Klipp fra media

Filter: Desember 2020 debatt

Når draumane for framtida står på spel, gjer ein best i å halde seg vaken

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.11.2020

Kommentar av Klaus Mohn (Rektor, Universitetet i Stavanger): Vel er det mykje som er bra i verda, og mange er dei som har fått det vesentleg betre dei siste tiåra. Like fullt lèt det til at samfunnet i dag står overfor enorme utfordringar som marknadskreftene ikkje har lykkast i å løyse. Fattigdom, inntektsfordeling, miljø og klima er nokre av politikkområda som stadig blir nemnde. For politikarar og folk flest vil dette naturleg nok føre med seg ein iver etter å gripe inn for å gjere ein forskjell. Resultatet er ny vind i segla for visjonar og samfunnsoppdrag, strategisk næringspolitikk og samfunnsutvikling «by design».

Covid-19-vaksinene aktualiserer en eldgammel diskusjon om patenter

Minerva+ (meninger) | 30.11.2020

Kommentar av Alexander Z. Ibsen: Et synspunkt som høres fra flere hold, er at det bør gis dispensasjon fra rettighetene til oppskriftene som besittes av legemiddelselskapene som har utviklet dem. Slik vil flest mulig produsenter kunne produsere vaksinene. Isolert sett virker en slik løsning god. Land som India og Sør-Afrika har tatt til ordet for en dispensasjon innenfor TRIPS, som er avtalen som garanterer en minimumsbeskyttelse for immaterialrett for alle medlemmer av WTO. Sammen med et flertall i WTO har imidlertid Norge gått imot dette.

Tre uomtvistelige fakta om klimaendringer

Aftenposten (meninger) | 30.11.2020

Kommentar av 13 forskningsinstitusjoner: Til deg som blir usikker når du leser innlegg fra Carl I. Hagen og andre som avviser at klimaendringene vi opplever, er menneskeskapte, skadelige og et av vår tids viktigste temaer. Forskere har arbeidet med disse spørsmålene i mange tiår. Vitenskapen er i dag fullstendig klar på de følgende tre punktene.

En bergenser kan løse klimakrisen

Bergens Tidende (meninger) | 30.11.2020

Kommentar av Jørgen M. B. Grønneberg (Strategisk rådgiver og forfatter): Det må bli et ufravikelig krav at verdenstemperaturen stabiliserer seg under togradersmålet, det vil si under under en økning på to grader celsius fra før-industrielt nivå. Økningen er nå på +1,1 ℃, og kan passere + 2 ℃ i 2046 på vei mot + 3,3 ℃ i 2100; mot «Hothouse earth». Stabilisering krever kraftig reduksjon i utslipp av klimagasser for å unngå klimakrise. Krisen kan løses av en bergenser som allerede har avlyst sine to årlige gløggselskap, og som mener vi allerede nå «bør legge en plan B for julen».

Vi skal beskytte mennesker, men aldri tankene deres

Aftenposten (meninger) | 30.11.2020

Asgeir Kråkenes (19) på Si;D: Halshuggingen av Samuel Paty spredte frykt for å undervise helt inn i norske klasserom. De samme mekanismene ser vi ellers i samfunnet: Redselen overtar, og ytringsrommet minskes. Det er farlig. For det finnes nok av ting å rette på i verden. Vi trenger dem som sparker oppover. På veien mot et bedre samfunn skal vi si det vi mener og samtidig tåle at våre overbevisninger utfordres. Vi skal beskytte mennesker, men aldri tankene deres. Kan vi avslutte året med å enes om det?

Problematiske tegninger kan utvikle samfunnet

Aftenposten (meninger) | 30.11.2020

Kommentar av Trine Lise Gressløs (lektor, Frederik II videregående skole): Spesielt karikaturdebatten vil antagelig få mye oppmerksomhet fremover. Derfor må vi alle snakke om religionskritikken som ligger i disse tegningene. Men vi må gjøre det med innestemme. Den saklige religionskritikken i akkurat denne tegningen ligger i det historiske faktum at Muhammed ble hærfører og statsmann på slutten av livet sitt. Hvis man skal ha Muhammed som forbilde uten at man tar hensyn til at han var født inn i en konkret kontekst – et brutalt og udemokratisk samfunn, blir veien til religiøs begrunnelse for diktatur og vold kort.

Vi skal beskytte mennesker, men aldri tankene deres

Aftenposten (meninger) | 30.11.2020

Asgeir Kråkenes (19) på Si;D: Halshuggingen av Samuel Paty spredte frykt for å undervise helt inn i norske klasserom. De samme mekanismene ser vi ellers i samfunnet: Redselen overtar, og ytringsrommet minskes. Det er farlig. For det finnes nok av ting å rette på i verden. Vi trenger dem som sparker oppover. På veien mot et bedre samfunn skal vi si det vi mener og samtidig tåle at våre overbevisninger utfordres. Vi skal beskytte mennesker, men aldri tankene deres. Kan vi avslutte året med å enes om det?

Hvem henger etter?

Aftenposten (meninger) | 30.11.2020

Debatt av Line Khateeb (leder, Palestinakomiteen i Norge): Det er ikke palestinerne som er sendrektige, men det internasjonale samfunnet, som tillater grove brudd på menneskerettighetene. Når USAs utenriksminister Mike Pompeo står på Golanhøydene, okkupert fra Syria i 1967, og sier at BDS-kampanjen, altså krav om sanksjoner mot okkupasjonen, er det samme som antisemittisme, da må vi våkne. Ytringsfriheten gjelder også for palestinere og dem som støtter en rettferdig løsning for Palestina og Israel.

Når loven blir ansett som antiislamsk

Klassekampen+ (meninger) | 30.11.2020

Debatt av Torunn Wimpelmann: Da kvinnelige parlamentarikere gang på gang prøvde å få gjennom en lov som kriminaliserer barneekteskap, voldtekt og andre former for overgrep mot kvinner, ble de møtt med protester om at loven var i strid med Hanafi-skolens prinsipper. Det ble hevdet at Hanafi-skolen gir fedre rett til å gifte bort sine mindreårige døtre mot deres vilje, og at ideen om voldtekt som noe fundamentalt annerledes enn utroskap var imot Hanafi-skolens lære. Loven ble stemplet som antiislamsk og fikk aldri flertall i parlamentet.

Etiopia

Klassekampen (meninger) | 30.11.2020

Lederkommentar: Det er åpenbart skuffende at Abiy står i spissen for en brutal krig mindre enn ett år etter å ha mottatt Nobels fredspris. Da han kom til makta, framsto Abiy som en visjonær statsleder som blant annet styrket pressefriheten, fylte halvparten av regjeringssetene med kvinner og fikk på plass en fredsavtale med nabolandet Eritrea. Nå har han på rekordtid ødelagt sitt eget omdømme ved å føre en kompromissløs militæroffensiv i eget land som har ført til menneskerettsbrudd og enorme sivile lidelser.

Vi i Norge lever i en stabil boble – de fleste rammet av covid-19 gjør ikke det

DN (meninger) | 29.11.2020

Kommentar av Sophie Matlary (statsviter med migrasjonspolitikk som felt): Pandemien vi nå er inne i, covid-19, har vært vår moderne tids mest ustabile, og kanskje største utfordring? Derimot må en spørre, har vi hatt det så ille i Norge? Ikke egentlig, i alle fall ikke hvis vi sammenligner situasjonen vår i Norge med pandemiutviklingen i land som scorer lavest på stabilitetsrankingen; slik som Russland, Tyrkia, Somalia, Venezuela eller Afghanistan. I de landene der statistikken for covid-19 egentlig er totalt ukjent, både over tall på overlevende og døde.

Black week er en miljøkatastrofe

Aftenposten (meninger) | 29.11.2020

Martin Hollender (17), Akershus Grønn Ungdom, på Si;D: Det er bra at butikkene tilpasser seg koronakrisen, men butikkene må også tilpasse seg klimakrisen! Det hjalp ikke klimaet å spre kjøpefesten utover en uke. Black week økte forbruket vårt drastisk, og overforbruket vårt ødelegger vår felles klode. Butikkene oppfordret til klimafiendtlige nykjøp. Og det vil de fortsette med, så lenge de kan fortsette å tjene penger.

Elektrifisering vil gi lavere utslipp

Bergens Tidende (meninger) | 29.11.2020

Kommentar av Hildegunn T. Blindheim (Direktør klima og miljø i Norsk olje og gass): Spørsmålet er ikke om sokkelen må elektrifiseres, men hvordan.

Har du glemt biogassen, Erna?

Nationen (meninger) | 29.11.2020

Kommentar av Cecilie Lind (Administrerende direktør Avfall Norge): Biogass er en moden, miljøvennlig energibærer for norske ferger.

Klimakrav må inn i lønnsoppgjøret

Bergens Tidende (meninger) | 29.11.2020

Kommentar av Trond Markussen (President i NITO) og Guro M. Fjellhaug (NITO Hordaland): Det finnes ingen jobber på en død planet.

USA er ikke lenger den skinnende byen på toppen av høyden

Klassekampen+ (meninger) | 28.11.2020

Kommentar av Bjørgulv Braanen: Den indiske forfatteren Pankaj Mishra har i flere essays de siste tiårene kritisert liberale internasjonalister, nykonservative og frimarkedsglobalister som har drømt om et liberalistisk verdenssystem, om nødvendig gjennomført med amerikansk militærmakt. Når de liberale internasjonalistene er på vei tilbake til Det hvite hus, er han en god veileder.

Nei, Europa er ikke i krise, Toje!

Aftenposten (meninger) | 28.11.2020

Debatt av Jan Erik Grindheim (Statsviter, Universitetet i Sørøst-Norge og Civita): Folk er skeptiske til manglende integrering, men mindre skeptiske til innvandring enn tidligere. I sosiale ekkokamre florerer kritikken av det bestående. Men tilliten til tradisjonelle medier er fremdeles høy – og tilliten er generelt høy. Nei, Toje. Nasjonen, velferdsstaten og globalismen ligger ikke bak oss. Alle tre lever i beste velgående. Det gjør også Europa!

Hva har du gjort, Dag Inge Ulstein? Hvor ble det av psykisk helse? (bistandsbudsjett 2021)

DN (meninger) | 28.11.2020

Kommentar av Arne Holte (professor emeritus i helsepsykologi, UiO og tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet) og Ingeborg Svartsund Arntsen (psykolog og koordinator i Nettverk for Global Mental Helse): Iverdens fattigste land vil 200 millioner barn under fem år aldri utvikle sitt normale hjernepotensial. Det er en drenering av de fattigste landenes viktigste økonomiske ressurs, barnas psykiske helse. At Fremskrittspartiet vil svikte dem og omprioritere og kutte i bistanden er ikke nytt. At utviklingsminister Dag Inge Ulstein går samme vei, må alle som er opptatt av verdens fattige, huske lenge. Eller kanskje han snur etter å ha lest dette?

Vi trenger felles prinsipper for bærekraft i havnæringene

E24 (meninger) | 28.11.2020

Kommentar av ledere innen næringsliv og akademia: «Bærekraft» er et begrep det kan være vanskelig å få tak på. Det har ulik betydning for ulike mennesker i ulike sammenhenger. Likevel preger det alt vi gjør i næringsliv, forvaltning, akademia og som samfunn i vår tid. Vi er enige om at det vi gjør i dag ikke skal forringe ressurser og muligheter for framtidige generasjoner.

Trumps klimabekymringer

Klassekampen+ (meninger) | 28.11.2020

Kronikk av Dag Seierstad (rådgiver for SVs stortingsgruppe og medlem av fagrådet til Attac): Sammen med andre næringslivskjendiser undertegna Donald Trump i 2009 et helsides oppslag i The New York Times med krav om lovgivning som kunne bekjempe klimaendring. Hovedbudskapet var: «Hvis vi ikke handler nå, vil virkningene bli katastrofale og uopprettelige for menneskeheten og planeten vår.» Trump kom raskt på andre tanker. I løpet av et par års tid sendte han mer enn 120 meldinger på twitter der han gjorde narr av faren for klimaendringer.

Om kraft, industri og natur

Klassekampen+ (meninger) | 28.11.2020

Kommentar av Kirsti Bergstø og Arne Nævra (SV): Et stort flertall i SVs programkomité sier nei til vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten. Dette begrunnes blant annet med at «Vindkraftanlegg på land i Norge har vist seg veldig naturødeleggende, og har ofte skapt kraftig, lokal motstand. Kommuner og lokalmiljøer har blitt overkjørt i konsesjonsprosessene.» Samtidig fremmer vi Grønn ny deal, som er SVs plan for en omstilling der vi skal bygge industri og arbeid, kutte utslipp og dele mer rettferdig.

Nei Qureshi, vi som støtter karikaturer støtter ikke islamofobi

Nettavisen (meninger) | 28.11.2020

Debatt av Julianne Cornelia Ofstad (Formann i Viken FpU): Et forsvar for Muhammed-karikaturer er ikke et forsvar for islamofobi, det er et forsvar for å kunne leve i et samfunn der frie ytringer ikke blir møtt med vold. Etter at den franske læreren Samuel Paty ble drept 16. oktober i år for å ha vist Muhammed-karikaturer i sin undervisning om ytringsfrihet har debatten om Muhammed-karikaturer igjen blusset opp, med god grunn.

Er tegninger verre enn terror?

Aftenposten (meninger) | 28.11.2020

Debatt av Kjetil Rolness (Sosiolog og skribent): Her er det sørgelige faktum: Rushdies roman, Westergaards tegning og Sians brosjyrer har utløst langt sterkere protester blant norske muslimer enn volden til IS (som rekrutterte over 100 personer med norsk tilknytning). Muslimer er svært selektive i hva de lar seg opprøre av. Vil de bedre ryktet til religionen sin, bør de snakke mindre om islamofobi og mer om hvorfor det er så lett å begå grusomheter i navnet til den samme guden som de selv tilber.

En identitet under press

Klassekampen+ (meninger) | 28.11.2020

Kommentar av Gada Azam (norsk-svensk-palestinsk statsviter): I morgen er det FNs internasjonale dag for solidaritet med palestinere. Hva skal en legge i dette i disse dager, da situasjonen i Palestina er mer prekær enn noen gang? Jeg vil gjerne fortelle litt om min identitet som palestiner.

Lidelsene fortsetter for de kvinnelige IS-ofrene

Vårt Land (verdidebatt) | 28.11.2020

Kommentar av Ali Watti: Krigen mot den islamske staten i Midtøsten er kanskje avsluttet, men lokalbefolkningens lidelser er fortsatt langt fra over. Familiene som ble utvist fra sine samfunn har i dag ikke noe eller noen å henvende seg til. Mange har mistet sine nære under oppbyggingen og nedkjempingen av IS.

Er vi på vei mot undergangen?

Morgenbladet+ (meninger) | 27.11.2020

Kronikk av Øystein Nilsen (Dr. polit i sosiologi): Zygmunt Bauman kan lede tankene mot undergangen, men han kan like gjerne oppmuntre oss til å kjempe og arbeide for de sosiale fellesskapene han savnet. Det er lett å se tendenser til undergangsstemning i verdenssamfunnet av i dag, også for oss i Norge når vi skuer utover verden.

Gode, gamle Amerika er tilbake!

ABC nyheter (meninger) | 27.11.2020

Kommentar av Audun Tjomsland: Når Joe Biden overtar som president etter edsavleggelsen om noen uker (den 20. januar), vil han starte prosessen sammen med sin visepresident Kamala Harris for å føre en politikk som vil gjøre USA til en ledernasjon for den frie verden. Han vil at USAs overlegne militære og økonomiske makt da vil bli brukt til å føre en positiv utenrikspolitikk som vil plassere USA i en internasjonal lederposisjon.

Blir president Joe Biden tøff eller tøffel?

DN+ (meninger) | 27.11.2020

Kommentar av Sverre Strandhagen: Joe Bidens store styrkeprøve blir håndteringen av Kina. Biden skal ha blitt presset til en tøffere linje.

Covid-19, sult og bistand

Nationen (meninger) | 27.11.2020

Kommentar av Aksel Nærstad (Pensjonist og aktivist): Hver dag dør omkring 25.000 mennesker av sult i verden. Det betyr at det i gjennomsnitt dør i overkant av 17 mennesker av sult hvert eneste minutt!

Et rikt liv i fredens tjeneste

DN+ (meninger) | 27.11.2020

Kommentar av Frithjof Jacobsen: Norge har støttet Terje Rød-Larsens tankesmie IPI med millioner av kroner. Men det virker ikke helt enkelt for Utenriksdepartementet å komme til bunns i saken.

1 - 30 av 3370
1 2 3 4 5 6 .... 109 110 111 112 113

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.