Klipp fra media

Filter: Mai 2020 siviltsamfunn

Vi trenger et norsk proteinskifte! (landbruk/klima)

Nationen (meninger) | 31.05.2020

Kommentar av Anja Bakken Riise (leder) og Ingrid Kleiva Møller (fagrådgiver, begge i Framtiden i våre hender): Den siste tiden har vi lest og hørt i aviser og radio om at Bondelaget har analysert Klimakurs klimatiltak for jordbruket og konkluderer med at redusert kjøttforbruk vil føre til storstilt nedleggelse av norske bruk. Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan sier seg enig. De glemmer at denne kostholdsendringen allerede er i gang – og at om vi fortsetter som før, med stadig større overproduksjon av kjøtt, vil det først og fremst gå utover bøndene.

Støtt sivilsamfunn under koronapress!

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.05.2020

Kommentar av Kathrine Sund-Henriksen (Daglig leder, Forum for utvikling og miljø - ForUM): Koronaviruset truer arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Samtidig peker mange på at koronakrisa åpner nye mulighetsrom for å gjennomføre de radikale endringene som trengs for å begrense klimaendringer, stanse naturkrisa og nå bærekraftsmålene i tide. Denne endringen skjer ikke uten at sivilsamfunnet er engasjerte pådrivere og kritiske vaktbikkjer. Om politikk og endring skal bli rettferdig, grønn og varig, må sivilsamfunn ha handlingsrom. Solidaritetsorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner, urfolksgrupper, interesseorganisasjoner og fagforeninger må få mulighet til å belyse politikkens feil og mangler, og fremme sine løsningsforslag.

Koster mer enn en dagslønn (den internasjonale mensdagen)

Dagbladet (meninger) | 29.05.2020

Kommentar av Dagfinn Høybråten (generalsekretær i Kirkens Nødhjelp) og Åshild Skare (vann- og sanitærrådgiver i Kirkens Nødhjelp): Menstruasjon er en naturlig prosess som alle jenter og kvinner går gjennom i løpet av livet. Globalt er rundt 1,8 milliarder jenter og kvinner i reproduktiv alder. 500 millioner av disse mangler trygge toaletter, dusjer og sanitærprodukter når de har mensen, ifølge Verdensbanken.  I dag, torsdag, markeres Den Internasjonale mensdagen. I år er denne dagen ekstra viktig. Koronapandemien gjør nå at sårbare jenter og kvinner som allerede opplever utfordringer med mensen, har fått det enda tøffere.  

Grense i tråd med miljøfaglige råd

DN (meninger) | 29.05.2020

Debatt av Frode Pleym (leder) og Halvard Raavand (fagrådgiver, Greenpeace Norge): I sitt tilsvar 22. mai til vårt innlegg 14. mai gjentar klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn at regjeringens forslag til ny iskant er en seier for miljøet og trekker frem at man for første gang har satt en tydelig grense for hvor langt nord oljeindustrien skal slippe til. Jo da, isolert sett er det bra at man setter en grense. Problemet er bare at det er oljeinteressene og ikke de miljøfaglige rådene som har definert hvor denne grensen går.

- Overgrep lå ute i 6 måneder (trafficking)

Dagbladet (meninger) | 28.05.2020

Kommentar av Norges Kristne Råd og Lightup på vegne av 23 sivilsamfunn- og interesseorganisasjoner og ungdompartier: Sivilsamfunnsaktører verden over har sluttet seg til underskriftskampanjen «Traffickinghub» som krever at Pornhub og eierselskapet MindGeek stenges og stilles til ansvar. Oppropet er omtalt av 200 medier i 30 land, og nærmer seg 1 million underskrifter. I Norge har Aftenposten og flere andre medier omtalt kampanjen. I en Facebook-post kommenterte utviklingsminister Dag Inge Ulstein at «Det hersker ingen tvil om at pornobransjen er knyttet tett opp til menneskehandel og at mange av menneskene man nå bare med et enkelt tastetrykk kan klikke seg inn på, egentlig er ofre som blir grovt utnyttet av et kynisk selskap som profiterer stort på ufrie mennesker.»

Organisering gir motstandskraft også for småbønder

Nationen (meninger) | 27.05.2020

Kronikk av Jan Thomas Odegard (Utviklingsfondet): Et samvirke kan være en viktig økonomisk trygghet, gjennom å sikre bedre gjennomslagskraft og forhandlingsstyrke, og bedre tilgang til kapital og tjenester. Med et aktivt og sterkt sivilsamfunn har lokalsamfunn i tillegg bedre muligheter til å jobbe opp mot lokale og nasjonale myndigheter. I mitt arbeid har jeg sett hva guatemalanske bondekooperativer betyr for inntektene til kaffeproduserende småbønder; hvordan medlemmene av en lokal frøbank i Etiopia kan bidra til å utvikle plantesorter som er bedre tilpasset klimaendringene; og hvor mye kvinnegrupper i Nepal kan bety for kvinners forhandlingskraft både i hjemmet, på markedet, og i landsbyen.

Utviklingspolitikken må endres på grunn av Covid-19

DN (meninger) | 26.05.2020

Kommentar av Erik Berg (styreleder i Habitat Norge. Nestleder i FN Habitats rådgivende gruppe for likestilling): Det meningsløse i argumentet om at norsk bistand ikke har plass til nok en sektor – den urbane – (utenriksminister Jonas Gahr Støre, 2005) viser seg nå. Byen er ingen sektor. Lite er mer fler- og tverrsektorielt. 4/5 av verdens bnp skapes her med 70 prosent av energiforbruk og CO2-utslipp. 3/4 av alle kriger og konflikter har urban ramme. Her gjør naturkatastrofer størst skade på mennesker og eiendom. De maktesløse organiserer og mobiliserer for makt i byen. Tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon mener kampen om bærekraftig utvikling står urbant.

Virus på ytringsfriheten

Dagsavisen (debatt) | 26.05.2020

Kommentar av Gunnar M. Ekeløve-Slydal (Den norske Helsingforskomité), Eva Stabell (Norsk Journalistlag), John Peder Egenæs (Amnesty Norge) og Maria Dahle (Human Rights House Foundation): Ytringsfriheten krymper når pandemien vokser. Men vi kan ikke akseptere at kampen mot spredning av koronaviruset blir et påskudd for å begrense menneskerettigheter. De russiske journalistene, aktivistene og advokatene trenger vår støtte mer enn noen gang. Det er en kamp om liv og død som nå foregår i vårt naboland. Kanskje ligger også ytringsfriheten igjen blant ofrene når pandemien er over. Det bør angå oss alle.

Det står om livet for barna

Dagsavisen (debatt) | 26.05.2020

Kommentar av Katrin Glatz Brubakk (barnepsykolog for Leger uten grenser) og Magne Raundalen (barnpsykolog): Det står om liv for barna i Moria – og livet de skal få leve. Betingelsene er ille og bare så langt i år har det dødd tre barn der. Men det står også om det livet de en gang skal få leve. Om hvordan de merkes for livet av å være redde, bli re-traumatiserte og sakte miste håpet. De psykiske skadene er vanskelig å se. Er det derfor vi snur oss bort?

Moria-barna og VG

VG (meninger) | 26.05.2020

Debatt av Kai Eide (styreleder i NOAS): I VG 24. mai presenterer Tone Sofie Aglen en svært så overfladisk artikkel om Moria-barna og Norge. Hun unngår ganske viktige elementer, som må være med i Norges vurdering. La meg nevne noen.

De autoritæres veto

VG (meninger) | 25.05.2020

Kommentar av Gunnar Ekeløve Slydal (fagsjef i Den norske Helsingforskomité): Akkurat nå lar Norge de stadig mer autoritære regimene Polen og Ungarn styre norsk asylpolitikk. Det er uakseptabelt.

La 2020 bli vendepunktet for naturen

Aftenposten (meninger) | 22.05.2020

Kronikk av Karoline Andaur (generalsekretær, WWF Verdens naturfond): Vi har fem forslag som må inn i regjeringens planer – både nasjonalt og internasjonalt. I dag er det 71 dager siden Norge stengte ned samfunnet grunnet en pandemi som etter alle solemerker er forårsaket av vår skjødesløse håndtering av naturen. I dag er også FNs dag for naturmangfold. Det har aldri vært tydeligere hvorfor vi trenger en slik dag.

Dette forandrer alt

NRK ytring | 20.05.2020

Kronikk av Gunvor Knag Fylkesnes (Leder for politikk og samfunn, Redd Barna): FN melder om den største økonomiske tilbakegangen siden 1930-tallet. Pandemien er en krise for oss og er en katastrofe for fattige land. Det kan ikke understrekes nok at det er helt nødvendig at tiltak settes inn i tide. Men dette er en tekst om lyspunktene i vår globale krise. Jeg nynner til Monty Phytons «Always look on the bright side of life» og vender blikket mot de positive tegnene. Her er noen grunner til å være håpefulle.

Norge må ta imot 750 flyktninger fra Hellas

Vårt Land (verdidebatt) | 20.05.2020

Kommentar av Trude Jacobsen (Dråpen i Havet), Jan Egeland (Flyktninghjelpen), Henriette Killi Westhrin (Norsk Folkehjelp), Ann-Magrit Austenå (NOAS), Gry Larsen (CARE), Birgitte Lange (Redd Barna), Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) og John Peder Egenæs (Amnesty Norge): Norge er blant de landene som har gitt FNs Høykommissær for flyktninger et mandat for å ivareta og organisere ­internasjonal beskyttelse for mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. Gitt den dramatiske situasjonen, er det vår humanitære plikt å stille opp mer og bedre slik at flere får beskyttelse i Norge.

Velkommen til gråsonen rike (skatteparadiser)

Klassekampen+ (meninger) | 19.05.2020

Kronikk av Sigrid Klæboe Jacobsen (daglig leder i Tax Justice Network Norge) og Peter Henriksen Ringstad (politisk rådgiver i Tax Justice Network Norge): Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet har ført til debatt rundt skatteparadis. Diskusjonene har tatt mer eller mindre konstruktive former, og spørsmålene er gjenkjennelige fra lignende diskusjoner i andre land: Er plasseringene ulovlige, og hvis ikke, er det da noe problem? Er skatteparadis så vanskelig å definere at det ikke gir mening å diskutere problemet overhodet? Vi har forhandlet frem avtaler om informasjonsutveksling mellom skatteparadiser og skattemyndigheter i andre land – er ikke problemet løst?

Luftfarten kan godt blø litt for klimaet

Bergens Tidende (meninger) | 18.05.2020

Debatt av Liv Csilla Utvik Wallace (Leder, Bergen Natur og Ungdom): Det er sant som Stian Sangvig skriver i et innlegg i BT 12.05: To prosent av verdens CO₂ utslipp kommer fra luftfart. Men det er først og fremst fordi den fattige delen av verden ikke har de samme vanene som nordmenn: Bare 5- 10 prosent av verdens befolkning flyr hvert år.

Nakba – fordrevet i 72 år

Stavanger Aftenblad (meninger) | 16.05.2020

Kommentar av Ingebreth Forus (Palestinakomiteen i Stavanger): I dag – 15. mai – er det 72 år siden de fleste palestinerne – omkring 750.000 – ble fordrevet fra sine hjem, etter en nøye planlagt aksjon (plan Dalet) fra militært overlegne sionistiske styrker.

Pandemiens doble slag mot flyktninger

Vårt Land (verdidebatt) | 15.05.2020

Kommentar av Jan Egeland (Generalsekretær i Flyktninghjelpen): For millioner av fordrevne er koronautbruddet ikke bare en kamp mot et virus, men også en kamp for mat og sosial overlevelse.

Regjeringen overkjører miljøvitenskap

DN (meninger) | 14.05.2020

Kommentar av Frode Pleym og Halvard Raavand (leder og havrådgiver i Greenpeace Norge): Nylig la regjeringen frem en plan for hvor den såkalte iskanten går. Vedtaket innebærer en urovekkende «trumpifisering» av norsk politikk, ved at regjeringen overkjører egne miljøeksperter. Nå må Stortinget stå opp for vitenskapen på samme måte som de har gjort tidligere. De miljøfaglige rådene fra Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet er entydige.

Israels folkerettsstridige politikk

Vårt Land (verdidebatt) | 13.05.2020

Kommentar av Henriette Westhrin (generalsekretær i Norsk Folkehjelp) og Mette Nord (leder i Fagforbundet): Verden etter koronaviruset trenger alt annet enn mer urolighet i Midtøsten. Den planlagte annekteringen kan ikke føre til annet enn nettopp det. Palestinerne står utrettelig på barrikadene for sine menneskerettigheter, men uten ytterligere støtte fra verdenssamfunnet blir overmakten allikevel for stor. Nå må utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide legge innhold i ordene hun i 2018 ytret på Stortinget: «Norge skal stå først når folkeretten må forsvares. I prinsipp og med handling.». Vi forventer at hun holder ord, det gjør palestinerne også.

Norge må ta langt større ansvar for eget forbruk av biodrivstoff

Nationen (meninger) | 13.05.2020

Kommentar av Joakim Hauge (Leder for Bellonas bio-program): Frem mot 2030 kan vi ikke fortsette dagens praksis med å være storeksportør av fossil energi, mens vi lar andre land ta ansvar for å forsyne oss med biobasert energi.

Oljefondet står ved et etisk veiskille. Har Nicolai Tangen det som må til i den jobben?

DN (meninger) | 11.05.2020

Kommentar av Ingrid Westgaard Stolpestad og Ina Tin (politiske rådgivere i Amnesty International Norge): Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg for å revurdere hele den etiske forvaltningen, noe som bekrefter at utfordringen er alvorlig. Legg så til andre globale utfordringer som klimakrisen, en nøtt for enhver investor. Oljefondet står ved et etisk veiskille. Dette stiller store krav til fondets ledelse fremover. For oss er det uklart i hvilken grad ansvarlig forvaltning har vært et tema i ansettelsen av Tangen. Svarene fra Norges Bank har heller ikke gjort oss klokere på dette.

Norge må benytte seg av økonomiske sanksjoner i møte med Israels folkerettsbrudd

Vårt Land (verdidebatt) | 11.05.2020

Kommentar av Håvard Skjerdal (KFUK-KFUM Global), Embla Regine Mathisen (Changemaker), Aurora Nome (Norges kristelige studentforbund), Hans Morten Haugen (Sabeels venner i Norge), Eilert Rostrup (daglig leder i stiftelsen Karibu) og Øystein Magelssen (KFUK-KFUM Norge): Norge er på kollisjonskurs med egen utenrikspolitikk og har ikke lenger en balansert holdning til Midtøsten-konflikten.

Jeg er lei av at politikere slipper unna med å ignorere det ekspertene sier

Aftenposten (meninger) | 11.05.2020

Freia Catana Aasdalen (20), medlem i Natur og Ungdom, på Si;D: Så kjære politikere: Ikke glem at dere for hver eneste oljelisens som deles ut, bidrar til å øke klimakrisen, eller at det er deres barn som må leve med konsekvensene av valgene dere tar på jobb. Ikke glem at vi har ti år på oss før klimaforandringene blir irreversible.

Nå er tiden inne for at EU og andre europeiske land skal sette hele Hizbollah på sin terrorliste

Nettavisen (meninger) | 11.05.2020

Kommentar av Kamal Khoshnood, Iranske Politiske Fanger for Fritt Iran (IPFFI): Tyskland kunngjorde endelig at de har utpekt libanesiske Hizbollah til en terrororganisasjon.

Aftenbladets kommentator treffer ikke spikeren på hodet

Stavanger Aftenblad (meninger) | 09.05.2020

Debatt av Conrad Myrland (MIFF): Arild I. Olsson skriver en kommentarartikkel 6. mai i Aftenbladet som fem ganger omtaler israelsk «annektering av Vestbredden». Med den, hevder han, «demonstrerer Israel den som skal snekre sin egen kiste, må treffe spikeren på hodet».

Vi feirer frigjøringsdagen i en verden med millioner på flukt.

Bergens Tidende (meninger) | 08.05.2020

Kommentar av Jostein Hole Kobbeltvedt (Daglig leder i Raftostiftelsen): I dag feirer vi frigjøringsdagen i en verden med millioner på flukt og mennesker som lever innestengt i umenneskelige vilkår, uten at Norge i stor nok grad velger å ta sin del av ansvaret. Vi feirer frigjøringsdagen mens barn verden over må gå til sengs på tomme mager i provisoriske telt, og privilegerte stater forsterker grenser for å holde dem utenfor. Vi feirer frigjøringsdagen i en verden, der mennesker nektes å bruke sin stemme til å fortelle om de overgrep og forbrytelser deres egne myndigheter begår.

Et verdivalg bare Nicolai Tangen kan ta

Vårt Land (verdidebatt) | 07.05.2020

Kommentar av Mona Thowsen (Generalsekretær i Publish What You Pay Norge, PWYP): Nå må organisasjoner og pressen følge nøye med. Endrer ansettelsen av Tangen på noen som helst måte Oljefondet holdning til, prioritering av og videre arbeid med åpenhet i internasjonale selskaper og innsyn i skatteparadiser? Vil forventningsdokumentet videreføres og oppdateres? Vil Oljefondets rolle være like aktiv som tidligere, og arbeide for å bli bedre, overfor styrene? Hva gjøres for å løfte forventningene om økt åpenhet i selskaper? Endres dialogen med sivilsamfunnet? Tangen må støtte åpenhet dersom han skal være en troverdig leder.

Livsmot fra Afrika

Vårt Land (verdidebatt) | 07.05.2020

Kommentar av Morten Eriksen (Atlas-alliansen) og Andrew P. Kroglund (Skribent, forfatter og konsulent): Verden ser ut til å gå av hengslene. Vi kan ikke reise. Vi glemmer hva det personlige møtet gir oss. Men en funksjonshemmet paraolympier og journalist gir oss likevel i disse dager inspirasjon. Reiseserien «Africa», nettopp vist på NRK (tilgjengelig på nrk.no), dekker ikke over at det er kaos, krig og krise. Men samtidig viser serien oss at personlig mot og integritet alltid er med på å gjøre verden til et bedre sted. Håpet er vårt sterkeste våpen. Og Afrika er et spennende og livgivende kontinent.

Regjeringa dreit i miljøet

Dagbladet (meninger) | 07.05.2020

Kommentar av Thor Due (sentralstyremedlem, Natur og Ungdom): «Viss ikkje det er bra for miljøet, så veit ikkje eg», seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn etter å ha tapt vårens store miljøsak: Iskantsona. Han meiner vi burde vere fornøgde over at regjeringa ikkje har lytta til forskarane, og kjem samstundes med feil fakta om kor iskanten har gått. Eg må først forklare kvifor Sveinung Rotevatn kjem med faktafeil. Så skal eg forklare det som eigentleg er viktig. Du kan hoppe over dei første avsnitta om du er interessert i faktisk politikk.

1 - 30 av 41
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.