Klipp fra media

Filter: Juli 2020 forskning

Vi kan ikke utdanne framtidas lærere i fortidens læreplaner

Vårt Land (verdidebatt) | 20.07.2020

Kommentar av Victoria Thoresen (UNESCO Chair for Education about Sustainable Lifestyles), Tom Sverre Tomren (Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning, NABU), Anne Cathrine da Silva (FN-sambandet), Arne Holte (Nettverk for Livsmestring), Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet), Robert Didham (Senter for Samarbeidslæring for bærekraftig utvikling Høgskolen i Innlandet), Brita Phuthi (Folkehøgskolerådet), Egil Nygaard (Psykologisk institutt, UiO) og Judith Klein (Nettverk for utdanning for bærekraftig utvikling, NUBU): Bærekraftig utvikling, medborgerskap og livsmestring er inne i alle skolens trinn. Nå må lærerutdanningene i hele landet henge med!

Ikke la grønne avtaler gjøre oss fattigere

Bergens Tidende (meninger) | 19.07.2020

Kommentar av Bjørn Lomborg (Direktør for Copenhagen Consensus Center og gjesteprofessor ved Copenhagen Business School og The Hoover Institution ved Stanford University): I økende grad forlanger både aksjonister og innflytelsesrike beslutningstakere at gjenoppbyggingen bør brukes for å nå klimamålene. Det internasjonale pengefondets (IMF) styreleder, Kristalina Georgieva, mener «vi må gjøre alt vi kan for at oppturen blir grønn». Demokrater i USA, Europakommisjonen, og andre land jobber for å få til såkalte «Green New Deals». Disse kan komme til å koste oss tusentalls milliarder kroner, og vil være en av de verste måtene for å komme oss ovenpå igjen.

Menneskesmugling og myndighetsforbrytelser

VG (meninger) | 14.07.2020

Kommentar av Terje Einarsen (Professor i folkerett (UiB): I et intervju i VG 6. juli sier tidligere finansminister Siv Jensen at hun har sett seg lei på Ocean Viking-dramaet i Middelhavet. Hun ber sin egen – vår norske – regjering sette en stopper for organisasjoner og skip som redder flyktninger fra å drukne. Hjelpeorganisasjoner og rederier «sponser menneskesmugling», ifølge Jensen.

Liberalismen angripes også innenfra

Aftenposten (meninger) | 13.07.2020

Kronikk av Helge Hveem (Professor emeritus i statsvitenskap, Universitetet i Oslo): Det foregår en global kamp mot liberalismen. På flere fronter angripes liberale ideer og institusjoner som individuell frihet til å velge, tro og ytre seg, personvern og frihet fra vold, et fungerende demokrati og uavhengig rettsvesen. Vi er vel kjent med og svært opptatt av noen angripere: Kina under Xi Jinping, Russland med Vladimir Putin og en del herskere i andre land, noen få også i Europa.

NVE-direktørens vannblindhet

Aftenposten (meninger) | 11.07.2020

Debatt av Terje Tvedt (professor): Hvorfor har ikke NVE-direktøren tatt initiativ til en omfattende, uhildet undersøkelse av vannkraftens potensial?

Hvor grønt er det grønne skiftet?

Adresseavisen (meninger) | 09.07.2020

Kronikk av Signe Nybø og Kristin Thorsrudteien (Norsk institutt for naturforskning - NINA): Alle snakker om det grønne skiftet. Men hva betyr det og hvor grønt er det – egentlig? Stortingsmeldingen om klima som skal legges fram i høst, må sørge for et reelt grønt skifte. Forskning viser at et av de viktigste klimatiltakene er å la naturen være i fred.

Vår risikofylte globale hverdag

DN+ (meninger) | 07.07.2020

Kronikk av Janne Haaland Matlary (Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole): De siste tredve årene var nettopp ikke normale; men eksepsjonelle. Det var fred, kombinert med utbredelse av demokrati og markedsøkonomi. Vi ble vant til et risikofritt liv: en sømløs verden uten grenser og farer. Så kom skiftet, fra rundt 2015: Russisk og kinesisk realpolitikk, amerikansk selvsvekkelse med et maktvakuum som Europa ikke greier å fylle. Migrasjonssjokk, brexitsjokk, øst-vest konflikt i EU – og så altså korona som galopperer gjennom verden, foreløpig ustoppelig.

Det nye kappløpet: Kinas innmarsj i Afrika

Klassekampen+ (meninger) | 07.07.2020

Essay av Tore Linné Eriksen (historiker og professor emeritus i utviklingsstudier ved Oslomet): Mot slutten av 1800-tallet talte mange om «kappløpet om Afrika», som endte med at kontinentet blei okkupert av sultne industrimakter på jakt etter naturressurser, markeder og investeringsmuligheter. Også i dag foregår det en skjerpet kamp innafor en kriserammet global kapitalisme, men denne gang er det langt flere som stiller til start i kappløpet, deriblant Kina, India, Brasil og andre land i det globale sør. Dessuten er over 50 afrikanske stater sjølstendige, i alle fall på papiret. Det gjelder derfor å vinne herskernes gunst, med bistand, lån og korrupte kontrakter, for å sikre seg olje, gass, uran og jord til produksjon av biodrivstoff.

Vindkraft bør skattlegges hardere

Bergens Tidende (meninger) | 06.07.2020

Kommentar av Einar Hope (Professor emeritus, Norges Handelshøyskole): Stortingsmeldingen om vindkraft på land, som nylig ble fremlagt av Olje- og energidepartementet, inneholder mye interessant som kan bidra til å bringe diskusjonen om landbasert vindkraft over på et mer konstruktivt spor.

Bygdas tap av natur og livskvalitet er større enn gevinsten

Nationen (meninger) | 05.07.2020

Kommentar av Sigmund Hågvar (Professor emeritus i natur- og miljøvern ved NMBU​): Biologen Dag Hessen har sagt det slik: «Livet kan aldri bli helt tomt om du har naturen». Skal vi sloss mot naturødeleggende vindindustri med opplevelser og stemninger? Ja. For de verdiene kommer innenfra. Og det som kommer innenfra har styrke og utholdenhet. Når folk på Frøya eller Haramsøya stanser maskinene, er det fordi de føler en styrke innenfra.

Planting av skog er klimaeffektivt og lønnsomt

DN (meninger) | 04.07.2020

Kommentar av Ryan Bright,Gunnhild Søgaard, Aksel Granhus og Rasmus Astrup (alle Nibio, Norsk institutt for bioøkonomi): Planting av skog på arealer som allerede er i ferd med å gro igjen, vil kunne gi en netto positiv klimaeffekt tilsvarende åtte års utslipp av klimagasser.

Linedans i FN

Dagsavisen (debatt) | 02.07.2020

Kommentar av Malcolm Langford (professor, Institutt for offentlig rett, UiO) og Sigrun Marie Moss (førsteamanuensis, Psykologisk instotitt, UiO): Er Norge i sikkerhetsrådet for å ta ansvar, eller for å øke sin status? Begge deler kommer med en prislapp.

Når forholdet mellom USA og EU rakner, må Norge ta et valg

Morgenbladet (meninger) | 01.07.2020

Kommentar av Marianne Riddervold (Professor i statsvitenskap og internasjonale studier, Høgskolen i Innlandet): For første gang siden andre verdenskrig er forholdet mellom USA og Europa betydelig svekket. Da bør Norge vende seg tydeligere mot Europa.

Vi må ikke investere i drapsroboter (Oljefondet/etikk)

Vårt Land (verdidebatt) | 01.07.2020

Kommentar av Hans Morten Haugen (Dr. jur., professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole og styreleder av Sabeels venner i Norge): Er Etikkutvalgets forslag gode nok til å etablere en ansvarlighetskultur, som samtidig ikke blir utenrikspolitikk? Jeg mener det er viktig at et nytt produktkriterium foreslås, nemlig det om autonome våpen. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke vedtok i mars i år uttalelsen Livet er hellig: Forby drapsroboter, som en oppfølging av et tilsvarende vedtak i Kirkenes Verdensråd. Teknologien for umenneskelig krigføring har utviklet seg betydelig, og det er ingen grunn til at Stortinget skal si nei til verken et generelt forbud i Norge eller en hjemmel for uttrekk i SPU.

Slutt å politisere forskningen (bærekraftig utvikling)

DN (meninger) | 01.07.2020

Kommentar av Sigve Tjøtta (professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen): Akademia politiseres. Forskning og undervisning på Universitet i Bergen (UiB) skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål. For å nå disse målene skal UiB satse på vitenskapsdiplomati. Norsk Forskningsråd pålegger eller oppfordrer søkerne til å beskrive hvordan forskningen deres kan påvirke FNs bærekraftsmål. Forslaget til ny lov om universitetslov anbefaler at et av hovedformålene med universiteter og høgskoler skal være å «bidra til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling».

Olja og månen

Klassekampen+ (meninger) | 01.07.2020

Kronikk av Morten Jerven (professor i utviklingsstudier ved NMBU): Redningspakka til olja gjør det dyrere å gjennomføre det grønne skiftet.

1 - 30 av 16
1

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.