Klipp fra media

Filter: Juli 2020 debatt

Facebook – En trussel og en støttespiller i miljøkampen

DN (meninger) | 31.07.2020

Kommentar av Kenneth Eriksen og Maren Esmark (Digital rådgiver og generalsekretær i Naturvernforbundet): Kampanjen #Stophateforprofit går globalt og vi støtter helhjertet budskapet om at Facebook må ta grep for å stanse hat, trusler og løgn som i dag spres via deres plattform.

Fredspris og mot

Nationen (meninger) | 31.07.2020

Kommentar av Ole-Jacob Christensen (Småbruker og master i franske områdestudier): Tiden er ikke inne til å gi den til en eller annen ukontroversiell organisasjon eller person som fortjener den – men som i ro og mak kan vente på tur. De tre som må få prisen – før det er for sent – er varslerne og fredsforkjemperne Julian Assange, Chelsea Manning og Edward Snowden. Situasjonen er mest prekær for Assange, som sitter syk om isolert på en celle på 2 x 4 meter i et engelsk spesialfengsel og venter på utlevering til en antagelig livsvarig innesperring i USA. 187 leger har krevet at Assange løslates for å unngå at han dør i fangenskap.

Fremgang i Jemen gir et visst håp

Aftenposten (meninger) | 31.07.2020

Lederkommentar: Etter flere år med grusom borgerkrig er det omsider oppstått en mulighet for fred i Jemen. Den viktigste opprørsgruppen sør i landet, «Det sørlige overgangsrådet» (STC), sier nå at den ikke lenger krever selvstyre.

En ny kald krig som ingen ønsker seg

Aftenposten (meninger) | 30.07.2020

Kommentar av Therese Sollien: Fred er grunnleggende for alt annet vi driver med, sier Jens Stoltenberg. Kan en kald krig med Kina unngås?

Frankensteins monster

Klassekampen+ (meninger) | 30.07.2020

Kommentar av Mari Eifring: For den som kan ha lurt på om det stemmer at forholdet mellom USA og Kina har forverret seg, har de siste ukene levnet liten tvil. På kort tid har den amerikanske administrasjonen sanksjonert høytstående tjenestemenn i Kina, trukket tilbake Hongkongs særskilte handelsstatus, beordret stenging av det kinesiske konsulatet i Houston og avlevert en rekke verbale skuddsalver i retning Beijing.

Fei for egen dør, Unge Venstre

Dagsavisen (debatt) | 30.07.2020

Debatt av Varin Hiwa (nestleder, AUF i Oslo): Venstre har mistet troverdighet som et miljøparti etter syv års samarbeid med FrP.

Vi kan og skal gjøre mer for barna i Moria

Vårt Land (verdidebatt) | 30.07.2020

Kommentar av Solveig Schytz (Stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson for Venstre) og Trine Skei Grande (Stortingsrepresentant og leder for Venstre): Regjeringen har besluttet at Norge skal hente ut sårbare barn og familier fra flyktningleirer i Hellas sammen med andre europeiske land. Vi skal ta ansvar fordi vi har ansvar. For Venstre og KrF har dette vært svært viktig, og vi kjempet sammen i Stortinget og i regjering for at det skulle bli mulig.

Hvor skal dette ende?

Dagsavisen (debatt) | 29.07.2020

Kommentar av Torbjørn Færøvik (forfatter og tidligere utenriksjouirnalist): Forholdet mellom USA og Kina er dårligere enn på lenge – ja, så dårlig at bare et lite feilsteg kan utløse noe større og farligere.

Plassen i Sikkerhetsrådet vil føre Norge i konflikt med USA. Det vil være naivt å tro noe annet.

Aftenposten (meninger) | 29.07.2020

Kommentar av Harald Stanghelle: Over 80 prosent av oss nordmenn mener landet vårt fortsatt skal støtte FN for å fremme felles regler på den internasjonale politiske arena. Bare knappe 19 prosent mener vi bør fokusere på mer effektive internasjonale organisasjoner. Det viser en meningsmåling Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) har offentliggjort i sommer. Den norske kullsviertroen er ikke spesielt overraskende, men likevel noe underlig i en tid da FN spiller en nokså anonym rolle på verdensscenen.

Usikker vei mot et grønt, norsk industrieventyr

DN+ (meninger) | 29.07.2020

Kronikk av Kjersti Haugland (sjeføkonom i DNB Markets): To store spørsmål er på vei tilbake i rampelyset etter å ha blitt overskygget av koronakrisen. Hvordan skal Norge oppfylle sine klimamål? Og hvordan skal vi lykkes best mulig i omstillingsfasen vi er inne i, der drahjelpen fra petroleumssektoren vil avta mer eller mindre gradvis?

Den myke politistaten

Dagbladet (meninger) | 29.07.2020

Lederkommentar: Politiske iscenesettelser med bruk av anonyme sikkerhetsstyrker kjenner vi igjen fra Putins Russland. Truslene mot demokratiet i USA er konkrete og foruroligende.

«Vi frykter ikke korona»

Dagsavisen (debatt) | 29.07.2020

Kommentar av Hameed Hilal (feltarbeidr for Leger uten grenser og innbygger i en leir for internt forrevne i Irak): I flyktningleiren jeg bor i er det ikke viruset, men mangel på arbeid som skremmer mest.

Vi må ta et oppgjør med henrettelser i Bahrain

Aftenposten (meninger) | 29.07.2020

Kommentar av Zeineb Alsabeehg (Statsviter): I fjor sommer var jeg i Bahrain da to unge menn i 20-årene ble henrettet av myndighetene. Ali Al-Arab og Ahmed Al-Malali ble arrestert i 2017, anklaget for terrorisme og dømt i en masserettssak med 58 andre, der de to fikk dødsstraff. FN og menneskerettighetsorganisasjoner kritiserte rettsgangen og dokumenterte bruk av tortur for å få frem tilståelser.

Kamp mot skatteparadis – hva er det?

DN (meninger) | 28.07.2020

Kommentar av Steinar Juel (samfunnsøkonom i Civita): Det er ikke norsk politikk at bedrifter der staten har eierandeler, skal holde seg unna skatteparadis. Videre er det ikke en oppgave for Norges Bank Investment Management (Nbim) å «bekjempe skatteparadis» ved å forsøke å påvirke andre lands myndigheter til å vedta bestemte skatteregler. Den oppgaven ligger til norske politiske myndigheter. Nbims oppgave er å forvalte Oljefondet ut fra tildelte mandat. Det innebærer blant annet å kommunisere til selskapene som det investeres i, forventninger til deres skatteadferd innenfor skattelovgivningen i ulike land.

Full krise i Mali

Vårt Land (verdidebatt) | 28.07.2020

Kommentar av Hilde Frafjord Johnson (Tidligere spesialutsending for FN): Det er lett å glemme at Malis fall startet med oss – og ­bombingen av Libya.

Still krav til melkepulvercowboyene

Vårt Land (verdidebatt) | 28.07.2020

Kommentar av Birgitte Lange (Generalsekretær i Redd Barna) og Kjersti Koffeld (Utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna): Det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet slo i 2016 fast at 823.000 barn under fem år kunne overlevd hvert år hvis de hadde blitt ammet. Det store flertallet av disse dødsfallene skjer i lav- og mellominntektsland. Det er mange årsaker til at barn ikke ammes. En av dem er kynisk og aggressiv markedsføring fra selskapene som produserer morsmelkerstatning.

Hva gjør Norge for trosfriheten?

Dagsavisen (debatt) | 28.07.2020

Kommentar av Ed Brown (Stefanusalliansen): Så truet som menneskers trosfrihet er i store deler av verden, er det påfallende hvor tause eller utydelige mange partier er.

Ingen steder å flykte

Dagbladet (meninger) | 28.07.2020

Kommentar av geir Ramnefjell: To eksplosive politiske debatter møtes når klimakrisen fører til en flyktningkrise. Det må politikerne planlegge for.

Urovekkende utvikling i Etiopia

Aftenposten (meninger) | 28.07.2020

Lederkommentar: I fjor fikk Etiopias statsminister Abiy Ahmed fredsprisen dels for å ha overvunnet konflikten med nabolandet Eritrea, dels for å ha satt i gang imponerende demokratiske reformer på hjemmebane. Nobelkomiteen ble, ikke for første gang, kritisert for å ha gitt en pris for tidlig. Det ville ha vært klokere å vente litt, for å se hvordan det hele utviklet seg i Etiopia, ble det sagt.

Overbefolkning blir neppe noe stort problem

Aftenposten (meninger) | 27.07.2020

Lederkommentar: Mens FN antyder at vi er omtrent 11 milliarder mennesker på jorden i 2100, tror forskergruppen på en global befolkning til litt under ni milliarder mennesker. Dette er basert på lavere anslag for fødselsrater i rike land. En viktig årsak til befolkningsveksten i begge scenarioene er at folk lever lenger. Det er selvsagt umulig å si hvem som får rett. Men studien burde i hvert fall bidra til å dempe frykten for overbefolkning som en eksistensiell trussel for menneskeheten.

Full krasj mellom USA og Kina

Dagbladet (meninger) | 26.07.2020

Kommentar av Morten Strand: I en krigserklæring av en tale går USAs utenriksminister til frontalangrep på Kina. Midtens rike skal konfronteres på alle fronter.

En kald krig med Kina må unngås

Aftenposten (meninger) | 24.07.2020

Lederkommentar: Blant alle verdens problemer er det sure forholdet mellom de to supermaktene kanskje mest urovekkende. Kina er et stadig hardere og mer selvhevdende diktatur, mens USA jo styres av en ustabil og inkompetent president.

De store helseutfordringene må løses internasjonalt

DN+ (meninger) | 24.07.2020

Kommentar av Jonas Gahr Støre (Arbeiderpartiets leder): «Lavt og lite har mere kraft enn mye, fullt og nok», synger Anne Grete Preus. Skal nye pandemier forebygges er oppgaven først og fremst politisk. Landene må gi tilstrekkelig mandat til WHO og andre fagmyndigheter. Det må besluttes på høyeste nivå. Norge bør forberede seg til å ta saken til FNs sikkerhetsråd i januar 2021.

Equinors kostnader i USA og skatteparadisparagrafen

DN (meninger) | 24.07.2020

Kommentar av Mona Thowsen (generalsekretær PWYP Norway): Ifølge DN har Equinors internrevisorer advart om at selskapets juridiske struktur i USA kan «gi inntrykk av at selskapet drev spekulativ skatteplanlegging». Ola Kvaløy har vist at Equinors resultater er middelmådige– i stor grad grunnet utenlandssatsingen (2.7.2020).

Helge Lunds klimatiltak er like viktige som Erna Solbergs

DN+ (meninger) | 24.07.2020

Kommentar av Terje Erikstad: De største selskapene i verden avgjør om vi når klimamålene i Parisavtalen. Equinor er jumbo i Europa, mens BP under Helge Lund rangeres høyere.

Klima og kapital

Dagsavisen (debatt) | 24.07.2020

Debatt av James Stove Lorentzen (Oslo Høyres fraksjonsleder i helse- og sosialutvalget i perioden 2019-2023): Sjefredaktør Bjørn G. Sæbø skrev en meget leseverdig kommentar i Dagsavisen 20 juli. Her skriver han om miljøbevegelsen og miljøpartienes manglende svar: «De følger ikke pengene, men dyrker symbolene. Bilfrie bysentra, elbiler og elferjer er viktige miljøtiltak, men når spørsmålet dreies inn på industri og hva vi skal leve av, mangler de troverdige svarene.»

En ambassadør som tjener sine herrer, ikke sitt folk

Aftenposten (meninger) | 24.07.2020

Debatt av Jessica KaYi Chiu (Leder, Hongkongkomiteen i Norge): I et leserinnlegg i Aftenposten 21. juli skriver Kinas ambassadør Yi Xianliang om sikkerhetsloven som Beijing har påtvunget Hongkong. Et sentralt poeng hos Yi er at andre land, også Norge, har denne typen lovgivning. Men likheten han viser til, er et bedrag.

Det grønne Europa forblir grått i mangel av energiarealer

DN (meninger) | 23.07.2020

Kommentar av Anders Elverhøi (dr.philos.) og Stein B Jensen (dr.ing.): Kampen mot vindmøller og inngrep i naturen øker. Det stilles spørsmål om vi kan redusere vårt forbruk og dermed i større grad ta vare på naturmangfoldet. Utfordringen vi nå møter er at vi ikke kan fortsette å bruke lagret «solenergi» i form av kull, olje og gass. Vi må høste solenergien direkte. Dette krever areal.

Norge trenger en målrettet hydrogenpolitikk

DN (meninger) | 23.07.2020

Kommentar av Simon Seland og Haakon Riekeles (Civita): Skal Norge utnytte de store hydrogenambisjonene i EU krever det en målrettet politikk. Hverken regjeringens passivitet eller opposisjonens overilte optimisme adresserer de virkelige hindringene.

La Oslo gjøre mer i klimakampen

Dagsavisen (debatt) | 23.07.2020

Kommentar av Arild Hermstad (byråd for miljø og samferdsel, MDG): Skal vi bli verdens første utslippsfrie storby må regjeringen gi oss flere redskaper i verktøykassa

1 - 30 av 194
1 2 3 4 5 6 7

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.