Klipp fra media

Filter: Juni 2018 debatt

Handelskrig uten vinner

Klassekampen+ (meninger) | 30.06.2018

Kronikk av Dag Seierstad (rådgiver for SVs stortingsgruppe­ og medlem av fagrådet til Attac): Trump framstiller handel som et nullsumspill. Den ene parten kan bare vinne hvis den andre taper. Siden USA har så enorme underskudd på handelsbalansen med utlandet, ser det ut som om Trump føler seg trygg på å vinne når han tar opp kampen mot underskuddene: «Når USA taper milliarder av dollar på handel med så godt som ethvert land det handler med, er handelskriger bra og lette å vinne.» Men hvem vinner en handelskrig? De fleste økonomer er enige om det korte svaret: Ingen vinner, og mange taper stort.

Libya-krigen

Klassekampen (meninger) | 30.06.2018

Kommentar av Mari Eifring: Vi har bidratt til å destabilisere hele regioner gjennom våre krigsbidrag. Det bør vi ikke glemme dersom vi overlater byrden med å ta imot asylsøkere til allerede tungt belastede land, som for eksempel Libya. Derfor er det avgjørende at beslutninger om norsk deltakelse i krig ettergås, så vi kan lære til neste gang Nato ringer.

Livsfarlig aktivisme (menneskerettigheter)

Dagsavisen (nye meninger) | 30.06.2018

Kommentar av Bjørn Engesland (Helsingforskomiteen), John Peder Egenæs (Amnesty Norge), Maria Dahle (Human Rights House Foundation), Sandra Petersen (Det norske menneskerettighetsfond) og Jostein Hole Kobbeltvedt (Raftostiftelsen): I en tid der ledere for enkelte stormakter gjør det de kan for å sverte demokratiske institusjoner og undergrave de universelle menneskerettighetene, er det viktig at demokratiske land som Norge er prinsipielle, og har en redskapskasse skikket for en ny tid. Det er helt avgjørende for dem som kjemper for respekt for fundamentale rettigheter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Milliarder bor i land hvor likekjønnede forhold kriminaliseres. I tolv land risikerer homofile dødsstraff. Norge vil forsvare LHBTI-personers rettigheter

Aftenposten (meninger) | 30.06.2018

Kommentar av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): Kampen for å være seg selv og til å elske den man vil, kan og må vinnes. Land for land, lov for lov, hjerte for hjerte.

EU søker nødhavn med ullent flyktning-forlik

Dagbladet (meninger) | 30.06.2018

Kommentar av Einar Hagvaag: Strømmen av flyktninger til EU er nå drøyt 90 prosent svakere enn i 2015. Likevel skapte flyktningene politisk krise på toppmøtet i EU.

Merkel er blitt et gissel

Aftenposten (meninger) | 30.06.2018

Kommentar av Frank Rossavik: EU-toppmøtet prøver å redde Angela Merkel ved å gjøre livet vanskeligere for folk på flukt.

EU skyver på problemene

Dagsavisen (nye meninger) | 30.06.2018

Lederkommentar: De forhandlet langt ut i morgentimene fredag før de ble enige. Men nå har altså EU-lederne fått på plass en avtale om at flyktningene og migrantene som kommer til Europa fra nå skal være hele unionens ansvar, ikke hvert enkelt medlemsland sitt.

To tanker på én gang om flyktninger

DN+ (meninger) | 30.06.2018

Kommentar av Berit Hagen Agøy (Mellomkirkelig råd for Den norske kirke): DN antyder at biskopen (Byfuglien) åpner for fri fly av flyktninger og økonomiske migranter til Europa og stiller spørsmål om biskopen «mener at et system som lokker folk til å legge sin skjebne og alle sine penger i hendene på kyniske menneskesmuglere, er mer moralsk». DN mener at ettersom flere mennesker kan hjelpes for samme beløp i Nord-Afrika, enn i Europa, er det mest moralsk å hjelpe dem utenfor Europas grenser. Her gjelder det å ha to tanker i hodet på en gang.

Er du bekymret, – ikke reis

Adresseavisen (meninger) | 30.06.2018

Kronikk av Trine Einum og Merete Stav Lervang (politidistriktets to familievoldskoordinatorer): Unge kvinner blir holdt tilbake i land i Midtøsten mot deres vilje. De er norske statsborgere, og blir dumpet av sine familier som selv bor i Trøndelag. For ærens skyld.

Boikott ikke Christian Tybring-Gjedde! Les ham og lær hvordan debatten stoppes og samfunnet splittes.

Aftenposten (meninger) | 30.06.2018

Kommentar av Kjetil Rolnes: Det urovekkende er at man ikke tar fem øre for totalt å forvrenge hva de andre i debatten sier, utstyre med dem med de verste hensikter og stemple dem som samfunnsfiender. Dette er den samme hysteriske, paranoide retorikken vi kjenner fra Hans Rustad, redaktør i nettsted Document, som er hellig overbevist om at norske journalister og politikere er i «allianse med islam».

Besettelsen rundt islam

Vårt Land (verdidebatt) | 30.06.2018

Kommentar av Usman Rana (lege og forfatter): Diskusjonen om barnehijab er et enestående eksempel på doble standarder i det norske ordskiftet. En halvårlig gjenganger i norske riksmedier er blitt å lese at Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik blir forbannet over å se barn i hijab. Nylig var det VG som kunne slå opp i krigstyper på forsiden at Tajik er forbannet.

Valget i Tyrkia gjør verden mer utrygg

Adresseavisen (meninger) | 30.06.2018

Kommentar av Karin Abraham: 24. juni vant Recep Tayep Erdogans valget i Tyrkia. Det styrker populistiske og nasjonalistiske strømninger i storpolitikken ytterligere.

Reform skal gi mest mulig utvikling (bistand)

DN+ (meninger) | 29.06.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): Hagen mener at det å koble fag tettere på politisk ledelse vil sette våre utviklingspolitiske mål i skyggen av de utenrikspolitiske. Eller med hans ord: «Storesøster» vil sette «lillebror» i skyggen. Jeg mener det er en utdatert forestilling om sammenhengen i utenriks- og utviklingspolitikken. 2030-agendaen og bærekraftsmålene, som verdens land ble enige om i 2015, bygger nettopp på erkjennelsen av at de ulike politikkområdene henger sammen og at vi må jobbe på tvers for å nå målene.

Norge må feie for egen dør (bistand/regnskog)

Dagbladet (meninger) | 29.06.2018

Kommentar av Øyvind Eggen (Regnskogfondet): Det er et paradoks at Norge gir tre milliarder kroner i året til bevaring av regnskog, samtidig som vi importerer varer som ødelegger den samme skogen.

Hvilke lik teller, PRIO? Går volden i verden virkelig ned?

Dagsavisen (nye meninger) | 29.06.2018

Debatt av Benedicte Bull (SUM/UiO): Fire PRIO-forskere skriver i Dagsavisen 25.6 om gladnyheten at antall mennesker drept i krig er gått ned for tredje år på rad.

Vi må fortsette vandringen (klima)

Vårt Land (verdidebatt) | 29.06.2018

Kronikk av Terje Aadne (Norges Kristne Råd), Berit Hagen Agøy (Mellomkirkelig råd for Den norske kirke) m.fl.: Vi startet vår klimapilegrimsvandring i 2015. Da vandret millioner av mennesker mot Paris – for en rettferdig klimaavtale. Og det fikk vi. I Norge gikk vi fra Nordkapp i nord til svenskegrensa i sør, og til sammen tok skrittene oss en og en halv gang rundt jordkloden. Globalt stod millioner av mennesker – mobilisert av trosbaserte aktører – bak kravet. Det viste oss at sammen er vi mange, og sammen kan vi forandre. Kirker verden over har fortsatt vandringen, og nå inviterer vi deg til å bli med og gå.

Vi må se mot en fornybar fremtid, for klimaet og økonomiens skyld

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.06.2018

Debatt av Anne Nijdam Svindland (Grønn Ungdom Rogaland): Rogaland Unge Høyre mener olja forblir den viktigste næringen i Norge i tiår fremover. Trolig, og forhåpentligvis, får de ikke rett.

Mottak i Afrika – 10 spørsmål

Dagsavisen (nye meninger) | 29.06.2018

Kronikk av Gunnar Kopperud: Regjeringen åpnet denne uka (26. juni) for å opprette europeiske asylmottak i Afrika. Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg åpnet i forrige måned for det samme; i nordisk eller europeisk regi. Dermed er det stortingsflertall for en slik modell. Men hvor godt gjennomtenkt er den? Her er noen grunnleggende spørsmål.

Asyl

Klassekampen (meninger) | 29.06.2018

Lederkommentar av Simen Tallaksen: Det blir en krevende oppgave å lage en ny asylpolitikk. En mulig løsning er å erstatte dagens system med en omfattende ordning for kvoteflyktninger, slik Masud Gharahkhani åpner for. Dette forutsetter at de fine ordene om å «hjelpe folk der de er» faktisk fylles med et ambisiøst innhold. Det haster å finne løsninger. Kombinasjonen av befolkningsvekst, demografi og klimaendringer vil føre til at flere søker seg til Europa. Om ikke venstresida lanserer en troverdig asylpolitikk, vil ytre høyre vinne valg med sin enkle løsninger i mange tiår framover.

La oss ønske flere kvoteflyktninger velkommen

Bergens Tidende (meninger) | 29.06.2018

Kommentar av Jorge Dahl (Norsk Folkehjelp Bergen): Det skulle det bare mangle at vi ikke kan øke kvoten fra 2120 kvoteflyktninger til 5000 i 2019.

Blodbad i Syria-opprørets vugge

Dagbladet (meninger) | 29.06.2018

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Bashar Assads militære styrker har kastet seg over Daraa-provinsen. Titusener er allerede på flukt, og en ny humanitær tragedie er under oppseiling.

Rett venstre i Mexico

Aftenposten (meninger) | 29.06.2018

Lederkommentar: Mexico ligger an til å velge den venstreorienterte Andrés Manuel López Obrador til president i søndagens valg. Han leder soleklart over høyresidens kandidat Ricardo Anaya fra partiet PAN og José Antonio Meade fra det gamle statsbærende partiet PRI.

Skatteparadisene vokser

Aftenposten (meninger) | 28.06.2018

Kommentar av Ingrid Hjertaker og Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network Norge): 10 prosent av de finansielle formuene til europeere er gjemt unna i skatteparadis, og bruken bare øker. Ny forskning har vist at rundt 40 prosent av overskuddet i multinasjonale selskaper flyttes til skatteparadiser hvert år. Også her har det vært sterk vekst. Våre politikere hevder at de jobber hardt mot skatteparadiser. Det er ikke troverdig. Norske myndigheter har heller vist en berøringsangst når det gjelder å innføre tiltak som kan bidra til å slå hull på hemmelighold og skatteunndragelse.

Bærekraft – mer enn klima!

Dagsavisen (nye meninger) | 28.06.2018

Kronikk av Beate Sjåfjell (professor/UiO) og Hanna Christina Ahlstrøm (stipendiat/UiO): Det er vanskelig nok å få gjennomslag for utslippskutt i petroleumsavhengige Norge – hvorfor skal vi da komplisere debatten? Samtidig er det på tide å gjøre akkurat det. Vår tids største utfordring består nemlig også av at vi har redusert naturmangfoldet i verden i et slikt omfang at det er snakk om en økologisk katastrofe. Forsøk på å snu denne utviklingen ved å tallfeste nytteverdien av naturen gjennom økosystemtjenestelogikk har feilet.

Norge blokkerer Antarktis-vern

Dagbladet (meninger) | 28.06.2018

Kommentar av Truls Gulowsen og Halvard Raavand (Greenpeace Norge): Mens Erna Solberg reiser verden rundt og snakker om verdien av havet, er det Tyskland, Storbritannia og andre europeiske land som jobber for vern av havet i Antarktis. Mens EU har foreslått å verne det unike Weddelhavet utenfor Dronning Maud land, blokkerer regjeringen Solberg prosessen.

Europas migrantpine skjerpes

DN+ (meninger) | 28.06.2018

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Italias nei til migranter kan tvinge EU til en ny asylpolitikk, men neppe ennå.

EU må levere i asylpolitikken

Aftenposten (meninger) | 28.06.2018

Lederkommentar: Klarer EU å ta flere steg mot en felles asylpolitikk på toppmøtet som starter i Brussel i dag? Det trengs, men svaret er usikkert.

Samarbeid om asylpolitikken

VG (meninger) | 28.06.2018

Lederkommentar: EU har brukt tre år på å forsøke å reparere Schengens yttergrenser og utforme en bærekraftig asylpolitikk. Dessverre er det liten grunn til overdreven optimisme foran dagens toppmøte i Brussel.

Lettvint asylmoralisme

DN+ (meninger) | 28.06.2018

Lederkommentar: Et av tiltakene som drøftes, er å etablere mottakssentre i Nord-Afrika. Hvor realistisk det er å få til noe slikt, og hvor godt det vil fungere, virker mildt sagt uklart. Men kritikere av tanken gjør det lettvint for seg. En av dem preses i Den norske kirke, biskop Helga Haugland Byfuglien. Til Vårt Land sier hun at hvis målet er å «kjøpe desse menneska vekk frå våre land og våre liv, så er det djupt umoralsk». Spørsmålet tilbake må være om hun mener et system som lokker folk til å legge sin skjebne og alle sine penger i hendene på kyniske menneskesmuglere, er mer moralsk.

Oppgjør etter krigsforbrytelsene

Stavanger Aftenblad (meninger) | 28.06.2018

Lederkommentar: Norge bør ta initiativ til å opprette spesialdomstoler i Irak og nord-Syria, foreslår Sylo Taraku, rådgiver i tankesmia Agenda. Han sikter til behovet for et kommende oppgjør når krigshandlingene opphører.

1 - 30 av 255
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.