Klipp fra media

Filter: Januar 2020 debatt

Vil kneble frie ytringer

VG (meninger) | 31.01.2020

Lederkommentar: Kinas reaksjon på en dansk karikaturtegning er svært illustrerende. Kina krever en offisiell unnskyldning etter at Jyllands-Posten publiserte en tegning som viser Folkerepublikkens røde flagg med viruspartikler i stedet for de vanlige gule stjernene.

Med Gro som ledestjerne

Dagsavisen (debatt) | 31.01.2020

Kommentar av Kjell Werner (ansvarlig redaktør, ANB): Vindkraft pluss fangst og lagring av CO2 må være en del av klimaløsningen. Dette vil blant annet være grepet som gjør at vi fortsatt kan lage stål, aluminium og sement. Ny teknologi må utvikles, og da må det satses på kompetanse blant ansatte, både dagens og morgendagens. Den nordiske arbeiderbevegelsen må la fine ord bli til konkret handling. Det trengs kraftfulle tiltak. Den gylne middelvei er ikke god nok, skal vi tro Gro Harlem Brundtland. Og det bør vi.

Oljenæringen bør ikke kutte utslipp

Morgenbladet (meninger) | 31.01.2020

Kronikk av Teodro Bruu (talsperson i Grønn ungdom): Equinors planer om å kutte utslipp fra oljeproduksjonen kan være det verste som har skjedd for klima i Norge på lang tid. Det er bare oljelobbyen som vinner på at klimadebatten stadig sporer av. Problemet er olja og gassen i seg selv, ikke hvor langs kysten den produseres eller hvor lave utslipp selve produksjonen av den har.

Skal norsk natur ofres for Tysklands store klimatabbe?

Nettavisen (meninger) | 31.01.2020

Kommentar av Kjell-Magne Rystad: Kraftkabler til utlandet medfører at norsk vindkraft inngår i et europeisk kraftmarked. Dermed ofres norsk natur blant annet for å erstatte tysk atomkraft.

Vind eller vann for norsk industri?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 31.01.2020

Kommentar av Steffen Høiland (Leder, LO i Nord Rogaland): Som kjent er det stor skepsis knyttet til den sterkt økende vindkraftutbygging i vår vakre natur. Nesten alt vindkraft som bygges ut, eies av utenlandsk storkapital.

Klimakur bør skape en bedre debatt

Adresseavisen (meninger) | 31.01.2020

Lederkommentar: I dag legges rapporten «Klimakur 2030» fram. Den bør gi oss mulighet til å føre en bedre diskusjon om hvordan norske klimakutt skal gjennomføres enn vi har klart så langt.

Hører Europa gråten fra Moria?

Nettavisen (meninger) | 31.01.2020

Kommentar av Guri Waalen Borch (master i Peace and Conflict Transformation fra Universitetet i Tromsø): Et gråtende barn løper fortvilet rundt i leiren Moria på den greske øya Lesvos. Alene. Rundt ham ser vi søppel, stein, grus og falleferdige sommertelt. Snart kommer vinteren.

Rune Gerhardsens utspill ble et vannskille: Det var slemt å være for snill (innvandring)

Morgenbladet (meninger) | 31.01.2020

Kommentar av Grete Brochmann (Professor i sosiologi): For oss som har jobbet med innvandringshistorien, fremstår «snillisme»-utspillet til Gerhardsen som et slags vendepunkt i det offentlige ordskiftet. Sammen med samfunnsviter Ottar Brox’ bok samme år – Jeg er ikke rasist, men … – satte utspillet dagsorden for årene som fulgte. Begge var opptatt av polariseringen som eksisterte på innvandringsfeltet – også den gangen – og begge ønsket å slå en kile inn i dette skismaet. De kom begge fra den politiske venstresiden, og kunne derved utfordre det fastlåste mønsteret i den offentlige debatten.

Feil om familiegjenforening

Aftenposten (meninger) | 31.01.2020

Debatt av Ann-Magrit Austenå (generalsekretær i NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere): Sollien hevder at regjeringen Solberg står bak «knapt noen innstramninger i familiegjenforeningsreglene». Med all respekt: Hva vet Sollien om dette? NOAS har høsten 2019, i samarbeid ned UNHCR, sammenlignet adgangen til familiegjenforening i Skandinavia. Norge har i perioden 2015–2019 lagt desidert flest hindringer i veien for familiegjenforening for flyktninger.

Århundrets verste avtale

Vårt Land (verdidebatt) | 31.01.2020

Kommentar av Øystein Magelssen (generalsekretær KFUK-KFUM Norge) og Fredrik Glad-Gjernes (daglig leder KFUK-KFUM Global): I går kom den endelig. Avtalen som Donald Trump over en lengre periode har referert til som «århundrets avtale» - en avtale som skal sikre fred mellom Israel og Palestina. Det er bare et problem, nemlig at én av to parter ikke deltok i det som dermed ikke kan kalles reelle fredsforhandlinger.

Kan vi få en verdig norsk politikk, takk?

Klassekampen+ (meninger) | 31.01.2020

Kommentar av Alexander Fossen Lange (internasjonal leder i Sosialistisk Ungdom): For Norges del kommer fredsplanen på et interessant tidspunkt, nemlig en uke etter at Venstre-leder Trine Skei Grande slo fast at den nye regjeringen kom til å fortsette å styre på Granavolden-plattformen, der kun ett land nevnes, nemlig Israel. Med KrFs inntreden i regjering, skulle det kunne bli et poeng å bygge et enda bedre forhold til Israel, uten at statens grove folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i det hele tatt nevnes.

Å følge Kina er underkastelse

Dagbladet (meninger) | 30.01.2020

Lederkommentar: Kinas økonomiske framgang brukes aktivt for å dekke over regimets undertrykkende karakter. Selvsagt soler de kinesiske makthaverne seg i resultatene, men de får godt følge av vestlige næringsinteresser og politikere både til høyre og venstre. I vesten vet man godt at kineserne hater enhver kritikk av brudd på menneskerettighetene, herunder forfølgelsen av minoriteter og en voksende elektronisk overvåking og kontroll. Derfor er næringsinteressene aktivt lydige, mens mange regjeringer nøyer seg med et stille diplomati når det gjelder menneskerettighetene. Norge tilhører siste kategori.

Hodeløst av Rødt

Dagbladet (meninger) | 30.01.2020

Debatt av Hårek Elvenes (forsvarspolitisk talsmann Høyre): Marie Vangen fra Rødt tar i Dagbladet 27/1 til orde for å rive opp Norges utenrikspolitikk. Allianser og samarbeid i utenrikspolitikken har tjent oss godt, og bidratt til at Norge er et verdens frieste og mest velstående land.

Kan skatt erstatte bistand?

Dagsavisen (debatt) | 30.01.2020

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (direktør i Norad): Store summar forsvinn ut av landet, i staden for å finansiere vekst og velferd. Korrupsjon og omfattande unntak gjer også at tilliten til skattesystemet er låg, gjerne med god grunn: Ein studie i Uganda viste at 70 av 71 offentlege tenestemenn ikkje betalte skatt, og berre 5 prosent av direktørar i leiande selskap betalte. Dette må endrast. Eit betre skattesystem er etter mi oppfatning ein heilt sentral del av løysinga for å skape utvikling og kunne finansiere tiltaka som trengst for at vi når berekraftsmåla.

Lagmannsretten feiltolker EUs klimakvotesystem

DN+ (meninger) | 30.01.2020

Kommentar av Paal Frisvold (redaktør, Brüssel): Borgarting lagmannsretts dom i klimasøksmålet viser at retten ikke forstår EUs direktiv om utslippskvoter for klimagasser.

Redd for Thunberg? Frp er skremmende svake

Dagbladet (meninger) | 30.01.2020

Kommentar av Geir Ramnefjell: Frp forsøker å bygge seg opp i klimaopposisjon. Det slående er hvor svakt og alene de står.

Pinlig av Rotevatn!

Klassekampen+ (meninger) | 30.01.2020

Kommentar av Embla Regine Mathisen (leder i Changemaker): Parisavtalen sier eksplisitt at det nye målet skal være høyest mulig for hvert enkelt land. Norge både kan og skal melde inn sitt eget mål til FN, så hvorfor gjør vi ikke det? Det er pinlig at Norges politikere sitter passivt og venter på at andre skal gjøre noe mens millioner av mennesker blir fordrevet fra hjemmene sine grunnet klimaendringene og våre utslipp. I det kommende tiåret har vi ikke tid til å være passive. Det er nå det skal handles.

Ikke tro på svartmaling: Norge har de laveste klimagass-utslippene på 25 år

Nettavisen (meninger) | 30.01.2020

Kommentar av Gunnar Stavrum: Nå er fasiten klar: - Utslippene i 2018 er de laveste siden 1995 og er på et lavere nivå enn før finanskrisen i 2009, heter det i konklusjonen til Statistisk sentralbyrå.

Skremmende fra Listhaug om iskantsonen

Dagbladet (meninger) | 30.01.2020

Kommentar av Silje Ask Lundberg og Helga Lerkelund (leder og fagrådgiver i Naturvernforbundet): Verken Frp eller regjeringen kan bestemme politisk hvor iskantsonen befinner seg. Det finnes en faglig, vitenskapelig definisjon av iskantsonen. At enkelte politikere og partier ser ut til å tro at det er de som definerer naturens økosystemer og utbredelse, er direkte oppsiktsvekkende.

Lytt til kunnskapen om iskanten

Nationen (meninger) | 30.01.2020

Kommentar av Helga Lerkelund (fagrådgiver i Naturvernforbundet): Å sette en sørlig grense for iskantsonen, er en faglig og ikke en politisk definisjon av iskanten.

Villedende PR-kampanje for vindkraft

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.01.2020

Kommentar av Lasse Heimdal (Generalsekretær, Norsk Friluftsliv): En massiv reklamekampanje fra Norsk Vind AS underslår at vindindustrien vil ødelegge enorme, uberørte naturområder. Dette er bevisst villedning.

Ryggen fri for annektering

Klassekampen+ (meninger) | 30.01.2020

Kommentar av Peter M. Johansen: Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO) står fortsatt på tostatsløsningen, 26 år etter Oslo-avtalen. Den er det stadig færre som tror på lenger. USAs president Donald Trumps plan, som ble presentert på tirsdag og som PLO-leder og president Mahmoud Abbas kaller «århundrets ørefik», dreper effektivt tostatsløsningen. Det til tross for at Trump hevder at hans «århundrets avtale» er «en vinn-vinn mulighet for begge sider, en realistisk tostatsløsning som løser risikoen med en palestinsk stat for Israels sikkerhet.»

På Israels nåde

Klassekampen (meninger) | 30.01.2020

Lederkommentar av Mari Skurdal: Likevel oppleves det som en hån når «århundrets plan» så glatt hopper over både FN-resolusjoner og folkerett. Trumps plan er dessverre snarere et veikart mot nye konfrontasjoner enn mot fred.

Små sjanser for Trumps fredsplan

Aftenposten (meninger) | 30.01.2020

Lederkommentar: I sum kan man si at planen er hakket mer balansert enn man kunne vente, gitt at palestinerne forsvant ut tidlig og Trump åpenbart har vært mest opptatt av å tilfredsstille Israel. Likevel er det liten grunn til å tro at planen kan legge grunnlaget for en fredsløsning.

Dødsstøtet for Palestina

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.01.2020

Lederkommentar: I et åpenbart forsøk på å lede oppmerksomhet bort fra riksrettssaken avdekket president Trump en såkalt «fredsplan» for de palestinske områdene. Problemet er selvsagt at planen er diktert av Israel.

Kuppet som skulle opphøre

Klassekampen+ (meninger) | 30.01.2020

Kommentar av Benedicate Sørum: Selv om Morales har blitt beskyldt for å innta en stadig mer autoritær lederstil, kan den ikke sammenlignes med Áñez’ reaksjonære linje. Mange kviet seg lenge for å kalle avsettelsen av Morales for et kupp. Nyvalg skulle jo komme. Om det var et kupp, skulle det opphøre. Nå er det ikke lenger mulig å rettferdiggjøre interimsregjeringen med slike argumenter. Nå må internasjonale observatorer på banen for å hindre at Bolivia 2020 blir Honduras 2009.

Herredømmet på havet flytter østover

Bergens Tidende (meninger) | 29.01.2020

Kommentar av Ståle Ulriksen (forsker på Sjøkrigsskolen): I mange hundre år har stormaktene som har dominert verdenshavene vært toneangivende for utviklingen i det internasjonale systemet. De siste 200 år har først Storbritannia og så USA hatt slike roller. I tiåret som kommer vil USAs posisjon bli kraftig utfordret, ikke bare politisk, men også militært.

Norsk selvbevissthet irriterer i utlandet

DN+ (meninger) | 29.01.2020

Kommentar av Janne Haaland Matlary (Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole): En afrikanske diplomat mente at Norge anses med en viss skepsis i Afrika fordi man er så misjonerende – ikke på kristendommens vegne, men som den som vet best, som den mest etiske av alle. Norge, litt som Sverige, forteller afrikanere hva som er etisk riktig og ivrer for Den internasjonale straffedomstolen. Risikerer vi å ende der, spurte en?

Derfor importerer vi soya

Adresseavisen (meninger) | 29.01.2020

Debatt av Knut Røflo (adm. dir. i Felleskjøpet Fórutvikling): Norske kyr, gris og fjørfe har fått bærekraftsertifisert soya siden 2009.

Sammen for en offensiv og rettferdig klimapolitikk

Aftenposten (meninger) | 29.01.2020

Kommentar av sosialdemokratiske partier og fagbevegelse i fem nordiske land: Den nordiske arbeiderbevegelsen vil gå i spissen for en offensiv klimapolitikk for et rettferdig, grønt samfunn. Skal vi komme i mål, kreves bred folkelig støtte i alle nordiske land. Da må politikken være rettferdig. Ingen annen vei er mulig. Det vil være fullstendig uakseptabelt dersom det er de med minst penger som må betale mest for en grønn og trygg fremtid.

1 - 30 av 397
1 2 3 4 5 6 .... 10 11 12 13 14

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.