Klipp fra media

Filter: Juni 2017 debatt

Strør om seg med bistandsmidler

VG (meninger) | 30.06.2017

Kommentar av Nikolai Hegrtun og Øyvind Eggen (Civita): Alt fra kulturarrangementer til dyrereservater leder visstnok til mindre fattigdom. Det finnes knapt nok det gode formål som ikke får plass på et norsk bistandsbudsjett.

Klimaforvirring i Arbeiderpartiet

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 30.06.2017

Lederkommentar: Arbeiderpartiet anklager gjerne regjeringen for å føre en for passiv klimapolitikk. Nå er partiet bekymret for at den skal bli for stram og advarer om at det kan settes tusenvis av arbeidsplasser i fare. Begge budskap fremføres av samme mann, nemlig Terje Aasland, som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité for partiet.

Solnedgang - i sakte film - for Maduro

Dagbladet (meninger) | 30.06.2017

Kommentar av Einar Hagvaag: Dagliglivet i Venezuela er som en påkostet film om fattigdom, nød, politisk vanstyre og opprør. Et helikopter som forsvinner i solnedgangen, har løftet det filmatiske spenningsnivået til nye høyder.

Nordiske ministre står sammen mot terror

Dagbladet (meninger) | 30.06.2017

Kommentar av : Vi må ta trusselen om radikalisering og ekstremisme på alvor. For å bekjempe terrorisme er det grunnleggende å forebygge utvikling av ekstrem radikalisering som gjør noen villige og i stand til å begå terrorhandlinger. Forebygging er avgjørende for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet. Det er etablert et nordisk nettverk på dette feltet.

Riktig å stoppe støtten

VG (meninger) | 30.06.2017

Lederkommentar: Denne uken bestemte kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) seg for å holde igjen 650 000 kroner i statsstøtte til Islamsk råd (IRN).

Muslimsk medmenneseklighet

Dagbladet (meninger) | 30.06.2017

Kommentar av : Hver femte person med innvandrerbakgrunn sender penger til humanitære formål eller utviklingsprosjekter i opprinnelseslandet. Hvorfor det?

Kurdisk exit

Bergens Tidende (meninger) | 30.06.2017

Kommentar av Morten Myksvoll (tyrkiskpolitikk.no): Ikkje før Irak har samla territoriet sitt etter IS sine herjingar, vert dei igjen trua av oppsplitting. Denne gongen kan det vere permanent.

Tyrkisk melk og saudisk propaganda

Vårt Land (verdidebatt) | 30.06.2017

Kommentar av Mari Norbakk: Nyhetene fra Norge er preget av den saudiske propaganda-kampanjen.

En skilsmisse mellom Norges Bank og Oljefondet kan bli i dyreste laget

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.06.2017

Lederkommentar: Fondets hjem i Norges Bank byr dessuten på klare fordeler. Sentralbanken har en innarbeidet uavhengighet som bidrar til å holde politikere og lobbyister med ekspansive planer for den enorme pengesekken på avstand.

Kina tar oss nærmere klimamålene

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.06.2017

Kommentar av Ellen Hambro (Miljødirektoratet): Kina slipper ut mest klimagasser i verden, men nå har landet et mål om at klimagassutslippene skal nå toppen så snart som mulig, og senest innen 2030.

La verdens bønder redde klimaet!

Aftenposten (meninger) | 29.06.2017

Kommentar av tidligere landbruksminister Johan C. Løken (H): Verden leter etter en løsning på klimakrisen. Det finnes ingen annen næring enn landbruket som kan ta det oppdraget.

Pride handler om menneskerettigheter

VG (meninger) | 29.06.2017

Lederkommentar: LHBT-rettigheter handler ikke bare om legning, det handler om demokrati og frihet. I en rekke land er det ikke slik. Der blir seksuelle legninger straffet, trakassert og forfulgt. I disse landene mangler grunnleggende menneskerettigheter. Vi som har dem bør uavlatelig presse på for at de som mangler dem skal oppnå dem. Derfor er det viktig at våre fremtredende politikere går i Pride-marsj eller på andre tydelige måter viser at de støtter kampen for LHBT-rettigheter.

Vi har ikke lært av historien (flyktninger)

Dagbladet (meninger) | 29.06.2017

Kommentar av : Vår sivilisasjon skal måles på hvordan vi ivaretar de mest sårbare blant oss. Vi har ikke bestått. Vi har ikke lært av historien. Det er vår tids skam.

Krise, kuppforsøk og Venezuelas James Bond

VG (meninger) | 29.06.2017

Kommentar av Axel Støren Wedén: Det er vanskelig å vite hva som ligger bak det mislykkede helikopterangrepet og påståtte kuppet i Venezuela. Men at regimet vil bruke det som nok et påskudd i veien mot et militærdiktatur, er mer enn trolig.

Gratulerer med id, Erna Solberg!

Klassekampen (kommentar) (rights.no) | 29.06.2017

Kommentar av Anita Farzaneh (secular forum): Det finnes mange anledninger hvor man kan markere dagen og gratulere, som på bursdager, FN-dagen, jul, kinesisk nyttår, iransk nyttår, osv. Men Erna Solberg, hvorfor velger du å gratulere akkurat med id? Forstår du ikke hvilken dobbeltmoral du fremviser overfor mange av oss andre?! Din gratulasjon kom mens jeg var i opprør etter en hendelse samme dag, og din gratulasjon traff meg rett i hjertet som en giftig pil.

Tvilsom islam-refs

Ukeavisen Ledelse (meninger) | 29.06.2017

Lederkommentar av Magne Lerø: Kulturdepartementets vedtak om å holde tilbake tilskuddet til Islamsk Råd Norge, er et uttrykk for at Linda Hofstad Helleland har gått seg vill i egne markeringsbehov. Virkningen er en uverdig jakt på ei kvinne i nikab.

Det finnes fiendebilder i alle religioner

ABC Nyheter (meninger) | 29.06.2017

Kommentar av Trond Bakkevig (Sokneprest og seniorforsker, PRIO): Noen religiøse ledere har en språkbruk som andre igjen bruker for å begrunne terror. De bør i stedet ta ansvar for undervisning i kritisk religionsfortolkning.

NRK-serien «Skam» inspirerer til religions- og livssynsdialog

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.06.2017

Kommentar av Signe Aarvik (Doktorgradsstipendiat, VID Vitenskapelige Høgskole Stavanger): Som forsker på religiøsitet blant unge muslimer, og tidligere religionslærer i videregående skole, har den siste sesongen av «Skam» vært spesielt interessant å følge. Og selv om langt fra alle unge norske muslimer vil kunne kjenne seg igjen i Sanas være- og tenkemåte, er hun etter min erfaring en mer realistisk representasjon enn de vi har sett i media og populærkultur til nå.

Hatet og fryktet medieeventyr

Aftenposten (meninger) | 29.06.2017

Kommentar av Harald Stanghelle: Heller ikke Al Jazeeras historie er plettfri. Selvsagt er den ikke det. Størst problemer har kanalen med å svare på kritikken mot at vertslandet Qatar behandles mye mildere enn andre land i regionen. Staten er da også eier gjennom et eget selskap. Uansett vil det være en demokratisk tragedie om den arabiske verdens frie stemme nå kveles. Og det vil være utilgivelig om det skjer med velsignelse fra en amerikansk president som snakker om demokrati, til tross for at han bare har forakt for fri journalistikk.

Feil om Israel-boikott

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.06.2017

Debatt av Øystein Grønning og Ebba Wergeland (Akulbi): Den internasjonale kulturboikotten retter seg ikke mot enkeltpersoner eller enkeltverk. Den retter seg mot Israels planmessige bruk av kunst og kultur for å bygge «merkevaren Israel» og lede oppmerksomheten bort fra brutal okkupasjon. Boikotten har også støttespillere i Israel, som mener boikott er nødvendig for å vekke israelsk opinion.

Våre falske fiender

Dagbladet (meninger) | 28.06.2017

Kommentar av Eirik Husby Sæther (forfatter): Vi må vokte oss for alle politikere som forsøker å vise oss fiender som «Flyktningen» eller «De rikeste». For fienden finnes ikke.

Skattlegg gigantene

Ukeavisen Ledelse (meninger) | 28.06.2017

Lederkommentar av Magne Lerø: Ap og Høyre er merkverdig tafatte når det gjelder å gripe inn mot amerikanske selskaper som utnytter digitaliseringen til å skaffe seg delvise monopoler – og som knapt nok betaler skatt. Vi trenger en strategi for å regulere de store digitale aktørene.

Et slag mot monopolene

VG (meninger) | 28.06.2017

Lederkommentar: Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ber Stortinget vurdere å innføre en egen skatt for Facebook og Google etter britisk modell, hvor man krever 25 prosent på overskudd som overføres til selskaper uten reell omsetning.

Ut av dvalen (skatt)

Klassekampen (kommentar) | 28.06.2017

Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Amerikanske gigantselskaper som Google og Facebook henter inn mellom fire og fem milliarder i annonsekroner i Norge, mens skatten de betaler bare utgjør rundt 0,1 prosent. Den mest kjente måten å unndra skatt på er å basere selskapenes operasjoner i Irland, der selskapsskatten er lav. Trikset kalles «Double Irish» og brukes av store konserner i USA som opererer over hele verden.

Naivt å ville fase ut petroleumsnæringen

Aftenposten (meninger) | 28.06.2017

Ola Berg Edseth (18), organisatorisk nestformann i Oslo FpU, på Si;D: I løpet av landsmøtesesongen kunne man lese gjentatte ganger om hvordan Arbeidernes Ungdomsfylking, Sosialistisk Ungdom og Grønn Ungdom skal fase ut petroleumsnæringen. Det er både naivt og fanatisk.

Mohn tryller bort milliardverdier fra oljeleting i Lofoten

Aftenposten (meninger) | 28.06.2017

Debatt av Petter Osmundsen (professor i petroleumsøkonomi, Universitetet i Stavanger): Norsk Olje og Gass har kommunisert 500 milliarder som samlet salgsbeløp. En nøktern framstilling ligger et sted imellom. For å verne LoVeSe må hver norsk familie ha en betalingsvilje på 100.000 kroner.

Menneskerettsjusen er en demokratisk utfordring

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 28.06.2017

Kronikk av Ole Gjems-Onstad (professor ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI): I en postmodernistisk og multikulturell verden er menneskerettighetene et slags under: en global etisk referanse. De bør ikke misbrukes til en elitistisk, ovenfra-ned politisk korrekthet. Brexit, Trump og Le Pen viser mulige kostnader når mange føler de ikke blir hørt.

Banan-republikken Brasil

Dagbladet (meninger) | 28.06.2017

Kommentar av Einar Hagvaag: Det er naturligvis ille om Brasil for andre gang på et år avsetter sin president, men det er egentlig verre om han slipper unna.

Valgterror fra Frp (terror/asylpolitikk)

Bergens Tidende (meninger) | 28.06.2017

Lederkommentar: Fremskrittspartiet pakker inn gammel politikk på nytt. Å se seg blind på asylpolitikk som løsning på terror gjør ikke Norge tryggere.

Kampen om eierskapet (Israel/Palestina)

Vårt Land (verdidebatt) | 28.06.2017

Kommentar av Dana Wanounou: «Det er jeg, sammen med resten av den palestinske og israelske befolkingen, som er eiere av konflikten. Vi skal bestemme hvordan vi løser den. Ikke LO, ikke Norge og ikke resten av verden. Jeg vil ikke tillate dere å blande dere inn i min konflikt.» sa Eid. Han peker dermed på én sentral driver til Israel-Palestina-konflikten: Ikke israelerne eller palestinerne. Men alle oss andre.

1 - 30 av 248
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.