Klipp fra media

Filter: Januar 2020 siviltsamfunn

Feil om familiegjenforening

Aftenposten (meninger) | 31.01.2020

Debatt av Ann-Magrit Austenå (generalsekretær i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere): Sollien hevder at regjeringen Solberg står bak «knapt noen innstramninger i familiegjenforeningsreglene». Med all respekt: Hva vet Sollien om dette? NOAS har høsten 2019, i samarbeid ned UNHCR, sammenlignet adgangen til familiegjenforening i Skandinavia. Norge har i perioden 2015–2019 lagt desidert flest hindringer i veien for familiegjenforening for flyktninger.

Århundrets verste avtale

Vårt Land (verdidebatt) | 31.01.2020

Kommentar av Øystein Magelssen (generalsekretær KFUK-KFUM Norge) og Fredrik Glad-Gjernes (daglig leder KFUK-KFUM Global): I går kom den endelig. Avtalen som Donald Trump over en lengre periode har referert til som «århundrets avtale» - en avtale som skal sikre fred mellom Israel og Palestina. Det er bare et problem, nemlig at én av to parter ikke deltok i det som dermed ikke kan kalles reelle fredsforhandlinger.

Pinlig av Rotevatn!

Klassekampen+ (meninger) | 30.01.2020

Kommentar av Embla Regine Mathisen (leder i Changemaker): Parisavtalen sier eksplisitt at det nye målet skal være høyest mulig for hvert enkelt land. Norge både kan og skal melde inn sitt eget mål til FN, så hvorfor gjør vi ikke det? Det er pinlig at Norges politikere sitter passivt og venter på at andre skal gjøre noe mens millioner av mennesker blir fordrevet fra hjemmene sine grunnet klimaendringene og våre utslipp. I det kommende tiåret har vi ikke tid til å være passive. Det er nå det skal handles.

Skremmende fra Listhaug om iskantsonen

Dagbladet (meninger) | 30.01.2020

Kommentar av Silje Ask Lundberg og Helga Lerkelund (leder og fagrådgiver i Naturvernforbundet): Verken Frp eller regjeringen kan bestemme politisk hvor iskantsonen befinner seg. Det finnes en faglig, vitenskapelig definisjon av iskantsonen. At enkelte politikere og partier ser ut til å tro at det er de som definerer naturens økosystemer og utbredelse, er direkte oppsiktsvekkende.

Lytt til kunnskapen om iskanten

Nationen (meninger) | 30.01.2020

Kommentar av Helga Lerkelund (fagrådgiver i Naturvernforbundet): Å sette en sørlig grense for iskantsonen, er en faglig og ikke en politisk definisjon av iskanten.

Send vinteren til FN

NRK ytring | 29.01.2020

Kronikk av Karoline Andaur (konstituert generalsekretær i WWF Verdens naturfond) og Jan Tore Jensen (administrerende direktør i Bergans Fritid AS): Vår, sommer, høst og vinter kan forsvinne. Skal vi ha noe håp om å stoppe den negative utviklingen må noe gjøres, og det må skje fort. Derfor ber vi om at Norge tar initiativ til å nominere jordas årstider til UNESCOs verdensarvliste. Med prosjektet Save the Seasons vil vi, sammen med det norske folk, legge press på myndighetene for å redde årstidene.

La dette bli tiåret hvor ingen bor på barnehjem

Dagbladet (meninger) | 28.01.2020

Kommentar av Sissel Aarak (programsjef SOS-barnebyer): På tampen av 2019 skjedde det noe som kan bety en revolusjon for oppvekstvilkårene til millioner av barn. For første gang noensinne vedtok FN en resolusjon hvor alle medlemsland i teorien er enige om å fase ut verdens barnehjem. I stedet er landene enige om at der barn ikke har foreldre, bør i stedet omsorg fra andre familiemedlemmer, eller fra trygge voksne i nærmiljøet fremmes framfor å plassere barnet i en institusjon.

Bærekraft handler om mer enn klima

Nationen (meninger) | 28.01.2020

Kommentar av Hege Skarrud (leder i Spire) og Marianna Debelian (kjernegruppemedlem i Spire): Denofa AS presenterer i Nationen 21. januar sitt regnestykke på hvor mye areal norsk soyaforbruk til kraftfôr i landbruket legger beslag på internasjonalt. Soyaimporten til Norge kommer her godt ut i et globalt klimabilde, med lavt klimafotavtrykk per kilo protein sammenligna med andre proteinråvarer. En slik kalkulering viser til et svært forskrudd og ensidig bilde av hva realiteten faktisk er – man kan ikke regne på landbrukets soyaforbruk til kraftfôr kun ut fra klimaperspektiv.

Den norske regjeringen forhandler i det stille

Nationen (meninger) | 25.01.2020

Kommentar av Martine Kopstad Floeng (Leder i Attac): Startskuddet for Verdens økonomiske forum markerer også at det har gått et år siden Norge, sammen med 75 andre land, offentliggjorde sitt ønske om å få på plass et bindende regelverk i Verdens handelsorganisasjon som skal gjøre det «lettere og tryggere å kjøpe, selge og gjøre forretninger på nett». Det er lite i den setningen som indikerer at dette er noe å markere, men det er det virkelig. For dette var starten på et arbeid med å oppfylle ønskelisten til de store teknologigigantene, som har som formål å sikre sin posisjon i verdensøkonomien. For dette regelverket handler selvsagt ikke først og fremst om handel. Det handler om eierskap og tilgang på data.

Raljøren Roland

Morgenbladet (meninger) | 24.01.2020

Debatt av Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet): Det er Kjell Rolands kontakt med virkeligheten som er fraværende, ikke min. I Morgenbladet 10. januar raljerer Norfunds tidligere direktør, Kjell Roland, over min konstatering av at «alt henger sammen med alt» i arbeidet for FNs bærekraftsmål.

Nei, NHO – naturen skal ikke ofres

Nationen (meninger) | 24.01.2020

Debatt av Silje Ask Lundberg (Leder i Naturvernforbundet) og Peder Johan Pedersen (Fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder): Naturvernforbundet reagerer kraftig på NHO-direktør Ole Erik Almlids uttalelse om at vi «må tåle naturinngrep for å løse klimautfordringene». Klimakrisa forsterkes når vi ødelegger naturen. Almlid burde samle sine medlemsbedrifter i en storstilt dugnad for energisparing, fremfor å rope ut om en unødvendig rasering av norsk natur.

Ti teser om utviklingspolitikkens fornyelse

Morgenbladet (meninger) | 23.01.2020

Kronikk av Dagfinn Høybråten (generalsekretær i Kirkens Nødhjelp): Debatten om utviklingspolitikkens behov for fornyelse i Morgenbladet den siste tiden har løftet frem mange viktige perspektiver. Samtidig er dette en komplisert debatt – utviklingspolitikk rommer mange ulike fagfelt og påvirkes av alle andre politikkområder, som klima, finanspolitikk, sikkerhet og forsvar og handel. Det er ikke tvil om at vi har startet på et tiår som vil medføre store endringer i utviklingspolitikken.

Fond plasserer penger i strid med folkeretten

DN+ (meninger) | 23.01.2020

Kommentar av Mette Nord (leder av Fagforbundet) og Henriette Westhrin (generalsekretær i Norsk Folkehjelp): Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har undersøkt fondstilbudet i 109 norske forretnings- og sparebanker. Fondene ble screenet mot 11 selskaper som i lang tid har tjent på og medvirket til den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene. Selskaper som driver med alt fra utvinning av palestinske naturressurser til finansiering av og leveranser til de israelske bosetningene på Vestbredden dukker opp i fondstilbud hos nesten alle bankene i gjennomgåelsen.

Ja, Equinor har muskler – men hvordan brukes de?

DN+ (meninger) | 23.01.2020

Debatt av Anders Bjartnes (redaktør i Norsk klimastiftelse og i Energi og Klima): Tre dyktige Equinor-medarbeidere, Anniken Haugen Jebsen, Stein Hernes og Lotte Grepp Knutsen, beskriver i DN 21. januar hvorfor de finner det meningsfylt å jobbe i selskapet. De tre fremholder helt riktig at det er krevende å skaffe energi til alle i tråd med FNs bærekraftsmål og samtidig stanse klimaendringene: «Oppgaven er formidabel, men skal vi ha en sjanse til å løse denne, er vi ikke i tvil. Da trengs det muskler. Store muskler».

Paulus sitt skipbrudd er en påminnelse

Vårt Land (verdidebatt) | 22.01.2020

Kommentar av Erhard Hermansen (Generalsekretær i Norges Kristne Råd): Når vi som kristne ser flyktningstrømmen og de mange krisene som kommer med den, blir vi utfordret fra teksten om Paulus og forliset på Malta.

Dronedrap og prestestyre – korleis religiøse minoritetar igjen er i fare

Stavanger Aftenblad (meninger) | 22.01.2020

Kronikk av Johannes Morken (Stefanusalliansen): Det krigerske spelet mellom Iran og USA er farleg både for regionen og dei religiøse minoritetane som vart jaga og jamvel forsøkt utrydda av IS i Irak.

Hva med litt kokain-skam?

Dagbladet (meninger) | 22.01.2020

Kommentar av Øystein Schjetne (styreleder Stiftelsen Golden Colombia): For hver person som lar være å bruke kokain, blir Latin-Amerikas framtid litt lysere.

Valget i Venezuela, et parallelt univers?

Klassekampen+ (meninger) | 21.01.2020

Debatt av Dave Watson (Latin-Amerikagruppen i Bergen): Tore-Andreas Frimannslund (i Klassekampen 18. januar) prøver å gjøre narr av dem som har reagert på Bjørnar Utheims skjeve fremstilling av valget av president for Venezuelas Nasjonalforsamling (AN). Han impliserer at de prøver å lure leserne, og bruker uttrykk som «tøv» og «man er ikke dum». Men etter å ha lest hans meget feilaktige beskrivelser av den siste utviklingen i Venezuela, er jeg ikke så sikker på dette.

Infamerende, uten rot i virkeligheten? (skatterettferdighet)

DN+ (meninger) | 17.01.2020

Debatt av Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network – Norge) Maria Walberg (spesialrådgiver i LO) og Inger A.E. Coll (Norsk Øko-Forum): I DN 3. januar skrev vi at skatterådgivning bør være unntatt advokatenes sterke taushetsplikt, og at større advokatkontorer i Norge fremhever taushetsplikten for sine skatterådgivningstjenester som en fordel. I DN 12. januar skriver Bettina Banoun at « … dette er infamerende påstander uten rot i virkeligheten». Ja vel. Her er ett eksempel: Et av Nordens største advokatselskaper skriver på sine nettsider: «Vi tilbyr disse internasjonale skattetjenestene samtidig som vi gir klienter fordelene av advokaters taushetsplikt [ …].»

Teknologigiganter i retten

Klassekampen+ (meninger) | 16.01.2020

Kronikk av Hege Skarrud og Hanna Vandeskog (Spire): Det føres i disse dager et søksmål mot en rekke store teknologiselskaper, blant dem Apple, Tesla, Google og Microsoft. Søksmålet foregår i Washington DC og gjennomføres på vegne av 14 barn og foreldre fra den Demokratiske Republikken Kongo (DRC). Selskapene anklages for å bevisst ha bidratt til alvorlige menneskerettighetsbrudd og barnearbeid i utvinningen av kobolt, et mineral nødvendig for opplading av litium-ion-batterier. Kobolt er helt sentralt i smarttelefonene, elbilene og laptopene selskapene produserer. Ingen kobolt, ingen batterier. Ingen produkter, ingen avkastning.

Immunforsvaret vårt kollapser (klimaendringer)

Dagbladet (meninger) | 16.01.2020

Kommentar av Karoline Andaur (fungerende generalsekretær, WWF Verdens naturfond): Økende temperatur, tørke, forandrede nedbørsmønstre – alt dette bidrar til at risikoen for flere og kraftigere branner tiltar. Likevel har Australia satset videre på kullindustrien og behandlet naturen på en måte som har ført til massiv avskoging og tap av arter. Ødeleggelsen av naturen, som vi selv står for, er også nedbryting av vårt eget immunforsvar. Naturen er vår beskyttelse, uansett hvor vi bor.

Ingen skal utelates

Vårt Land (verdidebatt) | 15.01.2020

Kommentar av Hjalmar Bø (generalsekretær i Digni): Vi går nå inn i et nytt tiår. Avisen Dagens Perspektiv skriver om en verden som preges av klimakrise, geopolitisk ustabilitet, Brexit, sosial uro og massemigrasjon. Er det de mørke skyene på himmelen som vil prege tiåret – eller er det håp og muligheter?

IS-bruder er ingen uskyldige ofre av terrorisme. De er farlige overlevende

Nettavisen (meninger) | 15.01.2020

Kommentar av Dana Æ. Manouchehri (Generalsekretær i LIM - Likestilling, Integrering, Mangfold.): Bruden som nå er på retur til Norge er intet unntak. Bruden var med viten og vilje en del av et radikalt islamistisk miljø her i Vesten, og fullbyrdet målet ved å verves til Daesh i Syria.

Vi er ikke skuffet, vi er sinte

Dagsavisen (debatt) | 14.01.2020

Kommentar av Karoline Fauskanger Andersen (leder i klimautvalget i Spire): Det vi trenger er en wake up call, en knusende konsekvens av klimakrisa som inntrer i et land vi kjenner oss igjen i. Det har vi nå fått. Australia står i brann med rundt 6,3 millioner hektar land allerede brent opp, minst 25 mennesker og man regner med at en milliard dyr har mistet livet. Brannen har ennå ikke nådd sitt høydepunkt.

Klimaendringene skjer nå, i Australia!

Klassekampen+ (meninger) | 07.01.2020

Kommentar av Silje Ask Lundberg (leder, Naturvernforbundet): Klimaendringene er ikke noe som kommer til å ramme oss en gang, langt inn i framtida. De er her nå. Og de blir bare verre. Vi kan ikke «forte oss langsomt» i klimapolitikken, slik en del har tatt til ordet for. Vi må ha en totalt omveltning av klimapolitikken, både i verden og i Norge. Og da holder det ikke med utslippsfri produksjon av utslipp. Vi er forbi det.

Ja, vi elsker dette landet...

Aftenposten (meninger) | 06.01.2020

Iris van Brunschot (20), medlem av Natur og Ungdom, på Si;D: 20. desember vant den Nederlandske miljøstiftelsen Urgenda frem i høyesterett med kravet om at regjeringen må sette i gang hastetiltak for klimaet. 20. desember var en dag jeg burde ha feiret, men det var umulig. For hvordan kunne jeg feire når hjemlandet mitt Norge fortsatt sakte, men sikkert holdt på å drukne?

Stadig færre, år for år

Klassekampen+ (meninger) | 04.01.2020

Kommentar av Gunnar Kvåle (professor emeritus og styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon): Klassekampen slår 30. desember stort opp at «Halve Norge vil åpne nye felt», som om dette er en nyhet. Grunnlaget for oppslaget er en meningsmåling der 49 prosent har svart ja på spørsmålet om Norge bør åpne nye områder for olje- og gass. Resultatet kunne heller vært presentert under overskriften: «Færre enn før vil åpne nye felt», noe som nevnes i teksten.

Skatteadvokatenes taushetsplikt er ikke fredet

DN+ (meninger) | 03.01.2020

Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen (daglig leder av Tax Justice Network – Norge), Maria Walberg (spesialrådgiver i LO) og Inger A.E. Coll (leder av Norsk Øko-Forum): Det er ikke en menneskerettighet å få skjule skatteplanleggingen sin fra skattemyndighetene. Utviklingen peker mot skjerpet opplysningsplikt for advokater. Panama Papers og andre dokumentlekkasjer har synliggjort det som tidligere var skjult for omverdenen: at også norske advokater og andre skatterådgivere har bistått med å skjule formuer og eierskap og sy sammen kreative skattepakker i lovens gråsoner.

En rød klimapolitikk!

Klassekampen+ (meninger) | 03.01.2020

Kommentar av Asbjørn Wahl (Faglig/politisk aktivist og medlem, Det globale rådet i Trade Unions for Energy Democracy): Klassekampen gav meg hele to sider i sitt nyttårsnummer til en artikkel om klimakampen. Det tar jeg som en ære. I artikkelen prøver jeg å skissere hva en rød klimakamp må være – med utgangspunkt i at klimakamp er interessekamp (altså klassekamp). Jeg fant det derfor litt merkelig at den redaksjonelle presentasjonen av artikkelen trekker i motsatt retning – både med tittel («Heis fanen ren og grønn!) og illustrasjon.

Equinors største feilgrep

Dagbladet (meninger) | 02.01.2020

Kommentar av Helga Lerkelund (rådgiver i Naturvernforbundet): Samtidig som Australia opplever tidenes verste hetebølge feirer Equinor at de er et steg nærmere oljeboring i Australbukta.

1 - 30 av 31
1 2

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.