Klipp fra media

Filter: Mai 2020 offmyndigheter

Historisk har idealismen gått hånd i hånd med egeninteressen

Morgenbladet+ (meninger) | 29.05.2020

Debatt av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H): Når Norge deltar i FN, forhandler fred eller påtar oss internasjonale forpliktelser, er det ikke bare for å frelse verden eller gjøre den litt bedre. Det er fordi det gir oss som et lite land en plass ved bordet, ikke minst er det viktig i forhold til vår allierte USA. Det var Bjørnstjerne Bjørnson som i Andersen fra Toten ga opphav til uttrykket «Skit i verden, leve Toten» (egentlig var det skit i Norge). Men Toten med sin internasjonale, eksportrettede industri, går det dårlig med dersom vi skiter i verden. Skal Toten leve, må vi faktisk ut i verden.

Menn må snakke mer om mensen

Bergens Tidende (meninger) | 28.05.2020

Kommentar av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF): I en lang periode gikk verden i riktig retning. Vi løftet flere ut av fattigdom. Flere fikk tilgang til utdanning og til viktige helsetjenester. Men som utviklingsminister har jeg også hatt menneskemøter som jeg vil bære med meg gjennom resten av livet. Som da jenten fra Malawi stirret på den norske delegasjonen og fortalte om da hun hadde fått mensen for første gang.

Norske prioriteringer for medlemskap i FNs sikkerhetsråd

Aftenposten (meninger) | 24.05.2020

Kronikk av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Det er under en måned igjen til valget til FNs sikkerhetsråd. Behovet for internasjonalt samarbeid er bare blitt tydeligere under koronakrisen. Norge søker plass i Sikkerhetsrådet for å bidra til felles løsninger på felles problemer og for å bidra til internasjonal fred og sikkerhet. Per Krohgs ikoniske maleri av fuglen Føniks som stiger opp av asken etter andre verdenskrig, pryder salen til FNs sikkerhetsråd. Vi har nylig markert at det er 75 år siden slutten på andre verdenskrig.

Greenpeace gjer det beste til det gode sin fiende

DN (meninger) | 22.05.2020

Debatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Regjeringa har foreslått å flytte grensa for iskantsona lengre sør, og at den skal vere ei fast og føreseieleg grense for petroleumsverksemd. Det er bra for miljøet, det skaper klårleik og føreseielegheit for oljenæringa, og det er ei løysing det er politisk realistisk å få til.

Regjeringa bryr seg om miljøet

Dagbladet (meninger) | 20.05.2020

Kommentar av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V): Forslaget frå regjeringa om ei ny, tydeleg og fast grense for kor langt nord ved iskanten det skal setjast i gang petroleumsverksemd, er ei klar betring for miljøet. Det vil òg rydde av vegen usemja om kva grense som gjeld i dag. Den nye grensa er betre for miljøet, uansett kva tidlegare grense ein samanliknar med.

Tal som tel (bistand)

Aftenposten (meninger) | 19.05.2020

Kronikk av Bård Vegar Solhjell (Direktør, Norad): Samla norsk bistand var i 2019 på 37,8 milliardar kroner. Sjølv om vi akkurat no lever i ei tid kor milliardane fer kring oss, er nesten 38 milliardar eit stort tal. I motsetning til kva mange trur, går lite, om lag tre prosent, til myndigheitene i utviklingsland. Over halvparten av bistandsmidlane går gjennom globale kanalar som Verdsbanken, FN, store internasjonale organisasjonar og globale fond. Mykje er øyremerka til bestemte føremål som helse og utdanning. Store aktørar kan ofte få til meir enn mange små.

Det norske flagget symboliserer globalisme

VG (meninger) | 12.05.2020

Kommentar av statsekretær i UD, Jens Frølich Holte (H): Å bruke det norske flagget som en protest mot «globalisme» er historieløst.

Farlige feilslutninger om frihandel og beredskap

DN (meninger) | 07.05.2020

Kommentar av næringsminister Iselin Nybø (H): Det er en farlig feilslutning å tro at Norges beredskapsbehov løses gjennom høye tollmurer og stengte grenser, som enkelte har tatt til orde for. Det gjør oss bare fattigere og mer utsatt.

Pandemien forsinker også arbeidet med kvoteflyktninger

Dagsavisen (debatt) | 07.05.2020

Debatt av statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hilde Barstad (H): I Dagsavisen 4. mai hevder Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani og Jonas Gahr Støre at regjeringen somler med å ta imot kvoteflyktninger. Regjeringen gjør alt den kan for at arbeidet med kvoteflyktninger skal gå så raskt som mulig under korona-pandemien.

Vi jobber sammen for å friskmelde verden

Aftenposten (meninger) | 04.05.2020

Kommentar av Giuseppe Conte (Italias statsminister), Emmanuel Macron (Frankrikes president), Angela Merkel (Tysklands forbundskansler), Charles Michel (Det europeiske råds president), Erna Solberg (Norges statsminister) og Ursula von der Leyen (Europakommisjonens president): I vår sammenkoblede verden er det globale helsesystemet like sterkt som det svakeste ledd. Vi må beskytte hverandre for å kunne beskytte oss selv. Dermed står vi overfor en global utfordring, og vi må gi oss selv den beste sjansen til å beseire den. Det betyr å samle verdens beste, og mest forberedte, hjerner for å finne vaksinene og behandlingene vi trenger for å friskmelde verden. Samtidig må vi styrke helsesystemene som skal tilgjengeliggjøre disse for alle, med særlig vekt på Afrika.

Flere jobber er jobb nummer én

Aftenposten (meninger) | 01.05.2020

Kommentar av Linda Hofstad Helleland (Leder, Høyres programkomité): Jeg skjønner at det går sport i å tolke politiske motstandere i verste mening, og at noen unyanserte spissformuleringer kan gjøre den jobben enklere. For å presisere: Det er ingen motsetning mellom en god klimapolitikk og å skape arbeidsplasser. Situasjonen landet nå befinner seg i, setter en del debatter i et nytt lys.

Havvindelige visjoner!

Stavanger Aftenblad (meninger) | 01.05.2020

Kommentar av olje- og energiminister Tina Bru (H): Det var en god uke før påske. Selv med et korona-nedstengt land kunne jeg på vegne av regjeringen presentere Norges grønneste påskeegg! Vi godkjente nemlig Hywind Tampen – verdens største anlegg for flytende havvind.

1 - 30 av 12
1

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.