Klipp fra media

Filter: Februar 2020 debatt

Norge bør fronte fredsbevarende operasjoner

DN+ (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Håvard Hegre (Uppsala universitet og Prio) , Lisa Hultman (Uppsala universitet) og Håvard Mokleiv Nygård (Prio): Til tross for utbredte oppfatninger om det motsatte har en bred forskningslitteratur vist at fredsbevarende operasjoner er effektive i å skape og bevare fred. Norge bør lene seg på denne forskningen og posisjonere seg som en sterk stemme for slike operasjoner i kampen om et sete i FNs sikkerhetsråd. Dersom Norge får en plass, bør det jobbes målrettet for å øke bevilgningene til fredsbevarende operasjoner.

Regjeringas feilslåtte klimanasjonalisme

VG (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp): Det er brei politisk einigheit om at norske utslepp av klimagassar skal ned. Men i staden for å bruke dei mest effektive og billegaste verktøya for utsleppskutt, kappast regjeringa og den raudgrøne opposisjonen om å fronte feilstlått klimanasjonalisme.

Et grønt tidsskille?

DN+ (meninger) | 29.02.2020

Kronikk av Jonas Gahr Støre (Ap-leder): At statene tar ansvar hver for seg, er bra, men ikke nok. Klimatrusselen er global. Tunge krefter virker nå for at politikken skal bli mindre internasjonal og mer nasjonal. Et viktig unntak fra dette er EU og ambisjonene i European Green Deal, som setter tydelige mål bygget på at statene utvikler løsninger sammen. Norge er en del av dette gjennom EØS. Det gir oss muligheter og drahjelp, til å lykkes med utslippskutt hjemme og salg av klimateknologi ute. Den muligheten må vi gripe.

Klimaregnestykket for Norge, vil kunne øke globale utslipp

Nationen (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Jana Midelfart Hoff (H) og Didrik Fasmer (Bonde og bystyrepolitiker, H): Norges klimagassregnskap er i dag basert på utslipp som kun skapes innenfor landets grenser. Vi mener denne feile regnemetoden, vil kunne medføre nedgang i norsk produksjon og industri, inklusive matproduksjon.

Dette klimatiltaket drep alt det kjem over

Bergens Tidende (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Morten Myksvoll: Høgre kan halde sitkagrana for seg sjølv. Her i vest vil me kvitte oss med den.

Den verste splittelsen på 50 år

Adresseavisen+ (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Julie Brodtkorb: 50 år etter 68-generasjonens opprør ser vi en ny og sterk splittelse mellom generasjoner. Synet på klima krasjer mange norske søndagsmiddager.

Været er kaotisk, men klimaet er forutsigbart

Nettavisen (meninger) | 29.02.2020

Debatt av Roar Skålin (direktør ved Meteorologisk institutt): Det er riktig at været er kaotisk og vanskelig å forutsi lang tid i forveien, slik Gjertrud Røyland skriver i Nettavisen torsdag. Derimot kan vi beregne klimautviklingens store linjer.

Til klimafornekterne: Oppfør dere som voksne!

Aftenposten (meninger) | 29.02.2020

Sigrid Aanestad Moltumyr (18), fylkestyremedlem i Grønn Ungdom Vestland og kommunestyrerepresentant for MDG i Fjaler, på Si;D: Voksne mennesker som spyr ut hets og sjikane i kommentarfeltene. Velkommen til innsiden av «Folkeopprøret mot klimahysteriet».

Elitens selvtilfredse klima-forakt for vanlige folk

Nettavisen (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Erik Stephansen: Ja, alt tyder på at klimaendringene er menneskeskapte. Men nei, det er ingen grunn til å idiotforklare de som tviler.

Norsk industri trenger Miljøpartiet De Grønne

Minerva (meninger) | 29.02.2020

Debatt av Ask Ibsen Lindal (energipolitisk talsperson, MDG): Indsutri- og Næringspartiets leder, Owe Ingemann Waltherzøe, går skoene av seg når han med breie penselstrøk forsøker å male fanden på veggen i Minerva 24. februar. Sjelden har undertegnede lest verre aktiv vrangtolkning av et annet partis politikk enn i dette innlegget.

Derfor bør ikke Julian Assange utleveres til USA

Bergens Tidende (meninger) | 29.02.2020

Lederkommentar: Wikileaks-lederen må ha samme rettsvern som alle andre.

Aldri trygg

Klassekampen+ (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Fredrik S. Heffermehl (jurist og forfatter, initiativtaker for internasjonale jurister for Assange): I USA brukes loven som redskap for uretten. Under ti års forfølgelse av Julian Assange er det å bruke rettsapparatet til politiske forfølgelse utvidet til hele verden. Kan vi la USA være overordnet sheriff, dommer og fangevokter, for oss alle? Skal den som avslører eller kritiserer USA, ikke kunne føle seg trygg noe sted?

Gjengjeldelse

Klassekampen (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Mari Skurdal: De fleste presse- og ytringsfrihetsorganisasjoner er samstemte i sin kritikk av straffeforfølgelsen av Julian Assange. Dersom han utleveres til USA og dømmes etter spionasjeloven for de viktige og epokegjørende avsløringene av amerikanske krigsforbrytelser i 2010, vil det sette pressefriheten tilbake over hele verden. En slik dom betyr at ingen som avslører USAs maktovergrep, er trygge, uansett hvor de befinner seg.

Globalist eller nasjonalist?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Jørg Arne Jørgensen (Lektor og religionshistoriker): Hva kan vi gjøre for å bevare og videreutvikle dette? Mange husker kong Haralds inspirerende tale fra sommerfesten i kongeparets hage i 2016, der det ble framstilt som at nordmenn er alt og alle: «Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting». I sin nye bok «Identitet» stiller den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama seg kritisk til ideen om at mangfold i seg selv kan være grunnlag for en felles identitet. Det blir i realiteten som å si at man bare bør venne seg til at man ikke har noe til felles.

Settlere og andre innvandrere

Klassekampen+ (meninger) | 29.02.2020

Debatt av Halvor Fosli (forfatter og sosiolog): Jeg er rimelig sikker på at en «republikansk og demokratisk nasjonsforståelse» ikke overlever masseinnvandring til europeiske land fra Afrika og Asia, som er sivilisasjoner uten sterke republikanske og demokratiske tradisjoner (for å si det mildt). Langdal (og Braanen) representerer etter mitt syn en utopisk, gammelmarxistisk drøm i ny forkledning. En republikansk nasjonsforståelse bygger på en unorsk, elitistisk idé om å konstruere en nasjon fra toppen og ned.

Alt treffer oss på en gang

VG (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Hanne Skartveit: En ny bølge med flyktninger, på toppen av coronavirus og finansmarkeder i fritt fall - nå brygger det opp til full storm i Europa.

Corona-viruset og Europa inn i Syria-krigen

Dagbladet (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Mens en krig mellom Syria og Tyrkia stadig rykker nærmere, bruker president Recep Tayyip Erdogan Europas frykt for økt Corona-smitte og ny flyktningstrøm for alt det er verdt.

Tyrkia åpner grensene

Minerva (meninger) | 29.02.2020

Kommentar av Asle Toje: Edirne-provinsen er inngangsporten til Vesten. Første test vil være om landegrensen vil forbli lukket. Man kan ikke skyte på migranter, og EUs menneskerettighetsdomstol har gjort det klart at de som kommer seg over grensen må få søke asyl. Presset kan raskt bli for stort.

Tilsnikelser og kvasivitenskap om innvandring

Aftenposten (meninger) | 29.02.2020

Debatt av Øystein Steiro Sr.: Hvor ble det av gjestfriheten, spør han sammen med en forskergruppe av filosofer, antropologer og teologer ved Universitetet i Oslo. Han mener at vi har en plikt til ikke bare å ta imot, men også å tilpasses oss innvandrernes kultur og verdier. For å underbygge påstanden viser Hylland Eriksen til den franske sosiologen Marcel Mauss og blottlegger med dette at han i beste fall har misforstått hovedpoenget i Mauss’ teori om gavens tosidighet.

Det er litt skremmende (utenrikspolitikk)

Dagsavisen (debatt) | 28.02.2020

Kommentar av Stina Torjesen (førsteamanuensis ved UiA og medlem i Arbeiderpartiets internasjonale utvalg): En debatt om norsk utenrikspolitikk er i emning. Den ble trukket i gang av et bredt anlagt essay av Henrik Thune i høst. Hva er skillelinjene i debatten og hvor bør en ny utenrikspolitikk fra venstresida ligge? Fem spørsmål er sentrale.

Oslos boikott-vedtak: En farlig vei å gå

Minerva+ (meninger) | 28.02.2020

Kommentar av Bård Ludvig Thorheim (skribent tilknyttet Civita): Spørsmålet om å innføre boikott av varer fra Vestbredden som reaksjon på den ulovlige bosettingspolitikken, har vært oppe i en rekke kommunestyrer hvor AP, SV og Rødt står sterkt. I Bodø og Tromsø ble saken likevel avvist fordi man mente at det ikke var kommunens oppgave å drive med slikt.

Norge trenger en «Black history month»

Bergens Tidende (meninger) | 28.02.2020

Kommentar av Irene Kinunda Afriyie (Gjestekommentator i BT og konsulent i Fargespill): Thormøhlens gate og Møhlenpris er oppkalt etter Jørgen Thormøhlen som spilte en veldig viktig rolle som forpakter av koloniene i Vestindia og Vest-Afrika. Han jobbet med slavehandel både for riket og som privatperson i 27 år. Men hvem prater om den historien i dag? Og hvordan skal vi forsikre at historien aldri gjentar seg når vi ikke er bevisst på fortiden?

Dette må til om klima og kapital skal bli en god allianse

DN (meninger) | 28.02.2020

Kommentar av Dag O. Hessen (professor i biologi ved UiO, leder av Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene, forfatter av boken «Verden på vippepunktet – hvor ille kan det bli?»): Dersom kapitalen skal spille på lag med klimaet, trengs drahjelp og styring: CO 2-kostnadene må opp.

Ein veg til klimapolitisk skorfeste

Dag og Tid+ (meninger) | 28.02.2020

Kommentar av Erik Solheim (tidlegare leiar i Naturvernforbundet): Med utgreiinga Klimakur 2030 har Miljødirektoratet lansert 60 tiltak som kan halvere klimagassutsleppa frå verksemd som ikkje har kvoteplikt. Men er det gjennomførleg? Og hjelper det vêrlage?

Klimakur 2030 er en mulighet for norsk landbruk

Nationen (meninger) | 28.02.2020

Kronikk av Hilde Nykamp (Postdoktor ved Nofima) og Einar Risvik (Seniorforsker ved Nofima): Vårt utgangspunkt er at vi må se klimakutt i landbruk og mat som en mulighet for innovasjon. Norske primærnæringer er ryggraden i bosetningsmønstret vårt. I tillegg ønsker vi størst mulig grad av selvforsyning. Vi trenger selvforsyning både med hensyn til sikkerhet og for å legge minst mulig press på globale landressurser gjennom import av mat og fôr. Samtidig må vi altså endre hva vi spiser, både for klimaet og vår egen helse.

Velkommen til kunnskap og fornuft – stopp den menneskeskapte klimakrisen

Nettavisen (meninger) | 28.02.2020

Kommentar av Gjertrud Røyland (meteorolog ved Meteorologisk institutt i Tromsø fra 1997 til 2007. Nå ved Kartverket i Stavanger. Innlegget sto først på Facebooksiden til Folkeopprøret mot klimahysteri): Som fagperson i meteorologi har jeg over lengre tid fulgt klimasaken med stor interesse. Som flere andre har påpekt i sine innlegg, har også jeg følt meg alene i å stille spørsmål til det som blir presentert som vitenskapelige fakta. Og ubehaget over å bli stemplet som klimafornekter har gjort at jeg mange ganger har latt være å komme med innvendinger. Jeg er derfor glad for det omfattende engasjementet som nå har kommet til uttrykk gjennom FB-gruppen Folkeopprøret mot klimahysteriet.

Folkeopplysning mot folkeopprør

NRK ytring | 28.02.2020

Kronikk av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim (H): Vi skal ta vitenskapen på alvor, men vi skal også tro på at vi kan løse utfordringen og samtidig ivareta velferdssamfunnet for fremtiden. I klimapolitikken skal derfor både regjeringen og jeg som forskningsminister ta i bruk tiltak som faktisk virker nasjonalt og internasjonalt – ikke symbolpolitikk. Men la det være klart: dersom vi ikke gjør nok for å få ned utslippene av klimagasser er alternativet en global klimakrise som fratar fremtidige generasjoner de samme mulighetene vi har hatt.

Om Assange utleveres til USA, vil overgrepet mot ham få historiske dimensjoner

Aftenposten (meninger) | 28.02.2020

Kommentar av Fredrik S. Heffermehl (Jurist og forfatter): Assange har ikke gjort noe galt, tvert imot har han søkt å avsløre og stoppe statskriminalitet. USA har ikke straffet sine krigsforbrytere, i stedet har de av alle krefter forfulgt Assange. Hittil har de lykkes over all forventning. Assange har de facto vært på flukt i åtte år, holdt innesperret og isolert og brakt til taushet.

Listhaugs asyl-bløff

Dagsavisen (debatt) | 28.02.2020

Kommentar av Kjell Werner: Frp protesterer mot regjeringens «nye» linje i asylpolitikken. Men dette er ikke en ny linje, bare en forlengelse av det Frp var med på da partiet satt i regjeringen til Erna Solberg. Frp-nestleder Sylvi Listhaug reagerer på at justisminister Monica Mæland (H) har instruert utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur av utlendinger med lang oppholdstid i Norge.

Fred på prøve

VG (meninger) | 28.02.2020

Lederkommentar: Denne uken pågår en viktig øvelse i Afghanistan. Klarer de stridende partene å redusere voldsbruken og bli enige om å starte fredsforhandlinger i neste måned?

1 - 30 av 353
1 2 3 4 5 6 .... 8 9 10 11 12

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.