Klipp fra media

Filter: 2015 debatt

Håper på jubelår i 2016

Dagens Perspektiv | 31.12.2015

Lederkommentar av Magne Lerø: Vi kan ikke fortsette å øke forskjellene mellom rike og fattige slik det har skjedd de siste tiårene. 2016 bør bli et «jubelår» – et år der det tas grep for at utviklingen kan begynne å gå i de rikeste disfavør.

Et farlig opprør

Bergens Tidende+ (meninger) | 31.12.2015

Kommentar av Mathias Fischer: Kriseåret 2015 har avdekket Europas strukturelle problemer. Det setter demokratiet i fare.

Børge Brende avslører TiSA-avtalen

Dagsavisen (nye meninger) | 31.12.2015

Kommentar av Odd Tarberg: I sitt svar (23.12.) til Svein Roald Hansen (Ap) om TiSA-avtalen sin innvirknad på rolla til nasjonale energiselskap, stadfester utenriksminister Børge Brende korleis avtalen på urovekkande vis vil redusere nasjonalt politisk handlingsrom.

Fravær av kvinnelig ansikt – i krig og fred

Dagsavisen (nye meninger) | 31.12.2015

Kommentar av Berit von der Lippe: Det er 15 år siden Sikkerhetsrådets resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet så dagens lys – og langt på vei ble mørklagt.

Etter Paris: En ny moral tvinger seg frem

Adresseavisa (meninger) | 31.12.2015

Kronikk av Arild Hermstad: En ny moral tilpasset de enorme klima- og miljøtruslene vi står overfor utfordrer dagens økonomiske modell.

Norsk oljeindustri er en fremtidsnæring (klima/energi/utvikling)

Bergens Tidende (meninger) | 31.12.2015

Kommentar av Petter Eltvik: Verden trenger norsk olje og gass, og det er usolidarisk mot verdens fattige å la disse ressursene ligge urørt.

Norge uten klimastrategi

Dagsavisen (nye meninger) | 31.12.2015

Kronikk av Bjørn Hansen: I Norge vrimler det av forslag til å løse klimakrisen. Men fullstendig fraværende er en klimastrategi, utover løsrevne tiltak. Det skjer i et land der naturen har skjenket oss alle muligheter både til å bidra nasjonalt for å unngå en varslet katastrofe, og, ikke minst, gjøre en planmessig internasjonal innsats innen teknologi og investeringer.

Beinhard og populistisk

Dagsavisen (nye meninger) | 31.12.2015

Lederkommentar: Mens millioner av mennesker risikerer livet på flukt fra blant annet krigshelvetet i Syria, velger Listhaug å snakke om å «bli båret på gullstol inn i Norge».

Alvor i annerledeslandet

Aftenposten (meninger) | 31.12.2015

Kommentar av Thomas Boe Hornburg: I 2015 rykket mange av verdens problemer oss mye nærmere – og fremst blant dem: Flyktningkrisen. Den skjøv gjennom det meste av året det meste av det andre til side.

Usikkerhet om fremtiden ved årsskiftet

Adresseavisa (meninger) | 31.12.2015

Lederkommentar: I tillegg til de økonomiske utfordringene ved asylkrisen, kommer de samfunnsmessige følgene. Mange føler frykt for at mottak og bosetting av så mange asylsøkere og flyktninger vil føre til dype samfunnsmessige forandringer. Mange frykter også at kostnadene skal bli så store at vår egen velferd på lengre sikt vil bli truet.

Jeg klamrer meg til et stjålet WiFi. Det er krig der ute. Noen må fortelle verden hva som skjer

Aftenposten (meninger) | 31.12.2015

Kommentar av Kristina Quintano: Kjære Sylvi Listhaug. Stå med meg på stranden en dag, hold hånden til en gravid kvinne, ta armene rundt en gråtende gutt og tre sokker på en gammel kvinne.

Kambodsjas skandaløse rettsoppgjør

Dagsavisen (nye meninger) | 31.12.2015

Kronikk av Erik Sagflaat: Mer enn en generasjon etter at Røde Khmers folkemord ble stoppet, har bare en eneste av de skyldige fått sin endelige dom.

Nei, ensomme ulver hører ikke hjemme i samme bås som internasjonale terrororganisasjoner

Aftenposten (meninger) | 31.12.2015

Debatt av Kristian Tonning Riise: Ved å plassere alle terrorangrep i samme bås med Breivik og 22. juli gjør man det umulig å ha en fornuftig meningsutveksling om hvordan man møter terrorfaren og/eller svarer på et terrorangrep.

En viktig seier i krigen mot IS

Aftenposten (meninger) | 31.12.2015

Lederkommentar: Den såkalte islamske stat er på defensiven. Gjenerobringen av Ramadi er en av årets mest positive nyheter fra krigen mot IS.

Flyktningkrisen løses ikke med høyere murer

Dagbladet (meninger) | 30.12.2015

Kronikk av Mads H. Almaas: Fremdeles, mens militære aksjoner diskuteres, mislykkes vi med å gjøre det helt grunnleggende - å tilby nødvendig støtte til millioner av mennesker på flukt fra krigen.

Problematisk (asylpolitikk)

Klassekampen (kommentar) | 30.12.2015

Lederkommentar: Regjeringens forslag handler ikke bare om hvor mange som skal komme til Norge, men også om hvordan de skal integreres. Skal integreringen lykkes, trenger vi ikke tiltak som reduseres kommunenes innsats og bidrar til økt fattigdom og armod blant de nyankomne. Her har Stortinget en stor jobb foran seg.

Listhaugs ønskeliste

Bergens Tidende+ (meninger) | 30.12.2015

Kommentar av Frøy Gudbrandsen: For en gangs skyld er det ikke symbolpolitikk regjeringen leverer på asylfeltet.

Streng, men urettferdig

Dagbladet (meninger) | 30.12.2015

Lederkommentar: Sylvi Listhaug satte raskt tonen da hun i dag la fram regjeringens forslag til en ny og strengere asylpolitikk. Her skal ingen asylsøkere bæres inn i landet på gullstol, forsikret den nye integreringsministeren. Når bakteppet er at mennesker flykter fra krig og terror, og vi i høst har sett bilder av druknete barn som blir båret i land på strendene i Hellas, er uttalelsen oppsiktsvekkende ufølsom.

Frp eier flyktningdebatten

VG (meninger) | 30.12.2015

Kommentar av Frithjof Jacobsen: Sylvi Listhaug kan bli Fremskrittspartiets viktigste politiker i året som kommer. Romjulsinnstrammingene er nok et bevis på at Frp kontrollerer flyktningdebatten.

Godt innhold, dårlig stil fra Listhaug

VG (meninger) | 30.12.2015

Lederkommentar: Integreringsminister Sylvi Listhaug kommer med tøffe, men nødvendige forslag til innstramminger i flyktning - og asylpolitikken.

Asylpolitikken må ikke bli strengere enn nødvendig

Adresseavisa (meninger) | 30.12.2015

Lederkommentar: Norge må tilpasse seg regelverket i nabolandene, men det må ikke være et mål å få den strengeste innvandringspolitikken i Europa.

Riktig å stille krav i asylpolitikken

Aftenposten (meninger) | 30.12.2015

Lederkommentar: I mangel av en felleseuropeisk politikk gjør hvert enkelt land sitt ytterste for å unngå å være mer attraktivt enn andre. Med dagens migrasjonsutfordringer er en slik konkurranse dessverre vanskelig å unngå, men vi må heller ikke miste av syne de overordnede målene: En mer samordnet europeisk asyl- og flyktningpolitikk, og en langt mer kraftfull satsing på hjelp i nærområdene som gjør at færre vil dra til Europa.

Sør-Afrikas president kan bli avsatt av sine egne

Aftenposten (meninger) | 30.12.2015

Kommentar av Per Kristian Haugen: Noe er alvorlig galt når et land har tre finansministre på én uke. Til og med blant gamle partivenner i ANC øker nå tvilen om dømmekraften til president Jacob Zuma.

Norge, Syria og Libya

Dagsavisen (nye meninger) | 30.12.2015

Kommentar av Øystein Noreng: Storting og regjering må ikke gjøre samme tabbe i Syria som i Libya.

En farlig plan

Bergens Tidende (meninger) | 30.12.2015

Lederkommentar: Nye planer om israelske bosettinger på Vestbredden må stoppes.

Tror du verden blir verre og verre?

Stavanger Aftenblad (meninger) | 29.12.2015

Kommentar av Tarald Aano: Arbeidsledighet. Flyktninger. Vi skulle tro det gikk ad undas. Det gjør det ikke.

Politikernes svik mot velgerne

Dagsavisen (nye meninger) | 29.12.2015

Kommentar av Thor Krefting Nissen: Når det gjelder TISA ser det ut til at Høyre, Frp. Ap, Venstre og Krf. aksepterer å bedrive landsforræderi og godta at demokratiet og folkestyret skal vike for markedsdiktaturet.

Effektiv altruisme – veldedighet for kalkulatormennesker

Aftenposten (meninger) | 29.12.2015

Kommentar av Bjørn Sterk: Effektive altruister har regnet ut hvilken veldedig organisasjon du bør gi til i år.

Trønderske bedrifter leverer klimaløsninger

Adresseavisa (meninger) | 29.12.2015

Kronikk av Merethe Storødegård: I 2016 står Nord-Europas største fabrikkanlegg for biogassdrivstoff ferdig på Skogn.

Vi må gjøre alt for å unngå nye tragedier skapt av ekstremvær

Aftenposten (meninger) | 29.12.2015

Kommentar av Rasmus Benestad: Klimaet er i endring fordi vi slipper ut klimagasser fra fossile kilder. Men kan vi sette et likhetstegn mellom en enkel hendelse og klimaendringene?

1 - 30 av 1127
1 2 3 4 5 6 .... 34 35 36 37 38

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.