Klipp fra media

Filter: Februar 2020 siviltsamfunn

Aldri trygg

Klassekampen+ (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Fredrik S. Heffermehl (jurist og forfatter, initiativtaker for internasjonale jurister for Assange): I USA brukes loven som redskap for uretten. Under ti års forfølgelse av Julian Assange er det å bruke rettsapparatet til politiske forfølgelse utvidet til hele verden. Kan vi la USA være overordnet sheriff, dommer og fangevokter, for oss alle? Skal den som avslører eller kritiserer USA, ikke kunne føle seg trygg noe sted?

Artsvern er alvorlig ment

Dagbladet (meninger) | 27.02.2020

Kommentar av Siri Martinsen (leder i NOAH – for dyrs rettigheter): Samme år som verden skal lage en ny «naturavtale» for å bekjempe tapet av arter, risikerer stortingsflertallet å bryte ned artsvernet i Norge. Ville dyr utgjør bare 4 prosent av alle pattedyrs biomasse. Vi mennesker og dyrene vi utnytter, utgjør resten.

Den grønne veien

Klassekampen+ (meninger) | 27.02.2020

Kommentar av Helge Goverud Karlsrud (styremedlem Europabevegelsen i Follo): For alle oss som er opptatt av miljø og klima, er det en ren nytelse å følge med på EUs klimapolitiske revolusjon. Bare to måneder etter at hun tok over som president i EU-kommisjonen, har Ursula von der Leyen lagt fram en helt ny vekststrategi: «European Green Deal». EU setter seg et mål som for bare få år siden framsto utopisk: netto null utslipp innen 2050.

Moria-leiren på Lesvos: Europas endepunkt

Dagbladet (meninger) | 27.02.2020

Kommentar av Rune Berglund Steen (leder, Antirasistisk Senter): Moria: Europa slutter her. Dette er vår yttergrense. Den grensen er barn med skabb som sover på bakken. Den er barn som leker i en leir som ligner en eneste stor søppelplass. Den er barn som ikke går på skole. Den er barn som lever i lukten av avføring. Den er barn som søker varmen i telt hvor man brenner alt man finner, til og med plast, vinteren gjennom.

Noen er mer sandfaste enn andre (Vest-Sahara)

Aftenposten (meninger) | 26.02.2020

Kommentar av Theodor Barndon Helland (Støttekomiteen for Vest-Sahara): Høsten 1975 ble drømmen om selvstendighet i Vest-Sahara knust. Spania, som var kolonimakten i territoriet, forlot Vest-Sahara uten å gjøre det FN forlangte. I stedet så de passivt på at marokkanske styrker rullet inn i territoriet, stikk i strid med folkeretten og Den internasjonale domstolen i Haag. Folket fra Vest-Sahara – saharawiene – flyktet østover under marokkanske bombeangrep gjennom et av Saharas mindre gjestmilde strøk. De som overlevde, slo seg ned i leirer sørvest i Algerie ved byen Tindouf.

«Et morderisk system er i ferd med å skapes»

Ny Tid (meninger) | 25.02.2020

Kommentar av John Y. Jones (Leder for Networkers North/South og Dag Hammarskjöld-programmet): «Hvis Julian Assange dømmes, er et morderisk system i ferd med å oppstå rett for øynene på oss. Det vil være dødsstøtet for pressefriheten og rettssamfunnet», sier Nils Melzer, FNs spesialrapportør for tortursaker. «Det morderiske systemet» som Melzer ser anta form, ifølge magasinet Republik 28. januar, er verken begrenset til Trumps verden eller USA, men inkluderer Storbritannia og ikke minst Sverige. Hvorfor har ikke denne uhyrlige anklagen skapt storm i norsk og svensk presse?

Fremtiden ligger i klimafornekternes hender (klimasøksmålet)

Bergens Tidende (meninger) | 23.02.2020

Kommentar av Synøve April Rylund Glesaaen, leder og Oda Helliesen Ramsland (medlemmer av fagutvalg for miljø- og klimaspørsmål i ICJ-studentnettverk Bergen): Den manglende motivasjonen til å foreta nødvendige tiltak i klimasaken, er urovekkende.

Ja til mer klimahysteri!

NRK ytring | 20.02.2020

Replikk av Matilde Clemetsen (Oslo studentlag, Framtiden i våre hender): I sin kronikk spør Fremskrittspartiets Cathrine Andersen om norsk klimapolitikk er basert på fakta eller symbolpolitikk, og om politikerne har gått så langt at de ikke lenger får støtte fra befolkningen. Gode og viktige spørsmål, tenker jeg, men sitter med det totalt motsatte inntrykket av hvor klimapolitikken er i dag.

Ut av tåka, inn i framtiden!

Klassekampen+ (meninger) | 20.02.2020

Kommentar av Anders Ekeland (medlem av NTL, Naturvernforbundet og SV), Øyvind E. Hansen (medlem av Fagforbundet, Naturvernforbundet og Rødt) og Ingunn Grande (medlem av Samfunnsviterne, Naturvernforbundet og MDG): Den 28. februar arrangeres «Broen til framtiden» for sjette gang i Oslo. Det er en viktig møteplass for klimaaktivister, miljøbevegelsen, fagbevegelsen, forskere og ulike trossamfunn. Den tida er forbi, da det var nok å møtes og se at vi var mange, få siste nytt fra klimaforskningsfronten og høflig høre på hva Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet hadde å komme med. Regjeringens «Klimakur 2030» er ute på høring og det haster med å få til handling framfor flere ord.

Hallo, München! Glemte dere noen?

Vårt Land (verdidebatt) | 19.02.2020

Kommentar av Birgitte Lange (Redd Barna): Mens toppledere samlet seg i München for å diskutere krig og fred, haglet bombene over barn i Idlib i Syria. Men i München ble ikke barna nevnt.

Det ansvarlige er å redusere soyaavhengigheten

Nationen (meninger) | 19.02.2020

Debatt av Anja Bakken Riise (FIVH): Det er på tide å bygge et landbruk på egne ressurser, innenfor planetens tålegrenser. Sveinung  Svebestad i Felleskjøpet Rogaland Agder  skriver  onsdag 12. februar  at  norsk soyaimport er ansvarlig. Men selv ved å kjøpe sertifisert soya bidrar  Norge  til  et  økende  press på noen av verdens mest verdifulle økosystemer og karbonlagre. Soyaimporten er  også  et  stort troverdighetsproblem  for norsk jordbruk.

Hvordan en krig avsluttes, har alt å si for om fred kan bygges

Aftenposten (meninger) | 19.02.2020

Kronikk av Bernt G. Apeland (Røde Kors): Norge bør hente hjem egne borgere som har antatt tilknytning til IS, også dem som har deltatt i krigen.

Kanskje vi blir lykkeligere av å fri oss fra oljen?

Aftenposten (meninger) | 16.02.2020

Markus Refsdal (17), landsstyret til Natur og Ungdom, på Si;D: Det nytter ikke å peke på Kinas utslipp, slik som FpU gjør, når realiteten er at en gjennomsnittsnordmann slipper ut mer CO2 enn en gjennomsnittskineser. Vi må slutte å fraskrive oss alt ansvaret og skylde på andre. Om vi skal fordele skyld, står 100 selskaper for 71 % av verdens klimagassutslipp. Slutter disse selskapene å forurense, begynner vi å snakke om tiltak som faktisk monner. Equinor står på 37. plass på den listen. Det er flaut. Det er hyklersk.

Kom igjen, Astrup!

Dagsavisen (debatt) | 14.02.2020

Kommentar av Anne Cathrine da Silva (Generalsekretær FN-sambandet): Bærekraftsminister Nikolai Astrup åpnet i forrige uke den internasjonale bærekraftskonferansen i Bergen med å konstatere at «the time for action is now!» Vi må handle nå. Av FNs 17 bærekraftsmål pekte han på nummer 17 som sitt favorittmål: «Samarbeid for å nå målene».

Bistandsbransjen er i konstant endring

Vårt Land (verdidebatt) | 14.02.2020

Debatt av Hjalmar Bøe (Digni): Vårt Land etterlyser en generalgjennomgang av norsk bistand. NHO mener næringsutvikling er svaret. Det grunnleggende premisset later til å være at bistandsaktører motsetter seg forandring. Det stemmer dårlig med virkeligheten.

Utslippskutt ikke nok til å stanse klimakrisen

Vårt Land (verdidebatt) | 14.02.2020

Debatt av Jan Thomas Odegaard (Utviklingsfondet): Om kullkraft skal erstattes med fornybar energi, vil det også kunne skape muligheter for norsk næringsliv Med det bedrer ikke nødvendigvis livet til de fattigste.

Virkeligheten på godt og vondt (fattigdomsporno)

Aftenposten (meninger) | 14.02.2020

Debatt av Kari Helene Partapuoli, Plan Norge, på Si;D: Plan driver ikke med «fattigdomsporno». Vi jobber med barns rettigheter, med de som har det verst. Da er virkeligheten ofte ille, som i lokalsamfunnet Jørgine (Funkygine) besøkte – et lite sted i et land med økonomisk vekst, men med enorme forskjeller.

Erna bør ta imot 5000 kvoteflyktninger i året

Vårt Land (verdidebatt) | 14.02.2020

Kommentar av Tale Hungnes (Politikk og samfunnssjef i Amnesty International Norge): Erna Solbergs nye regjering har nå mulighet til å føre en mer human og solidarisk politikk overfor mennesker på flukt. Her er Amnestys tre forslag.

Næringsutvikling som bistand i fattige land

Vårt Land (verdidebatt) | 13.02.2020

Kommentar av Andreas Andersen (Generalsekretær i Misjonsalliansen): Den siste uken har det vært stor oppmerksomhet omkring næringsutvikling i bistandsarbeid. Både NHO og Norad satte temaet på agendaen i forrige uke, og flere medier har fulgt opp debatten de siste dagene. Misjonsalliansen hilser velkommen NHO-sjef Ole Erik Almlids initiativ om å engasjere næringslivet i bærekraftig bistand, og vil ikke uten videre støtte Kirkens Nødhjelps knallharde kritikk av NHO-sjefens ideer om å flytte penger fra klassisk bistand til bistand rettet mot norsk næringsliv.

En stilfull tragedie (Ungdommens Klimatoppmøte Trøndelag)

Adresseavisen (meninger) | 12.02.2020

Kommentar av Sigrid E. Sand, Ragnar Drier, Nanna Borgnes, Liv Hjartsjø, Ane V. Flå, Eva K. Hammer og Hanne M. Hamre (Framtiden i våre hender, Tronheim Studentlag): Vi unner klesbransjen og alle oss moteentusiaster en fremtid hvor vi fremdeles kan uttrykke oss gjennom klær og skape arbeidsplasser. Men dagens situasjon er ikke holdbar, ei heller human. Arbeidsvilkårene på bunnen av produksjonskjeden må bedres. Kjøpepresset må ned. Tekstilkvaliteten må opp. Prisene må opp. Og ikke minst kan vi godt bli flere som arver klær fra bestemor.

Barn dør på din vakt, Erna

Dagbladet (meninger) | 11.02.2020

Kommentar av Katrin Glatz Brubakk (barnepsykolog og feltarbeider for Leger Uten Grenser) og Marthe Valle (sykepleier, artist og feltarbeider for Dråpen i Havet): På Europas dørstokk sitter 12.000 barn og lurer på hvor tryggheten ble av. Den de flyktet for å finne og trodde de hadde vunnet da de nådde vårt kontinent med livet i behold. Nå er de kronisk redde. Bare i leiren Moria på Lesvos i Hellas har tre mennesker dødd så langt i år på grunn av konflikter og uro. En liten baby døde av diare i oktober og en ungdom ble drept i august.

Kunnskap tilsier en sørlig grense for iskanten

Stavanger Aftenblad (meninger) | 10.02.2020

Kommentar av Wenche Skorge (Styremedlem i Naturvernforbundet) og Hallgeir H. Langeland (Styreleder, Naturvernforbundet i Rogaland): Regjeringen må lytte til fagkunnskapen og verne hele iskantsonen mot oljevirksomhet.

Lundin grønnvasker skitten olje

DN+ (meninger) | 10.02.2020

Kommentar av Frode Pleym (leder i Greenpeace Norge): Midt i en klimakrise varsler Lundin Petroleum en storstilt leteoffensiv og økt produksjon av olje (DN 1. februar). At de nye prognosene presenteres samtidig med et grønnvaskende navnebytte og en såkalt klimanøytralitetsplan, tyder på at bærekraft og klima er lite annet enn moteord for Lundin Petroleum.

Bistand er viktig – å stanse klimakrisen er viktigere

Vårt Land (verdidebatt) | 08.02.2020

Debatt av Per Kristian Spertoli (fagansvarlig i Zero): Jan Thomas Odegard i Utviklingsfondet tar 6. februar utgangspunkt i at jeg skal ha argumentert for at «det er bortkastet å bruke bistandsmidler på land langs ekvator». Det har jeg aldri sagt og selvsagt aldri ment. Min påstand var at «jeg tror at det vi kan gjøre innenfor klima, har langt større betydning for verdens fattige enn tradisjonell bistand», noe jeg underbygget med å vise til scenarioer som viser at noen av de fattigste landene kan bli ubeboelige om vi ikke stanser klimakrisen.

Bistand er viktig – å stanse klimakrisen er viktigere

Vårt Land (verdidebatt) | 08.02.2020

Debatt av Per Kristian Sbertoli (ZERO): Om vi ikke stanser klimakrisen, vil det bli umulig for fattige land å vokse ut av fattigdom. Denne erkjennelsen bør mobilisere alle som bryr seg om verdens fattige til økt klimainnsats. Det betyr selvsagt ikke at ZERO mener vi skal kutte ut norsk bistand.

Oljefondet må ut av alkoholindustrien

Nettavisen (meninger) | 07.02.2020

Kommentar av Pernille Huseby (Generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan): Gjennom oljefondet har Norge investert milliarder i alkoholindustrien. Vi mener investeringene er uetiske på flere måter. De bidrar til skadelig alkoholbruk - som er en av fem risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer. I dag er det hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer, diabetes og psykiske lidelser som til sammen tar flest liv i verden.

Misvisende dommedagsklokke

Klassekampen+ (meninger) | 07.02.2020

Kommentar av Vidar Lindefjeld (rådgiver, La Naturen Leve): Den griner mot oss overalt; i reklamemontre, på nettet, på kino og snart på en husvegg i Oslo: Dommedagsklokken fra vindkraftutbyggeren Norsk Vind. Den forteller oss at nå haster det: Norge trenger mer kraft. Dersom Norge ikke bygger mer landbasert vindkraft, står vi uten viktige bidrag til klimadugnaden. Dette er skremselspropaganda, hvis formål er å rettferdiggjøre vindkraftens enorme naturødeleggelser og sikre utbyggernes fortjeneste.

Zero bryr seg null om de fattige

Vårt Land (verdidebatt) | 06.02.2020

Kommentar av Jan Thomas Odegard (Daglig leder i Utviklingsfondet): I Vårt Land 3. februar argumenterer Per Kristian Sbertoli i miljøstiftelsen Zero for at det er bortkastet å bruke bistandsmidler på land langs ekvator fordi klimaendringene uansett vil gjøre det ubeboelig å bo der om den globale middeltemperaturen stiger med fire grader. Fordi Zero «bryr seg om de fattige» vil de heller bruke bistandsmidler til å erstatte kullkraftverk i Asia med fornybar energi for å få store kutt utslippene før det er for sent. Vi lurer på om dette et utslag av inhuman teknologioptimisme eller bare overfladisk forståelse av klimautfordringene og utvikling?

Skatt for eller mot utvikling

Dagsavisen (debatt) (KN) | 05.02.2020

Debatt av Dagfinn Høybråten (generalsekretær i Kirkens Nødhjelp): Norad-sjefen leverer et sterkt forsvar for å styrke utviklingslands skattesystemer i Dagsavisen 29.1. Kirkens Nødhjelp er enig. Men arbeidet for en verden med effektive og rettferdige skattesystemer er ikke uten dilemmaer.

Bergensbedrifter må ta ansvar for sitt globale fotavtrykk (slaveri/åpenhetslov)

Bergens Tidende (meninger) | 05.02.2020

Kommentar av Marit Warncke (Administrerende direktør, Bergen Næringsråd) og Jostein Hole Kobbeltvedt (Daglig leder i Raftostiftelsen): Koblingene til ofrene for menneskerettighetsbrudd er ofte tettere enn vi liker å tro. Og om et nytt lovforslag omkring åpenhet, aktsomhet og moderne slaveri som ligger på bordet blir vedtatt, vil alle kunne gå bedriftenes leverandørkjeder nærmere etter i sømmene. Som bedriftsleder blir du forpliktet til å være åpen om produksjonssted. Hvis du leder en stor bedrift, må du utrede risiko for menneskerettighetsbrudd i din virksomhet, og hos leverandørene dine.

1 - 30 av 33
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.