Klipp fra media

Filter: Mai 2009 medieklipp

Stiller ingen IMF-krav

Klassekampen | 30.05.2009
Regjeringa ber Stortinget slutta seg til avtalen mellom IMF og Norges bank. Norske bistandsorganisasjonar reagerer på at regjeringa er tilbakehalden med å stilla krav til IMF.

De fattiges rettigheter

Dagens Næringsliv | 30.05.2009
Kommentar av Kjetil Wiedswang: Fattigdom er verdens største menneskerettighetsproblem, mener Amnesty. Gjør det Kinas ledere til helter eller skurker?

Terrortrussel stanser ikke norsk Afrika-hjelp

E24 (NTB) | 30.05.2009
Terrortrusselen mot den norske ambassaden i Kenya får ingen følger for arbeidet med å dokumentere kontinentalsokkelen til afrikanske land, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).

Solheim i Nairobi: - Vi må leve med konspirasjonsteorier

Aftenposten | 30.05.2009
- I mange deler av verden er det vanskelig å forklare at man gjør noe bare for å hjelpe, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Våre nye herskere

Dagbladet | 30.05.2009
Kommentar av John Olav Egeland: Det var kampen for menneskerettighetene, altså striden mot tortur, vilkårlig fengsling og statlige overgrep mot enkeltmennesker, som ga rettsliggjøring av politikkens dens opprinnelige og normative kraft. Siden er rettighetspakken gradvis utvidet til å omfatte økonomiske, sosiale og kulturelle spørsmål.

Klimakrise for de fattigste

Dagsavisen | 30.05.2009
Hvert eneste år dør over 300.000 mennesker på grunn av de dramatiske klimaendringene. Hvis ikke verdens rikeste land tar grep er alternativet massesult og migrasjon.

- Klimaendringer koster 315.000 liv årlig

Dagbladet (NTB) | 30.05.2009
I 2030 vil klimaendringene forårsake en halv million dødsfall i året, konkluderer rapporten fra organisasjonen Global Humanitarian Forum (GHF) i Genève.

Ikke lenger miljøvernforkjemper

Dagbladet | 30.05.2009
Kommentar av Jon Bakke: Visst gjorde Frederic og Bellona mye godt for miljø- kampen for 10-20 år siden, men siden den gang har det vel vært så som så med kampen. Behovet for maktposisjon og penger synes å ha ført ham langt bort fra den idealist han engang var.

Klima for landbruk

Nationen | 30.05.2009
Lederkommentar: I går ble regjeringens klimamelding for landbruket banket gjennom i statsråd. Meldingen viser hvilke ambisjoner regjeringen har for å kutte klimagassutslippene fra jordbruket, som i dag utgjør om lag ni prosent av de totale utslippene.

Drøfter egen domstol for Somalia-pirater

Aftenposten | 30.05.2009
Nederland har foreslått at det opprettes en egen domstol for å ta seg av piratene som herjer utenfor kysten av Somalia. Men forslaget møtte hard motstand, blant annet fra USA.

Amnesty krever gransking på Sri Lanka

Vårt Land (NTB) | 30.05.2009
Vil finne ut hvor mange sivile som er blitt drept i kamphandlingene.

– 20.000 sivile tamiler drept

Aftenposten | 30.05.2009
20.000 sivile tamiler ble drept de siste månedene krigen i Sri Lanka pågikk, opplyser FN-kilder, ifølge The Times.

Stemmen fra Vestbredden

Dagbladet | 30.05.2009
–?Min virkelighet er at jeg er kvinne, palestiner, araber, muslim. Det er min identitet. Kvinnen blir kalt det svake kjønn. Hun blir betraktet som verdiløs.

Global dannelse

Morgenbladet | 29.05.2009
Kommentar av Alf van der Hagen: Global dannelse handler om å være trygg på sitt eget, og derfor kunne heve seg over det i møte med det andre. Kjenne ulike måter å være på, tenke på, de dypeste livsfølelser. Språk, musikk – men også religion.

Minervas ugle og kommunikasjonsmonopoler

Morgenbladet | 29.05.2009
Debatt av Erik S. Reinert: Finanskrisen og Afrikas lenge uløste fattigdomsproblem er begge et resultat av en økonomisk-teoretisk monokultur. Den akademiske makten har til nå ikke ønsket å slippe til de motforestillinger som det bugner av i alle de økonomske tradisjonene som er blitt utradert etter 2. Verdenskrig. Man sluttet helt å undervise i økonomifagets historie, og slik ble det ikke plass til teorier som så verden fra andre synsvinkler enn den Ricardo-baserte likevektsteorien.

SV skryter av å kutte u-hjelp

Morgenbladet | 29.05.2009
Det er sjelden SV skryter av å kutte u-hjelp, men det skjer når regjeringen i dag, fredag, legger frem en ny Stortingsproposisjon. Der blir det klart at Det internasjonale pengefondet (IMF) ikke får de fem milliarder kronene fondet ber om til langsiktige utviklingslån for fattige land i den såkalte PRGF-ordningen.

Inn i Afrika, ut av Israel

Morgenbladet | 29.05.2009
Det rødgrønne stortingsflertallet vil gå lenger enn sin egen regjering i etisk forvaltning av Oljefondet.

Giske og menneskerettigheter

Dagbladet | 29.05.2009
Debatt av Jon Wessel-Aas: Hvis det enkelte land, som skeptikerne til denne overnasjonale rettsorden antyder, selv skal ha siste ord med hensyn til innholdet i rettigheter som ytringsfriheten, undergraves hele systemet.

Vil fremme CO2-lagring på klimatoppmøte

E24 (NTB) | 29.05.2009
Regjeringen vil slå et slag for fangst og lagring av CO2 når verden samles i København i desember for å forhandle fram en ny klimaavtale.

I morgen, i morgen

Dagbladet | 29.05.2009
Kommentar av Astrid Sverresdotter Dypvik: Vi har svært dårlig tid, understreket leder for FNs klimapanel, nobelprisvinner Rajendra Pachauri, da han besøkte regjeringens klimakonferanse denne uka. Samtidig som statsministeren og olje- og energiministeren snakket seg varme om ny teknologi og Norges rolle, går gasskraftverket på Kårstø døgnet rundt.

Et veivalg

Nationen | 29.05.2009
Debatt av Ola Skaalvik Elvevold: Den viktigste miljøkampen i Norge på lang tid kjempes nå. Slaget står om havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Her står miljøet og de fornybare næringene på den ene sida, og forurensing og oljeindustri på den andre.

Tobakkens nye arena

Aftenposten | 29.05.2009
Kommentar av Anne Hafstad: Mens røyking er på vei ut i Norge, skyter tobakks- epidemien fart i u-land. Derfor er Verdens røykfrie dag fortsatt viktig.

- Norge er trukket inn i en somalisk konspirasjonsteori

Aftenposten | 29.05.2009
Norge anklages av enkelte somaliske grupper for å ha bidratt med 200 millioner dollar til Kenya for at de skulle betale Somalia for å avstå fra deler av deres rettmessige kontinentalsokkel i Det indiske hav.

USAs nye Cuba-blikk

Ny Tid | 29.05.2009
Kommentar av Martha Roque: Barack Obama har begynt en helt ny holdning overfor oss på Cuba. Men få ser ut til å huske hvordan blokaden mot Cuba startet.

Beijings pakistanske bekymring

Morgenbladet | 29.05.2009
Utenriksanalyse av Stein Tønnesson: Kina har i mange år satset på Pakistan. Nå halter samarbeidet mellom de to landene.

Mener atomtrusselen er overdreven

Dagsavisen | 29.05.2009
Amerikanske forsker hevder at Vesten overvurderer faren for en atomvåpen-konflikt med Nord-Korea og Iran. – Overdrivelsen, særlig i USA, har skapt et usunt politisk klima.

Israel avfeier Obamas bosettingskrav

Dagbladet (NTB) | 29.05.2009
Motsetningene mellom USA og Israel blir stadig større. Israels regjering avfeier USAs krav om full stans i byggingen av nye bosetninger i de okkuperte palestinske områdene.

Det handler ikke om penger

Dagsavisen | 28.05.2009
Kommentar av John Peder Egenæs: Vi står ikke bare overfor en økonomisk krise, men en menneskerettighetskrise. 53 millioner mennesker vil bli kastet ut i fattigdom i 2009. Fattigdom er nå verdens største menneskerettighetsproblem.

Amnesty: - Finanskrisen forverrer fattigdom

E24 (NTB) | 28.05.2009
Over 200 millioner mennesker har det siste året blitt drevet ut i dyp elendighet, og finanskrisen har skylden, mener Amnesty i en rapport.

Rapport fra menigheten

E24 | 28.05.2009
Kommentar av Bjart Holtsmark: På konferansen «Krisens mulighet» i regi av Fremtiden i våre hender var gjennomgangsmelodien at finanskrisen er bra, mens økonomisk vekst derimot ikke er bra, og må stoppes.
1 - 30 av 407
1 2 3 4 5 6 .... 10 11 12 13 14

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.