Klipp fra media

Filter: Mai 2018 debatt

Selskapsskatten må bestå

Klassekampen+ (meninger) | 31.05.2018

Kronikk av Sigrid Klæboe Jacobsen og Ingrid Hjertaker (Tax Justice Network Norge): Det er nærmest utenkelig at store globale selskaper ikke kommer til å ha en stadig økende tilstedeværelse i vår økonomiske hverdag i fremtiden. I dag er mange av disse langt på vei gratispassasjerer. Det er en av vår tids store utfordringer å finne en ny balanse i hvordan disse selskapene skal bidra tilbake til samfunnene de henter sine inntektsgrunnlag fra. NHO-økonomene har rett i at globaliseringen krever omlegging, men å si at de skal slippe å bidra, er helt feil sted å starte diskusjonen.

Klimaendringer verden rundt skader Norge

Dagsavisen (nye meninger) | 31.05.2018

Kommentar av Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet): Selv om vi er blant de landene som er best tilpasset endringene, vil endringer i verdensøkonomi, matproduksjon og levelige arealer andre steder på jorda ramme oss hardt. Det viser en utredning som Miljødirektoratet har fått utarbeidet. Utredningen har fått altfor lite oppmerksomhet. «Utredning om konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land» er skrevet av Ernst & Young (EY) på oppdrag fra Miljødirektoratet, og ble publisert i februar i år.

Palestinsk skyts rammer egne mål

Vårt Land (analyse) | 31.05.2018

Analyse av Geir Ove Fonn: Under grenseprotestene i Gaza holdt palestinerne sine våpen i ro, men tirsdag haglet igjen raketter mot Israel. Det rammer palestinerne hardest.

Reform i trøbbel (bistand)

DN+ (meninger) | 30.05.2018

Kommentar av Sverre Strandhagen: Bakgrunnen er bred enighet om behovet for reformer, blant annet på grunn av uklare roller og betydelig dobbeltarbeid. Det er derimot ikke tilsvarende enighet om løsningene. I det norske systemet har utredninger vist at man må velge mellom en av to modeller. Enten gå for en svensk modell med et sterkt direktorat eller velge full integrasjon i departementet som Danmark, Nederland og Irland har hatt lenge. Norge har tradisjon for å gå sine egne veier med blandede løsninger. Det skjedde i 2004 og det foreslås igjen i 2018.

Avkolonisering av høyere utdanning (bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 30.05.2018

Debatt av Beathe Øgård (leder av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond): Nylig har utdanningsbistandens nykolonialistiske trekk blitt diskutert i Vårt Land. Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) setter pris på debatten og ønsker å bidra med et perspektiv på norsk bistand til høyere utdanning, globale trender og nykolonialisme.

Soyaopprør, nå!

Klassekampen+ (meninger) | 30.05.2018

Kronikk av Mari Gjerdåker (brigadist for Latin-Amerikagruppene) og Gaute Eiterjord (leder i Natur og Ungdom): Man skulle tro det var bra for fattige bønder i Brasil at vi kjøpte råvarer fra Brasil, og at det kunne gi inntekter og redusere sult lokalt. I virkeligheten er det totalt motsatt. I Brasil er jordfordelingen ekstremt skjev: Tre prosent av befolkningen eier to tredjedeler av all dyrkbar jord. Siden 90-tallet har multinasjonale selskaper fått stadig større kontroll over jorda, mens småbønder og jordløse fordrives og tvangsflyttes for å gjøre plass til soyaplantasjene. Soyaproduksjonen er lite arbeidskrevende og gir få arbeidsplasser lokalt. Rurale arbeidere må flytte inn til byene, hvor arbeidsledigheten er stor fra før.

Forvirrende i Aftenposten om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og Tyrkia

Aftenposten (meninger) | 30.05.2018

Kommentar av Christos Giakoumopoulos (generaldirektør for menneskerettigheter og rettssikkerhet i Europarådet): Menneskerettighetsdomstolen sies å arbeide for sakte, og det blir sådd tvil om dens kapasitet til å gi rettsvern for alle dem som er blitt arrestert eller fengslet etter kuppforsøket i Tyrkia. I artikkelen utlegges Europarådets generalsekretær som at hans vanlige forsvar for domstolen er at «de er overarbeidet». Dette har da aldri generalsekretæren sagt.

Fascisme og islamisme er ikke motsetninger i dagens Europa. Det er to sider av samme sak.

Aftenposten (meninger) | 30.05.2018

Kommentar av Andreas C. Halse: Venstresiden må klare å gjenkjenne fascisme, uansett hvilken form den tar, og reagere deretter.

Velg en bedre vei i migrasjonspolitikken, Masud!

Dagsavisen (nye meninger) | 30.05.2018

Kommentar av Victoria Marie Evensen (medlem i Ap): Debatten om arbeidet i Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg og utspillene fra utvalgets leder handler ikke bare om migrasjon. Den handler om Arbeiderpartiet. Hvem vi er. Hvilke verdier Arbeiderpartiet skal stå for, forsvare, kjempe for.

Strammere familieinnvandring sikrer ikke bedre integrering

Dagbladet (meninger) | 30.05.2018

Lederkommentar: Politikken må formes etter reelle effekter på samfunnet, ikke bare som en refleks av utviklingen i våre naboland.

IS-krigerens bønn om hjelp

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.05.2018

Lederkommentar: IS-kriger Aisha Shezadi trygler den norske stat om hjelp til å komme seg tilbake til Norge. Kommer hun hjem, bør hun straffeforfølges.

Mødrenes synder

Dagbladet (meninger) | 30.05.2018

Kommentar av Øyvind Strømmen (journalist og forfatter): Born av norske IS-rekruttar er fanga i ein limbotilstand i Syria og Irak. Også dei er offer.

Norske IS-krigeres barn må få norsk oppfølging

Aftenposten (meninger) | 30.05.2018

Lederkommentar: Argumentene for ikke å løfte en finger for Aisha Shezadi er gode. Men argumentene for å hente henne og sønnen hjem til Norge ser ut til å være enda bedre.

Trenger vi historikeren? (Israel/Palestina)

Dagsavisen (nye meninger) | 30.05.2018

Kronikk av Kristin Braut, Robin Sitter og Eli Morken Farstad: Netanyahu har helt rett – vi må erkjenne historien. Men problemet er at det innebærer å forstå den. Det virker som om han og Trump ikke har gjort det, når de tror at historien kan tas til inntekt for Israels rett til uhindret ekspansjon og kontroll. Historien viser at også palestinerne har rett til å fortsette sine liv i området.

Uten hjemkomst for palestinerne, ingen fred

Dagbladet (meninger) | 30.05.2018

Kommentar av Gerd von der Lippe (professor emerita, Universitetet i Sørøst-Norge): Israels forakt for palestinernes håp om egen stat og soldatenes skarpe skudd mot demonstrantene på Gaza må forstås med det som skjedde for 70 år siden som bakgrunn.

President Abbas svekket av alder og sykdom, nå slipes knivene

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.05.2018

Kommentar av Peter Beck: Maktkampen kan bli blodig når palestinernes president, 83-årige Mahmoud Abbas, må gi seg.

Presidentvalget i Colombia setter fredsavtalen i fare

Dagbladet (meninger) | 30.05.2018

Kronikk av Silje Syvertsen (medlem av Latin-Amerikagruppene i Norge, skriver masteroppgave om fredsprosessen i Colombia): På søndag gikk det første presidentvalget etter at fredsavtalen ble underskrevet av stabelen. Presidentvalget har vært et av de mest spennende valgene i landet de siste tiårene. Aldri før har en sosialistisk kandidat utfordret den politiske eliten på liknende måte. Natt til mandag kom resultatene, etter at 53 prosent av de stemmeberettigede hadde avlagt sin stemme - for øvrig den høyeste valgdeltakelsen siden 1974.

Venezuela er under beleiring

VG (meninger) | 30.05.2018

Kommentar av Antonio Ledezma (venezuelansk opposisjonspolitiker): I 2015 ble jeg arrestert på mitt kontor og ført bort av tungt bevæpnet politi med finlandshetter over hodet - på ordre fra president Nicolás Maduros regime – i en overdreven maktdemonstrasjon der mer enn hundre politifolk deltok. Jeg var inne i min andre periode som borgermester i Caracas, den viktigste folkevalgte stillingen i Venezuela etter landets president. Den nasjonale krisen hadde bare blitt verre. Regimet var praktisk talt avkledd og desperat. Det siste de trengte var en valgt opposisjonell som med legitim autoritet forkynte at Venezuela var et diktatur.

Kampen om suverenitet

Dagsavisen (nye meninger) | 29.05.2018

Kronikk av Minda Holm (NUPI): I internasjonal politikk er de fleste begreper omstridte. «Suverenitet» er et av dem. Hva betyr det for en stat å være suveren, og hvilke grenser setter det for andre staters handlinger? Begrepet henger i dag tett sammen med ideer om hvorvidt inngripen i andre staters politikk kan være forsvarlig, og dermed hva oppgaven til et «internasjonalt samfunn» kan og bør være. Suverenitet står på ulike måter helt sentralt i flere av dagens internasjonale konflikter.

Anarki er den nye «normaltilstanden» i internasjonal politikk

Aftenposten (meninger) | 29.05.2018

Debatt av Sverre Lodgaard (NUPI): I Aftenposten 18. mai har Øystein Tunsjø en kommentar til min kronikk 6. mai, hvor jeg i ti punkter beskriver hvordan internasjonal politikk fragmenteres. Grunnleggende prinsipper er i spill, internasjonale institusjoner svekkes og forhandlingsløsninger til felles beste er sjelden vare.

Skole for å mestre livet (bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 29.05.2018

Debatt av Kristine Sødal og Titus Tenga (Strømmestiftelsen): Vi og mange som jobber med utvikling vil være enig i at Verdensbanken, ikke minst gjennom strukturtilpasningen, har mer eller mindre presset fattige land inn i mønstre de i realiteten ikke selv har valgt. Det er imidlertid mange krefter som undertrykker, og ikke bare tidligere kolonimakter og Verdensbanken de fattige skal frigjøre sin tanke fra. Det blir derfor litt for enkelt når Breidlid kun retter skytset mot det globale Nord.

Digitalisering som drivkraft for inkludering (bistand)

Dagsavisen (nye meninger) | 29.05.2018

Debatt av Morten Eriksen (Atlas-alliansen): Nikolai Astrup skriver i Dagsavisen 24. mai at Utenriksdepartementet jobber med en digitaliseringsstrategi for bistanden. Dette er gledelig. I arbeidet med digitaliseringsstrategien håper vi Utenriksdepartementet tar inn over seg potensialet teknologien har for å hjelpe noen av de som ofte utelates i vanlig bistand – nemlig funksjonshemmede.

Oljenæringen sluker norske skattekroner (energi/klima)

Dagbladet (meninger) | 29.05.2018

Kommentar av Gard Løken Frøvoll (masterstudent i samfunnsøkonomi ved UiO og styremedlem Oslo Unge Venstre): Klimaproblemene en stor trussel for kloden vår. Norges høye oljeaktivitet bidrar til store klimagassutslipp. Mange ser dette som en avveining mellom penger og klima. Diskusjonen dreier seg ofte om hvor mye penger vi er villige til å ofre for å redde klodens klima. Dette bildet forteller ikke hele sannheten. Norge løper ikke bare en stor klimarisiko ved fortsatt høy oljeaktivitet, vi utsetter oss i tillegg for en stor økonomisk risiko.

Norges innsats har skadet Syrias befolkning. Dette har svekket kampen mot IS.

Aftenposten (meninger) | 29.05.2018

Kronikk av Johan Petter Andresen (Solidaritet med Kurdistan), Sara Baban (scenekunstner) og Erling Folkvord (Solidaritet med Kurdistan): Kort oppsummert: Norges innsats og Norges unnlatelser i Syria har gjort stor skade for landets befolkning. Dette har svekket kampen mot IS. Regjeringen kan nå sikre en seriøs norsk innsats i gjenoppbyggingen. Å samarbeide med Raqqas sivile råd er enkelt. USA gjør det allerede. Rask gjenoppbygging vil svekke rekrutteringsmulighetene for IS og andre jihadister, noe Norge selv er tjent med. Hvis Regjeringen vil hjelpe flyktningene «der de er».

Oljefondet må bytte kullfilter

Dagbladet (meninger) | 28.05.2018

Lederkommentar: Forventningene i etterkant av Oljefondets nye instruks var store. Framtiden i våre hender håpet at 67 milliarder kroner skulle trekkes ut av over 100 selskaper som følge av politikernes modige beslutning. Tre år etter kan vi konstatere at det ikke gikk like bra som vi håpet. Problemet ligger i det såkalte «kullkriteriene»: Den detaljerte instruksen for hvilke kraft- og gruveselskaper vi kan investere i.

Klimapolitikk dynket i palmeolje

Dagbladet (meninger) | 28.05.2018

Kommentar av Lars Haltbrekken (miljøpolitisk talsperson for SV): Det er ikke for sent å snu. Alternativet er ikke å gå tilbake til fossilt drivstoff, men å føre en klimapolitikk som faktisk kutter utslipp. Derfor gir vi Frp og regjeringen en ny sjans. Vi vil igjen foreslå en egen avgift på palmeolje. Så får vi se om de mener alvor eller om det er tomt prat. Hvem vet, kanskje klima- og miljøminister Ola Elvestuen til og med kan bli enig med stortingsrepresentant Ola Elvestuen om at dette problemet må løses.

Drømmen om Edens hage (artsmangfold)

Nationen (meninger) | 28.05.2018

Kommentar av Hans Bårdsgård: Skal vi svarteliste arter som flytter på seg for å unngå utryddelse?

Vi har berre ein planet for alle – så no er det alle for ein (plast)

VG (meninger) | 28.05.2018

Kommentar av Bård Vegar Solhjell (WWF): Eg trur og håpar merksemda om plasten i havet kan styrke ei oppleving av felles skjebne og felles ansvar. Denne månaden begynner arbeidet med å få på plass ein forpliktande, internasjonal avtale om korleis verdssamfunnet skal møte trugselen frå plasten i havet. Noreg kan og bør ta ei leiarrolle.

Boikottbevegelsen motarbeider en fremtidig fredsløsning

Stavanger Aftenblad (meninger) | 28.05.2018

Debatt av Harald Haukås (førsteamanuensis II og vararepresentant til styret ved UiS): Kian Reme beskylder i et innlegg i Aftenbladet 5. mai UiS og andre for å ikke se forskjellen på en boikott av Israel og spesifikk boikott av det tekniske Israelske universitetet Technion.

Vestlig Hizbollah-fobi etter valget i Libanon

Dagbladet (meninger) | 28.05.2018

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Parlamentsvalget i Libanon er et stjerneeksempel på hvordan massemedier kan skape en falsk oppfatning av en sak.

1 - 30 av 198
1 2 3 4 5 6 7

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.