Klipp fra media

Filter: Februar 2018 debatt

Verdikamp i utenrikspolitikken

VG (meninger) | 28.02.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: Ine Eriksen Søreides tegner et ganske dystert og truende bilde av verdens tilstand. Det er på sin plass. For første gang siden Den kalde krigen foreligger det en reell atomtrussel. Autoritære regimer er på offensiven. Liberale verdier er under hardt press, selv i Europa. Det internasjonale handelssystem angripes. Den etablerte verdensorden utfordres.

Oljeeventyr på bok

VG (meninger) | 28.02.2018

Lederkommentar: Avkastning med lav risiko i et langsiktig perspektiv er fondets hovedmål. Det må bestå. Samtidig vil et så stort fond, som forvalter betydelige eierandeler i verdens næringsliv på vegne av Norge, også ha en politisk dimensjon. Grunnleggende norske demokratiske verdier må ligge til grunn for fondets utøvelse av eiermakt. Denne oppgaven klarer også Oljefondet meget godt.

Norsk business foran trengendes behov?

Dagsavisen (nye meninger) | 28.02.2018

Kronikk av Ida Morén Strømsø (Spire): Spire var en av mange organisasjoner som ønsket seg utviklingsministerposten tilbake da Høyre, Frp og Venstre møttes til regjeringsforhandlinger. Vi ønsker Nikolai Astrup velkommen i jobben, men synes det går litt vel fort i svingene. Astrup sa den 8. februar til Dagsavisen at hans hovedprioritet blir å åpne bistandssektoren for norsk næringsliv, og at han ønsker «mer business inn i bistanden». Om dørene skal åpnes enda videre for norske selskaper uten videre betraktning, frykter vi at lokale behov kan havne bakerst i rekken.

Ingen norske styrker i Niger nå

Dagbladet (meninger) | 28.02.2018

Debatt av politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet Marte Ziolkowski (H): Avtalen åpner for at Forsvaret kan delta i kapasitetsbygging. Norske soldater skal verken jakte terrorister eller stoppe migranter.

Svaret på kirkeasyl er å øke rettssikkerheten, ikke svekke den

Dagbladet (meninger) | 28.02.2018

Lederkommentar: Svaret på kirkeasyl er å øke rettssikkerheten, ikke svekke den. Da kan det være greit å huske at det i 1993 befant seg 700 mennesker i kirkeasyl i 140 kirker og bedehus over hele landet. Dit vil vi ikke tilbake.

Nei til privat asyl

DN+ (meninger) | 28.02.2018

Lederkommentar: Skal den lokale menighet være ankeinstans for behandling av søknader fra mennesker på flukt om asyl? Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet synes det er en ordning som bør få fortsette. Diskusjonen er blusset opp etter at politiet tok seg inn i et hus på Fitjar i Hordaland og hentet ut en afghansk familie som har fått avslag på sin asylsøknad, men som har motsatt seg å reise fra landet.

Tvedts nærlesning

Vårt Land (verdidebatt) | 28.02.2018

Kommentar av Alf Gjøsund: I 2012 og 2013 tar ledere i Vårt Land tydelige oppgjør med de «mange i den muslimske verden» som ikke forstår at «å ta liv er en mye verre handling enn ord og bilder som håner det man holder hellig.» For å være helt ærlig, professor Terje Tvedt: Jeg tror ikke på deg når du hevder at du har nærlest Vårt Lands ledere. Hvis ikke nærlest betyr lest på en svært nærsynt måte.

Nå endrer IS strategi

DN+ (meninger) | 28.02.2018

Kommentar av Sverre Strandhagen: Terrororganisasjonen IS er i ferd med å bli nedkjempet i Syria, og amerikanske spesialstyrker jakter på ledere som antas å være i live. IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi skal være såret, men fortsatt på rømmen. Men jihadismen er ikke beseiret, den bare endrer adresse.

Etterlengtet handelsoppsving

DN+ (meninger) | 27.02.2018

Kommentar av Øystein Dørum (NHO): Verdenshandelen har vokst overraskende lite de siste årene. Mens global import økte nær syv prosent årlig i de tyve årene før finanskrisen, er veksten blitt mer enn halvert etterpå. Litt skyldes lavere bnp-vekst, men brorparten at verdenshandelen nå vokser omtrent i takt med bnp, mens den tidligere vokste dobbelt så raskt.

Fellesskapet taper skattepenger fra multinasjonale selskaper. Her er en tilgjengelig løsning.

Aftenposten (meninger) | 27.02.2018

Kommentar av Hannah Gitmark (Tankesmien Agenda): I dag taper fellesskapet hundrevis av milliarder av dollar i skatt fra multinasjonale selskaper hvert eneste år. Store multinasjonale selskaper, med gigantene Google, Amazon, Facebook og Apple (GAFA) i spissen, har verdiskaping som er vanskelig å stedfeste.

Hva skal norske soldater gjøre i Niger?

Dagbladet (meninger) | 27.02.2018

Kommentar av Morten Bøås (NUPI): Det kan være gode grunner til et norsk militært bidrag i Niger, men dette burde vært gjenstand for debatt. Vet vi hva vi begir oss ut på? Er dette hva Niger nå trenger? Etter tidligere militære operasjoner som har blitt gjenstand for debatt i etterkant, som Afghanistan og Libya, bør vi ikke unngå å gå starte nye uten noe som minner om en åpen debatt. Er dette noe vi bør være med på, og hvis ja, på hvilken måte? Hva kan oppnås med militære virkemidler i denne delen av verden og hvilke fallgruver kan vi komme til å støte på?

Fra Bremanger til Beijing – og tilbake

DN+ (meninger) | 27.02.2018

Kommentar av Bård Bjerkholt: Kineserne skulle suge Elkem tom for teknologi, kompetanse og arbeidsplasser. Nå er selskapet dobbelt så stort og på vei mot Oslo Børs.

En livstidsdiktator i Beijing er dårlig nytt for Kina og verden

DN+ (meninger) | 27.02.2018

Lederkommentar: I årene etter Deng har den vestlige verden håpet at Kina langsomt skulle bevege seg i retning av et liberalt demokrati. Håpet har vært at markedsøkonomi, mer internasjonal kontakt og en raskt voksende middelklasse ville endre landet. Under Xi har utviklingen gått den gale veien. Ytringsfriheten er innskrenket og personkultusen rundt lederen er styrket. Ledelsens «kamp mot korrupsjon» har etterlatt inntrykk av at det har handlet om å bli kvitt maktrivaler.

Skal «oktoberbarna» fra Afghanistan få en rettferdig behandling?

VG (meninger) | 27.02.2018

Kommentar av Kai Eide (diplomat og FNs tidligere spesialutsending til Afghanistan): Er norsk asylpolitikk bare streng – eller også rettferdig og human? I ukene fremover skal omlag 200 afghanske ungdommer – de såkalte «oktoberbarna» – få vurdert sine saker på ny.

Terrorister fremmer krig i Syria

Vårt Land (verdidebatt) | 27.02.2018

Kommentar av Trond Ali Lindstad: Krigen i Syria – det er mange som fortviler av den! Og med rette; krigen speiler store menneskelige tragedier. Likevel må krigen forstås, for å kunne finne en vei for fred. En del forestillinger må det ryddes opp i.

Våpenhvile nå

VG (meninger) | 27.02.2018

Lederkommentar: Det syriske regime må holdes ansvarlig for de menneskelige lidelsene i Øst-Ghouta. Som Bashar al-Assads uvurderlig viktige støttespiller bærer også Russland et tungt ansvar.

Øst-Ghouta

Klassekampen (meninger) | 27.02.2018

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: De sivile lidelsene i forstaden Ghouta er forferdelige og må ta slutt. «Folket i Ghouta betaler en grotesk, voldsom og skammelig pris i form av menneskelige lidelse for sin beliggenhet i den syriske krigen», skriver Fisk. Vi setter vår lit til at FN og alle involverte parter bidrar til å hindre ytterligere lidelser. Slik situasjonen er, forutsetter det tilbakeholdenhet fra syrisk og russisk side, men også at jihadistiske opprørere blir presset til å samarbeide slik at sivile får fritt leide til å forlate Øst-Ghouta.

Latin-Amerikas nye pinse-populisme

Dagsavisen (nye meninger) | 27.02.2018

Kronikk av Benedicte Bull (SUM/UiO): Synkende oppslutning om tradisjonelle partier henger sammen med blant annet korrupsjonsavsløringer og økonomiske nedgangstider de siste tre–fire årene. At alternativet for mange er pinsepopulisme henger sammen med hvordan liberale verdier som menneskerettigheter, inkludert rettigheter til minoriteter, kvinner og LGBT, er blitt institusjonalisert i mange land, noe som store grupper av konservative ser på som en trussel. Slik sett føyer Latin-Amerika seg inn i en global trend.

Kapitalisme uten kapital

Aftenposten (meninger) | 26.02.2018

Kommentar av Marte Gerhardsen (Tankesmien Agenda): Fordi merkevaren er registrert i skatteparadiset Bermuda kan Nikes salgskontor bokføre royaltyutgifter til sitt Bermudakontor og på den måten redusere sin selskapsskatt betydelig. En annet utviklingstrekk er at gapet mellom vinnerne og de andre øker. Noen få, superlønnsomme selskaper kan enkelt skalere virksomheten sin og vinne dominerende markedsposisjoner i hele verden.

Utvikling krever samarbeid – også med næringslivet

Dagbladet (meninger) | 26.02.2018

Debatt av utviklingsminister Nikolai Astrup (H): På kommentarplass 20. februar oppfordrer Andreas Økland meg til å prioritere byråkratene og glemme næringslivet i utviklingsarbeidet. For å bidra til utvikling i fattige land, er det gode grunner til å huske både næringslivet og bistandsforvaltningen, men også andre aktører, som det sivile samfunn og akademia.

Krigen FN holdt seg unna

DN+ (meninger) | 26.02.2018

Kommentar av Sverre Strandhagen: Syria er lemlestet etter syv års krig. Nå bør FN-prinsipper for militær inngripen ettergås.

Metoo i Mekka

DN+ (meninger) | 26.02.2018

Kommentar av Mau-Rukh Ali: Muslimske kvinner fra hele verden forteller om seksuell trakassering.

Syrisk våpenhvile på papiret, men ikke på bakken

Dagbladet (meninger) | 26.02.2018

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Det er langt fra FNs sikkerhetsråd i New York til Øst-Ghouta. Det får de desperate innbyggerne der erfare etter at president Bashar Assad har trappet opp krigshandlingene.

Russland har et stort ansvar i Syria

Aftenposten (meninger) | 26.02.2018

Lederkommentar: Nok en gang viser det seg at håpet om fred i Syria var fåfengt. Diktator Bashar al-Assads bombing av Øst-Ghouta, like ved hovedstaden Damaskus, har drept hundrevis bare de siste dagene.

Demokratisk forfall i hele verden, «sterke institusjoner» ikke nok

Stavanger Aftenblad (meninger) | 25.02.2018

Kommentar av Fareed Zakaria: Svekkelsen av det amerikanske demokratiet er en del av en global trend.

Demokratiets sårbarhet overfor masseappell

Aftenposten (meninger) | 25.02.2018

Kommentar av Bernt Hagtvedt (professor ved UiO/Bjørknes Høyskole): Alle eksemplene viser demokratiets sårbarhet overfor masseappell. De som vil lese en tidlig advarsel om nettopp denne struktursvakhet ved det liberale demokrati, anbefales å ta opp igjen den spanske filosofen José Ortega y Gasset. Hans sivilisasjonskritiske studie fra 1929, «Massenes revolt», er usedvanlig forutseende.

Sendes ut av innvandringsregulerende hensyn

Adresseavisen (meninger) | 25.02.2018

Kronikk av Ask Ebeltoft: Norske myndigheters signalpolitikk overkjører menneskelige hensyn. Konsekvensen er grusom for søsknene Yasin, Taibeh, Ehsan og deres mor.

Moderat islam er blitt en luftspeiling

Aftenposten (meninger) | 25.02.2018

Kommentar av Frank Rossavik: Finnes det muslimske land med demokrati og frihet for enkeltmennesker? Da skal man lete godt eller tøye begrepene.

Nedslående utvikling i Venezuela

Aftenposten (meninger) | 25.02.2018

Lederkommentar: Internasjonalt press har foreløpig vist seg utilstrekkelig til å stanse Maduros fortsatte rasering av landet. Det betyr likevel ikke at man bør gi opp. Norge bør støtte USA og EU i fortsatt å legge press på Venezuela for en ny retning i den tragiske situasjonen som utspiller seg i landet.

Ekstrautenriksminister Slyngstad (oljefondet)

DN+ (meninger) | 24.02.2018

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Det er 11 år siden daværende SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen snakket om hvordan Statens petroleumsfond utland – Oljefondet blant venner – skulle brukes til å påvirke verden i best mulig retning. Siden den gang er «de pengene vi har» est fra rundt 2000 milliarder kroner til 8000 milliarder kroner. Og Oljefondets sjef Yngve Slyngstad er – uten at det er gjort et særlig stort nummer av det – blitt en av Norges viktigste stemmer i verden.

1 - 30 av 220
1 2 3 4 5 6 7 8

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.