Klipp fra media

Filter: Desember 2018 debatt

Dansen rundt Donald Trump

Dagbladet (meninger) | 30.11.2018

Kommentar av Morten Strand: Skal de samarbeide, eller gå inn i ringen i en nevekamp uten regler? Det er spørsmålet når Donald Trump og Xi Jinping møtes i dag.

Mørk sky over G20

VG (meninger) | 30.11.2018

Kommentar av Per Olav Ødegård: G20 er en dysfunksjonell familie av nasjoner. I dag møter demokratisk valgte regjeringssjefer autoritære ledere og eneveldige herskere i Buenos Aires. I denne familien finnes det flere sorte får.

En løsning til, Astrup

Vårt Land (verdidebatt) | 30.11.2018

Debatt av Tale Hungnes (Amnesty): Globaliseringen har skyggesider som menneskehandel og uanstendige
arbeidsforhold, skriver Astrup. Vi er glade for at regjeringen øker ressursene for å bekjempe dette. Men selv om Astrup nevner mange gode verktøy mot moderne slaveri i sin kronikk, utelater han et sentralt verktøy: en bindende menneskerettighetslov for næringslivet, blant noen kjent som en «aktsomhetslov».

Afrika – mer enn bare nød

Klassekampen+ (meninger) | 30.11.2018

Kommentar av Beathe Øgård (SAIH): I dag lanserer vi i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) «Radi-Aid Research», en studie om hvordan bistandskommunikasjon oppfattes i bistandsmottakende land. Fortsatt ser vi at bistandsorganisasjoner reproduserer en ensidig historie om det globale sør gjennom sine kommunikasjonskampanjer. Med formål om å øke donasjoner bruker organisasjonene forenklede og stereotypiske fremstillinger av det som i virkeligheten er svært komplekse utfordringer og situasjoner.

Den nye usikkerhetskulturen

Dagsavisen (nye meninger) | 30.11.2018

Kronikk av Andrew P. Kroglund: Den store Nato-øvelsen Trident Juncture har satt sitt preg på store deler av Norge. Russland svarer med skyteøvelser rett utenfor dørstokken vår. Det spekuleres samtidig i om norsk satellittstasjoner, det være seg ved Hønefoss, Vardø eller på Svalbard, gir USA informasjon utenfor Nato-kanalen, som de så bruker i sine geopolitiske disposisjoner. Norge eksporterer våpen og ammunisjon, og produserer indirekte tusener av mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi vikles inn i nye konflikter. Økt militær kapasitet skaper paradoksalt nok en økt følelse av usikkerhet.

Klimapanelets store fortellinger

Morgenbladet (meninger) | 30.11.2018

Debatt av Bård Lahn (Cicero): Med noen viktige unntak har samfunnsteoretikere og -diagnostikere kommet sent på banen både i klimasaken og på andre miljøområder. Derfor er det bra at Aakvaag leser FNs klimapanels nyeste rapport, og at han etterlyser miljøbevegelsens «store fortellinger» – etter mønster av den Karl Marx utstyrte arbeiderbevegelsen med på 1800-tallet. Å lete etter disse store fortellingene i rapporten fra klimapanelet er derimot basert på en misforståelse som nødvendigvis må føre til skuffelse.

Etter en rangel (klima)

Klassekampen+ | 30.11.2018

Kommentar av Stefan Sundström (musiker og skribent): Den innbilske fornektelsen ser nå ut til å tilhøre fortida. Som en bakfull alkis reiser menneskeheten seg opp. I de utbrente radene av hus i California, på det oversvømte, stinkende torget i Venezia: det går ikke an å overse klimakollapsen.

Nå slutter vi å fly

Vårt Land (verdidebatt) | 30.11.2018

Kommentar av Peter Halldorf: Når heten og tørken sommeren 2018 brøt inn i vår nordiske idyll med ekstremvær, jordbrukskrise og brennende skoger, begynte stadig flere å innse det verdens fremste forskere lenge innstendig har forsøkt å fortelle oss. Vi kan ikke lenger utsette det øyeblikket der vi tar klimaforandringene på alvor. Den globale oppvarmingens «langsomme vold» mot jordens livsoppholdende system er i ferd med å bli en trussel mot vår overlevelse. Derfor har vi bestemt oss for at vi vil slutte å reise med fly.

Verden trenger grønn vekst

Aftenposten (meninger) | 30.11.2018

Debatt av Marius Holm (Zero): Vil vi få null utslipp og stans i naturødeleggelser med økonomisk stagnasjon? Overhodet ikke. Grønn vekst er ikke bare mulig. Det er nødvendig. Jostein Henriksen gir i sin kronikk «Drømmen om grønn vekst» (Aftenposten 26. november) en god beskrivelse av miljøproblemer kloden står overfor, utover klimaproblemet. Henriksen peker på koblingen mellom økende levestandard og økt miljøbelastning, og konkluderer med at det er usannsynlig at vi kan snu denne koblingen, eller skape grønn vekst.

Dette er det ikke mange som har oppfattet. Kanskje ikke engang statsministeren selv

Dagbladet (meninger) | 30.11.2018

Kommentar av Geir Ramnefjell: Norsk oljepolitikk har fått helt nye rammer etter FNs siste klimarapport.

Støtt klimaløsninger framfor petroleumsforskning

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.11.2018

Kommentar av Gøril L. Andreassen (NMBU), Mads Greaker (OsloMet) og Knut Einar Rosendahl (NMBU): Verden skal på forholdsvis kort sikt – noe mer enn 30 år – fase ut bruken av fossil energi, og vil derfor ikke ha samme behov for forskning på dette feltet i fremtiden.

Sjølvskot frå Miljøpartiet

Bergens Tidende (meninger) | 30.11.2018

Lederkommentar: MDG vil stille mistillit mot regjeringa i klimaspørsmålet. Resultatet er auka mistillit til det politiske systemet.

EU med både godt og dårlig nytt for norsk gass

Dagbladet (meninger) | 30.11.2018

Lederkommentar: EU-kommisjonens forslag til langtidsplan for klimapolitikken understreker den usikre framtida for norsk gass.

Sjefer på og over grensen

Dagens perspektiv+ (meninger) | 29.11.2018

Lederkommentar av Magne Lerø: Erik Solheim står ikke tilbake fra Anita Krohn Traaseth når det gjelder tro på egen fortreffelighet. Han tråkket til med en reisevirksomhet som kunne tatt pusten fra de fleste da han tiltrådte som sjef for FNs miljøprogram. Solheim brukte 4,1 millioner kroner på reiser de første 22 månedene i jobben. 79 prosent av tiden var han ikke til stede på kontoret i Nairobi. Etter en revisjonsrapport betalte Solheim tilbake 50.000 kroner for reiser innom Oslo for å se til sin mor som var syk. Solheim ble også kritisert for at alle flyreiser gir er dårlig miljøprofil. Solheim durte i vei etter eget hode. Han maktet ikke, som Anita Krohn Traaseth, å justere kursen da han fikk kritikk. Solheim ble for suveren.

Et løfte vi verken kan eller bør holde

Dagbladet (meninger) | 29.11.2018

Kommentar av Ina Rangønes Libak (AUF): Det er ansvarsfraskrivelse å love unge at det ikke vil skje endringer på norsk sokkel. Skal vi løse klimakrisa må vi erstatte de fossile energikildene med fornybare.

Lite nytt frå raudfronten (klima)

Dagbladet (meninger) | 29.11.2018

Kommentar av statssekretær i klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn (V): Ap sitt «klimabudsjett» er ikkje spesielt nyskapande, all den tid det er klipp og lim frå ein rapport frå Miljødirektoratet, som hovudsakleg synleggjer klimakutta Noreg vil oppnå med dei tiltaka regjeringa allereie gjennomfører.

God kritisk journalistikk om Equinor, Klassekampen?

Klassekampen+ (meninger) | 29.11.2018

Kommentar av Bård Glad Pedersen (informasjonsdirektør i Equinor): I Equinor kommuniserer vi selvsagt mye om klima og bærekraft. Klimaendringene er vår tids største utfordring, og vi forteller gjerne om hva vi gjør for å være en del av løsningen. Det er bra at media utfordrer oss på om vi gjør nok. Og at de sjekker om det vi gjør står i forhold til det vi sier.

Når skal vi slutte å bekymre oss for klimaet og heller redde det?

Klassekampen+ (meninger) | 29.11.2018

Kommentar av Mari Eifring: Klimaangst er ikke et nytt fenomen. Allerede i 2007 svarte halvparten av de som ble spurt i en Infact-undersøkelse for VG, at de var temmelig eller svært bekymret over menneskeskapt global oppvarming. Likevel ser det ut til at denne angsten har tiltatt i styrke de siste årene. Stadig oftere hører jeg folk snakke om at de kjenner en viss kvalme og en dyp uro over at det ikke gjøres nok. Men fortsatt er ikke nok folk engstelige, og de er heller ikke engstelige nok.

Velgerne svikter demokratiet

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.11.2018

Kommentar av Arild I. Olsson: Velgerne er blitt en trussel mot demokratiet. I land etter land kastes det stemmesedler etter populister og nasjonalister som undergraver de demokratiske verdiene. Er vi i ferd med å sage over greina vi sitter på?

FN vil gjøre ulovlig innvandring til lovlig migrasjon

Aftenposten (meninger) | 29.11.2018

Kronikk av Christian Tybring-Gjedde (FrP): I artikkel 27 slås det fast at det som i dag defineres som ulovlig ankomst eller opphold på et lands territorium, ikke lenger skal anses som ulovlig. En av GCMs fremste bidragsytere, Louise Arbour sier det tydelig: «Migrants have rights. Migrants are humans. Therefore migration is a human right». Den kanskje aller mest alarmerende artikkelen rettes mot myndighetenes plikt til å påse at migrasjon omtales i positive ordelag i befolkningen. Dette defineres som «quality-reporting». I artikkel 33 heter det at medier skal skoleres i migrantrelaterte saker og at terminologien skal styres deretter.

Vi trenger globalt samarbeid om migrasjon

Aftenposten (meninger) | 29.11.2018

Kommentar av Guri Melby (V): I denne saken har Frp tatt dissens, fordi de frykter det vil gjøre at norske myndigheter mister handlingsrommet til å bestemme over egen innvandringspolitikk. Der mener vi de tar feil, for dette er ingen traktat eller juridisk bindende avtale, tvert imot fremheves det at nasjonale myndigheter har kontroll over egen innvandringspolitikk.

Et nytt håp for Palestina?

Klassekampen+ (meninger) | 29.11.2018

Kronikk av Peder Martin Lysestøl (sosialøkonom): I dag, 29. oktober, er det FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk. Det kan se mer håpløst ut enn noen gang, etter Donald Trumps og Benjamin Netanyahus siste utspill. I sitt overmot legger de nå planer for den endelige slutten på den palestinske frigjøringskampen. Men under radaren til vestlige «eksperter» og politikere legges planer og strategier som viser at palestinerne slett ikke har tenkt å gi opp.

Erik Solheim falt hardt. Sender Norge rett folk av sted?

DN+ (meninger) | 28.11.2018

Kommentar av Asle Toje (utenrikspolitisk forsker og skribent): I FN er makt tilgang til informasjon og prosess. Prosess er substans. Forståelsen av dette gjorde Terje Rød-Larsen til Norges kanskje mest vellykkede FN-mann til dags dato. Det gjør at Liechtensteins Christian Wenaweser er en tungvekter i FN, mens Erik Solheim fikk sparken, slik Frafjord Johnson fikk sparken, slik Trygve Lie fikk sparken. Det er interessante paralleller mellom alle disse tre, foruten hangen til selvforherligelse og manglende evne til å forstå hvordan deres egne handlinger bidro til deres endelikt. Intervjuet med Erik Solheim i Klassekampen (23. november) er kostelig og på samme tid dypt urovekkende.

Slik kan alle partiene vinne i regjeringsforhandlingene

Minerva+ (meninger) | 28.11.2018

Kommentar av Nils August Andresen: En strammere innvandringspolitikk, ansvarlig styring, et raust global bidrag, og en klimapoltikk som merkes.

Disse tiltakene kan tette gapet som spiser Parisavtalen til frokost

DN+ (meninger) | 28.11.2018

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Ansatte i FNs miljøprogram (Unep) i Nairobi gråt åpenlyst i forrige uke da det ble kjent at sjefen måtte slutte. I alle fall ifølge Erik Solheims eget utsagn i Klassekampen. Tirsdag kom en nyhet fra FNs miljøprogram som det er – om mulig – enda større grunn til å gråte over enn at Solheim måtte slutte. Snart tre år etter begeistringen i Paris over at en ny klimaavtale var kommet på plass, viser en fersk rapport at det fortsatt går feil vei. Unep lager årlig en rapport som anslår hvordan verden ligger an med tanke på å klare klimamålene som ble slått fast i Parisavtalen. Den kalles «gap-rapporten» fordi den viser gapet mellom mål, ambisjoner og faktisk politikk.

Heldigvis er Trump en veldig klønete klimafornekter

Dagbladet (meninger) | 28.11.2018

Kommentar av Geir Ramnefjell: Dette kan vi glede oss over: De som jobber med klimasaken i USA, gjør en langt mer imponerende innsats enn Donald Trump.

Godt nytt (LoVeSe)

Klassekampen (meninger) | 28.11.2018

Lederkommentar av Mari Skurdal: Dersom det nå blir et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, er det første gang oljenæringen får et bastant nei til å lete etter olje i et område den har pekt seg ut. Det kan markere slutten på en lang periode hvor oljenæringen har fått velge og vrake i områder. Det er godt nytt for norsk natur, konkurrerende næringer som fisket og for klimaet.

Et litt grønnere Equinor

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 28.11.2018

Lederkommentar av Magne Lerø: Equinor er ingen pest og plage. Det er et selskap Norge kan være stolt av selv om de i flere tiår skal drive mest med olje og gass. De skal satse på grønn energi i takt med at markedet åpner seg for det.

Klarer klimamåla utan auka avgift

DN+ (meninger) | 28.11.2018

Kommentar av Audun Maråk (administrerande direktør i Fiskebåt — havfiskeflåtens organisasjon): Fiskeflåten har som mål å redusere utsleppa med 40 prosent frå 2005 til 2030. Det kan flåten oppnå utan å auke CO2-avgifta.

Nyttige idioter for oljeindustrien

Dagsavisen (nye meninger) | 28.11.2018

Kommentar av Arne Ivar Sletnes: Klimakrisa skyldes forbruk av fossile ressurser. Vi må øke bruken fornybare biologiske ressurser. Det haster med drahjelp fra miljøvernbevegelsen.

1 - 30 av 2541
1 2 3 4 5 6 .... 81 82 83 84 85

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.