Klipp fra media

Filter: 2008

Verden i året som kommer

Dagsavisen | 31.12.2008
Kommentar av Erik Sagflaat: Verden går inn i et nytt år med utsikter til en økonomisk nedgangstid som godt kan komme til å prege hele 2009. Norge er likevel godt skodd for å møte disse utfordringene. Andre deler av kloden er langt verre stilt.

Frykt for ny kald krig

Dagsavisen | 31.12.2008
Året vi har bak oss ble året da frykten for en ny kald krig og konfrontasjon mellom stormaktene vendte tilbake. Det begynte med at Georgia angrep hovedstaden i Sør-Ossetia. Men Russland er ikke lenger 1990-tallets sterkt svekkede stormakt, og slo kraftig tilbake.

Et vanskelig år

Dagsavisen | 31.12.2008
Lederkommentar: For første gang siden de harde trettiåra opplever verdens økonomiske stormakter nedgang i den samlede produksjonen med dramatiske konsekvenser for arbeidsplasser og folks levestandard. Hardest går det ut over verdens fattigste. Land i Afrika, Asia og Sør-Amerika får ikke avsetning for varene. Massearbeidsløsheten og nøden eksploderer.

Uro i den globale landsby

Aftenposten | 31.12.2008
Kommentar av Kjell Dragness: Spådommene florerer foran 2009, de fleste av dem negative. Uroen er til å ta og føle på etter årets stupbratte nedtur.

Kapitalismens ballong

Aftenposten | 31.12.2008
Kommentar av Ola Storeng: 2009 blir året da virkningene av finanskrisen for fullt sprer seg til det som i fagsjargongen kalles «realøkonomien», den virkelige økonomien: Produksjonen av varer og tjenester og arbeidsmarkedet. Vi er på vei mot et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien, antagelig det sterkeste siden 1930-tallet.

Mer realøkonomi

Klassekampen | 31.12.2008
Både finanskrisa og fattigdom i den tredje verden kan løses med de samme verktøyene. - Vi må fokusere på realøkonomien, sier økonom Erik Reinert.

Kapital feil

Dagbladet | 31.12.2008
Kommentar av Gudmund Hernes: På selveste julaften trykket Dagens Næringsliv en kronikk om et særdeles viktig tema: «Lederskap i krisetid». Viktig fordi krisene er svære, faller sammen i tid og forsterker hverandre gjensidig: Klimakrise, økonomisk krise og den kombinerte krisen av internasjonal fattigdom og trusselen fra fundamentalistiske bevegelser. Det mest slående ved kronikken er imidlertid ikke de råd som gis, men at den består av så mange alminneligheter, snusfornuft og moralisering, til dels med haltende metaforer.

Rot om evaluering

Aftenposten | 31.12.2008
Debatt av Asbjørn Eidhammer: Ein kronikk av Asle Toje og Anne Welle-Strand i Aftenposten 20. desember byggjer på ei heilt feil oppfatning av den rolla evaluering har i norsk bistand. Som ansvarleg for evaluering finn eg grunn til å reagere.

Enøyde debattanter

Nationen | 31.12.2008
Debatt av Jo Heringstad: Striden om klimaet fortsetter, med Thomas Cottis og Per Engene som «enøyde» debattanter i Nationen: Cottis seralt som påstås om global oppvarming, og bare det. Engene ser alle mulige innvendinger mot disse påstandene, og bare det. Er sannheten omtrent midt mellom det disse ekstremistene påstår?

Arnold saksøker Bush-regjeringen

Dagbladet (NTB) | 31.12.2008
Mener de forsøker å rasere USAs miljølovgivning.

Riktig for Norge

Dagbladet | 31.12.2008
Kronikk av Stein Lier-Hansen: Klimagevinsten ved å satse på høyhastighetstog er et bunnsolid argument for å tenke nytt og djervt. Høye hastigheter er ikke forbeholdt persontransporten. Om natten kan godstog som tar like mye last som 80 gjennomsnittlig lastede trailere, sendes fra Trondheim, Ålesund, Bergen eller Stavanger til Oslo på 4 timer. Med et Norgesnett på plass, vil klimagevinsten innebære en årlig innsparing på 2,5 - 3,5 mill tonn CO2-ekvivalenter.

Finanskrisa snur kinesisk flyttestrøm

Vårt Land (NTB) | 31.12.2008
Finanskrisen sørger for at kinesiske arbeidere nå vender hjem til landsbygda. Toget fra Guangzhou, senter for Kinas bratt voksende eksportindustri, til Chengdu i den folkerike Sichuan-provinsen er fullt i disse dager.

Bangladesh til venstre

Dagsavisen | 31.12.2008
Den sentrum-venstreorienterte Awami-ligaen til tidligere statsminister Sheikh Hasina og hennes allierte vant en knusende seier i valget i Bangladesh.

Vil rydde Taliban av veien

Dagsavisen | 31.12.2008
Pakistan trapper opp kampen mot Taliban ved hovedåren inn til Afghanistan, der gruppen har stått bak gjentatte angrep mot biler med forsyninger til NATO.

- USA vil kollapse

E24 | 31.12.2008
Russisk professor tror USA vil få en økonomisk og moralsk kollaps som vil føre dem ut i borgerkrig.

Utsetter rettssaken mot «skokasteren»

Aftenposten | 31.12.2008
En ankedomstol vurderer om tiltalen skal endres.

Golfspillende Obama taus om Midtøsten

VG (Nett) | 31.12.2008
USAs kommende president nyter feriedagene med venner og golf på Hawaii. Men det spørs om han kan slå hull på Midtøsten-konflikten.

- «Yes, we can» forandre Midtøsten-politikken

Dagbladet.no | 31.12.2008
Åtte pro-palestinske aktivister troppet tirsdag opp utenfor feriehuset til USAs kommende president Barack Obama, for å demonstrere for en ny tilnærming til Midtøstenkonflikten.

Godt nytt år, Gaza

Aftenposten | 31.12.2008
Debatt av Anne Hege Grung: Mytologisering av Midtøsten-konflikten er feilslått. Konflikten er rett og slett ikke særlig mytisk, den er knyttet til kamp om land, vann og politisk kontroll.

Midtøsten trenger nye tanker

Aftenposten | 31.12.2008
Lederkommentar: Verden går inn i 2009 med en situasjon i Midtøsten der bitterheten og mistroen mellom partene er enda sterkere enn ved tidligere årsskifter.

Frykten kan gi håp

Aftenposten | 31.12.2008
Kronikk av Anne Sender: Vi må ikke passivt akseptere alt uansett i vår støtte til Israel, sa Anne Sender i sin tale til minne om Nazi-Tysklands jødiske ofre.

Nytt vondt år i Midtøsten

Dagbladet | 31.12.2008
Lederkommentar: Året 2008 ebber ut med en ny krig mellom israelere og palestinere. Gaza er under intense israelske bombeangrep, mens islamistorganisasjonen Hamas skyter raketter og granater mot områder i Israel - i langt mindre skala. Det er disse rakettangrepene israelske myndigheter vil ha slutt på. Derfor skal Hamas tvinges i kne.

- Hamas godt bevæpnet

Klassekampen | 31.12.2008
Hamas-bevegelsen har styrker og våpen nok til å påføre Israel stor skade ved en bakkekrig, mener Midtøsten-eksperter.

Israel lover langvarig krig

Dagsavisen | 31.12.2008
Israel varsler kamp mot Hamas i ukevis. De siste dagers bombing er bare begynnelsen.

Israel: - Våpenhvile er urealistisk

Dagbladet (NTB) | 31.12.2008
Blåser av EUs 48 timersforslag.

Israels regjering splittet om våpenhvile

Aftenposten.no | 31.12.2008
Statsminister Ehud Olmert ønsker ikke noe avbrudd i angrepene mot Hamas på Gazastripen, mens forsvarsminister Ehud Barak er positive til det franske forslaget om en 48 timers våpenhvile.

- Ingen hensikt å snakke med Hamas

Aftenposten (NTB) | 31.12.2008
Israels toppmann i Norge mener det ikke finnes noe alternativ til militære angrep mot Gazastripen. Det tjener ikke til noe å snakke med Hamas, sier ambassaderåd Aviad Ivri.

Hamas forberedt på bakkekrig

Aftenposten (NTB) | 31.12.2008
Hvis Israel sender soldater inn på Gazastripen, vil de stå overfor flere titusen høyt motiverte Hamas-krigere. Den islamistiske bevegelsen har i årevis forberedt seg på geriljakamp i tettbygde strøk.

Støre avviser SV-kritikk av Gaza-håndtering

VG (Nett) | 31.12.2008
Utenriksminister Jonas Gahr Støre mener SV-politikerne lar seg friste av enkle symbolhandlinger når de krever at Norge skal tilbakekalle sin ambassadør fra Israel.

Advarer mot blind Israel-støtte

VG (NTB) | 31.12.2008
Vi må ikke passivt akseptere alt i vår støtte til Israel, advarer Anne Sender som er forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.
1 - 30 av 5897
1 2 3 4 5 6 .... 193 194 195 196 197

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.