi «av hensyn til miljø og klima bør bruke mer av naturressursene våre». Nykvist viser til NHO-sjef Ole Erik Almlid og mener han var inne på noe virkelig klokt da han tidligere i år sa at vi må tåle naturinngrepene som vindkraftutbyggingene medfører. Det er så bakvendt som det kan bli. Klimaendringene er jo nettopp en viktig årsak til at vi ikke må ødelegge mer natur.

Bryr vi oss egentlig om Europa (demokrati/menneskerettigheter)

Aftenposten (meninger) | 08.08.2020

Kronikk av Csilla Czimbalmos (Avdelingsleder, Avdeling for Sentral og Øst-Europa, Den norske Helsingforskomité): På samme måte som covid-19 påvirker oss alle uansett land, påvirker også demokratiunderskuddet i det europeiske fellesskapet oss alle. Det er på tide at norske medier setter mer fokus på forhold i vårt eget nabolag, nemlig hele Europa. Det er hyggelig med agurknyheter, men det er enda viktigere med en opplyst offentlighet her hjemme om tilstanden for demokrati og menneskerettigheter på vårt eget kontinent.

Polarisering og propaganda

Klassekampen+ (meninger) | 07.08.2020

Kronikk av Lemma Desta (rådgiver i Norges kristne råd og etiopier): Er det fredsprisvinneren som svikter, eller hans motstandere som vil dra Etiopia ned i en langvarig konflikt?

En verden uten atomvåpen er mulig

Adresseavisen (meninger) | 06.08.2020

Kronikk av Knut Mork Skagen (Lege i spesialisering ved St. Olavs Hospital og styrenestleder i Norske leger mot atomvåpen) og Bjørn Hilt (Overlege ved St. Olavs Hospital og styremedlem i Norske Leger mot atomvåpen): Lysglimtene fra bombene over Hiroshima og Nagasaki varslet om en destruktiv kraft ulik alt menneskeheten kjente til på den tid. Nå, 75 år senere, svir etterbildet fortsatt i verdens øyne.

Verden står på ny foran trusselen om atomkrig

Aftenposten (meninger) | 06.08.2020

Kronikk av 11 Røde Kors-presidenter: Mindre enn en måned etter angrepene mot Hiroshima og Nagasaki satte ICRC spørsmålstegn ved om atomvåpen var lovlige, og oppfordret land til å forby bruken av disse våpnene. «Kun en samordnet verdenspolitikk kan redde verden fra ødeleggelse,» skrev Dr. Junod. Vi har ventet lenge nok. Altfor ofte har det internasjonale samfunnet mislyktes i å forhindre forutsigbare kriser. Vi har fremdeles en sjanse til å forhindre en global atomkatastrofe. Våre barn og barnebarn skal ikke måtte bære konsekvensene av vår handlingslammelse.

Aldri mer Hiroshima

Klassekampen+ (meninger) | 06.08.2020

Kommentar av Nina Sofie Pedersen (rådgiver i Nei til Atomvåpen) og Lars Egeland (nestleder i Nei til Atomvåpen): I dag er det 75 år siden atomvåpen ble brukt i krig for første gang. Klokka 08.15 om morgenen 6. august 1945, slapp det amerikanske bombeflyet Enola Gay atombomben «Little Boy» over den japanske byen Hiroshima. Eksplosjonen ødela 90 prosent av byen og drepte 80.000 mennesker umiddelbart. Helsepersonell kunne gjøre lite for å hjelpe.

Hvem skal styre norsk klimapolitikk?

Adresseavisen (meninger) | 05.08.2020

Kommentar av Stig Schjøset (Fagsjef i Miljøstiftelsen ZERO): Vi har lenge diskutert om norsk klimapolitikk styres for mye fra Brussel. Norske bedrifter har siden 2008 vært inkludert i EUs kvotesystem, og Norges forpliktelse under Parisavtalen er uløselig knyttet til vårt klimapolitiske skjebnefellesskap med EU. Men norsk klimapolitikk er ikke bare outsourcet til Brussel. Den blir i økende grad også overlatt til embetsmenn- og kvinner i Trondheim, i det statlige foretaket Enova. Bevilgningene til Enova har økt jevnt og trutt under Solberg-regjeringene. Siden 2013 er den årlige overføringen til Enova økt med nesten 80 prosent, fra 1,8 til 3,2 milliarder kroner.

1 - 30 av 34
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.