Klipp fra media

Filter: April 2018 debatt

Macrons besøk hos Trump et forsøk på å redde Vesten

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.04.2018

Kommentar av Fareed Zakaria: Emmanuel Macron kom, så og erobret Washington denne uken. Men den franske presidenten forsøker å gjøre noe mye vanskeligere enn å skape oppmerksomhet og velvilje. Han forsøker å forhindre at Donald Trump splitter Vesten og forstyrrer den allerede turbulente Midtøsten.

Dronekrig krever debatt

Dagbladet (meninger) | 30.04.2018

Kommentar av Rune Ottosen (professor emeritus OsloMet – storbyuniversitetet): En ny generasjon dronevåpen er under utvikling. Det på tide at mediene løfter debatten om bruken av dem.

Klimakutt hjemme og ute

VG (meninger) | 30.04.2018

Lederkommentar: Den billigste og mest effektive måten å kutte utslipp på, er i samarbeid med våre europeiske naboer.

Klart for avgjørende klimadyst med EU

DN+ (meninger) | 30.04.2018

Kommentar av Petter Haas Brubakk (administrerende direktør i NHO Mat og drikke), Jan-Egil Pedersen (forbundsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) og Lars Petter Bartnes (leder i Norges Bondelag): Klimasamarbeidet med EU må fremme Norges grønne skifte, ikke hemme det. Norsk skog og kvotekjøp utenlands bør med i avtalen.

Arbeiderpartiet må snu i kampen om Lofoten!

Dagsavisen (nye meninger) | 30.04.2018

Kommentar av Mani Husseini og Ina Rangønes Libak (AUF): Grasrota ønsker seg et Arbeiderparti som prioriterer klima og miljø foran oljelobbyen. Det burde partiledelsen lytte til.

Vi har en naiv tro på resirkulering

Aftenposten (meninger) | 30.04.2018

Kronikk av Ingun Grimstad Klepp (seniorforsker, SIFO, Oslo Met) og Tone Tobiasson (redaktør i nicefashion.org): Plast engasjerer og diskuteres. Det er på tide. Men er diskusjonen på avveie, på samme måte som plasten?

Amerikanerne har levd i troen på at kineserne ville bli som dem (liberalt demokrati)

Aftenposten (meninger) | 30.04.2018

Kronikk av Arne Jon Isachsen (professor emeritus, Handelshøyskolen BI): «Vi har alt. Det som produseres i fremmed land, har ingen som helst verdi for oss». Så sa den kinesiske keiseren til utsendingen fra den engelske kongen i 1793, da engelskmennene gjorde sine hoser grønne for å etablere handelsforbindelser med Kina. Noe tilsvarende er det kanskje Xi har i tankene hva gjelder politisk system. Å ta etter den vestlige modellen med konstitusjonelt demokrati og parlamentarisme ligger ikke for kineserne. Hvorfor har ikke Vesten innsett dette tidligere?

Den største krisen (menneskerettigheter)

Dagbladet (meninger) | 30.04.2018

Kommentar av Tale Hungnes (leder i politikk og samfunns- avdelingen i Amnesty International): I det året menneskerettighetserklæringen fyller 70, er det bare å slå fast: Amnestys grunnlegger tok feil. Peter Benenson uttalte at «lyset ikke brenner for oss, men for dem vi ikke har reddet fra fengsel, de torturerte». Men Benenson tok feil, for menneskerettighetene er ikke bare for de andre. Menneskerettighetene er en felles forsikringsordning, et sikkerhetsnett som er til for alle.

Rwanda, det andre folkemordet

Vårt Land (verdidebatt) | 30.04.2018

Kommentar av Fred Winther Holt: Forbrytelser begått av Rwandisk Patriotisk Front (RPF) mens folkemordet mot tutsier pågikk i 1994, har ikke ført til straffeforfølgelse mot noen. Journalist Judi Rever har vist at RPFs forbrytelser utgjør folkemord mot rwandiske hutuer. Det ligger til internasjonal rett å dømme de skyldige.

Arrogant av USA i FN

Aftenposten (meninger) | 29.04.2018

Lederkommentar: Det er ikke noe nytt at stormakter mener å ha særlige rettigheter i omgangen med andre og mindre land. Heldigvis vises det ikke alltid gjennom bruk av våpen, men det kan være ille nok likevel. USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, ga et talende eksempel denne uken. Hun la frem en rapport som viser at USA opplever synkende tilslutning for sine resolusjonsforslag under voteringer i FNs hovedforsamling.

Hva koster t-skjorten din?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.04.2018

Kommentar av Jakob Hyllseth Ryen (Spire Stavanger): Mesteparten av klærne våre lages av bomull, som dyrkes av småbønder i utviklingsland som Kina, India, Pakistan og Usbekistan, men også på større plantasjer i rikere land som Australia og USA. Under bomullens reise fra åker til butikkhylla foregår det brudd på menneskerettigheter, og det påføres enorme, negative konsekvenser på miljø og klima. Dette kommer i stor grad av av utkontraktering av produksjonen, eller outsourcing, til land hvor nasjonale eller internasjonale regelverk er manglende eller ikke følges opp, slik at miljø, klima, mennesker og dyr ikke blir tatt hensyn til.

Ytringsfridommen er ikkje universell, og har aldri vore det, korkje i tid eller rom

Aftenposten (meninger) | 29.04.2018

Kronikk av Andreas Skartveit (tidligere forlagssjef og fjernsynsdirektør): Vår ytringsfridom er innbakt i vår vestlege historie. Og han har gått ein lang veg. At resten av verda skal følgje oss på denne vegen, er ikkje innlysande og sikkert. Det kan vi like eller mislike.cDet er ikkje lenger sikkert at alle dei andre vil høyre på oss, slik vi før har meint dei skulle gjere.cDet kan bli strevsamt.

Indias voldtektsdrap på Twitter

NRK ytring | 29.04.2018

Kronikk av Kathinka Frøystad (professor i moderne India-studier, Universitetet i Oslo): Nok en gang rystes India av et voldtektsdrap på et barn. Men midt i det vonde er rystelsen også tegn på en sosial revolusjon der sosiale medier blir stadig viktigere.

En ny og farlig supermakt (Kina)

VG (meninger) | 28.04.2018

Kommentar av Hanne Skartveit: For første gang i moderne historie kan et udemokratisk land bli verdens største økonomi. Det eneste som er sikkert, er at det blir en annen verdensorden enn den vi kjenner i dag.

For internasjonalen (1.mai/globalisering)

Dagbladet (meninger) | 28.04.2018

Kommentar av Geir Ramnefjell: Tirsdag er den internasjonale demonstrasjonsdagen for arbeiderbevegelsen. Denne dagen, og bevegelsen i seg selv, har et grenseløst utgangspunkt. Jeg tror likevel du må lete lenge etter stakkaren som våger å går under fanen «Globalist, javisst!». Til tross for udiskutable gevinster, står internasjonal handel og forpliktende samarbeid over landegrensene lavere i kurs enn på lenge.

Klimameldingen er et mageplask

Dagbladet (meninger) | 28.04.2018

Kommentar av Erik Martiniussen (Greenpeace): Norge er annerledeslandet i Europeisk klimapolitikk. Der andre land gjør hva de kan for å kutte utslipp, toer vi i Norge våre hender.

Nei til bio på tanken

DN+ (meninger) | 28.04.2018

Kommentar av Anders Karlsson-Drangsholt (seniorrådgiver i Bellona): Stortinget har stilt krav om 20 prosent biodrivstoff i alt drivstoff til veigående transport innen 2020. Regjeringen vil øke andelen til 40 prosent innen 2030. Dette mener Bellona er feil politikk.

Ja til bio på tanken

DN+ (meninger) | 28.04.2018

Kommentar av Erling J. Ølstad (administrerende direktør i Mester Grønn as): Biodrivstoff reduserer klimautslipp i Norge. Denne positive effekten kan forsterkes. I Mester Grønn gikk vi over til bioenergi på alle lastebiler i 2017. På et halvt år har vi redusert CO2-utslippene med 240 tonn og bidratt til ren luft i storbyene.

Lenger, lenger mot nord (plast)

DN+ (meninger) | 28.04.2018

Kommentar av Jonas Gahr Støre (Ap): World Economic Forum har anslått at det i 2050 vil være mer plast enn fisk i havet om vi ikke iverksetter omfattende tiltak. I Arktis er det funnet mikroplast frosset inn i havisen. Ingen land sitter med løsningene alene. Dugnaden mot havplast må være internasjonal. Men havnasjonen Norge kan og bør gå foran. Vi har vist før at vi kan ta lederskap – med forbud mot klasevåpen, vaksinering av barn, klima- og skoginitiativet. Kampen mot havplast må først og fremst føres på land. Vi må støtte infrastruktur i utviklingsland for mottak og resirkulering av plast. Og vi trenger å få satt en pris på plast både for å få fart på oppsamlingen og hindre ny forsøpling.

Barna bak toppmøtene

NRK ytring | 28.04.2018

Kronikk av Torben Bjørke-Henriksen (seniorrådgiver i Røde Kors i Norge): Mens verdens oppmerksomhet er rettet mot toppmøtene mellom Sør- og Nord-Koreas ledere og Donald Trump er det få eller ingen som ofrer barna i Nord-Korea en tanke.

Et første skritt

VG (meninger) | 28.04.2018

Lederkommentar: Toppmøtet fredag mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in foregikk i en uvanlig oppløftende tone. Om det blir historisk, gjenstår å se.

Grensesprengende håp om fred på Koreahalvøya

Dagbladet (meninger) | 28.04.2018

Lederkommentar: Avtalen må møtes som mer enn en symboltung forestilling.

Å erklære Koreakrigen over er mest av alt symbolpolitikk

Aftenposten (meninger) | 28.04.2018

Lederkommentar: Snart skal Trump selv møte Kim. Da vil USAs president få muligheten til å vise at han kan bidra konstruktivt også i neste fase. Den blir avgjørende.

Korea-møtet

Klassekampen | 28.04.2018

Lederkommentar av Mari Eifring: Utsiktene fra gårsdagens historiske møte mellom sørkoreanske Moon Jae-in og Nord-Koreas Kim Jong-un er lovende. De to statslederne brukte det svært symboltunge møtet til både klemming, planting av trær, samtaler og signering av flere avtaler om at de skal jobbe for å snart få på plass en fredsavtale mellom de to landene som formelt har vært i krig siden 1950.

Tvedts polariserende elendighet

Morgenbladet (meninger) | 27.04.2018

Debatt av Espen Søbye: Mange vil undre seg over at Terje Tvedt kaller sitt tilsvar 20. april 2018 til en anmeldelse av hans bok Det internasjonale gjennombruddet («Hva er alternativet», Morgenbladet, 3. november 2017) for «Polariseringens elendighet». Tvedts artikler og bøker er kjent for, og har høstet mye berettiget anerkjennelse for, å polarisere diskusjoner som er blitt så alt for koselige og selvbekreftende for dem som deltar.

Sannheten om atomvåpen

Dagsavisen (nye meninger) | 27.04.2018

Kommentar av Kjølv Egeland: Spørsmålet er ikke om atomavskrekking fungerer, men om atomavskrekking vil fungere i hvert tilfelle.

Den norske elbil-revolusjonen står i fare for å bli en fiasko

Dagbladet (meninger) | 27.04.2018

Lederkommentar: Norsk elbilpolitikk har vært svært vellykket, og norske politikere skal ha stor honnør for å ha satset målbevisst og langsiktig. Landet vårt er et elbilparadis, med avgiftsfrie biler på veiene og maks halv takst for parkering, ferge og bom. I mars var elbilenes andel av nybilsalget på 37 prosent. Hittil i år er hver tredje nye bil, en elbil. Men i skyggen av denne gledelige utviklingen, skjuler det seg noen alvorlige fartshindre på veien mot 2025-målet. Nye rapporter viser at vi er i trøbbel.

Med plast i magen

Nationen (meninger) | 27.04.2018

Kommentar av Hilde Lysengen Havro: Det finst over alt. I havet. I fisken. Sminka, kremane og kleda våre. No også i ei ku nærme deg. Plast har vorte eit av vår tids aller største miljøproblem.

Det er ikke Thorbjørn Jagland som har ansvar for korrupsjonen i Europarådet

Aftenposten (meninger) | 27.04.2018

Debatt av Ingjerd Schou (Stortingets delegasjonsleder til Europarådets parlamentarikerforsamling): Hvem skal anklages? Hvem skal ta ansvar? Denne gangen er det de folkevalgte i Europarådet. Ikke generalsekretær Thorbjørn Jagland.

Enda en bok frykter at Europa rakner. Nei da, ikke denne gangen heller.

DN (meninger) | 27.04.2018

Kommentar av Kjetil Wiedswang: Etter migrantstrømmen til Europa i 2015-16 og veksten i høyrepopulistiske partier, kom en ny strøm av analyser som forutså en snarlig slutt på den europeiske sivilisasjon slik vi kjenner den. Sylo Tarakus ferske bok «Balkaniseringen av Europa» føyer seg inn i denne tradisjonen, skjønt i relativt moderat variant. Statsviteren Taraku er rådgiver i den mykvenstristiske Tankesmien Agenda og ingen alarmist. Men han er bekymret.

1 - 30 av 239
1 2 3 4 5 6 7 8

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.