Klipp fra media

Filter: 2018 debatt

Internasjonale avtaler er populistenes tumleplass. De må må bli motsagt langt oftere.

Aftenposten (meninger) | 31.12.2018

Kommentar av Trine Eilertsen: De største mediene har det med å vente med å gå skikkelig inn i saker som Acer og FNs migrasjonspakt til debatten er i full gang mellom ekkokamrene og grøftene er gravd så dype at ingen klarer å se over kanten på dem. Det viktigste er imidlertid å utfordre de populistiske antiglobaliseringskreftene om hva de ser for seg av alternativer.

Godt nytt år for avkolonisering!

Klassekampen+ (meninger) | 31.12.2018

Kommentar av Tore Linné Eriksen (historiker): 2018 var året hvor kampen for «avkolonisering» innenfor universitetsmurene for alvor kom til Norge. Det bør ikke overraske, ettersom et eurosentrisk hegemoni – særlig innenfor samfunnsvitenskapene – for lengst er utfordret av nye perspektiver. Det volder sikkert litt smerte at forskere fra andre deler av verden nå vil ha et ord med i laget, og ikke alle setter pris på at norske studenter og akademikere (SAIH) etterlyser mer mangfold og muligheter til å stifte bekjentskap med internasjonale fagdiskusjoner.

Hvem tar regninga?

Klassekampen+ (meninger) | 31.12.2018

Kronikk av Stein B, Jensen (Dr.ing.) og Anders Elverhøi (Dr.philos.): Den enorme omleggingen fra fossil energi er uten sidestykke – og krever en global finansieringsplan. Når de drøyt 20.000 delegatene til FNs klimatoppmøte har reist hver til sitt, slik de har gjort årvisst, er det tid for å reflektere over hvor det globale klimavernet bærer. Sett med norske myndigheters briller, synes resultatene fra Katowice å være tilfredsstillende. Om vi ser på andre land, er meningene imidlertid en smule biskere.

Klimaforlik, nei takk!

Klassekampen+ (meninger) | 31.12.2018

Kommentar av Halfdan Wiik (SV-medlem): SV vil ha regjeringa med på et nytt klimaforlik, der Stortinget samler seg om forpliktende mål for utslippsreduksjoner. Hvor fornuftig er det? Er det nasjonale kompromisser vi trenger nå, eller tvert imot – tydelige konflikter og åpen strid!

Norge kan ta den grønne ledertrøya

Dagbladet (meninger) | 31.12.2018

Kommentar av Bjørn Hallvard Samset (CICERO): Ved inngangen til 2019 ligger ledertrøya for løpet mot et bærekraftig samfunn, gjenglemt i et hjørne i Katowice. Tar Norge utfordringen, på en mer progressiv måte enn å bare få ned utslippene fra vår egen olje- og gassproduksjon? Det er min klimadrøm.

Nei til gass

Klassekampen+ (meninger) | 31.12.2018

Debatt av Silje Ask Lundberg (leder i Naturvernforbundet): 28. desember skriver Hogne Hongset at gasskraft er en viktig bru til fornybarsamfunnet. Her tar Hongset feil. Gass er ingen løsning for å hindre farlige klimaendringer. Utsagnet er ikke i tråd med Parisavtalens mål om å begrense temperaturstigningen til 1.5 grad.

Equinors klimamaskerade

Dagsavisen (nye meninger) | 31.12.2018

Kommentar av Hanne Svarstad og Tor A. Benjaminsen (NMBU): Equinor annonserer at de ønsker å investere i vern av regnskog som klimatiltak. Dette er problematisk av to grunner. For det første er det et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra konsernets enorme bidrag til klimautslipp ved sin fortsatte oljevirksomhet. FNs klimapanel viser at situasjonen er mer dramatisk enn mange har sett for seg. Utslippene må kuttes drastisk, og det må skje raskt. Her blir Equinors fortsatte satsing på olje og gass uforsvarlig. For det andre medfører skogbaserte klimatiltak i det globale Sør at fattige mennesker påtvinges store belastninger.

Miljøseier`n er vår!

Dagbladet (meninger) | 31.12.2018

Kommentar av Anita Lindahl Trosdahl (prosjektleder for Oslo europeisk miljøhovedstad 2019): Det er summen av mange tiårs modige beslutninger fra politikere og næringslivsledere som gjør at vi i dag kan bade i Bjørvika, gå på tur langs breddene til en gjenåpnet Hovinbekk og vandre over en bilfri rådhusplass.

Menneske­rettigheter og politiske spill

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 31.12.2018

Kommentar av Noralv Veggeland (professor i offentlig politikk ved Høgskolen i Innlandet - HINN, Lillehammer): Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner beklaget nylig at de har vært for fokusert på kravet om ytringsfrihet og neglisjert kampen mot fattigdom, sult og sosial ulikhet. Amnesty International er en av dem.

Berøringsangsten for å definere norske verdier må forsvinne

Dagbladet (meninger) | 31.12.2018

Essay av Torgeir Larsen (assisterende utenriksråd i UD): Norge er ikke som USA, Storbritannia eller for den saks skyld Sverige, hvor framveksten av alternative fakta, økonomisk forskjellsutvikling og høy innvandring har ført til en splittende identitetspolitikk. Men Norge er ikke uberørt, og fallhøyden vår er stor.

Kampen mot terror må fortsette

VG (meninger) | 31.12.2018

Kommentar av statsminister Erna Solberg (H): Nok en gang ble våpnene rettet mot de forsvarsløse. De unge. Det er uttrykk for en feighet som savner sidestykke. Dette er krigere uten ære. Som kjemper en krig uten regler. Inn i det nye året må vi ha med oss at terror og voldelig ekstremisme fortsatt må forebygges i mange år fremover. Både hjemme og i utlandet. De mest ytterliggående må bekjempes med alle midler. Samtidig må vi begrense rekrutteringen så mye som mulig.

Vi trenger en ny vår for kjernekraft (klima/energi)

Stavanger Aftenblad (meninger) | 30.12.2018

Kommentar av Kjell Traa, Jostein Soland, Njål Kolbeinstveit, Egil Harald Grude, Torvald Sande, Hjalmar Inge Sunde og Ivar Sætre (Seniortanken): Det er nå over 60 år siden menneskeheten klarte å temme kjernekraften, med mulighet for å hente ut tilnærmet ubegrensede mengder av karbonfri kraft og varme. Stilt overfor trusselen om en klimakatastrofe, skulle en tro at verden ville omfavne kjernekraften som redningen. Det er dessverre ennå langt fra tilfelle.

KrF må prioritere klimasaken i regjeringsforhandlinger

Vårt Land (verdidebatt) | 30.12.2018

Kommentar av Simen Bondevik (Akershus KrFU): Klima- og miljøsaken har alltid vært en av de aller viktigste sakene for Kristelig Folkeparti. Forvalteransvaret er en av våre tre grunnverdier, men i budsjettet vi forhandlet frem med regjeringen var gjennomslagene på klimafeltet for få og for små. Dersom vi fortsatt skal kunne kalle oss et miljøparti med troverdighet fremover må vi være kompromissløse og virkelig prioritere klimasaken i regjeringsforhandlingene.

Naiv nobelprisvinner

Nationen (meninger) | 29.12.2018

Kommentar av Fatima Almanea (skribent for Nationens Motkultur): Nobelprisviner Nadia Murad mener det ikke lenger bør være rom for terrorisme i Irak. Det er dessverre naivt.

Klimadebatt, petroleumsforskere, klimarealister – og realitetene

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.12.2018

Kommentar av Wenche Skorge (Naturvernforbundet): Det klimaet trenger nå er tydelig kommunikasjon, retning og handling.

Fra Katowice – hvor hen?

Klassekampen+ (meninger) | 29.12.2018

Kronikk av Dag Seierstad (rådgiver for SVs stortingsgruppe og medlem av fagrådet til Attac): Rapporten til klimapanelet var ment som en sentral del av beslutningsgrunnlaget for toppmøtet i Katowice. I stedet splitta den toppmøtet. Delegasjonene fra USA, Russland, Saudi-Arabis og Kuwait ville ikke være med på å «hilse rapporten velkommen». De ville bare «notere seg» at den forelå. Dette betyr at det er opp til oss alle – som velgere og medlemmer av partier og organisasjoner – å delta aktivt i denne enorme globale dugnaden. Et opplagt krav må være at olje- og gass-staten Norge ikke vrir seg unna innenlandske klimakutt ved kjøp av klimakvoter i andre land.

Nå må verden våkne opp

Klassekampen+ (meninger) | 29.12.2018

Kommentar av Edgar Hertwich (professor i industriell økologi ved Yale-universitet og f.t. gjesteforsker på NTNU): «Hvis global oppvarming skal stoppes, så må det være oss som gjør det», sier svenske Greta Thunberg (15). I august tok hun initiativ til en skolestreik for klimaet (#FridaysForFuture) og forlanger at den svenske regjering oppfyller sine forpliktelser under Paris-avtalen. Hun har blitt en inspirasjon for klimaaksjoner blant annet mot nye kullgruver i Australia og Tyskland. Tjueseks år etter den første klimakonvensjonen ble undertegnet ringer alarmbjellene – tilnærmingen vår fungerer ikke. Vi må sette klimakampen høyere på agendaen.

Befolkningsveksten kan ikke være en unnskyldning

Bergens Tidende (meninger) | 29.12.2018

Debatt av Svein Skotheim (forfatter og pensjonist, Lysekloster): Oseanograf Ola M. Johannessen mener i BT torsdag 20. desember at befolkninsgsvekst er et avgjørende hinder for å nå vår klimamål. Han er i godt selskap. Vi nærmer oss nå «sannhetens øyeblikk» der Norge som land må avrunde oljenæringen, og der nordmenn som folk må endre sin levemåte når det gjelder transport og kjøttforbruk. Da begynner flere og flere å snakke om en årsaksfaktor som det ikke er mulig å gjøre noe med.

Byene har løsningen på klimakrisen

Aftenposten (meninger) | 29.12.2018

Kronikk av Raymond Johansen (byrådsleder i Oslo, Ap): For å få økt oppmerksomhet om arbeidet og egge til konkurranse byene imellom, kåres det hvert år en Europeisk miljøhovedstad. I 2019 er det Oslo som holder denne tittelen. Som første og eneste europeiske by utenfor EU er vi kåret av EU-kommisjonen til European Green Capital 2019. Det forplikter.

Nye allianser

Klassekampen (meninger) | 29.12.2018

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Kurderne var lenge alliert med USA som ga dem beskyttelse mot Nato-landet ­Tyrkia. Nå står kurderne i en slags allianse med Syria og Russland. Samtidig er forholdet mellom USA og Tyrkia varmere enn på lenge.

Overlater vi kloden til planetingeniørene?

Vårt Land+ (meninger) | 28.12.2018

Essay av Dag Hareide: Tiltakende klimakrise kan føre til stadig mer desperate ­forslag til løsning – som «geoengineering». Skal vi la noen få ingeniører styre været på kloden?

Redd barna

Klassekampen+ (meninger) | 28.12.2018

Kommentar av Frans-Jan Parmentier (forsker ved Universitetet i Oslo): Redd klimaet, få færre barn! Denne anbefalingen ser jeg dukke opp innimellom, i avisa eller på sosiale medier, gjerne i form av en lekkert designet graf. Bare dropp å dusje kortere, å kvitte deg med bilen eller slutte å spise kjøtt: Ingen annen handling (eller rettere sagt, fravær av handling) vil få ned CO2-utslippene dine like dramatisk som å få ett mindre barn. Men stemmer det?

Fordreier sannheten om klimarisiko

Aftenposten (meninger) | 28.12.2018

Debatt av Frederic Hauge (Bellona): Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, har lest Klimarisikoutvalgets rapport. Han har deretter klippet og limt sammen en kronikk som sto på trykk i Aftenposten 20. desember, kalt «Klimarisikoutvalget rydder opp». Hensikten er åpenbar: Å skape et bilde av lav usikkerhet, og med konklusjonen at «deler av miljøbevegelsen» er uærlig når det advares mot farene.

Benjamin Netanyahu driver valgkamp mot klokka

Dagbladet (meninger) | 28.12.2018

Kommentar av Jan-Erik Smilden: Israels statsminister har utlyst nyvalg av frykt for korrupsjonstiltale og Donald Trumps fredsplan. Han vinner trolig.

Israels regjering er svekket

Aftenposten (meninger) | 28.12.2018

Lederkommentar: Israelsk politi konkluderte i februar med at Netanyahu og hans kone bør tiltales for blant annet korrupsjon for sine relasjoner til telegiganten Bezeq. Derimot ser hverken regjeringskrisen eller straffeprosessen ut til å svekke Netanyahu i israelske velgeres øyne. Heller ikke den nye nasjonalstatsloven, som kritikerne mener gjør ikke-jøder til annenrangs borgere i Israel, eller nye ulovlige bosetninger på palestinsk jord synes å gjøre det.

Avstumpet menneskesyn

Vårt Land (verdidebatt) | 28.12.2018

Lederkommentar: Ifølge myndig­hetene selv døde den sjuårige ­immigranten, i amerikansk ­varetekt, fordi hun verken hadde spist eller fått vann på flere dager.

Verden er bedre enn noensinne

Stavanger Aftenblad (meninger) | 27.12.2018

Kommentar av Hilde Øvrebekk: De fleste av oss tror at verden stadig blir verre, at flere dør i krig og terrorangrep og at en stor andel av verdensbefolkningen ennå lever i ekstrem fattigdom. Men det stemmer ikke.

En samstemt utviklingspolitikk

DN+ (meninger) | 27.12.2018

Debatt av Arnfinn Nygaard (RORG-samarbeidet): DN 13. desember slår Øyvind Eggen i Regnskogfondet et velbegrunnet slag for opprettelse av eget utviklingsdepartement, som han mener kan rydde opp i det uføre norsk utviklingspolitikk har havnet i. Effektiv bruk av norske bistandsmidler forutsetter imidlertid at det føres god politikk på alle relevante politikkområder, nasjonalt og internasjonalt, i giver- og mottagerland, som legger gode rammer for bærekraftig utvikling som bistanden kan virke innenfor.

Sammen om avkolonisering

Klassekampen+ (meninger) | 27.12.2018

Kommentar av Rahwa T. Yohaness (leder, African Student Association, Universitetet i Oslo), John-Sigvard Njau (leder, Pan-African Students Union, Universitetet i Stavanger) og Jonas Njau og Oliver Mizero (nestleder Ubuntu, ved NMBU i Ås og tidligere leder av African Student): I det siste halvåret har det rast en debatt i det akademiske miljøet som har vært preget av steile fronter. Debatten startet etter at Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) i slutten av april vedtok i et møte arrangert sammen med den afrikanske studentforeningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) å støtte den internasjonale kampen om å avkolonisere akademia. Vi, afrikanske studentforeninger ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og NMBU i Ås (Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet), har fulgt tett med på denne saken og mener det er en viktig, nødvendig og ikke minst etterlengtet debatt.

Klimadugnaden – slik bidrar vi i NTNU

Adresseavisen (meninger) | 27.12.2018

Kronikk av Gunnar Bovim (rektor ved NTNU) og Helge Brattebø (NTNU Bærekraft): I kjølvannet av FNs klimapanels siste rapport, har debatten gått høyt om hva vi på samfunns- og individnivå kan gjøre for å unngå mer enn 1,5 graders global oppvarming. Hvordan kan kunnskapsmiljøene svare på denne utfordringen?

1 - 30 av 2918
1 2 3 4 5 6 .... 94 95 96 97 98

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.