Klipp fra media

Filter: Oktober 2020 siviltsamfunn

Inhabile dommere? (klimarettsaken)

Klassekampen+ (meninger) | 31.10.2020

Kommentar av Steinar Winther ­Christensen (leder Besteforeldrenes klimaaksjon): Jeg finner Høyesteretts begrunnelse om inhabilitet for dommerne Indreberg og Noer besynderlig og meget uheldig. Skal ikke Høyesterett kunne settes med dommere som åpent har vist en samfunnsinteresse som er relevant for saken? Er ikke ulikt samfunns- og verdisyn en del av et demokratisk samfunn? Også i en domstol? Og hva med de andre dommerne som i sitt stille sinn sitter med sine verdisyn? Er disse andre dommere bare «hele og rene» og utelukkende utstyrt med knusktørr juss?

Høyrepopulistisk støy

Dagsavisen (debatt) | 29.10.2020

Debatt av Rune Berglund Steen (leder i Antirasistisk senter): Frps Per-Willy Amundsen ønsker å avskaffe straffelovens § 185, den såkalte «rasismeparagrafen». Det er dessverre ikke nytt at Frp er beredt til å ignorere opplevelsene til minoriteter som utsettes for rasisme og hat. Paragrafen følger av våre internasjonale forpliktelser, som en grunnleggende del av menneskerettighetene.

Alkoholfritt oljefond

Klassekampen+ (meninger) | 28.10.2020

Kommentar av Ida Oleanna Hagen (generalsekretær FORUT), Kjetil Vesteraas (daglig leder Juvente), Rune Hjalmar Espeland (leder internasjonal Blå Kors) og Cecilie Widnes (generalsekretær IOGT i Norge): I fattige land skaper manglende alkohollovgivning og produsentenes aggressive markedsføring store samfunnsproblemer – med Statens Pensjonsfond utland (Oljefondet) som investor. I 2019 hadde Oljefondet investert hele 116 milliarder kroner i globale alkoholselskaper. Alkohol er en trussel mot FNs bærekraftsmål. Det er en risikofaktor tett knyttet til alt fra sykdom og fattigdom til ulikhet og vold.

Norge må gå foran

Vårt Land (verdidebatt) | 28.10.2020

Kommentar av Hjalmar Bø (Generalsekretær i Digni): Rettferdskonferansen viser at det er et stort felleskirkelige engasjement for en mer rettferdig verden. En måling som kom nettopp, viser at 61 prosent av befolkning mener at det er riktig å gi 1 prosent til bistand. Det viser en sterk støtte til forslaget til statsbudsjett. Vår klare oppfordring til partiene som nå skal legge frem sine alternative budsjetter, og til de som skal inn i budsjettforhandlinger, er at bistandsbudsjettet opprettholdes. Det handler om å ta vårt ansvar i en kriserammet verden med skjev ressursfordeling.

FN forbyr nå atomvåpen

Adresseavisen (meninger) | 26.10.2020

Kronikk av Henriette L. Winnberg (Leder Nei til atomvåpen i Trondheim) og Bjørn Hilt (Styremedlem i Nei til atomvåpen og Norske leger mot atomvåpen): Norge og de andre Nato-landene stiller seg inntil nå utenfor TPNW. Med unntak av Nederland var de ikke med på forhandlingene og de nekter alle plent å signere. Desto mer gledelig er det at flere norske byer og kommuner har vedtatt støtte til ICANs kommuneappell som oppfordrer egen regjering til å signere og ratifisere FNs atomvåpenforbud. I Midt-Norge er Malvik, Levanger, Trondheim og Kristiansund blant de som slutter seg til appellen. I verden er Washington DC, Paris, Genève, Sydney og Berlin blant hundrevis av byer som har sluttet seg til.

Norge forsvarer fortsatt atomvåpen

Dagbladet (meninger) | 26.10.2020

Kommentar av ledere fra 52 organisasjoner: Norge har et valg. Ønsker vi å fortsette å legitimere besittelse og potensiell bruk av atomvåpen? Eller ønsker vi å delta i den globale dugnaden for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen ved å si tydelig fra om at atomvåpen og trusler om å bruke atomvåpen, uansett hvem de kommer fra, er uakseptabelt?

Er det tanken som teller? (bistand)

Morgenbladet+ (meninger) | 26.10.2020

Kommentar av Kristine B. Fredriksen (Styreleder i Stiftelsen Effekt) og Andreas S. Normann (Daglig leder i Stiftelsen Effekt: Det vi som givere bør gjøre, er å kombinere hjertet og hodet, sette resultater over følelser, og gi signal til bistandsorganisasjonene om at vi vil gi effektivt. Og det tydeligste signalet er pengene vi gir. Det samme gjelder vår nasjonale bistand: Høyre har rett i at den viktigste debatten er hvordan norsk bistand kan gi større effekt, ikke om vi skal nå prosentmålet eller ikke. Men er det virkelig slik at det ene hindrer det andre? Ifølge Verdensbanken kan det bli 150 millioner flere ekstremt fattige i år på grunn av korona. Da bør vi gjøre bistanden bedre, uten å gjøre den mindre.

Noen grenser må faktisk brytes

Aftenposten (meninger) | 26.10.2020

Kommentar av Sunniva Roligheten (20), Leder i Operasjon Dagsverk, på Si;D: Grenser kan gjøre at du føler deg trygg eller hindre deg i å presse deg selv. Vi er alle nødt til å forholde oss til grenser, enten om vi er ungdom i Norge, Uganda, Sør-Sudan eller på flukt. Sånn er det, på en måte, bare å være menneske. Sånn er det, spesielt når du er ung. Det som er urettferdig, er når grenser hindrer deg i å få en rettferdig sjanse til å nå drømmene dine. Dette skal Operasjon Dagsverk gjøre noe med i år.

Tenn et lys for fremtiden!

Bergens Tidende (meninger) | 25.10.2020

Kommentar av Ada Amilia Skjensvold (Nestleder i Hordaland Natur og Ungdom), Julia Winslow (Greenpeace Bergen), Gabriel Fliflet (Leder i Naturvernforbundet Hordaland) og Janet Wiberg (Leder, Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergen og omegn): Den 4. november starter ankesaken i klimasøksmålet i Høyesterett, der Greenpeace og Natur og Ungdom, støttet av Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon, saksøker staten for oljeboring i Arktis.

Miljømyndighetene må få mer makt i vindkraftsaker

Aftenposten (meninger) | 24.10.2020

Kommentar av Silje Ask Lundberg (Leder i Naturvernforbundet) og Hanna Nyborg Støstad (Fagrådgiver i Naturvernforbundet): Vi står midt oppe i to kriser: klimakrisen og naturkrisen. Begge må løses. Vindkraft kan gi fornybar energi, men vindkraftverk kan innebære enorme inngrep i norsk natur. Altså er både klima og miljø sentrale hensyn i planlegging av vindkraftutbygging. Likevel er hverken Klima- og miljødepartementet eller Miljødirektoratet formelt involvert i prosessen. Hvordan er det mulig å sikre at naturverdier blir tatt på alvor, når de relevante myndighetene ikke har noe makt?

Barna i Moria kan ikke vente!

Bergens Tidende (meninger) | 24.10.2020

Kommentar av Kristin Skjærseth, Silje Nygård Gangsø og Natalia Ballester (Medlemmer av Redd Barna Bergen): Tirsdag vedtok Bystyret at det haster å evakuere barna fra Moria og at Bergen kommune er klare til å ta imot. Redd Barna Bergen er glade for denne konklusjonen og håper dette snart går fra ord til handling. Redd Barna mener at Norge kan og må hente minst 750 flyktninger, og byrådet i Bergen har sagt at vi kan ta imot minst 50 alene.

EUs klimapolitikk er ansvarsfraskrivelse for Norge

Nationen (meninger) | 23.10.2020

Kommentar av Frankie Rød (Leder i Ungdom mot EU): Norge er tilknyttet Parisavtalen gjennom EU, og dette gir oss muligheten til å kjøpe oss vekk fra ansvaret vi har for å kutte i utslipp. Gjennom å kjøpe klimakvoter og kjøpe utslippsenheter kan Norge slippe ut mye mer enn det klimamålene våre tilsier.

De ba meg fortelle historien deres

Vårt Land (verdidebatt) | 22.10.2020

Kommentar av Marianna ­Cortesi (Sykehuskoordinator 
for Leger Uten ­
Grenser i Afghanistan): To kvinner, en gravid og en ammende, ble nylig skutt da de havnet midt i kryssilden mellom Taliban og afghanske styrker. De ba meg fortelle historiene deres, og her er de.

Krisen i Sahel rammer barna hardt (Norge i FNs sikkerhetsråd)

Vårt Land (verdidebatt) | 21.10.2020

Kommentar av Anne Pedersen (regionleder, Vest-, Sentral- og sørlige Afrika i Redd Barna) og Helene Aall Henriksen, (seniorrådgiver, utviklingspolitikk og utdanning i krise i Redd Barna): Kombinasjonen av konflikt, flom, tørke, og fattigdom gjør barn i Sahel stadig mer utsatt. Med plassen i Sikkerhetsrådet har Norge nå en mulighet til å sikre disse barnas rettigheter.

Uansvarlig jakt på «den nye oljen»

DN (meninger) | 21.10.2020

Kommentar av Ingvild Fonn Asmervik (rådgiver i Naturvernforbundet): I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 har Olje- og energidepartementet foreslått å bevilge 30 millioner kroner til å kartlegge havbunnsmineraler. Håpet et at mineralutvinning på havbunnen skal bli en ny og viktig havnæring for Norge, noen tror det kan bli «det nye oljeeventyret». Vi, derimot, frykter at jaget etter «den nye oljen» vil kunne få et katastrofalt utfall for ukjente og uvurderlige naturverdier på havets bunn.

Vi må aldri kompromisse rundt dette

Vårt Land (verdidebatt) | 20.10.2020

Kommentar av John Peder Egenæs (Generalsekretær i Amnesty International i Norge): I Frankrike ble Samuel Paty drept fordi noen tok seg retten til å bestemme at hans undervisning krenket dem på en måte som krevde blod. Det er forferdelig og det bringer en utrygghet inn på et sted som bare kan fungere dersom det er trygt der. Lærere og elever må få drive skole i trygghet. De må få lov til å stille spørsmål ved historiefagets «sannheter» og det som hevdes å være guds ord. Hvis ikke snakker vi ikke om en skole, men om en robotfabrikk. Dette må vi alle insistere på og vi må ikke la oss skremme av de som truer den frie tanke med vold.

Barna ut av fengsel, nå!

Klassekampen+ (meninger) | 20.10.2020

Kommentar av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna): Den siste tiden har israelske myndigheter overført hundrevis av voksne fanger til husarrest av frykt for et koronautbrudd i fengslene. Samtidig har de latt 160 palestinske barn bli værende igjen i varetektsfengsel i påvente av avhør eller dom. De er overlatt til seg selv. Og de trenger hjelp.

Vi må holde et øye med Chile

Dagsavisen (debatt) | 20.10.2020

Kommentar av John Peder Egenæs (generalsekretær i Amnesty International i Norge): Chile er ifølge den norske regjeringen det nest viktigste markedet for norske bedrifter i Latin-Amerika, og senest våren 2019 var kongeparet på offisielt statsbesøk med en stor næringslivsdelegasjon. Norges nære forhold til Chile gir norske myndigheter gode muligheter til å reise bekymringer rundt voldsbruken fra politiet med sine kollegaer i Chile. Utenriksministeren bør følge med på utviklingen, og ikke nøle med å protestere mot overdreven bruk av vold fra myndighetene.

Norges troverdighet om nedrustning krever et nei til atomvåpen

Aftenposten (kort sagt) | 17.10.2020

Debatt av Ivar Stokkereit (leder, Enhet for humanitære verdier og folkerett, Norges Røde Kors): Målfrid Braut-Hegghammer påstår i Aftenposten 11. oktober at en norsk tilslutning til FN-forbudet mot atomvåpen strider mot Norges forpliktelser overfor Nato. Det er imidlertid betydelig politisk og humanitært handlingsrom i Nato.

Atomkraft løser dessverre ikke klimakrisen

Aftenposten (meninger) | 17.10.2020

Debatt av Bror Eskil Heiret (20), Energimedarbeider for Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt, på Si;D: Enok Mørch Grova fra Unge Venstre skriver i et Si ;D-innlegg 7. oktober at «atomkraft kan være løsningen på klimakrisen». Nå må vi se på fakta. Atomkraft er den mest kostbare energikilden. Milliardsatsingen har vært et bunnløst tapsprosjekt. Denne satsingen har gjort kraftverk med kort levetid vanlig i hele Europa.

Realisme og atomvåpen

Aftenposten (kort sagt) | 16.10.2020

Debatt av Anja Lillegraven (dagleg leder, Norske legar mot atomvåpen): I Aftenposten 12. oktober åtvarar Målfrid Braut-Hegghammer mot norsk tilslutning til FN-traktaten som forbyr atomvåpen. «Vi kan arbeide for nedrusting og samtidig ta omsyn til sikkerheitspolitiske realitetar», skriv ho. Det er nettopp sikkerheitspolitiske realitetar som nyleg fekk seks tidlegare norske ministrar til å gå ut med støtte til atomvåpenforbodet.

Europeiske klimaløsninger

Nationen (meninger) | 15.10.2020

Kommentar av Knut André Sande (Leder av Europeisk Ungdom): Mens den norske regjeringen forrige uke la fram sitt forslag til nytt statsbudsjett, stemte EU-parlamentet for å styrke klimamålene. Europas folkevalgte vil at EU skal kutte utslippene med 60 prosent innen 2030 – en klar økning fra dagens mål om 40 prosent utslippskutt. Forhandlingene med EUs regjeringer gjenstår, men det er ingen tvil om at EU er i ferd med å forsterke sine klimaambisjoner. Heldigvis, for det er nødvendig.

Hån mot ungdom (klima)

Dagsavisen (debatt) | 13.10.2020

Kommentar av Elise Åsnes (koordinator for klimautvalget i miljøorganisasjonen Spire): Regjeringens statsbudsjett er en hån mot unges rettigheter og et brudd med alle dimensjoner av klimarettferdighet. Forslaget ignorerer klimastreikernes krav og er et tydelig eksempel på hvordan unges stemmer systematisk tilsidesettes i utformingen av dagens klimapolitikk. I et klimarettferdighetperspektiv har Norge, som et rikt oljeland, et særskilt ansvar for å bøte på skadene vi har påført verden.

Stillheten etter Moria

Klassekampen+ (meninger) | 12.10.2020

Kronikk av Rune Berglund Steen (leder, Antirasistisk Senter): Det norske samfunnet har gradvis blitt mer numment i møte med lidelse. Hvor er solidariteten?

Elektrifisering av sokkelen er grønnvasking

Bergens Tidende (meninger) | 11.10.2020

Kommentar av William Helland-Hansen (Naturvernforbundet Hordaland): Det har blitt mye snakk og lite handling, men nå har vinden snudd: Equinor, LO og NHO lanserte i januar den «nye» planen om elektrifisering av norsk sokkel innen 2050. Prislapp: 50 milliarder kroner. Vi forledes nå til å tro at elektrifisering er et viktig klimatiltak, slik som Equinors nettside gir uttrykk for. Det er det ikke. Det er flere grunner til å tro at det betyr lite for klimaet. Å bruke ren, norsk energi på å drive plattformene er sløsing med selveste arvegodset, norsk vannkraft.

"Det burde har vært jeg som døde"

Dagbladet (meninger) | 11.10.2020

Kommentar av Sara Tannouri (Psykolog for Leger Uten Grenser i Libanon): I tiden etter eksplosjonen har Libanon stått overfor tre kriser på samme tid: covid-19, økonomisk krise og eksplosjonen selv.

Extinction Rebellion-aktivist: Dette er ikke pøbelstreker

Vårt Land (verdidebatt) | 10.10.2020

Åpent brev fra Fredrik Glad-Gjernes (Extinction Rebellion-medlem og frivillig, KFUK-KFUM Global leder): Kjære statsminister Erna Solberg. Jeg ble arrestert på Ring 1 for sivil ulydighet 21. september. Vi var 53 vanlige borgere som endte på glattcelle. Dine partikolleger kalte oss bortskjemte pøbler og Gandhi-lekende fjols. Dette er verken lek eller pøbelstreker. Dette er nødrett og blodig alvor. Vi er foreldre, arbeidstakere, studenter og pensjonister som er dypt urolige for klimasaken. Du gjør som statsminister for lite for å sikre et raskt grønt skifte, selv om du gjør mer enn Jens Stoltenberg. Forskning viser at atmosfæren og økosystemene er nær metnings- og tippepunkt som gjør Parisavtalens målsetninger vanskelige å nå.

Utopisk at atomvåpen beskytter oss

Aftenposten (meninger) | 07.10.2020

Debatt av Akari Izumi Kvamme (daglig leder i Nei til Atomvåpen): Å slutte seg til FNs atomvåpenforbud er utopisk, skriver stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) i Aftenposten 25. september. Det som er utopisk, er å tro at atomvåpen beskytter oss. I en verden der atomvåpenstatene utvikler nye og mer anvendelige atomvåpen, er det naivt å snakke om bruk av atomvåpen som en «teoretisk mulighet», slik Tetzschner gjør.

Uklokt å kutte i bistanden nå

Vårt Land (verdidebatt) | 07.10.2020

Kommentar av Dagfinn Høybråten (generalsekretær i Kirkens Nødhjelp), Henriette Westhrin (generalsekretær i Norsk Folkehjelp), Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna), Jan Egeland (generalserkretær i Flyktninghjelpen), Bernt G. Apeland 
(generalsekretær i Røde kors) og Martha Rubiano Skretteberg (generalsekretær i Caritas): Mens vi venter på regjeringens fremleggelse av statsbudsjett for 2021, ønsker vi å oppfordre alle til å løfte blikket: Vi må søke kollektive løsninger på felles trusler. Det er ikke et alternativ å bli seg selv nok og å senke ambisjonene i kampen for å bekjempe fattigdom og nød. Utviklingen mot å nå FNs bærekraftsmål går feil vei, og det synes både i statistikk og i folks liv.

En bistand som takler kriser

Vårt Land (verdidebatt) / Bistandsaktuelt | 07.10.2020

Kommentar av Morten Eriksen (Atlas-Alliansen), Kaj-Martin Georgsen (CARE Norge), Hjalmar Bø (Digni), Kari Helene Partapuoli (Plan International Norge), Yngve Kristiansen (Regnskogfondet), Tina Sødal (Strømmestiftelsen) og Jan Thomas Odegard (Utviklingsfondet): Stortingsvedtaket om 1 prosent av BNI til bistand har vært en bunnplanke i norsk utviklingspolitikk. Vi er glade for at utviklingsministeren er så tydelig på at vi må opprettholde nivået, og at han forstår at det er den langsiktige bistanden som bidrar til fattigdomsreduksjon og varige endringer. Norge har en lang tradisjon i å tenke utenfor landets grenser. Vi har bidratt til å utjevne forskjeller i verden, og Norge har stått frem som et godt eksempel for andre europeiske land. En verden i krise har behov for at Norge opprettholder bistandsinnsats på et høyt nivå og retter den mot de som trenger det mest.

1 - 30 av 38
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.