Klipp fra media

Filter: Juli 2020 siviltsamfunn

Facebook – En trussel og en støttespiller i miljøkampen

DN (meninger) | 31.07.2020

Kommentar av Kenneth Eriksen og Maren Esmark (Digital rådgiver og generalsekretær i Naturvernforbundet): Kampanjen #Stophateforprofit går globalt og vi støtter helhjertet budskapet om at Facebook må ta grep for å stanse hat, trusler og løgn som i dag spres via deres plattform.

«Vi frykter ikke korona»

Dagsavisen (debatt) | 29.07.2020

Kommentar av Hameed Hilal (feltarbeidr for Leger uten grenser og innbygger i en leir for internt forrevne i Irak): I flyktningleiren jeg bor i er det ikke viruset, men mangel på arbeid som skremmer mest.

Still krav til melkepulvercowboyene

Vårt Land (verdidebatt) | 28.07.2020

Kommentar av Birgitte Lange (Generalsekretær i Redd Barna) og Kjersti Koffeld (Utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna): Det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet slo i 2016 fast at 823.000 barn under fem år kunne overlevd hvert år hvis de hadde blitt ammet. Det store flertallet av disse dødsfallene skjer i lav- og mellominntektsland. Det er mange årsaker til at barn ikke ammes. En av dem er kynisk og aggressiv markedsføring fra selskapene som produserer morsmelkerstatning.

Hva gjør Norge for trosfriheten?

Dagsavisen (debatt) | 28.07.2020

Kommentar av Ed Brown (Stefanusalliansen): Så truet som menneskers trosfrihet er i store deler av verden, er det påfallende hvor tause eller utydelige mange partier er.

Equinors kostnader i USA og skatteparadisparagrafen

DN (meninger) | 24.07.2020

Kommentar av Mona Thowsen (generalsekretær PWYP Norway): Ifølge DN har Equinors internrevisorer advart om at selskapets juridiske struktur i USA kan «gi inntrykk av at selskapet drev spekulativ skatteplanlegging». Ola Kvaløy har vist at Equinors resultater er middelmådige– i stor grad grunnet utenlandssatsingen (2.7.2020).

25 millioner barn rammes av korrupsjon i afrikanske land. Norge kan bidra til å forhindre det

Vårt Land (verdidebatt) | 22.07.2020

Kommentar av Kari Helene Partapuoli (Generalsekretær i Plan International Norge): Kampen mot korrupsjon er viktig i norsk utviklingspolitikk. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein uttalte nylig i Stortinget at bistand bare er en del av det som må til. Jeg er enig. Norge må fortsette å ta kampen mot korrupsjonen i våre samarbeidsland og støtte utviklingen av gode skattesystemer og åpenhet om hvordan fellesskapets ressurser fordeles. Ingen barn skal miste skolegang og god helse på grunn av korrupsjon.

Vi treng ikkje vente. Norge kan sjølv straffe internasjonale forbrytarar

Vårt Land (verdidebatt) | 21.07.2020

Kommentar av Emil André Erstad (Kommunikasjonssjef i Den 
norske Helsingforskomité): Vi veit at straff og sanksjon må målrettast mot akkurat dei menneska som står ­ansvarleg. Då må vi straffe dei der det gjer vondt. Kvifor ser vi nesten aldri bilete av folk som blir stilt til doms for ugjerningane sine?

Vi kan ikke utdanne framtidas lærere i fortidens læreplaner

Vårt Land (verdidebatt) | 20.07.2020

Kommentar av Victoria Thoresen (UNESCO Chair for Education about Sustainable Lifestyles), Tom Sverre Tomren (Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning, NABU), Anne Cathrine da Silva (FN-sambandet), Arne Holte (Nettverk for Livsmestring), Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet), Robert Didham (Senter for Samarbeidslæring for bærekraftig utvikling Høgskolen i Innlandet), Brita Phuthi (Folkehøgskolerådet), Egil Nygaard (Psykologisk institutt, UiO) og Judith Klein (Nettverk for utdanning for bærekraftig utvikling, NUBU): Bærekraftig utvikling, medborgerskap og livsmestring er inne i alle skolens trinn. Nå må lærerutdanningene i hele landet henge med!

Etikk straffer seg i næringslivet

DN (meninger) | 15.07.2020

Kommentar av Embla Regine Mathisen (leder i Changemaker): Selv om mange i norsk næringsliv er opptatt av etikk, straffer dagens system de ansvarlige bedriftene. Like spilleregler er en nødvendig forutsetning for et velfungerende, sunt og bærekraftig næringsliv. Dessverre ser vi at bedrifter i dag har muligheten til å opparbeide seg urettferdige konkurransefortrinn ved å ikke ta hensyn til menneskerettigheter og miljø i andre deler av verden.

Hun bestemmer!

VG (meninger) | 14.07.2020

Kommentar av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) og Tor-Hugne Olsen (daglig leder, Sex og Politikk): I dag, 11. juli, er FNs internasjonale befolkningsdag. På denne dagen ønsker vi å rette fokus på verdens befolkning, på fattigdom og på reproduktiv helse. Vi vil løfte fram behovet for bedre tilgang til helsestasjoner og økt tilgang til prevensjonsmidler i alle land. I år er dagens markering ekstra spesiell. Det er nemlig 30 år siden dagen ble markert for første gang. Samtidig gjør coronapandemien markeringen ekstra viktig i år.

Næringsutvikling for mer natur

Nationen (meninger) | 14.07.2020

Kronikk av Karoline Andaur (generalsekretær i WWF Norge): Så lenge miljø står mot arbeidsplasser, kommer begge deler til å tape. Vi trenger nytenkning om næringsliv og natur. Vekst eller vern, miljø eller arbeidsplasser, bruk eller fredning av natur?

Jenter rykker bakover i køen

Dagsavisen (debatt) | 13.07.2020

Kronikk av Kari Helene Partapuoli (generalsekretær i Plan International Norge): Korona kommer på toppen av klimakrisen, fattigdom og politisk ustabilitet i en rekke land. Utfordringene står i kø, og arbeid for likestilling og beskyttelse av jenter nedprioriteres. For jenter er situasjonen nå så alvorlig at vi risikerer å nullstille resultatene av en mangeårig kamp for likestilling og jenters rettigheter. I stedet for å gjøre fremskritt, rykker jenter nå bakover i køen.

Ti utfordringer til politikere før stortingsvalget

Bergens Tidende (meninger) | 12.07.2020

Kommentar av Janet Wiberg (Leder, Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergen og omegn): 2021 bør bli året for et klimavalg.

Guds ambassadører i Europa

Vårt Land (verdidebatt) | 11.07.2020

Kommentar av Erhard Hermansen (Generalsekretær i Norges Kristne Råd): Antallet rapporterte mennesker på flukt er rekordhøyt. Men gjennom samarbeid kan kirken, sivilsamfunnet og myndighetene lykkes med å lette krisen.

Å minnes Srebrenica kan bekjempe dagens fascisme

Aftenposten (meninger) | 11.07.2020

Kommentar av Aage Borchgrevink og Enver Djuliman (Den norske Helsingforskomité): Å minnes Srebrenica er å huske ofrene og støtte håpet om at Bosnia kan gjenoppstå som et reelt flerkulturelt samfunn. Men det er også en måte å bekjempe fascismen som alltid har vært i Europa, og fremdeles befinner seg rett rundt hjørnet, gjerne nærmere enn vi liker å tro.

Vindkraft på land: En manglende konklusjon

Klassekampen+ (meninger) | 10.07.2020

Kommentar av Olav Hjeljord (Styremedlem i La naturen leve): Stortingsmeldingen om «Vindkraft på land» berører flere sider ved vindkraftens framtid i Norge. Men et viktig moment er ubesvart i meldingen, nemlig en kritisk diskusjon av vårt behov for ytterligere vindkraftutbygging.

Lytt til barnas stemmer

Dagsavisen (debatt) | 09.07.2020

Kommentar av Jeremy Stoner (regional dirketør i Midtøsten i internasjonale Redd Barna): Annekteringen av Vestbredden kan resultere i det 21. århundrets apartheid.

Høyres kollisjonskurs

DN (meninger) | 08.07.2020

Kommentar av Pål Nesse (seniorrådgiver i Flyktninghjelpen) og Mona Reigstad Dabour (politisk seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere - Noas): I New York taler Norges stats- og utenriksminister varmt om FN, folkeretten og internasjonalt samarbeid. Nå skyter Høyres programkomité dem i foten ved å ville skrinlegge de samme prinsippene i asylpolitikken i nytt partiprogram.

Stans annekteringen av Palestina

Vårt Land (verdidebatt) | 06.07.2020

Kommentar av Dagfinn Høybråten (generalsekretær i Kirkens Nødhjelp), Jan Egeland (generalsekretær i Flyktninghjelpen), Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna) og Henriette Killi Westhrin (generalsekretær i Norsk Folkehjelp): Israels regjering må gå bort fra planene om å annektere store deler av de okkuperte, palestinske områdene. Det mener de internasjonale bistandsorganisasjonene i medlemsorganisasjonen Association of International Development Agencies (AIDA). Som medlem av AIDA stiller Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Redd Barna og Norsk Folkehjelp seg bak dette, og understreker at planene strider mot folkeretten.

Demokratiene forvitrer

Klassekampen+ (meninger) | 06.07.2020

Kommentar av Martha Rubiano Skretteberg (Caritas): Krisen som Latin-Amerika gjennomgår i disse dager vil få alvorlige politiske, økonomiske, biologiske og sosiale ringvirkninger. Regionens myndigheter har enten ikke evne eller vilje til møte utfordringene. Skal Latin-Amerika klare å redusere skadeomfanget av koronakrisen og få til ny vekst og fremgang, må politiske ledere holdes ansvarlig og presses til endring. Det er en rolle bare et sterkt, aktivt og mangfoldig sivilsamfunn kan fylle.

Me snakkar gjerne om naturmangfald

Bergens Tidende (meninger) | 04.07.2020

Debatt av Silje Ask Lundberg (leiar i Naturvernforbundet) og Synnøve Kvamme (fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland): Trass i forsikringar om eit ektefølt engasjement for naturen, har me vanskeleg for å spora nokon annan konklusjon frå Norwea enn at storskala vindkraftutbygging er eit slags «nødvendig vonde» som må til for å redda klimaet. Er tapt natur på vegen eit offer me skal akseptera? Norwea legg passivt til grunn at me skal ha ein stor vekst i energiforbruket framover, og det er ikkje merkeleg. Vindkraftbransjen, som Norwea representerer, har store økonomiske interesser i eit slikt scenario.

Stortinget kan og må redde Amazonas

Nationen (meninger) | 03.07.2020

Kronikk av Hege Skarrud (leder i Attac Norge), Helene Bank fungerende leder For Velferdsstaten), Anniken Storbakk (generalsekretær i Handelskampanjen), Åsa Paaske Gulbrandsen (daglig leder i Latin Amerika-gruppene), Kjersti Hoff (leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Julie Christina Rødje (leder i Spire) og Frankie Rød (leder i Ungdom mot EU): Vi husker alle hvordan Amazonas sto i brann i fjor sommer. Nå vil Brasils miljøminister utnytte koronakrisen til å brenne enda mer regnskog. Samtidig heller den norske regjeringen bensin på bålet ved å inngå en handelsavtale med Bolsonaro. Avtalen vil binde alle parter til en modell som ikke er bærekraftig.

Fordriving, apartheid, annektering

Stavanger Aftenblad (meninger) | 03.07.2020

Debatt av Ingebreth Forus (Palestinakomiteen i Stavanger): Staten Israels grunnleggende ideologi dreier seg om å erobre mest mulig land, fordrive flest mulig ikke-jødiske innbyggere og ikke å la seg begrense av menneskerettigheter, internasjonal lov og inngåtte avtaler.

Vi må knuse noen myter om WWF og årets TV-aksjon

Aftenposten (meninger) | 02.07.2020

Kommentar av Karoline Andaur (generalsekretær, WWF Verdens naturfond): Sjelden ser vi en miljøsak engasjere Norges befolkning mer enn kampen mot plast i havet. Likevel har ikke oppkjøringen til årets TV-aksjonen vært konfliktfri. Årsaken er uenighet med Verdens naturfond (WWF) i helt andre saker enn det pengene faktisk går til. Det er behov for å rette opp i rykter og direkte feil som verserer.

Vinn eller forsvinn for Amazonas

Vårt Land (verdidebatt) | 02.07.2020

Kommentar av Terje Osmundsen (Styreleder i Caritas Norge) og Martha Rubiano Skretteberg (Generalsekretær i Caritas Norge): Avskogingen truer ikke bare det globale klima. Urbefolkningsgrupper står i fare for å bli utslettet.

1 - 30 av 25
1

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.