Klipp fra media

Filter: September 2018 debatt

Man kjøper seg stemmer - eller betaler for at andre skal tie

Dagbladet (meninger) | 29.09.2018

Kommentar av Hamza Ansari: Etter en tannløs vår i 2018 stilte mange seg spørsmålet om hvorvidt FN var drevet av universale frihetsverdier eller løp stormaktenes ærend. I realiteten følger den flaue likegyldigheten til krigen i Syria et bestemt mønster – brudd på internasjonal lov behandles etter hvem som utfører dem, ikke hvor alvorlige bruddene er. Det betyr at hvis du har en veto-makt ved din side, kan kjøresignalet være grønt i evig lang tid.

En selvstendig stemme

Dagsavisen (nye meninger) | 29.09.2018

Lederkommentar: Norges kampanje for å få plass i Sikkerhetsrådet i 2021 har allerede pågått lenge.

Menneskerettsorganisasjoner i felles kronikk: Norge må kreve at Russland svarer for overgrep på LHBT-personer

Aftenposten (meninger) | 29.09.2018

Kronikk av Ingvild Endestad (FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), Susanne Demou Øvergaard (Skeiv Verden), John Peder Egenæs (Amnesty Norge) og Bjørn Engesland (Den norske Helsingforskomité): Lørdag vil våre slagord om kjærlighet og håp igjen runge gjennom Kirkenes sentrum, og vi vil feire solidariteten med våre russiske gjester. Men å være et fristed denne helgen er ikke nok. Dersom Norge virkelig skal spille en rolle for å styrke rettighetene for LHBT-personer i vårt naboland må vi kreve en reell dialog, hvor også den andre parten svarer. Vi ønsker alle velkommen til Barents Pride i Kirkenes for å se folk-til-folk-samarbeidet i praksis og snakke om kjærlighet, håp og en bedre og mer rettferdig fremtid.

Leirer, forsvinninger, tortur og sensur. Er kulturell utveksling med Kina mulig?

Aftenposten (meninger) | 29.09.2018

Kommentar av Birgit Amalie Nilssen (teatersjef, Kilden): Frykt og grådighet oppgis som hovedårsaken til president Xis stadig økende popularitet og makt. Er kulturell utveksling under slike omstendigheter mulig? Statsministre, kongelige og scenekunstnere kan fort ende opp som maskoter for propagandaapparatet. President Richard Nixon påpekte i sin tid viktigheten av å holde kanalene til Kina åpne. Skal dialogen ha en verdi, må vi være bevisst at ikke også vår egen rolle styres av frykt og grådighet.

Vi er diktatorens dobbeltmoralske våpenhandler

Dagbladet (meninger) | 29.09.2018

Lederkommentar: Det er dessverre langt mellom liv og lære. Ifølge Changemaker eksporterte vi krigsmateriell til diktaturer for nesten to milliarder kroner i 2017. Et av kjøperlandene er Saudi-Arabia – golfstaten som årlig henretter flere hundre mennesker, samt er tungt involvert i krigen i Jemen. Ifølge SSB mottok Saudi-Arabia norske «deler og tilbehør til våpen til militær bruk som kanoner, artilleri, haubitsene, bombekastere, utskytningsramper for raketter og granater, flammekastere o.l.» for 40 millioner kroner i fjor.

Gud, ansvar og anstendighet

DN (meninger) | 29.09.2018

Kommentar av Anine Kierulf (Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter): I denne uken kom boken «Frihetens gränser: Yttrandefriheten i Norden 1815-1914». Den er skrevet av rettshistorikeren Lars Björne, en stillferdig finne som primært ytrer seg i bøker den brede allmue ikke leser, men godt kunne ha lest. Ikke minst denne, som forklarer den nordiske fremveksten av den rettighet som i dag kanskje omtales med størst skråsikkerhet.

Ja, migranter har også borgerplikt

DN (meninger) | 29.09.2018

Debatt av Marta Bivand Erdal (PRIO): Jeg starter mitt svar til Janne Haaland Matlarys innlegg i DN 26. september med at jeg fortsatt er enig i at nasjonalstater har rett til å kontrollere sine grenser. Det finnes dog situasjoner der det å stenge grenser, er problematisk. Om det er krig og nabostaten ikke tillater grensekrysning, vil flukt over grensen være «illegal migrasjon».

Dårlig forslag

Vårt Land (verdidebatt) | 29.09.2018

Lederkommentar: I virkeligheten tar Qasim Ali til orde for den samme typen virkemidler som Wilders krever. Den nederlandske partilederen Geert Wilders er en politiker med motbydelige holdninger. Tidligere i år utlyste han en karikaturkonkurranse der motivet skulle være Islams profet Muhammed. Det er ingen grunn til å tro at det lå redelige motiver bak dette. Alt tyder på at målet hans var å skape splittelse og øke fremmedhatet – ikke bare i det nederlandske samfunnet, men i hele Europa.

Trumps budskap til FN

Morgenbladet (meninger) | 28.09.2018

Lederkommentar: «Vi avviser globalismeideologien. Og vi omfavner doktrinen om patriotisme.» Sitatet kunne stammet fra 1930-tallet, men ble presentert av Donald Trump foran FNs generalforsamling denne uken. Formuleringen er så spekket med undertekst at det kan være vanskelig å få tak i den egentlige betydningen. Men ut fra det vi vet om Trump fra før, og det vi kan slutte oss til fra innholdet i resten av talen, er det tale om to overordnede budskap.

Trump skaper handelstilhengere

Minervanett | 28.09.2018

Kommentar av Jan Arild Snoen: En ny internasjonal Pew-undersøkelse viser at de fleste er positive til internasjonal handel på et generelt grunnlag, men tvilende til dens spesifikke fordeler.

Her vil Solberg ha sete

Vårt Land | 28.09.2018

Kommentar av Geir Ove Fonn: Denne uken kan statsminister Erna Solberg ha lagt grunnlaget for at Norge får plass i FNs sikkerhetsråd fra 2021. Skulle Norge tape blir prestisjetapet enormt.

Forfatter: – Vi gjør uopprettelig skade på klimaet, likevel fortsetter vi som før

VG (meninger) | 28.09.2018

Debatt av Eystein Hanssen: Store deler av den norske velferden er bygd på oljeinntekter. Ikke bare fra Norge, men gjennom utnyttelse av andre lands oljeressurser. Bransjen er blant verdens mest korrupte. Hvor stor del av vår velstand er bygd på svarte penger?

Heller fornybar enn fossil energi

Aftenbladet (meninger) | 28.09.2018

Debatt av Einar Wilhelmsen (Zero): Fornybar energi påvirkes av været og årstidene, og endret klima. Derfor bør ny fornybar kraft produsere i «utakt» med vannkraften.

Flyktningkrisen: Vi må slutte å fraskrive oss ansvaret. Vi må ta inn flere flyktninger.

Aftenposten (meninger) | 28.09.2018

Debatt av Sarah Zahid: Vi kan ikke gjemme folk i nød bak statistikk og degraderende begreper.

"Uten innvandring ville ikke segregeringen i Norge ha økt i det hele tatt"

DN + | 28.09.2018

Kronikk av Simen Markussen (Frischsenteret): Norge er ikke blitt mer segregert, heller tvert imot, sier en ny SSB-rapport. Joda, sier vi på Frischsenteret. Hvordan går det an?

Minoritetsungdom blir oversett i debatten om mental helse

Aftenbladet (meninger) | 28.09.2018

Si ;D-innlegg av Tayiba Haji Hassan: Minoritetsungdom blir gjerne forklart at depresjon og angst skyldes mangel på fromme vaner og tanker.

Enhver fred er bedre enn pågående væpnet konflikt

Dagsavisen (Nye Meninger) | 28.09.2018

Debatt av Kerim Jaber: I 2011 samlet land i vesten og Midtøsten seg rundt slagordet «Assad must go». Den arabiske våren brakte med seg opprør i flere arabiske land med mål om regimeskifter.

Dette er til alle som ønsker å amputere årets OD-prosjekt

Aftenposten (meninger) | 28.09.2018

Si ;D-innlegg av Martine Gabrielle Flø Stave: Det eneste som boikottes er solidaritet, kjærlighet, forståelse og nødvendig hjelp.

Hvorfor le? Trump har jo helt rett

Vårt Land | 27.09.2018

Kommentar av Geir Ove Fonn: Salen humret da Donald Trump fra FNs talerstol skrøt av at han allerede har oppnådd mer enn nesten noen annen administrasjon i USAs historie. Men langt på vei har Trump rett.

Olje, utvikling og ansvar

DN + | 27.09.2018

Debatt av Bård Glad Pedersen (Equinor): Det er ikke umoralsk å utvinne ressurser i udemokratiske land. Det kan tvert imot bidra til positiv utvikling.

Vi trenger mer samarbeid, ikke mindre

Aftenposten (meninger) | 27.09.2018

Debatt av Statsminister Erna Solberg: Det er et paradoks at noen land velger å søke seg vekk fra internasjonale løsninger. Norge er et lite samfunn i en globalisert verden. Mange av utfordringene vi står overfor, men også mye av det vi nyter godt av, kommer som et resultat av globale trender. Sagt på en annen måte: innenrikspolitikken henger uløselig sammen med utenrikspolitikken, og omvendt.

En virkelighet det er vanskelig å forholde seg til

Dagsavisen (Nye Meninger) | 27.09.2018

Debatt av Utviklingsminister Nicolay Astrup: Veldig mye går fremover i verden. Andelen fattige går ned. Ekstrem fattigdom er halvert siden år 2000. Flere barn går på skole. Polio er snart utryddet, hiv-pandemien er redusert med en tredjedel, flere barn enn noen gang får oppleve å fylle fem år. Og mange land har tatt store skritt på veien mot å bli frie demokratier som ivaretar menneskerettighetene. Men veien mot en verden fri for fattigdom er ikke uten utfordringer. Og noen områder har større utfordringer enn andre.

Atomvåpenforbud - spørsmål om politisk vilje

Dagsavisen (Nye Meninger) | 27.09.2018

Debatt av Lars Egeland: Det er ingen juridiske hindre i veien for at Norge slutter seg til FNs atomvåpenforbud. Det vil styrke Norges posisjon som fredsnasjon og øke global sikkerhet. Men det vil skape reaksjoner blant andre NATO-land. Atomvåpenforbudet strider mot NATOs strategiske konsept. Likevel kan det finnes måter å slutte seg til atomvåpenforbudet også innenfor NATO. Til syvende og sist er det et spørsmål om politisk vilje.

Hva var Aftenpostens ansvar for Libya-katastrofen?

Aftenposten (meninger) | 27.09.2018

Debatt av Rune Ottosen: Har Aftenpostens analyser og vurderinger bidratt til å fremprovosere den situasjonen vi nå befinner oss i?

Vi trenger kjernekraft

NRK Ytring | 27.09.2018

Debatt av Dara Goldar: Skal vi hindre en katastrofal oppvarming av kloden, er kjernekraft en del av løsningen. Det bør miljøbevegelsen snart forstå.

Tømmer er en viktig del av klimakampen

Aftenbladet (meninger) | 27.09.2018

Debatt av Olav A. Veum (Norgen skogeierforbund): Det å erstatte produkter basert på fossile råstoff med produkter basert på fornybare råstoff som f.eks. tømmer, er en viktig del av klimakampen.

Hva vil USA?

DN + | 26.09.2018

Kommentar av Asle Toje: Straff Kina, isoler Iran og tilgi Russland. Dragkampen om USAs utenrikspolitiske linje er over.

UD-reform i hvilket spor?

DN + | 26.09.2018

Debatt avRune Jansen Hagen: DNs kommentator Sverre Strandhagen hevder 21. september at prosessen for å reformere styring og forvaltning av norsk bistand er kommet inn i et bedre spor. Kjernen er, som han påpeker, hvordan man ser på bruken av bistandsmidlene: Er bistand et utenrikspolitisk eller et utviklingspolitisk instrument?Det spørsmålet gir også svaret på spørsmålet om organiseringen. For man trenger knapt bistandsfaglig kompetanse for å drive utenrikspolitikk og det blir også vanskelig å se poenget med en såkalt bistandsminister som skal late som pengene brukes til noe annet enn å fremme norske interesser.Det Strandhagen kaller en integrert modell er egentlig en reform for avvikling av bistanden.

Lokaldemokratiet truer ikke naturen

NRK Ytring | 26.09.2018

Debatt av Niklas Kalvø Tessem (daglig leder Kraftfylka): Syv miljøorganisasjoner er redde for at naturen blir taperen dersom fylkeskommunen overtar fylkesmannens oppgaver. Frykten er ubegrunnet.

Illegal migrasjon er uetisk

DN + | 26.09.2018

Debatt av Janne Haaland Matlary: Det er forskjell på individperspektiv og statsperspektiv, men dette endrer ikke vurderingen av etikken.

1 - 30 av 217
1 2 3 4 5 6 7 8

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.