Klipp fra media

Filter: Mars 2020 siviltsamfunn

Nærheten blir en utfordring

Vårt Land+ (verdidebatt) | 31.03.2020

Kommentar av Eivind Aalborg (Landdirektør i Kirkens Nødhjelp, bosatt i Etiopia): I Etiopia er det foreløpig «stille før stormen». Gatene er mye roligere enn normalt og mye aktivitet er stoppet opp. Nå gjenstår det å se om og hvordan smitten sprer seg. Foreløpig er det kun tolv personer, ifølge offisiell statistikk, som er smittet av COVID-19 i Etiopia.

En permanent pandemi

Klassekampen+ (meninger) | 30.03.2020

Kronikk av Erik Berg (styreleder i Habitat Norge): Forholdene i Moria finnes i flyktningleirer verden over, men ifølge FN finnes de også for 1,8 milliarder mennesker som lever under utilstrekkelige boligforhold og hjemløshet i slum. Flyktningleirer og slum har det til felles at de neglisjeres av globalt utviklingssamarbeid og humanitære stormakter som Norge. Med covid–19 kan det få apokalyptiske følger.

Koronaviruset diskriminerer ikke noen. Det må heller ikke vi. (bistand)

Aftenposten (meninger) | 28.03.2020

Kommentar av Jan Egeland (Generalsekretær i Flyktninghjelpen): Dette er ikke tidspunktet for irrasjonell, nasjonalistisk politikk. Vi må stå opp for internasjonal solidaritet og stå sammen med sårbare mennesker på flukt. Vi må trappe opp hjelpen og sørge for at mennesker får den beskyttelse de har krav på.

Nei Høyre, asylinstituttet har ikke brutt sammen

Dagbladet (meninger) | 27.03.2020

Debatt av Birgitte Lange (Generalsekretær i Redd Barna): Høyre kommer med misvisende påstander om flyktningsituasjonen som utfordrer partiets egne grunnverdier.

Kirka må bli klimanøytral

Vårt Land (verdidebatt) | 26.03.2020

Kommentar av Eilif Tanberg (Leder av Norges Kristelige Studentforbund): Det er på høy tid at Den norske kirke engasjerer seg mer i klimakampen. Å bli en klimanøytral kirke innen 2030 er en utfordring som bør tas på strak arm, ikke avvises.

Diktatura går ikkje i karantene

Vårt Land (verdidebatt) | 25.03.2020

Kommentar av Johannes Morken (Redaktør i Stefanusalliansen): Medan verda heiar på Kina i kampen mot korona, spreier virusfrykta seg blant uigurar som sit innesperra i fangeleirar.

Familier kommer til å kollapse

Stavanger Aftenblad (meninger) | 25.03.2020

Kommentar av Sissel Aarak (Programsjef i SOS-barnebyer): Omtrent halvparten av barn sør for Sahara uten foreldre bor hos besteforeldrene sine. Ettersom eldre mennesker er svært utsatt for korona, kan dette ha massive konsekvenser for barna som står igjen.

Civitas trangsynte forsvar for kapitalismen: Tilbake til fortida eller fast i nåtida. (bærekraft og rettferdighet)

Minerva (meninger) | 25.03.2020

Debatt av Joakim Møllersen (avtroppende styremedlem i Attac og medforfatter av rapporten): «Hva betyr det å kreve et nytt økonomisk system?» spør Civita-økonom Lars Peder Nordbakken som et tilsvar til rapporten Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system. Underlig nok er det et ord Nordbakken synes å ha oversett, ikke bare i tittelen til rapporten, men også i tittelen til sin egen tekst; «nytt». For nesten hele kritikken hans baserer seg på et fantasifoster om at vi ønsker oss tilbake til et land, en tid og et økonomisk system som ikke lenger finnes.

Bærekraftsmålene – Koronavirusets største offer eller mulighet?

Dagsavisen (debatt) | 25.03.2020

Kommentar av Kathrine Sund-Henriksen (ForUM), Anne Cath Uteng da Silva (FN-sambandet) og Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet): For 5 år siden ble bærekraftsmålene vedtatt i FN. Ambisjonen var å endre vår verden til beste for mennesker, planeten og velstand. Nå trues dette av koronapandemien. Vi oppfordrer derfor statsminister Erna Solberg, som leder av FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, til å ta grep for å hindre at bærekraftsmålene blir virusets største offer, men snus til en mulighet i det Handlingens tiår vi har foran oss.

Uansvarlig oljebistand

Klassekampen+ (meninger) | 25.03.2020

Kommentar av Marte Ness (fagrådgiver Olje for utvikling/energi og utviklingspolitikk) og Rilito Povea (nestleder internasjonale programmer, WWF Verdens naturfond): Afrikanske oljeland rammes i disse dager hardt av lav oljepris. Det gjør det desto mer prekært å stille spørsmål ved det norske bistandsprogrammet «Olje for Utvikling». Norge har gitt 2,7 milliarder kroner i bistand til fattige land som ønsker å utvinne olje og gass. Pengebruken er både risikabel og uansvarlig. Bistandsprogrammet bør avvikles slik vi kjenner det i dag. Skal norske bistandspenger hjelpe land som står i startgropen av sin oljeutvikling, må denne innebære en vurdering av klimarisikoen ved prosjektet.

Sammen for demokratiet

Nationen (meninger) | 24.03.2020

Kommentar av Knut André Sande (Leder av Europeisk Ungdom): Gjennom flere år har et gammelt spøkelse hjemsøkt Europa. Gjenferdet bringer med seg illiberale, nasjonalistiske og autoritære fristelser, som sprer seg som ild i tørt gras blant nasjonale regjeringer og i samfunnet vårt forøvrig. Det lukter svidd når pressefriheten utfordres eller maktfordelingen står i brann. Og hva kan egentlig gjøres når våre grunnleggende menneskerettigheter blir svekket av de som skal ivareta dem?

Koronakrisen blir ekstra tøff uten rent vann

Vårt Land (verdidebatt) | 20.03.2020

Kommentar av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp): Hele verden vil beskytte seg og sine mot koronaviruset. Dessverre mangler milliarder av mennesker de viktigste verktøyene: såpe og vann.

Koronautløste gjeldskriser er en varslet katastrofe

Vårt Land (verdidebatt) | 20.03.2020

Kommentar av Henrik Mathias Hvaal (Daglig leder i SLUG – Nettverk for rettferdig ­gjeldspolitikk): I forbindelse med årets FfD-forum har regjeringen, med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i spissen, mulighet for å vise tydelig lederskap. Norge kan gå foran og være en forkjemper for solide globale systemer for å sikre ansvarlig långivning og lånopptak. Dette vil kunne være med å forebygge at de gjeldskrisene globalt som allerede er under oppseiling kommer ytterligere ut av kontroll. Norge bør nå ta grep. Norsk sivilsamfunn vil i så fall støtte og heie Dag-Inge Ulstein i mål.

Solidariteten vår bør ikke følge landegrenser

Aftenposten (meninger) | 20.03.2020

Johanne Fearnley (17), leder i Oslo Press, på Si;D: I skrivende stund er det bare et spørsmål om tid før koronaviruset kommer til flyktningleiren Moria i Hellas. Hva skjer så snart viruset når disse tusenvis av syke menneskene, stablet oppå hverandre på et lite avsperret område?

Når viruset rammer flyktningleirene

Vårt Land (verdidebatt) | 20.03.2020

Kommentar av Trude 
Jacobsen og Sidsel E. Aas (Dråpen i Havet): Det er et tidsspørsmål før koronaviruset sprer seg til flyktningleirene. Der kan man ikke holde seg unna folkemengder. Der finnes ingen butikk hvor man får kjøpt antibac – det finnes knapt nok vann.

Slutt på asylretten?

Klassekampen+ (meninger) | 20.03.2020

Debatt av Ann-Magrit Austenå (generalsekretær i Noas): I sitt svar om asylretten skaper Høyres innvandringspolitiske talsperson Ove Trellevik usikkerhet om hvorvidt partiet mener at Norge skal følge internasjonale forpliktelser. Han sier først at asylretten alltid har stått sterkt i Høyre. Deretter skaper han usikkerhet om hvorvidt Høyre mener Norge fortsatt skal følge de internasjonale forpliktelsene.

Kvinner forfølges dobbelt

Vårt Land (verdidebatt) | 19.03.2020

Kommentar av Ed Brown (Generalsekretær i Stefanusalliansen): Svært mange steder er jenter og kvinner forfulgt dobbelt – både for sitt kjønn og sin tro.

Alle statsråder er bærekraftsministre

Vårt Land (KN) | 18.03.2020

Kommentar av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp): Det er ti år til bærekraftsmålene skal nås, både i Norge og i alle verdens land. Da må all politikk innrettes slik at vi får til dette. Regjeringens budsjettkonferanse står for døren. Og alle partiene er i gang med å lage nye partiprogrammer. Der bør det slås fast at all politikken som føres skal være i tråd med bærekraftsmålene. Da kan vi få til et taktskifte.

Norge må trappe opp innsatsen mot straffrihet i Syria

VG (meninger) | 17.03.2020

Kronikk av Gunnar Ekeløve-Slydal (fagsjef, Den norske Helsingforskomité) og Zeina Bali (direktør, Syria Peace Action Centre - SPACE): Så lenge krigsovergriperne i Syria ikke trenger å bekymre seg for å bli straffet, vil krigen herje landet. Det trengs en internasjonal dugnad for å straffe dem.

Jeg håper at vi kan ta lærdom av situasjonen vi er i nå (klima)

Aftenposten (meninger) | 15.03.2020

Gina Gylver (18), Natur og Ungdom, på Si;D: Folk snakker ikke om annet, det er korona i hver eneste samtale. Og jeg blir nesten provosert av å høre alt sammen. Ikke fordi jeg ikke bryr meg om dem blant oss som er særskilt utsatt, og ikke fordi det ikke er bra at vi tar viruset på alvor, men fordi jeg ikke kan unngå å tenke: Tenk om vi hadde reagert slik på klimakrisen. For det er jo mulig.

Norge må ta sin del av klimadugnaden – nå

ABC nyheter (meninger) | 14.03.2020

Kommentar av Jan Thomas Odegard (Utviklingsfondet), Kathrine Sund-Henriksen (ForUM), Øyvind Eggen (Regnskogfondet), Martha Rubiano Skretteberg (Caritas Norge) og Silje Aske Lundberg (Naturvernforbundet): Når regjeringen samles neste uke til budsjettkonferansen må de høre på de som roper høyest om klimakrisen.

I en så krevende situasjon, er Norge likevel svært privilegerte (bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 13.03.2020

Lederkommentar: Vi står i den heldige situasjonen at vi har tilgjengelig kapital å bruke i slike kriser. Våre avsatte oljemidler bidrar til å gjøre dette mulig. Vi er svært privilegerte. Norge gir mye utviklingshjelp. Likevel mener vi Norge løpende må vurdere opptrapping av økonomiske nødhjelpstiltak til fattige deler av verden, både helsemessig og økonomisk. Det bør vurderes ­omprioritering av bevilgede midler, men også ­bevilgninger av friske midler i samarbeid med ­internasjonale organisasjoner.

Jobbskaping krever samarbeid

Vårt Land (verdidebatt) | 13.03.2020

Debatt av Andreas Andersen (Generalsekretær i Misjonsalliansen): Fattigdomsbekjempelse og næringsutvikling kan ikke være motsetninger, de må gå hånd i hånd. Våre erfaringer med jobbskaping blant verdens fattige viser at det er den oppskriften som skaper varige og verdige arbeidsplasser. I det arbeidet ønsker vi nye aktører velkommen, også dem som ser muligheter for å tjene penger på samarbeidet.

Frp's politiske narrespill

Dagbladet (meninger) | 12.03.2020

Kommentar av Ann-Magrit Austenå (generalsekretær i NOAS): Nestleder Sylvi Listhaug underslår at syriske flyktninger i Tyrkia står i fare for deportasjon til Syria og lite effektive forsøk på å avvise behandling av asylsøknader fra søkere som kom til Norge via Russland i 2015.

Framskrittene trues

Dagbladet (meninger) | 11.03.2020

Kommentar av Sunniva Folgen Høiskar (leder i SAIH Marte Øien, leder i NSO): I Ungarn er kjønnsstudier nedlagt av regjeringen og i Polen behandles et lovforslag om å fjerne seksualitetsundervisning i skolen. I Brasil «renses» skolene for «kjønnsideologi» og amerikanske evangelistiske bevegelser lobber mot skeives rettigheter og seksualitetsundervisning i afrikanske land. Vi er bekymret over disse angrepene mot akademisk frihet og skeives rettigheter. 10. mars lanserte Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk Studentorganisasjon (NSO) rapporten «Un/knowing and un/doing sexuality and gender diversity: The global anti-gender movement against SOGIE rights and academic freedom» for å rette søkelyset mot disse angrepene.

Utdanning er afghanske kvinners eneste håp

Dagsavisen (debatt) | 10.03.2020

Kommentar av Muzhda Rezaee og Sonia Ahmadi (medlemmer av Afghanistankomiteen i Norge): Vi som bor i Norge, kvinner og menn, uavhengig av bakgrunn, kan være med på å bidra til at afghanske kvinner får muligheten til å få en utdanning.

Elektrifisering – oljeselskapenes negative miljøsatsing

Stavanger Aftenblad (meninger) | 10.03.2020

Kommentar av Hallgeir H. Langeland (Naturvernforbundet i Rogaland), Egil Tjensvold (Naturvernforbundet Strand) og Rune Folkvord (Vassdragsvernrådet Naturvernforbundet): Når vi tenker på klima og miljø, må vi tenke globalt. Det er ikke hensiktsmessig å elektrifisere norsk sokkel med elkraft overført fra land. Det vil bare resultere i større CO₂-utslipp. Gode tiltak kan heller være havvind og/eller nye gassturbiner på plattformene.

Klimakamp er kvinnekamp

VG (meninger) | 08.03.2020

Kommentar av Aud Hegli Nordbø (kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge): En av verdens fremste klimaforkjempere er en ung kvinne som heter Greta Thunberg. Hun er langt fra alene om å bli utsatt for hets og trusler fordi hun kjemper for en bedre verden. Klimakamp er også kvinnekamp.

25 år siden kvinnekonferansen i Beijing – og hva nå?

Nationen (meninger) | 08.03.2020

Kommentar av Ingrid Grene Henriksen (Leder i Akershus Bygdekvinnelag): FNs 17 bærekraftsmål er en felles global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål nr. 5 sier at verden skal oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling. Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter, muligheter til å bestemme over eget liv og avskaffe diskriminerende ordninger. Kvinner må ha tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter og sikkerhet mot vold fordi det er nødvendig for utvikling i et land.

Kvinner i klimakrise

Nationen (meninger) | 08.03.2020

Kommentar Kathrine Kleveland (Leder i Nei til EU) og Reidun Berntsen Heggen (Leder i Ungdom mot EU): Klimakrisen rammer kvinner hardest, men kvinner og barn blir i mindre grad lyttet til når problemet beskrives og løsningene debatteres. Mange flere kvinner omkommer i naturkatastrofer, spesielt i utviklingsland.

1 - 30 av 43
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.