Klipp fra media

Filter: Oktober 2018 debatt

Globaliseringens tre scenarioer

DN+ (meninger) | 31.10.2018

Kommentar av Jo Inge Bekkevold (seniorrådgiver ved Institutt for forsvarsstudier): En langvarig handelskrig mellom USA og Kina rammer ikke bare varehandel mellom disse to landene tilsvarende flere tusen milliarder kroner, men vil også ha negative konsekvenser for globale verdikjeder. Globaliseringen står nå ved en korsvei, og jeg vil her skissere tre mulige utfall: En revitalisering av globaliseringen, en globalisering 2.0 med kinesiske særtrekk og at globaliseringen erstattes av strategisk rivalisering.

Bistandsbudsjettet 2019: Frihet og solidaritet i bevilgningsform?

Vårt Land (verdidebatt) | 31.10.2018

Kommentar av Solveig Schytz (sentralstyremedlem i Venstre): For Venstre er kampen for enkeltmenneskets frihet helt grunnleggende. Frihet er både frihet fra og frihet til: Det er frihet til å velge sitt eget liv, men også frihet fra fattigdom, tvang og undertrykkelse. Dette avtrykket har vi forsøkt å sette på årets forslag til bistandsbudsjett.

Bistand til Zambia har gitt resultater, ikke presidentfly

Aftenposten (meninger) | 31.10.2018

Debatt av Arve Ofstad (tidl. ambassadør i Zambia): I flere artikler hevder Aftenpostens korrespondent i Moskva at norsk bistand til Zambia gjennom femti år ikke har satt varige spor. Dette følges opp av spaltist Andreas C. Halse 17. oktober. Kilden er Bjørn Johannessens omtale i Bistandsaktuelts eversjon av mitt hefte «Norge i Zambia gjennom femti år», som Norad publiserte i mars 2017. Dette blir helt feil. Heftet beskriver flere suksesshistorier fra Zambia.

Kjære deg som skal jobbe på OD-dagen i morgen

Dagbladet (meninger) | 31.10.2018

Kommentar av Frida Jøraholmen Andresen (leder, Operasjon Dagsverk): I morgen er din dag! Du synes kanskje ikke det er noen big deal å gi en dag av din utdanning for å jobbe i stedet. Men det er faktisk en big deal. Det er en kjempedeal. Du skal ut og endre verden.

Når ble det greit å trakassere barn og unge?

VG (meninger) | 31.10.2018

Kommentar av Frida Jøraholmen Andresen (leder for Operasjon Dagsverk): I lørdagens VG rykket MIFF - Med Israel For Fred inn en helsides annonse hvor Operasjon Dagsverk (OD) anklages for å spre jødehat. OD har jobbet mot rasisme, diskriminering og menneskerettighetsbrudd i over femti år, og ideen om at vi plutselig er ute etter å stigmatisere eller demonisere en folkegruppe i 2018 er helt absurd.

Med Israel For Fred sverter Operasjon Dagsverk

Aftenposten (meninger) | 31.10.2018

Debatt av Frida Jøraholmen Andresen (leder for Operasjon Dagsverk 2018) og Fredrik Glad-Gjernes (daglig Leder i KFUK-KFUM Global): I lørdagens utgave av Aftenposten og seks andre aviser rykket Med Israel For Fred (MIFF) inn en helsides annonse som oppfordrer til boikott av Operasjon Dagsverk (OD). I tillegg til at annonsen inneholder falsk informasjon og grove anklager uten rot i virkeligheten, velger MIFF å flytte debatten over i et medium vi dessverre ikke kan delta i.

Operasjon Dagsverks antisemittisme

Klassekampen+ (meninger) | 31.10.2018

Debatt av Kjell Witsø Johnsen (Frekhaug): I år skal Operasjon Dagsverk (OD) gå til å hjelpe traumatiserte unge palestinaarabere. Det høres fint ut, og selvfølgelig trenger disse barna og ungdommene all den hjelp de kan få. Men dessverre mener OD at det er nødvendig å plassere ansvaret for traumene hos Israel. Da blir det antisemittisme og antisionisme. Begge deler er jødehat.

Kan vi unngå «Hothouse Earth»?

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 31.10.2018

Kommentar av Johan Rockström (professor og tidligere direktør ved forskningsinstituttet Stockholm Resilience Centre ved Stockholm Universitet), Jørgen Randers (professor emeritus ved handelshøyskolen BI, tidligere leder for det såkalte Lavutslippssutvalget fra 2006) og Per Espen Stoknes (førsteamanuensis ved handelshøyskolen BI og vararepresentant til Stortinget for Miljøpartiet De Grønne): Verden styrer mot en katastrofe det ble advart mot for 50 år siden. Men det er fortsatt mulig å bremse.

Klimatrusselen overdøver trusselen mot naturmangfold. Det er det ingen grunn til

Dagbladet (meninger) | 31.10.2018

Lederkommentar: I 2020 skal Beijing være vertskap for en stor, internasjonal naturmangfoldskonferanse. Norge bør lede an i arbeidet fram mot dette, og forsøke å etablere dette sporet som like viktig som Paris-avtalen det neste tiåret.

Ingen klimaforskjell med Venstre

Dagbladet (meninger) | 31.10.2018

Debatt av Marius Holm (ZERO): Ola Elvestuen har en enestående sjanse til å skrive seg inn i historiebøkene som en handlekraftig klimaminister. I Dagbladet 15 .oktober forsvarer klima- og miljøminister Ola Elvestuen at Venstre sitter i regjering, og viser blant annet til at «ingen land kutter nok til å nå målene [i Parisavtalen]». Sant nok. Og Venstre i regjering har hittil ikke bidratt med noe som tilsier at Norge kommer til å kutte nok, heller.

Norge bør bære den globale ledertrøya med stolthet

NRK ytring | 31.10.2018

Kronikk av Bengt Eidem (Kommunikasjonsdirektør, TrønderEnergi AS): Klimaarbeidet i Norge å sammenlikne med Marit Bjørgen på sitt beste i skisporet: Ingen over, ingen ved siden.

Takk for null støtte til regionen, AUF!

Stavanger Aftenblad (meninger) | 31.10.2018

Kommentar av Terje Hetland (fylkesleder i Rogaland Unge Høyre): Å se ungdomspartiet til Ap gå inn for vedtak med en styrt avvikling av petroleumsindustrien innen 2035, er helt idiotisk.

Uheldig dom

Vårt Land (verdidebatt) | 31.10.2018

Lederkommentar: En kvinne fra Østerrike fikk bot for å ha kalt profeten Muhammed for pedofil. Før helgen slo den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) fast at dommen kan bli stående: Østerrike gjorde rett i å straffe kvinnen med bøter fordi uttalelsene «kan føre til fordommer og true religiøs fred». Dette er en problematisk dom.

Ny undersøkelse fra Røde Kors avdekker store ulikheter: Ingen andre land har så strenge regler som Norge. Stopp «fengslingen» på Trandum

Aftenposten (meninger) | 31.10.2018

Kommentar av Bernt G. Apeland (Røde Kors): I en ny rapport Røde Kors lanserer i dag, sammenligner vi hvordan ulike europeiske land behandler mennesker som skal returneres til sitt hjemland. Rapporten viser at norske myndigheter behandler disse personene mye strengere enn nødvendig. Vi i Røde Kors mener det er på høy tid med endring på Trandum, og vi etterlyser derfor en debatt om hvem som er best egnet for å drifte det norske utlendingsinternatet.

Diktatorer og deres mønster av henrettelser i utlandet

Stavanger Aftenblad (meninger) | 31.10.2018

Kommentar av Audhild Skoglund (fagbokforfatter, cand. philol. i religion og polulærkultur): Drapet på Jamal Khashoggi føyer seg inn i et mønster hvor diktatorer forfølger og henretter sine indre fiender selv når de har rømt utenlands.

Dette er Norges vonde dilemmaer (samstemthet)

Dagbladet (meninger) | 30.10.2018

Kommentar fra ti norsk organisasjoner: Vi kjøper soya fra nedbrente regnskoger til norsk kraftfôr og fiskefôr. Vi øker våpensalget til land som kriger i Jemen, samtidig som vi gir over 300 millioner i bistand til samme land. Vi pumper opp olje og gass selv om FN sier det meste av den må ligge.

Ingen vei utenom landbruket (bistand)

DN+ (meninger) | 30.10.2018

Debatt av Knut Andreas Lid (fungerende generalsekretær i Caritas Norge), Jan Thomas Odegard (daglig leder i Utviklingsfondet) og Reinaart Pretorius (utenlandssjef for Norges Vel): Vi har ikke hevdet at landbruksbistand alene er veien til utvikling, slik utviklingsminister Nikolai Astrup sier i sitt svar til oss i DN 21. oktober. Vårt poeng er at norsk politikk må evne å bedre prioritere de områder som gir størst effekt på økonomisk utvikling og som ivaretar våre mest grunnleggende behov som mennesker. Regjeringens satsing på matsikkerhet, når vi ser bort fra matvarehjelp i humanitære kriser, er langt lavere enn det internasjonale snittet på fire-fem prosent av bistanden. Økningen i 2019 er minimal, og det er ingen satsing.

I Brasil gjør de motorsagene klare (klima/skog/bistand)

NRK ytring | 30.10.2018

Kronikk av Bjørn Rask Thomsen (administrerende direktør, Denofa og medlem av Governors’ Climate and Forests Task Force Global Steering Committee, Agricultural Production and Tropical Deforestation): Uten en stans i hugst av regnskog har vi ingen mulighet til å nå målene i Parisavtalen, og vi vil få en global temperaturøkning på mer enn 2 grader. FNs klimapanel slo nylig fast at bare ekstreme tiltak kan begrense global oppvarming. Det haster. I Norge har regjeringen, sivile organisasjoner og næringsliv tatt et internasjonalt lederskap for å bidra til bedre vern av skogene i Brasil. Stemningen og den grådige appetitten på avskoging som følge av valget av Bolsonaro, kan potensielt nulle ut hele vårt arbeid så langt for regnskogen.

Støtt Operasjon Dagsverk 2018!

Vårt Land (verdidebatt) | 30.10.2018

Støtteskriv undertegnet av 46 organisasjoner: Selv om årets Operasjon Dagsverk prosjekt handler om Palestina, betyr ikke det at OD har «valgt side» i konflikten mellom Palestina og Israel. OD er verken pro-Israel eller pro-Palestina. OD er pro-menneskerettigheter og tror på at palestinsk ungdom kan være med å skape en fredfull fremtid for alle i regionen.

Trygghet for giverne

Vårt Land (verdidebatt) | 30.10.2018

Kommentar av Oddbjørn Nesje (styreleder Innsamlingskontrollen) og Mina 
Gerhardsen (kommunikasjons­direktør i Norad): Penger som gis til norske bistands- og ideelle organisasjoner kommer fram til formålene. Historier om at kun småpenger sendes videre, er heldigvis unntak.

Håpet gror i byene

Vårt Land (verdidebatt) | 30.10.2018

Kommentar av Om Hildegunn Marie Tønnessen (høyskolelektor på Ansgar Teologiske Høgskole): Stadig flere av oss bor i by, i dag 6 av 10 i verden. I et miljøperspektiv er byene en del av problemet, med høye klimautslipp og utfordringer med avfall og vanntilgang. Da er det også her mye må gjøres. Dessuten er det raskere for lokale myndigheter å få til bærekraftige endringer, mens nasjonale regjeringer har vist seg tyngre å snu. Grønne byer er en voksende global
bevegelse. Lokalsamfunn, byer og delstater som ikke lenger kan vente til nasjonale ledere tar grep, eller på at internasjonale avtaler følges opp, setter i gang selv.

Miljø – er det typisk norsk å være god?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.10.2018

Kommentar av Jakob Hyllseth Ryen (leder av Spire - Stavanger): Skal Norge bli «gode», må vi starte omstillingen nå, vi må slutte å sette kostnadseffektivitet foran miljøhensyn og opptre som en ansvarlig nasjon.

Ingen ber Morten Baltzersen bli klimaaktivist

DN+ (meninger) | 30.10.2018

Lederkommentar: Ingen har bedt Finanstilsynet om å bli klimaaktivist. Bare om å gjøre jobben sin.

Avskoging og skogmilliard

Dagsavisen (nye meninger) | 30.10.2018

Kommentar av Gunnar A. Gundersen: «Samtidig som regjeringen bruker milliarder av kroner på å redde tropisk regnskog, avskoges store områder i Norge. Nå etterlyses en norsk skogmilliard», skriver Dagsavisen mandag 16.10. Oppslaget bidrar til å blande sammen og koble 2 saker som er helt uavhengig av hverandre og som også kobler norsk skogbruk til noe vi ikke har innvirkning på.

Av med skolens silkehansker i miljøkampen!

Aftenposten (meninger) | 30.10.2018

Kommentar av Sigbjørn Mostue (forfatter) og Svein Tveitdal (tidligere FN-direktør): Etter å ha møtt 10.000 elever landet rundt, er konklusjonen: Virkningene av global oppvarming er fortiet, og de bryr seg derfor knapt om det som skjer. Til grunn for denne nedslående og i overkant brutalt generaliserende konklusjonen, ligger over 60 skolebesøk i regi av Den kulturelle skolesekken. Med foredraget «Håp eller katastrofe» har en forfatter og en tidligere FN-direktør forent sine krefter for å fortelle ungdommer om jordens begredelige tilstand.

Kirkeasyl er godt skjønn

Vårt Land (verdidebatt) | 30.10.2018

Lederkommentar: Det er så krevende å sitte i kirkeasyl at svært få velger dette som «løsning». Dessuten har kirkene samlet seg mye erfaring med å håndtere slike
situasjoner. Det er langt bedre at noen i en ekstremt krevende situasjon blir fulgt opp av kirkens personell, enn at de gjør mer desperate ting. Vi har altfor mange historier om asylsøkere som har tatt livet sitt etter avslaget.

Regjeringen med ny integrerings-strategi: Én krone investert, er fire igjen

VG (meninger) | 30.10.2018

Kommentar av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H): Manglende utdanning og dårlige norskkunnskaper er blant hovedårsakene til at mange innvandrere ikke er i jobb, og deltar i små og store fellesskap i samfunnet vårt. Derfor er et hovedgrep i integreringsløftet vi nå gjennomfører å investere mer i utdanning og kvalifisering for flyktninger.

Gamle mål. Nye metoder. Ingen friske penger.

Aftenposten (meninger) | 30.10.2018

Kommetar av Andreas Slettholm: Regjeringen har lykkes med integreringen den dagen innvandrere forstår både ropete bergensk og kav sannersk.

Muslimfiendtlighet – hvorfor er det et problem?

VG (meninger) | 30.10.2018

Kommentar av Ervin Kohn (Antirasistisk senter): HL-senterets befolkningsundersøkelse fra 2017 viser at 34,1 prosent av befolkningen har utpregede fordommer mot muslimer. Et slikt totaltall vil i noen sammenhenger kamuflere holdninger som er både bedre og verre. 47 prosent, nær halvparten av befolkningen, støtter påstanden «Muslimer har seg selv å skylde for økende muslimhets». Derimot er det «bare» 30 prosent som støtter påstanden «Muslimer ønsker å ta over Europa».

Stopp henrettelsene i Iran

Dagbladet (meninger) | 30.10.2018

Kommentar av Beroz Omid (Foreningen av iranske akademikere): Det er et fåtall land som står for de fleste henrettelser i verden. Iran er det land som henretter flest mennesker per innbygger. FN har fordømt det iranske regimet hela 64 ganger for grove brudd på menneskerettighetene. I følge Amnesty står regimet i Iran for mer en halvparten av alle registrerte henrettelser i verden i 2017 ( ingen offentlige registre i Kina).

1 - 30 av 309
1 2 3 4 5 6 .... 7 8 9 10 11

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.