Klipp fra media

Filter: Februar 2020 offmyndigheter

Folkeopplysning mot folkeopprør

NRK ytring | 28.02.2020

Kronikk av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim (H): Vi skal ta vitenskapen på alvor, men vi skal også tro på at vi kan løse utfordringen og samtidig ivareta velferdssamfunnet for fremtiden. I klimapolitikken skal derfor både regjeringen og jeg som forskningsminister ta i bruk tiltak som faktisk virker nasjonalt og internasjonalt – ikke symbolpolitikk. Men la det være klart: dersom vi ikke gjør nok for å få ned utslippene av klimagasser er alternativet en global klimakrise som fratar fremtidige generasjoner de samme mulighetene vi har hatt.

Hva skjedde i Sør-Sudan? (bistand)

Klassekampen+ (meninger) | 26.02.2020

Kommentar av Per Øyvind Bastøe og Anette Wilhelmsen (Norads evalueringsavdeling): Vår evaluering viser at Norge spilte en konstruktiv rolle i fredsprosessen opp til 2005. Det bidro til at prosessen kom i havn. Samtidig kan Norge kritiseres for å ha neglisjert lokale konflikter i sør. Borgerkrigen i 2013 kom derfor som en overraskelse på nordmennene. Frem til da hadde Norge prioritert bidrag til etablering av en ansvarlig og transparent stat. Norges engasjement i Sør-Sudan har vært preget av flere dilemmaer. Ett av de mest sentrale har vært om man skulle fortsette å styrke sørsudanske myndigheter som ikke prioriterte å levere tjenester til egen befolkning.

Hvordan skape 20 millioner nye jobber i Afrika?

Vårt Land (verdidebatt) | 21.02.2020

Debatt av Tellef 
Thorleifsson (CEO, Norfund): «Nå må alle mann til pumpene for å skape flere jobber», skriver Ulstein i Vårt Land 15. februar Det er et godt utgangspunkt. I Stortingsmelding 24 (2016–2017) om bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk la regjeringen opp til å øke satsingen på privatsektor i inneværende stortingsperiode. Vi er på god vei, men det trengs mye mer for å nå bærekraftsmål nr. 1 – å utrydde fattigdom. Norfund er klar til økt innsats!

Verken villedende eller falske nyheter

Klassekampen+ (meninger) | 19.02.2020

Debatt av justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H): I 2015 kom det hele 31.000 asylsøkere til Norge. Da er det ikke rart at det både i 2016 og 2017 ble gitt over 6000 familieinnvandringstillatelser til personer med flyktningbakgrunn. Begge disse årene ble over 40 prosent av familieinnvandringstillatelsene gitt til personer med flyktningbakgrunn. Er det mange? Der vil nok Karin Andersen og jeg ha ulike svar.

Unyansert fra NHO-sjefen

Vårt Land (verdidebatt) | 18.02.2020

Debatt av Per Øyvind Bastøe (Evalueringsdirektør i Norad): En av de viktigste debattene innenfor bistand for tiden er derfor nettopp hvordan man kan øke investeringene ved at privat kapital investeres i bærekraftsmålene. Så langt er jeg enige med NHO direktøren og hans kenyanske kollega. Det virker imidlertid som om de i sin kronikk blander norsk bistand til næringsutvikling med bistand til fremme av norsk næringsliv. Norge gir ikke bistand for å subsidiere norske bedrifter (eller sivilsamfunnsorganisasjoner for den saks skyld), men for å oppnå utviklingseffekter.

Ja, e-tjenesten skal gi trusselvurderinger

DN+ (meninger) | 16.02.2020

Debatt av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H): Det kan virke som om DNs kommentator Sverre Strandhagen er overrasket over at E-tjenesten i sin årlige trusselvurdering fokuserer på hvilke trusler Norge kan bli utsatt for. I sin kommentar etter Etterretningstjenestens fremlegging av sin årlige åpne trusselvurdering skriver han at E-tjenesten tegner et fiendebilde av Kina, mens utenriksministeren er mer nyansert (DN 11. februar). Det er det gode grunner til.

Bistand til Hellas

Klassekampen+ (meninger) | 15.02.2020

Debatt av statssekretær Jens Frølich Holte (H): I sitt innlegg i Klassekampen 14. februar understreker Trude Jacobsen alvoret i den humanitære situasjonen for migranter i leirene på de greske øyene. Forholdene i Moria-leiren på den greske øya Lesvos er svært vanskelige. Derfor bidrar regjeringen både med penger og kompetanse gjennom norske og internasjonale organisasjoner.

Jobbskaping i utviklingsland er høyt prioritert (bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 14.02.2020

Debatt av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF): I mandagens Vårt Land etterlyser NHO-sjefen mer penger fra utviklingsbudsjettet til norsk næringsliv i Afrika. Jeg er ikke begeistret for forslaget om å ta penger fra utdanning og bekjempelse av kjønnslemlestelse, men jeg deler det sterke engasjementet for å skape flere jobber i Afrika.

Nei, vi demoniserer ikke Kina

Klassekampen+ (meninger) | 13.02.2020

Debatt av finansminister Frank Bakke-Jensen (H): E-tjenestens årlige trusselvurdering fokuserer på hvilke trusler Norge kan bli utsatt for. At de løfter frem Kina som et av områdene, betyr ikke at vi ikke kan samarbeide godt med dem på mange områder.

Oljefondet er ikke et klimapolitisk virkemiddel

DN+ (meninger) | 12.02.2020

Debatt av statssekretær i Finansdepartementet Kari Olrud Moen (H): Håvard Halland skriver i DN 6. februar at Oljefondet kan gis en klarere klimarolle og at investeringer i infrastruktur kan gi en vesentlig klimaeffekt. Klimautfordringene må løses gjennom klimapolitiske virkemidler. Fondet er ikke et slikt virkemiddel. Det er det bred enighet om.

Internasjonalt skattesamarbeid

Klassekampen+ (meninger) | 11.02.2020

Kommentar av finansminister Jan Tore Sanner (H): Internasjonalt skattesamarbeid virker, selv om det tar tid. Norge skal fortsette å bidra på en god og konstruktiv måte slik at vi lykkes. Skulle vi komme dit at vi ikke finner en internasjonal enighet, må vi vurdere alternative nasjonale løsninger. Men la oss gjøre ting i riktig rekkefølge, og bruke kreftene på de internasjonale prosessene som nå virkelig går fremover.

Det handler om resultater, ikke prosenter

Nationen (meninger) | 10.02.2020

Debatt av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF): I sitt innlegg i Nationen 22. januar viser Aksel Nærstad til hvorfor det er viktig å satse på småskala matprodusenter. Jeg er helt enig i disse argumentene, dette er også grunnen til at vi gjennom «Mat, mennesker og miljø – regjeringens handlingsplan på bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk» nettopp fremhever disse matprodusentene.

Ren energi i Honduras (Norfund/bistand)

Klassekampen+ (meninger) | 08.02.2020

Debatt av Ingrid Aarsnes (Kommunikasjonsleder) og Inger Nygaard (Kommunikasjonsansvarlig, Norfund): I Klassekampen 4. februar stiller Vilma Taubo fra Latin-Amerikagruppene kritiske spørsmål til hvorvidt det å generere «tonnevis av energi» i Honduras er til hjelp for befolkningen, når landet er sterkt rammet av klimaendringer, fattigdom og store ulikheter. Manglende tilgang til energi er ett av de største hindre for etablering av bedrifter og jobbskaping i Honduras, som i de fleste andre utviklingsland.

Viktig med restriktiv innvandrings-politikk

Dagbladet (meninger) | 05.02.2020

Kommentar av justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H): Regjeringens restriktive, rettssikre og ansvarlige innvandringspolitikk ligger fast, selv om Frp har gått ut av regjering.

1 - 30 av 14
1

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.