Klipp fra media

Filter: Juni 2020 siviltsamfunn

Dårlig etikk fra Etikkutvalget

Vårt Land (verdidebatt) | 27.06.2020

Kommentar av Ida Oleanna Hagen (Generalsekretær i Forut), Cecilie Widnes (Generalsekretær i IOGT Norge) og Kjetil Vesteraas (Daglig leder i Juvente): Statens pensjonsfond Utland bør ikke investere i en vare som alene er årsaken til tre millioner dødsfall årlig. Hvorfor er ikke Etikkutvalget enig i det? Etikkutvalget la denne uken frem sin rapport om det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Det var til dels skuffende lesing. Etikkutvalget mener det i dag ikke er nasjonal konsensus for å ekskludere alkohol som produkt fra Oljefondets investeringer og anbefaler derfor ikke uttrekk. I seg selv en nokså mangelfull etisk vurdering.

Skjebnetime for USAs demokrati

Vårt Land (verdidebatt) | 25.06.2020

Kommentar av Emil André Erstad (Kommunikasjonssjef, Den norske Helsingforskomité): Viss USA neglisjerer dei grunnleggande demokratiske problema, som var der lenge før Trump triumferte i valet i 2016, men som er blitt endå meir satt på spissen under hans tre og eit halvt år lange ultra-polariserande presidentskap, så svekkast USA som eksportør av demokrati og menneskerettar. USA vil forbli globalt toneangivande på mange område. Spørsmålet er korleis. Det er det vegskiljet til det amerikanske demokratiet må gje svar på. Det er uansett ein skjebnetime i historia til leiarmakta for den frie verda.

Følg egen politikk!

Klassekampen+ (meninger) | 25.06.2020

Kommentar av Henriette Westhrin (generalsekretær Norsk Folkehjelp), Mette Nord (leder Fagforbundet) og Kjersti Barsok (leder NTL): Det ble nylig kjent at det norske reisebyrået Egencia gjennom morselskapet Expedia formidler overnattingssteder i ulovlige bosettinger på okkupert palestinsk område. Blant kundene er den norske staten, som nylig inngikk en ny toårig avtale med dem. Hvordan kan de benytte seg av et reisebyrå med overnatting i folkerettsstridige bosettinger stikk i strid med offisiell politikk?

Til de politiske partiene i Norge: Opprop for systemendring

Stavanger Aftenblad (meninger) | 25.06.2020

Kronikk av Steinar Winther Christensen (Besteforeldrenes Klimaaksjon), Kjersti Hoff (Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Nina Ossavy (Concerned Artists Norway) og Julie Rødje (Spire) og Hege Skarrud (Attac Norge) og en rekke enkeltpersoner: Livsgrunnlaget er truet. Vi trenger et nytt økonomisk system som kan gi oss et godt liv uten å øke forbruket av energi og materielle ressurser. Arbeidet med de nødvendige endringene må begynne umiddelbart!

Sletting av u-landsgjeld – en effektiv bistandspolitikk

Nationen (meninger) | 24.06.2020

Kronikk av Henrik Mathias Hvaal (daglig leder SLUG), Alf Halvard Næsje (Senterungdommen), Hege Skarrud (leder, Attac Norge) og Marta Hofsøy (AUF): Store statlige gjeldsbyrder i kjølvannet av koronapandemien setter oppfyllelse av FNs bærekraftsmål i fare. Utviklingsland trenger hjelp til å løse statlige gjeldskriser for å sikre at ikke flere tiår med fattigdomsreduksjon går tapt. Flere utviklingsland har mye statsgjeld som følge av at landene har lånt for å gjennomføre investeringer, mottatt bistand som lån, eller lånt penger for å dekke budsjettunderskudd. Dette har ført til at utviklingsland i dag betaler mer for å betjene deres respektive statsgjeld enn de mottar i bistand. Statsgjeld utgjør derfor en stor utfordring for utvikling, og er en av hovedgrunnene til global ulikhet.

Norge skal ikke tjene på menneskerettighetsbrudd!

Stavanger Aftenblad (meninger) | 24.06.2020

Kommentar av Mathea Bø Hansen (Leder, Changemaker Stavanger Ung): Jeg mener at vi må innføre en menneskerettighetslov for næringslivet. Jeg vil oppfordre bedrifter og politikere i Norge, og i Stavanger, til å støtte opp under dette. Ved å vedta en slik menneskerettighetslov vil livene til millioner av mennesker bli forbedret. Samtidig vil bedriftene få like konkurransevilkår. Ingen skal tjene penger på å bryte menneskerettigheter!

Stortinget må gjøre Oljefondet mer ansvarlig

E24 (meninger) | 23.06.2020

Kommentar av Kathrine Sund-Henriksen (ForUM), John Peder Egenæs (Amnesty), Anja Bakken Riise (FIVH), Camilla Viken (UNICEF Norge), Embla Regine Mathisen (Changemaker), Erik Berg (Habitat Norge), Steinar Winther Christensen (Besteforeldrenes klimaaksjon), Henrik Mathias Hvaal (SLUG), Ida Oleanna Hagen (Forut) og Lisa Sivertsen (Kirkens Nødhjelp): Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet har vært vårens store snakkis. Denne ukas rapport fra Etikkutvalget for Oljefondet er langt viktigere for fondets ansvarlighetsarbeid. Nå må Stortinget gripe sjansen, og sikre at banken tar de store skrittene.

Vi må ha bedre spilleregler for handel som hindrer menneskerettighetsbrudd

Aftenposten (meninger) | 22.06.2020

Matilde Angeltveit (20), 2. nestleder, Changemaker Norge, på Si;D: Dagens situasjon er urettferdig for de bedriftene som tar ansvar for produksjonen sin, fordi det koster mer. Vi må ha like spilleregler for handel som hindrer og sanksjonerer menneskerettighetsbrudd, ikke bare veiledende retningslinjer. Vi trenger lover som for alvor forhindrer at norske selskaper støtter uansvarlig virksomhet. Med plass i Sikkerhetsrådet og større internasjonal innflytelse må Norge være tydelige på menneskerettighetene. Vi trenger en menneskerettighetslov for næringslivet.

Jo, vindkraft er eit trugsmål mot naturmangfaldet

Bergens Tidende (meninger) | 22.06.2020

Debatt av Silje Ask Lundberg (leiar i Naturvernforbundet) og Synnøve Kvamme (fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland): At vindkraft ikkje er nemnt eksplisitt som eit overordna trugsmål i rapporten frå FN sitt naturpanel (IPBES), betyr ikkje at det ikkje er eit trugsmål mot naturmangfaldet i Noreg. Det er bra at Norwea, vindkraftbransjen sin interesseorganisasjon, i BT 16. juni har fått med seg at det står dårleg til med artsmangfaldet i verda. Men dei har framleis ein lang veg å gå når det gjeld å forstå naturkrisa i ein norsk kontekst.

Drapene på fødestua

NRK ytring | 21.06.2020

Kronikk av Zahra Koochizad (Jordmor, Leger Uten Grenser i Kabul): Vi er vant til daglige tragedier. Men terrorangrep og drap på nyfødte babyer, nybakte mødre og gravide på fødestua var vi ikke forberedt på.

Gratulerer med valget, nå starter jobben!

Vårt Land (verdidebatt) | 20.06.2020

Kommentar av Kathrine Sund-Henriksen (Daglig leder i Forum for utvikling og miljø): Norge har gjennom valgkampanjen lovet mye, til mange, nå er tida kommet for å innfri. I forkant av avstemningen kom det kritikk knyttet til Norges bidrag til klimaendringene, og sikkerhetsrisikoen det bringer med seg. Særlig viktig er dette for små øystater som er utviklingsland. Ikke bare er de spesielt sårbare for klimaendringene, de spilte også en avgjørende rolle i å få Norge valgt. Det er dårlig stil å takke for hjelpa ved å bidra til å oversvømme landet deres. Valgseieren forplikter Norge til å også gjennomføre betraktelig større klimagassutslippskutt hjemme.

Vi er født med samme potensial og drivkraft

Aftenposten (meninger) | 20.06.2020

Sunniva Roligheten (20), leder i Operasjon Dagsverk, på Si;D: Årets Operasjon Dagsverk-prosjekt går til flyktningungdom fra Sør-Sudan. Ved å tilby traumebehandling og utdanning blir ungdom ressurser i sitt eget samfunn, slik vi er i vårt.

Hjelp flyktningene!

Klassekampen+ (meninger) | 20.06.2020

Kommentar av Kathrine Kleveland (leder i Nei til EU) og Frankie Rød (leder i Ungdom mot EU): Vil man hjelpe kvinner og barn, så gi flere en sjanse til å komme seg trygt til Europa. EUs flyktningpolitikk står i stampe med uenighet mellom EU-landene, i en tid der det vi trenger mest av alt, er en solidarisk flyktningpolitikk, der mennesker som trenger hjelp, står i fokus!

Menneskerettigheter i løvens hule

Bergens Tidende (meninger) | 19.06.2020

Kommentar av Jostein Hole Kobbeltvedt (Daglig leder i Raftostiftelsen): Når Norge nå har fått en plass blant de mektigste, må den plassen brukes godt. I en tid der autoritære ledere er på fremmarsj og antidemokratiske strømninger får økende oppslutning, har Norge nå fått en plattform som bør brukes med vett og mot. Norges rolle bør her være å være en konsistent forsvarer av menneskerettigheter, folkerett og internasjonalt samarbeid. Dette er verdier som har vært viktig for Norge som et lite land i en stor verden, men som nå utfordres mer enn vi har sett på lenge.

Norges unike posisjon

Vårt Land (verdidebatt) | 19.06.2020

Kommentar av Aurora Nereid (Fellesrådet for Afrika): Med Nkurunzizas dødsfall står Burundi nå ved et veiskille. Spørsmålet nå er hva dette maktvakuumet vil ha å si for den dype politiske og økonomiske krisen landet er inne i. Med sin lange erfaring gjennom bilaterale og multilaterale samarbeid i Burundi står Norge i en unik posisjon til å løfte nettopp menneskerettighetssituasjonen høyt på Sikkerhetsrådets agenda. Som nyvalgt medlem av Sikkerhetsrådet må Norge nå kjenne sin besøkelsestid og stå for sitt kandidatur som en tydelig forkjemper for menneskerettigheter i FNs viktigste organ.

Kompromisset er et nederlag (iskanten)

Dagsavisen (debatt) | 18.06.2020

Kommentar av Helga Lerkelund (fagrådgiver i Naturvernforbundet): Iskantkompromisset er russisk rulett med det unike økosystemet i Arktis. Klimaendringer, havforsuring, spredning av miljøgifter og forsøpling er bare noen av truslene som setter livet i fare for hoppekrepsen, hvalrossen, selene, sjøfuglene, isbjørnen, hvalen og polartorsken. Nå må de også leve med lydbølgene fra seismikkskyting, giftige kjemikalier, borekaks og risikoen for oljeutslipp.

EUs handelsavtale med Brasil er klimafiendtlig

Nationen (meninger) | 17.06.2020

Kommentar av Frankie Rød (Leder i Ungdom mot EU): Mercosur-avtalen kommer, om den blir inngått, til å få store konsekvenser for både urfolk, miljøet og landbruket. Forrige tirsdag stemte underhuset i det nederlandske parlamentet ned Mercosur-avtalen, en avtale mellom EU og Mercosur-landene (Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay). Begrunnelsen for å stemme ned avtalen var at det kom til å senke kravene til landbruk, skape urettferdige konkurransevilkår og at det er mangel på krav om vern av regnskogen i avtalen.

Regjeringen bør verne naturverdiene i Arktis

Bergens Tidende (meninger) | 16.06.2020

Debatt av Helga Lerkelund og Ingvild Fonn Asmervik (Fagrådgivere i Naturvernforbundet): Gruvedrift på havbunnen fremstilles som en uproblematisk og spennende vidundernæring. Men selv på flere tusen meters dyp finnes det natur.Området som åpnes er større enn Nordsjøen. Vi har svært lite kunnskap om livet på havbunnen. Her finnes høyst sannsynlig unik og uoppdaget natur, som ikke er beskyttet mot påvirkning. Derfor har Fijis statsminister , Greendpeace, Europaparlamentet, Naturvernforbundet og flere krevd et langvarig, midlertidig forbud mot mineralutvinning her.

Norweas gylne tid ebber ut

VG (meninger) | 16.06.2020

Debatt av Hans Anton Grønskag (Nei til vindkraftverk på Frøya/Motvind Norge): Norwea vil gjerne ha en dannet debatt mellom et stigende antall vindkraft-motstandere, og et synkende antall vindkraft-tilhengere. Men det er ikke den debatten vi fører lenger. Det er en evighet siden. Debatten står mellom de som står opp for naturen, norske landskap og leveområder – mot de som grådig tar for seg av denne naturen, og selger den ut bit for bit til utenlandske finansakrobater.

Stortinget må stanse ansettelsen av ny oljefondssjef

VG (meninger) | 11.06.2020

Kommentar av Anja Bakken Riise (leder i Framtiden i våre hender): Politikerne har organisert Oljefondet slik at det kommer folket til gode og sikrer åpenhet rundt investeringene og demokratisk kontroll. De etiske retningslinjene er blitt innført og skrittvis forbedret gjennom avsløringer, kritikk, offentlig ordskifte og politiske avgjørelser på Stortinget. Resultatet er at Oljefondet er blitt en internasjonal størrelse, ikke bare som en stor pengebinge, men også når det gjelder demokratisk forankring og en etisk profil. Dette står nå på spill. Derfor bør Stortinget ta tilbake styringen og stanse Norges Banks ansettelse av Tangen.

Vindkraft, følelser og fakta

Adresseavisen (meninger) | 11.06.2020

Kronikk av Magne Vågsland (Leder Naturvernforbundet i Trøndelag) og Alette Sandvik (nestleder naturvernforbundet Trøndelag): Fredrik Solvang hadde i forrige uke temaet vindkraft oppe i Debatten på NRK1. De enorme naturødeleggelsene vindkraftanleggene medfører, ble oversett. Også denne gangen.

Med et pennestrøk avlyses den grønne omstillingen

Nettavisen (meninger) | 09.06.2020

Kommentar av Karoline Andaur (generalsekretær i WWF Verdens naturfond) og Ragnhild Elisabeth Waagaard (senior klima- og energirådgiver i WWF Verdens naturfond): Flertallet i Stortinget, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, vil at norske skattebetalere skal ta enda større risiko for prosjektene enn i dag. Faren er stor for at det vil investeres i ulønnsomme prosjekter. Oljelobbyen ler hele veien til banken. Også LO og NHO velger olja fremfor annen næring. De har gått så langt som å love politikerne at de ikke skal kreve at annen industri skal få samme gunstige skattevilkår som de nå ber om for oljeindustrien. Med et pennestrøk avlyser de den grønne omstillingen. Det blir ingen insentiver for å finne nye løsninger, nye markeder eller nye produkter.

Verdivalg i korona- og klimakrise

Vårt Land (verdidebatt) | 07.06.2020

Kommentar av Hjalmar Bøe (generalsekretær i Digni): Kriser gir mulighet til endring, og de gir mulighet for å stake ut en ny kurs.
En ny kurs må til for at vi skal nå de globale bærekraftmålene innen 2030. Den overordnede målsettingen for bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. Allerede det første året av dette viktige tiåret, rammer koronakrisen oss. Hvordan vil det påvirke arbeidet med å redusere ulikhetene i verden?

Vi har kastet bort tre kriser

Dagbladet (meninger) | 06.06.2020

Kommentar av Marius Holm (ZERO): Det sies at framtidens næringer står på skuldrene til de gamle. Det er riktig. Men de må slippe til. Det er skapt et inntrykk av at en satsing på grønnere industri er avhengig av ordrebøker fulle av oljeprosjekter. Det er feil. Det er nettopp de fulle ordrebøkene som hindret Norge i å satse helhjertet på havvind. Vi gir altså ikke plass til det grønne i gode tider – og nå står vi i fare for å la en nykrise passere uten å drevet fram omstilling.

Kostholdstiltaket i Klimakur 2030 er et kinderegg

Stavanger Aftenblad (meninger) | 06.06.2020

Kommentar av Kaisa Sogge-Hautala (NOAH, for dyrs rettigheter): Tiltaket vil ikke bare føre til reduserte klimagassutslipp, men det vil også gi betydelige positive bieffekter for nordmenns helse, vår selvforsyning og alle dyrene som lever sine liv i kjøttindustrien.

Regenerasjonen

Dagsavisen (debatt) | 05.06.2020

Kommentar av Jan Thomas Odegard (leder av Utviklingsfondet) og Julie Rødje (leder i Spire): 50 års fremgang med redusert fattigdom og sult står nå på spill. Det gir håp at noe så enkelt som jordsmonnet kan være en løsning på sult, fattigdom, klimaendringer og naturmangfold. Men da må vi gå fra degenerasjon til regenerasjon. I dag presser naturens tålegrenser så langt at den virker mindre for oss, men mer mot oss. Vi forurenser, forbruker, forringer og fortrenger naturen i økende grad. Vi bruker 70 prosent av all landjord.

Taus vår - støyande sommar

NRK ytring | 05.06.2020

Kronikk av Marcus Johannessen (Småbrukar og medlem i Motvind): Denne våren vert fjelltoppar sprengde og planerte, og på toppane kjem enorme master med støyande vindturbinar.

Gi oss bedre innsyn

Klassekampen+ (meninger) | 02.06.2020

Kommentar av Diego Alexander Foss (rådgiver, Forum for utvikling og miljø): 13. mai kom nyheten om at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) for første gang har brukt kriteriet om klimagassutslipp til å ekskludere fire selskaper fra fondet. Samtidig ble det kjent at fondet også har brukt de skjerpede kriteriene rundt kullproduksjon til å ekskludere ytterligere fem selskaper, blant andre den tyske energigiganten RWE. Avgjørelsen er en seier for sivilsamfunnet, som lenge har jobbet for at SPU skal trekke seg ut av klimaverstinger.

Palestinske barn lider i israelske fengsler

Stavanger Aftenblad (meninger) | 02.06.2020

Kommentar av Claire Nicoll (Rådgiver innen konflikt og humanitært arbeid, Redd Barna Storbritannia): Behandlingen av 500–700 palestinske mindreårige årlig i israelske fengsler og militære domstoler er sterkt kritikkverdig. Koronapandemien har gjort situasjonen enda verre.

1 - 30 av 29
1

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.