Klipp fra media

Filter: 2019 forskning

Hva venter oss i 2020?

Dagsavisen (debatt) | 31.12.2019

Kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI): Et årsskifte er ikke noe brekkpunkt i internasjonal politikk, men en anledning til å ta tempen på de viktigste utviklingstrekkene.

Annus horribilis

Klassekampen+ (meninger) | 31.12.2019

Kronikk av Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi): Toppmøtet i Madrid var en gedigen nedtur for alle som hadde håpet at momentumet barn og unge har bygget opp, ville omsettes til radikale tiltak for å bremse klimaendringene og stanse pågående naturtap. Hva realitetene på bakken angår, har 2019 vært et regelrett annus horribilis: enorme branner i Amazonas, California og Australia, monsuner og sykloner i Sørøst-Asia, rekordartet issmelting i Arktis, Antarktis og på Grønland, samt tørke på flere kontinenter.

Endelig en gladnyhet for palestinerne

Dagbladet (meninger) | 30.12.2019

Kommentar av Gerd von der Lippe (professor): Endelig skal Den Internasjonale Straffedomstolen (ICC) i Haag foreta innledende undersøkelser om forholdene på disse okkuperte områdene. Det var tre respekterte Menneskerettighetsgrupper i Gaza (Det Palestinske Senter (PCHR), Al Mezan og Al-Haq organisasjoner) som kom med nyheten 20. desember på Twitter og Facebooksida til Freedom Flotilla Coalition, der Ship to Gaza Norway er med.

Å la barn forbli i leirene i Hellas vil bli et samfunnsproblem for oss her hjemme

VG (meninger) | 28.12.2019

Kronikk av Svanhild Amdal Telnes (psykologstudent ved NTNU), Snit Hagosa Ghebriel (psykologstudent ved NTNU) og Katrin Glatz Brubakk (barnepsykolog/feltarbeider i Moria/universitetslektor ved NTNU): Vår ferske forskning fra Libanon viser at flyktningebarns psykiske helse påvirkes betydelig av å bo under dårlige livsbetingelser og boforhold. Sett bort fra at dette er uverdige, umenneskelige forhold, kan det på sikt også bli et samfunnsøkonomisk problem. For oss.

40 år med krig i Afghanistan har kostet tusen milliarder dollar og titusener av menneskeliv

Aftenposten (meninger) | 28.12.2019

Kronikk av Elisabeth Eide (Professor, Oslo Met) og Terje Skaufjord (Lektor): USA bidro til å skape en voldelig, korrupt og dysfunksjonell stat, opprettholdt med amerikanske våpen.

En demokratisk korreksjon

DN+ (meninger) | 25.12.2019

Kommentar av Janne Haaland Matlary (Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets Høgskole): Det britiske valget er en reaksjon mot globale, postnasjonale eliter.

Drømmen om å gjenkristne Europa

Dagsavisen (debatt) | 25.12.2019

Kronikk av Minda Holm (Forsker i forskningsgruppen på utenrikspolitikk og diplomati ved Norsk utenrikspolitisk institutt - NUPI): Lederne i Ungarn, Polen og Russland snakker om å beskytte andre kristne – og om å redde Europa fra seg selv. Under en konferanse tidligere i desember organisert av den ungarske staten, hvor temaet var forfulgte kristne, uttalte Ungarns statsminister Viktor Orbán at det var Ungarns plikt å hjelpe kristne i andre land. Ungarns bistandsapparat har jobbet aktivt for å hjelpe kristne i Midtøsten og Afrika. Parallelt snakker Orbán om at et ekte Europa er et kristent Europa.

Fred på jorden – med Twitter og Instagram?

DN+ (meninger) | 24.12.2019

Kommentar av Henrik Syse (forsker ved Institutt for fredsforskning -Prio-, professor II ved Bjørknes Høyskole, foredragsholder og forfatter): Abiy Ahmed skuffet ikke. Hans kombinasjon av et fremragende intellekt og en genuin åndelighet gjør at han ser konflikter og fredelige løsninger fra to utfyllende perspektiver: på den ene siden den konsise, politiske analysen og forståelsen av hvor vanskelige oppgavene er, og på den andre siden den varme nærheten til menneskene rundt seg og bevisstheten om det enkelte menneskets verd. Ikke minst i sin inkludering av kvinner, drevet frem både av en politisk forståelse av kvinners samfunnsrolle og av en sterk, personlig forpliktelse til å sikre kvinners verdighet, ser vi denne dobbeltheten.

Det moralske argumentet i klimadebatten

Aftenposten (meninger) | 24.12.2019

Kommentar av Per Arne Bjørkum (forfatter og professor II i geologi ved NTNU/UiS): Vi bør ikke la noen mennesker – eller grupper – få så mye anerkjennende oppmerksomhet at de som sier dem imot, fremstår som umoralske. Da kan det gå alvorlig galt.

Seierherrene som tapte

DN+ (meninger) | 23.12.2019

Kommentar av Ulf Sverdrup (direktør ved NUPI): Vi har i år markert 30 års jubileet for Berlin-murens fall. Mange trodde at omveltningene betydde den endelige seieren for demokrati, liberal kapitalisme og for en vestlig ledet internasjonal orden. Vi vet nå bedre: Østeuropeiske land utfordrer EU. Vladimir Putin sa i sommer at «liberalismen hadde utlevd sitt formål». I USA vant president Trump valget på å hevde at USA er den største taperen av amerikaniseringen. Og Kina, som gikk helt andre veier etter 1989, er blitt en global makt.

Grønnvasking overskygger realitetene

Bergens Tidende (meninger) | 22.12.2019

Kommentar av Carlo Aall (Klimaforsker ved Vestlandsforsking og professor i bærekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet): Vi lever i miraklenes tid når selskapene med de aller største utslippene av klimagasser kommer ut av skapet som utslippsfrie.

Arktis er viktigare enn nokon gong

Bergens Tidende (meninger) | 21.12.2019

Kommentar av Tore Furevik (Direktør, Bjerknessenteret): I New York Times vart vi sitert på at sommarisen kunne vera vekke i løpet av berre 50 år. I dag, tjue år seinare, er det ikkje lengre nyhende at klimaet i Arktis er i endring, eller at isen vil forsvinne. Ingen andre stader har hatt så sterk oppvarming. Isen i Polhavet brukte å vera tjukk, grov og mange år gammal. No er isen tynn og oppsprukken, og veldig mykje meir sårbar for vind og vær. Nær 10.000 tonn havis har forsvunne, kvart einaste sekund.

Du grønne glitrende

Klassekampen+ (meninger) | 20.12.2019

Kommentar av Frans-Jan Parmentier (forsker ved Universitetet i Oslo): Trær kan utgjøre et beskjedent bidrag til å løse våre klimaproblemer, men å plante dem i hytt og vær kan gjøre vondt verre. Dessuten kan en villedende forestilling om trær som den ultimate klimaløsningen også fungere mot sin hensikt – hvis dette misbrukes som et påskudd for å ikke ta ned fossilutslippene ennå. For til syvende og sist er løsningen på klimaproblemet at vi tar det ved roten.

Dobbeltspill fra MDG og Zero om elbiler og kabler

Klassekampen+ (meninger) | 19.12.2019

Kommentar av Anders Skonhoft (professor i samfunnsøkonomi): MDG driver et dobbeltspill. Norsk vindkraft og norsk eksport av elektrisitet hevdes på den ene siden å gi klimagevinst. Her gjelder ikke kvotesystemet. Samtidig mener de at elbilsatsingen også gir klimagevinst. Men her gjelder kvotesystemet. Lobbyorganisasjonen Zero driver også dette dobbeltspillet, men her er det penger involvert. De tjener penger på elbilnæringen for å promotere elbilen. Samtidig betales de av kraftprodusenter for å promotere norsk eksport av strøm som påstås å erstatte fossil kraftproduksjon.

USA ser ut til å tape handelskrigen mot Kina

DN+ (meninger) | 18.12.2019

Kommentar av Espen Sirnes (førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Tromsø/UiT): Trump er i en vanskeligere situasjon. Handelsavtalen som Kina og USA ble enige om sist fredag, bør ikke gi for store forhåpninger. Det er allerede betydelig uoverensstemmelse mellom USA og Kinas tolkning av avtalen. USA taper litt mindre enn Kina på handelskrigen, fordi USA er en litt større økonomi. Men veksten er også mye lavere, så det skal mindre til at USA bikker over i nedgangstider.

Sanksjonsimperialisme

Klassekampen+ (meninger) | 18.12.2019

Kronikk av Rune Skarstein (tidlegare førsteamanuensis ved NTNU): Handelskonflikten mellom USA og Kina har vore førstesidestoff i månadsvis. Eit langt meir alvorleg fenomen, har derimot knapt vore nemnt i media. Det er USAs sanksjonspolitikk.

Slik fanges mange land i en «ulikhetsfelle»

DN+ (meninger) | 14.12.2019

Kommentar av Håvard Mokleiv Nygård, Sirianne Dahlum, Siri Aas Rustad og Gudrun Østby (Institutt for Fredsforskning - Prio): Denne uken lanserte FNs Utviklingsprogram (UNDP) sin årlige Human Development Report som i år handler om ulikhet. Rapporten lanseres mens nyhetsbildet preges av protester i land som Libanon, Iraq, Chile og Hongkong. Et fellestrekk ved disse protestene er at økonomisk og politisk ulikhet er en viktig drivkraft. Mot dette bakteppet viser UNDP hvordan ulikhet er et vedvarende problem selv om ekstrem fattigdom i verden har gått kraftig ned de siste årene.

Vi trenger en ny, stor miljøpris på nivå med Nobelprisen

Aftenposten (meninger) | 13.12.2019

Kommentar av Thomas Hylland Eriksen (professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo) og Rich Ling (professor i medieteknologi, Nanyang University, Singapore): Vi foreslår å dele ut en årlig miljøpris på nivå med Nobels fredspris. Det Norske Videnskaps-Akademi har uttrykt positiv interesse for forslaget, som snart vil bli presentert for Kunnskapsdepartementet. En betydelig internasjonal miljøpris, som springer ut av vitenskapelig kunnskap, politikk og aktivisme, vil kunne hjelpe oss å bevege situasjonen i riktig retning.

Mer makt, kontroll og overvåkning

Dagbladet (meninger) | 13.12.2019

Kommentar av Sondre Ulvund Solstad (doktorgradsstipendiat i statsvitenskap og internasjonale relasjoner ved Princeton University): Xi Jinpings visjon for Kina blir stadig klarere. Verdens mektigste mann ønsker seg mer makt, kontroll og overvåkning. På hver sin måte er Xinjiang og Hongkong eksempler på hans ambisjoner for et skremmende nytt Kina.

Kina holder i klimanøkkelen

Aftenposten (meninger) | 12.12.2019

Kronikk av Dag O. Hessen og Nils Chr. Stenseth (begge professorer i biologi, Universitetet i Oslo): Det er to oppfatninger her. Den ene er at Kina er på full fart inn i fornybarsamfunnet. Den andre er at Kina stadig åpner nye kullkraftverk, og at landet i overskuelig fremtid vil pumpe enorme mengder klimagasser ut i atmosfæren. Begge alternativene synes å ha noe for seg i dag. Kinas energiomlegging er imponerende, men den viser også at den ønskede frikoblingen mellom produksjon og utslipp foreløpig er en ønskedrøm.

Ofrene rett foran oss (menneskehandel)

Klassekampen+ (meninger) | 11.12.2019

Kronikk av Anne Mette Ødegård og Anette Brunovskis (Fafo institutt for arbeidslivs- og velferdspolitikk): Det er vanskelig å avdekke menneskehandel i arbeidslivet. Bruddene skjer i tilsynelatende legitime bedrifter.

Derfor er det kontroverser rundt tildelingen av årets fredspris

Adresseavisen (meninger) | 10.12.2019

Kronikk av Svein Ege (førsteamanuensis i Afrikanske studier, Sosiaalantropologisk instituttet, NTNU): Fredsprisen var overraskende, men utvilsomt fortjent. Det er likevel lett å være kritisk til tildelingen.

Slik unngår vi å utvanne «bærekraft»

DN+ (meninger) | 10.12.2019

Kommentar av Sjur Baardsen (rektor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet): "i driver bærekraftig", hevder nærmest alle virksomheter. De pumper olje, driver flyselskap, seiler cruiseskip, produserer biler og så videre. Men hva betyr det egentlig å drive bærekraftig? Er det tilstrekkelig å referere til at virksomheten støtter opp om to eller tre av FNs vedtatte bærekraftsmål? Jeg mener ambisjonene bør være større.

Grunn for håp eller ny miljø-fiasko?

Vårt Land (verdidebatt) | 10.12.2019

Kommentar av Gunnar Kvåle (professor emeritus og styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon): Denne uken er Madrid senter for verdens klimaelite. Vil Greta Thunberg få rett i det hun sa til deltagerne ved FNs klimatoppmøte i Polen for et år siden? «Dere har ignorert oss til nå, og dere vil ignorere oss igjen». Tjuefem år med klimatoppmøter har dessverre ikke ført til endring som monner. Politisk vilje til handling har manglet, og globale utslipp fortsetter å øke.

Kan feministene redde Latin-Amerika?

Dagsavisen (debatt) | 10.12.2019

Kronikk av Benedicte Bull (professor ved SUM, UiO, og leder for Norsk nettverk for Latin-Amerikaforskning - NorLarNet): Suksessen til den opprinnelig chilenske flashmobben mot seksuelle overgrep og statlig undertrykking #VoldtektsmannenErDeg, forteller mye om det som beveger seg under den siste tidas politiske uro i Latin-Amerika. Det dreier seg ikke bare om sosial og økonomisk ulikhet eller en høyre-venstre konflikt. Det handler også om mangfold, rettigheter, og ikke minst om mistillit til institusjoner. Men autoritære motkrefter er på offensiven, og det er høyst usikkert hvilken vei utviklingen vil gå.

Kroken på døren for WTO? Appelldomstolen legges ned.

Aftenposten (meninger) | 09.12.2019

Kronikk av Hildegunn Kyvik Nordås (Forsker I, NUPI): Kan WTO fungere uten et tvisteløsningsorgan? Det får vi snart vite, for den 11. desember legger appelldomstolen i WTO ned virksomheten. Krisen har oppstått fordi Trump-administrasjonen nekter å godkjenne nye dommere. Den 10. desember er det bare én igjen, og da er det slutt. Tvisteløsningsorganet med tilhørende appellinstans har vært WTOs største suksess.

Handlingsregelen oppfordrer til rask oljeutvinning

DN+ (meninger) | 06.12.2019

Kommentar av Bård Harstad (Professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo): Jo mer av formuen som er pumpet opp og plassert i Oljefondet, desto mer tillates regjeringen å bruke. Incentivet kan skade det globale klimaarbeidet.

Ikke kunnskapsløst å tro på solkraft og havvind

Nationen (meninger) | 06.12.2019

Debatt av Bård Wathne Tveiten (Forskningssjef, Sintef) og Håkon Nordhagen (Seniorforsker, Sintef): Ola Borten Moe overser viktige fakta som gir folk god grunn til å heie på ny fornybar energi – og stille spørsmål om fremtiden til norske petroleumsinvesteringer.

Det må lovendringer til (klesbransjen)

Dagsavisen (debatt) | 06.12.2019

Kommentar av Beate Sjåfjell (professor dr. juris ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO og leder av forskningsprosjektet "Sustainable Market Actos for Responsible Trade" - SMART), Martine Bosman og Bart Jansen (begge Nyenrode Business University): Vårt enorme forbruk av klær har store miljømessige konsekvenser. Klesbransjen må derfor lage klær som varer lenger og lettere kan resirkuleres. Lovendringer må til, for å legge bedre til rette for gode valg.

Flyskammens mange ansikter

Morgenbladet (meninger) | 06.12.2019

Debatt av Ole Jacob Madsen (Professor i psykologi, UiO): I forrige ukes Morgenbladet har Jakob Grandin en interessant kommentar til min kronikk «Skaminvasjon» der han spør om skam likevel kan være produktivt, og han utfordrer forestillingen om at moral ikke virker. Grandin viser til hvordan flyreiser i Sverige har avtatt siden flyskam ble tema i samfunnsdebatten i 2018.

1 - 30 av 362
1 2 3 4 5 6 .... 9 10 11 12 13

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.