Klipp fra media

Filter: April 2020 siviltsamfunn

Hvilket samarbeid?

Klassekampen+ (meninger) | 30.04.2020

Kommentar av Hege Skarrud (leder i Attac): Den åpne økonomien og sterke fordelingspolitikken i etterkrigstida som Jonas Gahr Støre hyller i Klassekampen 27. april, er en luksus de færreste kan nyte under dagens handelsavtaler og finanssystem. Flere land i det globale sør sliter nå med å holde samfunnskritiske institusjoner oppe å gå. Som sykehus, skole og landbruket. Støre sine uttalelser om internasjonalt samarbeid må puttes under lupen.

Viktigheten av vaksiner

Dagsavisen (debatt) | 29.04.2020

Kommentar av Camilla Viken (Generalsekretær UNICEF Norge): Tilstrekkelig tilgang på vaksiner for de mest marginaliserte og sårbare, er helt grunnleggende for å redusere risikoen for alle, og ikke minst samsvarer det med FNs bærekraftsmål om at ingen skal utelates.

Respiratorer for europeere, såpe for afrikanere?

Vårt Land (verdidebatt) | 29.04.2020

Kommentar av Christopher Stokes (Senior humanitærrådgiver og tidligere internasjonal generalsekretær i Leger Uten Grenser): Vi må fordømme politikk som nøyer seg med å tilby såpe til noen og høykvalitetsbehandling til andre. Vi kan ikke godta at tusenvis av covid-19-pasienter skal dø av kvelning.

Jentene glemmes i coronakrisa

Dagbladet (meninger) | 29.04.2020

Kommentar av Kari Helene Partapuoli (generalsekretær i Plan International Norge): Generalsekretæren i FN har ropt et varsku på vegne av jenter og kvinner under coronakrisen. Hjemmet kan være en slagmark, sier António Guterres. Land som Malaysia, Libanon og Kina opplever en økning av henvendelser til hjelpetjenester for voldsrammede kvinner. Når samfunnet og hverdagen brytes ned, står jentene midt i skuddlinjen. Beskyttelse av jenter i kriser er underprioritert, underfinansiert og underrapportert.

Ubalansert og tendensiøst av NGO Monitor

Aftenposten (meninger) | 29.04.2020

Kommentar av Henriette Westhrin (Norsk Folkehjelp): På ny fremsetter NGO Monitor uriktige påstander om Norsk Folkehjelp og våre samarbeidspartnere. Vår partner i Palestina, UAWC, som er det palestinske Bonde- og småbrukerlaget, har siden 80-tallet jobbet for å styrke palestinske bønders situasjon. UAWCs arbeid gjennomgår årlig rigid kontroll av oss og andre givere.

Jeg er så lei av å være miljøaktivist, men jeg kommer aldri til å slutte

Adresseavisen (meninger) | 29.04.2020

Kronikk av Hedwig Thiery Aresvik (Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom): Etter streiken den 22. mars i fjor følte vi oss ustoppelige, vi hadde gjort det klart og tydelig: Fremtiden skapes nå, målene for 2050 må være oppnådd for å sikre vår og alles fremtid, derfor krever ungdommen handling. Men ukene gikk, og handling sto stille. Måneder kom og gikk, og handling gikk for sakte. Nå har et helt år gått, og fortsatt har ikke regjeringen vist stor vilje til å nå målene vi har satt oss. Fortsatt settes oljeinteressen før naturinteressene, fortsatt ofres matjorden til asfalt og bilhjul, og fortsatt tar ikke Norges regjering sitt rettmessige klimaansvar. Da er det lett å føle på håpløshet.

Hvor ble det av varslerne?

VG (meninger) | 27.04.2020

Kommentar av Trine Angelskår ( leder av Norsk PENs Kina-utvalg): Tidlig i 2020 sto kinesiske myndigheter overfor valget mellom å dele informasjon om det nye coronaviruset eller å slå ned på folk som prøvde å varsle om faren. Dessverre valgte de det siste.

Evakuer de sykeste barna!

VG (meninger) | 27.04.2020

Debatt av Kathrine Nordstrand (lege og president i Leger uten grenser): I sitt innlegg i VG om «Arbeiderpartiets moralske kompass» bruker Jonas Gahr Støre og Masud Gharahkhani en uttalelse fra vår sykepleier på Lesvos som en del av sin argumentasjon mot å evakuere mennesker fra Moria-leiren. De misbruker det hun sa. Tankerekken deres om mennesker på flukt over Middelhavet bygger på en ufundert hypotese, og de fraskriver Norge ansvaret landet har.

Afghanistan koronatruet – tikkende smittebomber over grensen

Adresseavisen (meninger) | 25.04.2020

Kommentar av Birgitte Lange (Generalsekretær i Redd Barna) og Kristian Berg Harpviken (Forsker ved Institutt for fredsforskning og medlem av hovedstyret i Redd Barna): I løpet av mars har 145 000 afghanere returnert fra Iran, mange av dem er smittet av korona. Antall koronasmittede i Afghanistan øker nå for hver dag. Dette er dårlig nytt for afghanske barn, som allerede lever i verdens farligste land.

Norge bør evakuere mennesker fra kriser vi har medansvar for

DN (meninger) | 24.04.2020

Debatt av Karine Nordstrand (lege, president i Leger Uten Grenser): DN skriver i sin leder 15. april at i valget av hvilke flyktninger som bør komme til Norge, bør vi prioritere de som kommer fra FNs kvote. Det kan umiddelbart høres rimelig ut, men kun hvis man velger å lukke øynene for et vesentlig faktum: Den humanitære krisen på de greske øyene, og i Moria-leiren, er et direkte resultat av de siste årenes europeiske migrasjonspolitikk.

Det totalitære viruset

Stavanger Aftenblad (meninger) | 24.04.2020

Kommentar av Johannes Morken (Redaktør i Stefanusalliansen): Brutale regime legg ikkje bort undertrykking av religiøse minoritetar fordi ein pandemi herjar.

2019 kan ikke være et normalår

Dagsavisen (debatt) | 23.04.2020

Kronikk av Øyvind Eggen (Regnskogfondet): Hvis 2019 er normalen som vi skal vende tilbake til etter koronakrisen, er det bare et tidsspørsmål før vi står overfor nye og kanskje enda verre kriser i framtida. Enten de kommer i form av et nytt virus, klimaendringer eller kollaps av livsviktige økosystemer. Og sistnevnte får vi ikke gjort noe med hvis det først inntreffer. Den beste forsikringen vi har mot framtidige kriser er å ta vare på klodens økosystemer. Og løsningen er såre enkel: Alt naturen ber oss om er å la den være i fred.

Arbeiderpartiets moralske kollaps

VG (meninger) | 23.04.2020

Kommentar av Mina Vinje (22), leder i Press - Redd Barna Ungdom: I en kronikk i VG 21. april skriver Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani og partileder Jonas Gahr Støre om partiets asyl- og innvandringspolitikk under tittelen «Arbeiderpartiets moralske kompass». Kronikken fremstår dessverre mer som en moralsk kollaps.

Enslige mindreårige flyktninger har også rett til familiegjenforening

Aftenposten (meninger) | 22.04.2020

Kommentar av Ann-Magrit Austenå (generalsekretær, Norsk organisasjon for asylsøkere - NOAS): Under NRKs Debatten 14. april om evakuering av barn fra Moria-leiren i Hellas, hevder programlederen at mange enslige mindreårige asylsøkere hadde fått familiegjenforening i 2018. NRK fremstiller det som at de «dermed ikke var så enslige likevel». Det er feil. Enslige mindreårige asylsøkere er barn som søker om asyl alene. Det betyr ikke at de ikke kan ha familie et annet sted.

Dårlig forsøk på demonisering

Bergens Tidende (meninger) | 22.04.2020

Debatt av Conrad Myrland (Daglig leder, Med Israel for fred): Importen av medisinske forsyninger til Gaza har ikke vært høyere siden 2014.

Dugnaden bråstopper ved grensen til Europa

Vårt Land (verdidebatt) | 21.04.2020

Kommentar av Erhard Hermansen (Generalsekretær i Norges Kristne Råd): Det gjør derimot ikke koronasmitten som er på vei inn i flyktningleirene. Har viruset tettet ørene våre for de desperate ropene om hjelp?

En helhetlig redningsplan – nå!

Dagbladet (meninger) | 20.04.2020

Kommentar av Juni Solbrække (jurist), Mads Harlem (fagutvalgsleder) og Terje Einarsen (styreleder) - alle i International Commission of Jurists (ICJ), Norge: Dagbladet skriver at barn i Moria-leiren er blitt Europas ansvar. En rekke norske og internasjonale organisasjoner mener det samme, og mer enn 45.000 personer har signert et opprop om at Norge bidrar til at barnefamilier og enslige mindreårige evakueres fra Moria. 19 tidligere statsråder ber om det samme. Vi er enige. Det må handles, og det må handles raskt i lys av den overhengende faren for coronavirus Covid-19. Men denne faren gjelder ikke bare barna og barnefamiliene.

Nå må du tenke på jenter og kvinner, Erna!

Aftenposten (meninger) | 19.04.2020

Agnes Nordvik (17), Juniorrådgiver i Ungdommens rettighetsorgan (URO) i Plan, på Si;D: I krisesituasjonen forsterkes også skadelige skikker som barneekteskap og kjønnslemlestelse. Mange kvinner blir nå isolert hjemme med sine overgripere, samtidig blir tjenester som støtter dem utilgjengelige. Vi trenger at Norge begynner å føre en utenrikspolitikk i solidaritet med disse kvinnene. Norge må jobbe for at alle kvinner skal få bestemme over egen kropp, og vi må gå i front for likelønn.

Bør berge de fattiges banker

DN (meninger) | 18.04.2020

Debatt av Andreas Andersen (generalsekretær i Misjonsalliansen) og Svein Arne Lende (CEO i Alliance Microfinance - AMAS): Kjell Roland (DN1. april) og Tellef Thorleifsson (15. april) tar til orde for å redde arbeidsplasser i utviklingsland. Det får vi ikke til om vi ikke stopper likviditetskrisen som nå rammer mikrofinansbransjen. De aller fleste arbeidsplasser i utviklingsland er nå i fare, men de som er blitt truffet raskest og hardest er dem som jobber i uformell sektor – der også størsteparten av arbeidsplassene i slike land er. Et åpenbart tiltak for å holde disse arbeidsplassene i live må være å redde verdens mikrofinansinstitusjoner.

Nå bør Norge satse på el-fly

Vårt Land (verdidebatt) | 18.04.2020

Kommentar av Anja Bakken Riise (leder i Framtiden i våre hender) og Tonje Orsten Kristiansen (seniorrådgiver i Framtiden i våre hender): Det er en betydelig risiko for at regjeringen nå bruker milliarder av fellesskapets penger på noe vi uansett ikke klarer å redde. Kan det tenkes at det finnes andre strategier for å sikre langsiktig bærekraft i luftfarten?

Dugnaden må ikke stoppe ved våre landegrenser

VG (meninger) | 18.04.2020

Kommentar av Roald Høvring (seniorrådgiver i Flyktninghjelpen): Nå jobber Flyktninghjelpen med å informere og gi kunnskap om hvordan Maliya og flyktninger og internt fordrevne skal beskytte seg mot viruset og hindre spredning. Vi jobber også på spreng med å sørge for rent vann og gode sanitære forhold samt distribuere såpe og hygieneartikler. Men det er et enormt gap mellom hjelpebehov og det myndigheter og hjelpeorganisasjoner klarer å levere. Nå trenger vi et globalt løft for å begrense spredningen viruset.

Fattig og urban

Klassekampen+ (meninger) | 17.04.2020

Debatt av Erik Berg (styreleder i Habitat Norge): Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp bekrefter berettigelsen av min kritikk mot organisasjonen i Klassekampen 30. mars i et svar 3. april. Hun tydeliggjør at de vegrer seg mot sammenhengen mellom marginalisering på bygda og urbanisering av fattigdom. De viktigste løsningene på slumproblemene ligger på bygda, mener hun, og jordbruket må moderniseres, gjøres mer effektivt og lønnsomt. Siden 1970-tallet viser slik modernisering, blant annet i Sør-Asia, tragisk utfall for millioner av småbønder. Resultat: økt slumbefolkning. Det er fakta Sivertsen ikke tar inn over seg.

Det vil aldri komme et bedre tidspunkt for en satsing på havvind

Aftenposten (meninger) | 17.04.2020

Kommentar av Marius Holm (Daglig leder, Zero) og Øyvind Eriksen (Konsernsjef i Aker): Fremtiden så lys ut for norsk økonomi for få uker siden. Nå ser den mørk ut. Når Equinor, Aker BP og andre oljeselskaper brått kutter investeringer, betyr det tynne ordrebøker for bedrifter med titusener av dyktige ansatte. Vi ser likevel muligheter: Med stor satsing på havvind, kan vi gjøre havvind til en viktig næring for fremtidige generasjoner.

Mens Ap og Høyre stikker hodet i sanden, dør barn i Europa

VG (meninger) | 17.04.2020

Kommentar av Katrin Glatz Brubakk (barnepsykolog og feltarbeider for Leger Uten Grenser): Å fabulere om langsiktige løsninger når krisen er akutt, er som å snakke om brannforskrifter når huset står i full fyr. Og likevel er det det Høyre og Arbeiderpartiet gjør i debatten om flyktningebarna i Moria i Hellas. De prater, barn dør.

Vår likegyldighet til de andres kamp for tilværelsen

Stavanger Aftenblad (meninger) | 17.04.2020

Kronikk av Erhard Hermansen (Generalsekretær, Norges Kristne Råd): Dugnaden er i gang, men bråstopper på grensen til resten av Europa. Det gjør derimot ikke koronasmitten, som nå for fullt er på vei inn i flyktningleirene. Har viruset tettet ørene våre for desperate rop om hjelp fra grensene til Hellas?

Industriell husdyrproduksjon er et arnested for nye pandemier

Aftenposten (meninger) | 16.04.2020

Kronikk av Siri Martinsen (Veterinær og leder i NOAH): En felles rapport fra Verdens helseorganisasjon, FNs Food and Agriculture Organization og Verdens organisasjon for dyrehelse, stadfestet allerede i 2004 at «den økende etterspørselen etter animalsk protein» er en hovedrisiko for pandemier. Etterspørsel etter kjøtt er en fellesnevner for industriell husdyrproduksjon, avskoging, dyremarkeder og fangst av og handel med ville dyr – faktorer som alle er forbundet med pandemifare.

Koronakrisen kan feie populister av banen

Vårt Land (verdidebatt) | 15.04.2020

Kommentar av John Peder Egenæs (Generalsekretær i Amnesty Norge): Potensialet er glassklart. Håpet er tydelig. Koronakrisen er noe av det verste vi har stått oppi, men den kan også gi oss en ny start. Men tiden er inne for å handle. Vi kan ikke la populister og autoritære ledere få definere vår fremtid.

Kampen om hverdagsdiktaturet

NRK ytring | 15.04.2020

Kronikk av Ivar Dale (Seniorrådgiver i Den Norske Helsingforskomité): Mens vi får has på koronaviruset skal vi også verne om menneskerettighetene der de så vidt var begynt å få fotfeste da dette begynte. Vi skal holde et ekstra øye med undertrykkerne for å se til at de ikke har latt seg friste. At aktivistene får ta opp tråden der de slapp. At de får tilbake hverdagsdiktaturet. Vi skal sikre at det skjøre byggverket demokratiske land har reist sammen med sine mange venner i de udemokratiske ikke forsvinner i et dragsug av unntakstilstand og Antibac.

Krisehjelpen mot korona må være grønn

Adresseavisen (meninger) | 15.04.2020

Kommentar av Frode Pleym (Leder i Greenpeace Norge) og Aud Hegli Nordø (kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge): Staten må ta en aktiv rolle i å bygge opp nye fornybare næringer som offshore havvind, samtidig som man faser ut investeringene i olje- og gassnæringen. Arbeidere tilknyttet oljeindustrien må få tilbud om omskolering eller jobb i de nye næringene. Videre bør krisepakkene gå til å styrke jernbane, kollektivtrafikk og utbygging av el-billadere over hele landet.

Klimakrisen kommer stadig nærmere oss

Dagbladet (meninger) | 15.04.2020

Kommentar av Andreas Ytterstad (leder av Concerned Scientists Norway): Det er flott at Audun Lysbakken sier at coronakrisepakkene «bygger bruer fra løsninger på denne krisen til løsninger på den neste krisen, klimakrisen», men da må vi gjøre det også. Prioriteres pilotprosjekter i karbonfangst og lagring fordi det er et mer treffsikkert klimatiltak enn kollektivtransport eller storsatsing på havvind? Eller handler karbonfangst og lagring om å blåse nytt liv i illusjonen om den rene norske oljen?

1 - 30 av 44
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.