Klipp fra media

Filter: Oktober 2009 medieklipp

Vil ha EU-avtale

Klassekampen | 31.10.2009
Mens EU vurderer en viktig handelsordning med Sri Lanka, slakter aktivister Colombos løfter om å granske krigen mot Tamiltigrene.

Uro foran klimatoppmøtet

Nationen | 31.10.2009
Lederkommentar: Nå kreves det vågemot og sterkt politisk lederskap framover for å få til betydelige og forpliktende delmål på klimatoppmøte. Noe annet vil være et svik mot framtiden.

Et lite skritt for klimaet

Aftenposten | 31.10.2009
Lederkommentar: EU klarte i går å enes om at utviklingslandene trenger penger – så mye som 100 milliarder euro i 2020 – for at verdens klimaproblemer skal løses. Det er en god nyhet.

Aftenpostens ukritiske rolle

Aftenposten | 31.10.2009
Debatt av Celine Motzfeldt Loades: Som doktorgradsstipendiat ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo, følger jeg nøye med på mediene i klimadebatten, og hvordan de former holdninger til forbruk og miljøvaner. Jeg er overrasket og skuffet over at ukritiske artikler som «Tid for en kjapp ferie» (28. oktober) blir publisert av Aftenposten.

De krenkede

Dagsavisen | 31.10.2009
Kommentar av Hege Ulstein: Karikaturstriden er nettopp det. En karikatur. Jeg krever retten til å krenke, hvis det er det de absolutt vil kalle det. Krenke islam. Krenke kristendommen, jødedommen og engletro. Krenke sosialdemokratiet, konservatismen, sosialismen, nazismen og kommunismen.

I TV-aksjonens sorte gryte

Dagbladet | 30.10.2009
Kronikk av Maren Sæbø: Våre bilder av Afrika formes stadig mer av bistandsorganisasjonene. At de selv ikke ser det som et problem, er ikke overraskende. Men det burde bekymre journalistene.

Fattig fordi du er svart?

Dagbladet | 30.10.2009
Debatt av Atle Sommerfeldt: Med jevne mellomrom dukker det opp debatter mellom ulike kritikere av bistanden og bransjen selv. Sist representert ved Terje Tvedts kritikk av Care og NRKs TV-aksjon i Dagbladet. Tvedt angriper Care både for historiske feilgrep og manglende forankring i Norge. At Tvedt bringer opp hvordan man presenterer fattige mennesker i Sør, er i utgangspunktet en legitim og interessant debatt som Kirkens Nødhjelp reiste allerede på 1970-tallet.

Krever godkjennelse av Obamas fredspris

VG Nett | 30.10.2009
President Barack Obama kan ikke ta imot Nobels fredspris uten at Kongressen i USA gir ham lov til det, mener medlemmer i Kongressen.

En uavhengig fredsforskning

Morgenbladet | 30.10.2009
Debatt av Kristian Berg Harpviken: Morgenbladet reiser spørsmålet om hvorvidt Prios rolle i verden har endret seg (det har den), men ser ikke at verden også har endret seg. Prio ble etablert da den kalde krigen var på sitt mest intense, og bare begrepet fred ble forstått som en fundamental kritikk av rådende politikk (samtidig hadde Prio-pionerene gode kontakter i regjeringskontorene, som Forr dokumenterer).

Muligheter for norske investorer

Aftenposten | 30.10.2009
Debatt av David H. Powell: For å utvide metaforen i Alexandra Bech Gjørvs artikkel «God save the climate» (Aftenposten 25. september) er det et ordtak som sier at «man må benytte tiden mens man har den». Jeg er helt enig med henne i at vi må gjøre noe med klimaforandringene nå.

Krasjlanding?

Dagsavisen | 30.10.2009
Kommentar av Ingeborg Gjærum: BANG! Hva var det? Lyden av Stoltenbergs månelanding som krasjet?

Urenslig eller bare normalt?

E24 | 30.10.2009
Kommentar av Erling Dokk Holm: StatoilHydros kamp for å åpne Lofoten for oljeutvinning foregår under ledelse av en tidligere statssekretær, og nå har selskapet kapret nok en statssekretær.

Miljøfiendtlig frakt

Dagsavisen | 30.10.2009
Fire av fem norske bedrifter blåser i klimaet ved utsendelse av varer og post og stiller ingen miljøkrav til transportfirmaene de bruker.

Landbruksrøveri

Vårt Land | 30.10.2009
Kommentar av Geir Ove Fonn: En snikende jordbruksrevolusjon er på gang: Rike land og selskaper kjøper eller leier store områder i sør for å produsere mat til seg selv.

Fred eller rettferdighet?

Dagsavisen | 30.10.2009
Kommentar av Ivar A. Iversen: Er det egentlig en god idé å stille verdens verste forbrytere for retten når de samtidig styrer over liv og død?

Stemte mot blokade

Klassekampen | 30.10.2009
USA står igjen med bare Israel og Palau i sin blokade av Cuba men har fortsatt straffetiltak mot tredjeland intakt.

Avtale undertegnet i Honduras

Aftenposten | 30.10.2009
Kuppregimets president Roberto Micheletti har gått med på en avtale som trolig løser den politiske krisen i landet.

Irans uransakelige president

Dagsavisen | 30.10.2009
President Mahmoud Ahmadinejad var i seiershumør i går. Etter flere års konflikt med Vesten, var en løsning innen rekkevidde, sa han. Og lovte at Irans atomprogram ville fortsette uavbrutt.

Nedtellingen har startet

Aftenposten | 30.10.2009
Kommentar av Jan Egeland: Bare en snuoperasjon kan redde Afghanistan. Da kan hverken USA, NATO eller Norge fortsette som før.

- Dere kan ta al-Qaida hvis dere vil

Dagbladet | 30.10.2009
Hillary Clinton rett i strupen på myndighetene i Pakistan.

Et oppsigelsesbrev på pensum?

Dagsavisen | 30.10.2009
Debatt av Kjetil Tronvoll: Det internasjonale engasjementet i Afghanistan – både det sivile og militære – møter stadig større og bredere motbør og motkrefter. Likevel låser politiske og militære ledere seg inni en argumentasjonslogikk som er mer tilbakeskuende enn fremadrettet.

Rushdie-sakens lange skygge

Dagbladet Magasinet | 30.10.2009
Den britiske forfatteren Kenan Malik mener islamistene tapte Rushdie-slaget, men vant krigen. Ting er blitt annerledes de 20 åra som er gått siden dødsdommen.

Fatwa, jihad og multikulturalisme

Morgenbladet | 30.10.2009
Veien fra kamp for fellesverdiene til jihad er skapt av offentlig identitetspolitikk og venstresidens fall, hevder den britiske journalisten og forfatteren Kenan Malik.

BT med ny karikaturlinje

Klassekampen | 30.10.2009
BT har snudd i karikaturspørsmålet. - En god ytringsfrihetsdebatt, og en dårlig begrunnelse for tre år siden, er sjefredaktør Trine Eilertsens forklaring.

En karikatur

Klassekampen | 30.10.2009
Lederkommentar av Bjørgulv Braanen: Mange som nå hevder at det var «feigt» ikke å trykke karikaturene, ser ut til å mene at redaktører har en slags publiseringsplikt. Vi for vår del fastholder imidlertid vår suverene rett selv å bestemme hva vi setter på trykk.

Terror i tospann

Aftenposten | 30.10.2009
Tahawar Rana og David Headley, som er siktet for å ha planlagt terror i Danmark, utgjorde den perfekte duo. En var utadvendt forretningsmann, en levde i skjul med fingerte navn.

Vern om det frie ord

Dagsavisen | 30.10.2009
Lederkommentar: Avsløringen av de konkrete planene om et blodig terroranslag mot Danmarks største avis, viser hvor langt fundamentalister vil strekke seg i kampen for en knebling av den frie ytringen. Terrorplanene blir en brutal påminnelse om at Norden ikke er forskånet for religiøse og politiske ekstremisters globale kamp mot de idealene som vårt hjemlige demokrati bygger på.

Oljefondet for en mer rettferdig verden!

Aftenposten | 29.10.2009
Kristoffer Berg(19) på Si;D: Hvis vi heller endrer Oljefondets strategi til å legge mer vekt på økte investeringer i utviklingsland, har vi muligheten til å snu de økende forskjellene i verden.

Landbruksrøveri

Vårt Land | 29.10.2009
Kommentar av Geir Ove Fonn: En snikende jordbruksrevolusjon er på gang: Rike land og selskaper kjøper eller leier store områder i sør for å produsere mat til seg selv.

Ap-politiker om fredsprisen: - Vil rødme og fnise

VG Nett | 29.10.2009
Anette Trettebergstuen er den første Ap-politikeren som går åpent ut og kritiserer Nobelkomiteens avgjørelse om å gi Barack Obama fredsprisen.
1 - 30 av 615
1 2 3 4 5 6 .... 17 18 19 20 21

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.