Klipp fra media

Filter: Juli 2020 offmyndigheter

Hun bestemmer!

VG (meninger) | 14.07.2020

Kommentar av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) og Tor-Hugne Olsen (daglig leder, Sex og Politikk): I dag, 11. juli, er FNs internasjonale befolkningsdag. På denne dagen ønsker vi å rette fokus på verdens befolkning, på fattigdom og på reproduktiv helse. Vi vil løfte fram behovet for bedre tilgang til helsestasjoner og økt tilgang til prevensjonsmidler i alle land. I år er dagens markering ekstra spesiell. Det er nemlig 30 år siden dagen ble markert for første gang. Samtidig gjør coronapandemien markeringen ekstra viktig i år.

En tydelig stemme

Klassekampen+ (meninger) | 02.07.2020

Debatt av Audun Halvorsen (statssekretær, UD): I et innlegg 30. juni går Hoda Imad fra AUF til angrep på regjeringens midtøstenpolitikk. Imads bekymring for konsekvensene av en eventuell israelsk anneksjon av deler av Vestbredden er berettiget, og deles av regjeringen. Det er samtidig misvisende å hevde at Norge ikke reagerer på brudd på folkeretten og menneskerettighetene.

1 - 30 av 2
1

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.