Klipp fra media

Filter: Mars 2017 debatt

Grønn og smart

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 31.03.2017

Kommentar av Bård Bjerkholt: Næringslivet sier sjelden nei takk når noen tilbyr penger. Sentralbanksjef Øystein Olsen advarte i sin årstale mot å lytte til de grønne lobbyistene. «Reguleringer og støtteordninger på områder som er omfattet av enten kvoter eller CO2-avgifter, innebærer ofte sløsing både av energi og penger,» sa han.

Avisenes bio-eventyr fortsetter

Aftenposten (meninger) | 31.03.2017

Debatt av Erik Lahnstein (Norges Skogeierforbund): Det er synd om avisene bidrar til ubegrunnet usikkerhet hos enkelte. Den faglige tyngden i det som bringes til torgs, er imidlertid så svak at det så langt ikke har hatt noen politisk innflytelse.

Bedre grønt drivstoff

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 31.03.2017

Debatt av Terje Mikalsen og Richard Espeseth (HydrogenPro AS): Grønn metanol basert på CO2 er like bra for utslipp som biodrivstoff og har større kommersielt potensial.

Det ubehagelige må sies (sult/befolkningsvekst)

Bergens Tidende (meninger) | 31.03.2017

Debatt av Harald Kryvi (UiB): Vi må kunne si rett ut at antallet mennesker på jorden skaper en rekke meget alvorlige problemer.

Uten bremsekloss

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 30.03.2017

Debatt av Terje Aasland (Ap): Klima- og miljøminister Vidar Helgesen leder klimaarbeidet i en regjering som kun har levert en eneste klimasak til Stortinget i løpet av fire år. Da er det en selsom opplevelse at han sår tvil om Arbeiderpartiets klimapolitikk («Grønn bremsekloss», DN 24. mars). For snart ett år siden konstaterte jeg i DN (12. april) at Helgesen istedenfor å handle hadde satt seg til på tilskuerbenken for å vente på at EU-landene skulle forhandle seg frem til enighet om klimapolitikken. Der sitter han fremdeles.

Vi trenger mer skog

Bergens Tidende (meninger) | 30.03.2017

Kommentar av Halfdan Wiik og Gunnar Kvåle (Besteforeldrenes klimaaksjon): Det er trolig bare mindre mengder av biodrivstoff som kan produseres bærekraftig.

Islamkritikk skal forsvares – men ikke muslimhat

Aftenposten (meninger) | 30.03.2017

Kommentar av Nancy Herz: Når muslimske kvinner må bruke mye energi på å rettferdiggjøre seg, tappes de for krefter de kunne brukt på å bekjempe ekstremisme og tvang.

Bak sløret

Dagsavisen (nye meninger) | 30.03.2017

Kronikk av Nils August Andresen (Minerva): For noen dager siden markerte en muslimsk kvinne med oppsiktsvekkende teologiske standpunkter seg i den norske offentligheten.

Kamp mot frie medier

VG (meninger) | 30.03.2017

Kommentar av Per Olav Ødegård: 16. april holder Tyrkia folkeavstemming om viktige grunnlovsendringer. President Recep Tayyip Erdogan vil at folket skal gi ham enda større makt, på bekostning av nasjonalforsamling og domstoler. Det skjer i en atmosfære preget av systematiske angrep på frie medier.

Frykt for Tyrkia

Dagbladet (meninger) | 30.03.2017

Kommentar av Paul Auster og Siri Hustvedt: Vi som beundrer Tyrkias mangfoldige og rike kultur, ser med oppriktig bekymring på det diktatoriske samfunnet Erdogan ønsker å skape.

Skal «mirakler» fremme fred i Midtøsten?

Vårt Land (verdidebatt) | 30.03.2017

Kommentar av Trond Ali Lindstad: Vårt Land bruker ni hele sider, inkludert hele første siden, til å gi sin framstilling av Palestina/Israel-konflikten, lørdag 25. mars. Framstillingen er ideologisk farget; det er gitt premisser i bunnen. Det skal «mirakel» til for en løsning, heter det i hovedoppslaget. Andre – palestinere – fokuserer vel heller på rettferd. – I «Kampen om Bibelens land», skriver avisa. Palestinerne ser annerledes på det.

Trump har minst fem klimaproblemer

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 29.03.2017

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Donald Trump vil reversere klimapolitikk og berge kullindustrien. Det første er vanskelig. Det andre er håpløst.

Biodrivstoff fra skogen kan uansett bli lønnsomt

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.03.2017

Debatt av Line Venn (Norsk Skogbruk): Avansert biodrivstoff bør bli ett av flere nye økonomiske ben å stå på for norsk industri, og én av mange klimanyttige løsninger på vegen mot fornybarsamfunnet.

Norges enestående lederskap for havets helse

Dagsavisen (nye meninger) | 29.03.2017

Kommentar av Graziano da Silva (FAO): Denne sommeren vil FNs havkonferanse finne sted for å tromme sammen internasjonalt samarbeid for å nå 2030-målet for bærekraftig utvikling som handler om å forsikre at havene våre er beskyttede og blir brukt bærekraftig. Norge har vært i front av disse utviklingene og har mobilisert politisk vilje, gitt finansiell støtte og har delt ekspertisen de har fått av å være en av verdens store sjøfartsnasjoner.

Kirken bør slutte å snakke om politikk (mennskerettigheter/asylpolitikk)

Vårt Land (verdidebatt) | 29.03.2017

Debatt av Nils August Andresen (Minerva): Direktøren i UDI, Frode Forfang, har påpekt hvordan mange av grepene vi tar, helt i tråd med folkeretten, gir dårlige utfall på bakken. Samtidig gir oppfyllelse av våre folkerettslige forpliktelser, i hvert fall slik det praktiseres i dag, ofte ineffektiv og dyr beskyttelse til et lite mindretall. Dette er diskusjoner Kirkerådet i liten grad går inn i.

Norge forskjellsbehandler flyktningbarn over 15 år - i strid med barnekonvensjonen

VG (meninger) | 29.03.2017

Kommentar av Petter Wille og Adele Matheson Mestad (Nasjonal institusjon for menneskerettigheter): Det er markante forskjeller i omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under og over 15 år.

Hvorfor trenger vi frihandel?

Dagbladet (meninger) | 28.03.2017

Kommentar av Jonas Vikingstad (ungdomsrådgiver i CIVITA): De neste ukene skal de norske partiene ha sine landsmøter. Dessverre er det, som Jan Erik Grindheim viser i en ny Civita-rapport, flere av dem som i større grad vil gå imot frihandel og globalisering. Det ville være synd, og jeg håper at de unge i alle partier vil kjempe for en fortsatt åpen verden.

Det er uakseptabelt å bruke bistand som pisk

Aftenposten (meninger) | 28.03.2017

Kommentar av Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp): Høyre har vedtatt et forslag om betinget bistand knyttet til retur av asylsøkere som hverken er målrettet, fattigdomsorientert eller effektiv.

EU kan ikke ta æren for den lange freden i Europa

Dagbladet (meninger) | 28.03.2017

Kommentar av : Ideen om at økonomisk integrasjon og samarbeid alene kan forebygge krig, er det lite hold i.

Spent rundt brennpunkt Nord-Korea

Dagsavisen (nye meninger) | 28.03.2017

Kommentar av Sverre Lodgaard (NUPI): Nå spisser det seg til rundt Nord-Korea: Forhandlinger eller krig.

Høye ambisjoner om klima

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 28.03.2017

Debatt av Bjørn Otto Sverdrup (bærekraftsdirektør i Statoil): Hvordan vil verdien av et selskap påvirkes dersom verden lykkes med å begrense temperaturstigningen til to grader? Hvilken klimarisiko er et selskap eksponert for? Få selskaper forsøker å besvare dette, men G20-landene ønsker at alle større selskap gjør «stresstester». Kjetil Alstadheim skriver litt upresist i DN 24. mars om Statoils analyse.

Skuer mot oljetoppen (energi/klima)

VG (meninger) | 28.03.2017

Kommentar av Per Olav Ødegård: Oljealderen er langt fra over. Den viktigste årsaken er den sterkt økende etterspørselen etter olje i India og Kina.

Trenger vi biodrivstoff – og må det være norsk?

Aftenposten (meninger) | 28.03.2017

Debatt av Per Kristian Rørstad, Torjus Folsland Bolkesjø, Hans Fredrik Hoen, Birger Solberg og Erik Trømborg (NMBU): Norge må redusere utslippene i transportsektoren for å nå klimapolitiske mål. Ved siden av elektrifisering og redusert energiforbruk til transport, er økt bruk av biodrivstoff trolig en del av løsningen.

En forutinntatt negativitet

Vårt Land (verdidebatt) | 28.03.2017

Kommentar av Asle Jøssang: I Aftenposten i forrige uke reiser stortingsrepresentant Christian ­Tybring-Gjedde på ny et bolverk rundt en glansbildeversjon av «den norske kulturen» knyttet til 17. mai-symbolikk. Fokuset er på hva som «skiller oss fra andre kulturer» og som bør vernes. Premisset i artikkelen er en forutinntatt negativitet overfor innvandring fra land utenfor den vestlige kulturkrets.

Norge er rikest og lykkeligst, men likevel vokser uroen

Dagbladet (meninger) | 27.03.2017

Kommentar av John Olav Egeland: Det gir sjelden politisk valuta å løfte blikket og tenke langsiktig. En som likevel gjør det er SVs tidligere nestleder og avtroppende stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell. Han er nå ute med boka «Uro. En historie om Norges framtid» (Kagge forlag). Her trekker han sammen utviklingen innen økonomi, migrasjon og verdispørsmål og viser det på ett stort lerret.

Folkets (t)røst?

Dagsavisen | 27.03.2017

Kommentar av Tone Magni F. Vestheim: Populismen er viktig. Men motsvaret er viktigere.

«Bio-eventyret» si bakside

Dagens Næringsliv+ (meninger) | 27.03.2017

Kommentar av Trygve Refsdal: Serien «Bio-eventyret» i ei rekkje norske aviser fortel mykje om teknologi for konvertering av biomasse til biodrivstoff. Her er lite om sjølve råstoffet, som i stor grad kjem frå skog. Der er biologi viktigare enn teknologi.

Ikke glem barna som dør i Middelhavet

Bergens Tidende (meninger) | 27.03.2017

Kommentar av Siri Skulstad Wangen og Runar Jenssen (Redd Barna): Erna Solberg har vært for fraværende i flyktningdebatten, både i Norge og internasjonalt.

Urimelig kritikk

Dagbladet (meninger) | 27.03.2017

Debatt av Thomas Hylland Eriksen (UiO): Det er urimelig å beskylde meg for ikke å ta opp problemer forbundet med innvandring.

Åsne Seierstads bok «To søstre» er en tabloid fremstilling av radikaliseringsutfordringene

Aftenposten (meninger) | 27.03.2017

Kommentar av Naseem Chaudhry: Helhetlig vil jeg si at dette er en tabloid fremstilling av radikaliseringsutfordringene, blandet med god amerikansk action-stil. Den underbygger kun fordommene som allerede finnes blant folk. Stort klokere blir man ikke.

1 - 30 av 279
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.