Klipp fra media

Filter: siviltsamfunn

Dagens ledere må raskt endre standpunkt om atomvåpen

Aftenposten (meninger) | 24.09.2020

Kommentar av Robert Mood (president, Røde Kors): Alle fornuftige mennesker bør støtte FNs traktat mot atomvåpen, slik 55 tidligere internasjonale ledere nå tar til orde for i sitt opprop til verdens regjeringer. Blant dem er seks norske statsministre, forsvarsministre og utenriksministre. Ingen land kan beskytte innbyggerne sine om det skulle bli en altomfattende atomkrig i dag.

Bistand er viktigere enn noensinne

DN (meninger) | 24.09.2020

Debatt av Lisa Sivertsen (leder i politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp): Høyres programkomité foreslår å «redusere midlene som brukes til bistand». Men ved å sette enigheten om én prosent av brutto nasjonalinntekten (bni) til bistand i spill, vil vi risikere at det er her debatten havner, fremfor på resultatene av bistand. Vi lever i en krevende tid, hvor det å senke ambisjonsnivået for norsk bistand er svært uheldig. Koronapandemien har ført til redusert verdenshandel, et massivt fall i investeringer fra næringsliv og økt fattigdom.

Derfor sperret vi veien

Aftenposten (meninger) | 24.09.2020

Synne Røisland (15), Talsperson for Extinction Rebellion, på Si;D: Mandag 21. september gjennomførte miljøorganisasjonen Extinction Rebellion Norge sitt største opprør så langt. Vi sperret veikryss, lenket oss sammen, limte oss til dører, kledde oss nakne og nektet å flytte oss fra inngangen til flere departementer. Dette gjorde vi for å få regjeringen til å fortelle sannheten om at norsk oljepolitikk er i strid med Parisavtalen. Vi vil at de skal stanse all støtte til oljeleting og gjennomføre en grønn energiomstilling.

Vi var rausare før

Bergens Tidende (meninger) | 24.09.2020

Kommentar av Emil André Erstad (Kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomitéen og tidlegare rådgjevar i KrF): Hadde det politiske miljøet i Norge på eksempelvis 1990- eller 1960-talet visst at vi i 2020 skulle ha ein oppheita debatt over spørsmålet om å ta imot 50 små menneske frå ein nedbrent flyktningleir på ei gresk øy, ville dei nok rista på hovudet.

Palestinerne har en annen versjon enn BT

Bergens Tidende (meninger) | 24.09.2020

Debatt av Conrad Myrland (Daglig leder i Med Israel for fred - MIFF): Det ser ut til å falle BT tungt for brystet at land i Midtøsten velger samhandel og samarbeid for å lege sårene.

Vi vil ha svar, NRK!

Klassekampen+ (meninger) | 23.09.2020

Kommentar av Jan P. Hammervold (Ship To Gaza): Ship to Gaza Norway har gjennom flere annonser i Klassekampen dokumentert NRKs forvridde og feilaktige dekning av Israels daglige overgrep mot palestinerne i Gaza. Inkompetansen formelig løper løpsk i NRKs utenriksavdeling. Ser de ikke, eller vil de ikke se? Er det en bevisst og villet politikk for å støtte korrupsjonstiltalte Netanyahu? Jeg vet ikke hva som svir mest for en som i årevis har hatt ubetinget tillit til NRKs dekning av Midtøsten. Jeg tror jeg foretrekker inkompetansen, det svir minst.

Hvorfor skal vi bry oss om Moria?

Aftenposten (meninger) | 23.09.2020

Kommentar av Katrin Glatz Brubakk (Barnepsykolog, Leger Uten Grenser): Jeg har vært i Moria åtte ganger og sett på nært hold hvordan barn har begynt med selvskading som følge av uroen og usikkerheten de lever i. Jeg har holdt hendene til skjelvende tiåringer som vil dø fordi de ikke orker være redde lenger. Det er klart det gjør inntrykk. Det gjorde det også da jeg møtte lignende historier da jeg jobbet i Egypt og i Kongo. Den store forskjellen er at dette skjer i Europa.

Vi jobbar for ei naturvenleg omstilling

Bergens Tidende (meninger) | 22.09.2020

Debatt av Per Hanasand (styreleiar Den Norske Turistforening), Silje Lundberg (leiar Noregs Naturvernforbund), Helene Ødven, (talsperson DNT Vest og dagleg leiar Bergen og Hordaland Turlag) og Synnøve Kvamme (fylkessekretær Naturvernforbundet Hordaland): I BT 12. september spør Olav Bruvik kva Den Norske Turistforening og Naturvernforbundet vil i klimasaka. Det korte svaret til Bruvik er at vi jobbar for ei naturvenleg omstilling til eit fornybart samfunn. Intakt og urørt natur er ein avgjerande reiskap i klimakampen, i innsatsen for naturmangfaldet og i arbeidet for å sikre økosystemtenestene. Utan ein fungerande natur har vi ingenting å stille opp med mot klimaendringane

Gi oss et hyrdebrev!

Klassekampen+ (meninger) | 22.09.2020

Kronikk av Elisabet B. Breen (mormor, teolog og medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon): Kjære biskoper! Stadig flere sliter med å forholde seg til virkeligheten: en global krise av uante dimensjoner. Gi oss et hyrdebrev om kirken og økokrisa som er kort nok til å leses i en gudstjeneste. Slagkraftig nok til å spikres på kirkedøra. Inderlig nok til å bore seg dypt ned og strekke seg langt ut. Ledere av kirken, led oss!

Er dette et politisk linjeskift?

Dagsavisen (debatt) | 22.09.2020

Kommentar av Ed Brown (Stefanusalliansen): Vi skulle så gjerne sett at Høyre sa tydelig fra om at trosfriheten internasjonalt er under bekymringsfullt press.

Full fart og uten innsyn etter brexit (handel/WTO)

Nationen (meninger) | 20.09.2020

Kommentar av Camilla Hansen (Politisk rådgiver i Attac): I Norge og i Europa står føre-var-prinsippet sentralt i regulering av mat, jordbruk og miljø. Prinsippet har i flere år vært under sterkt press fra handelsavtalenes bestemmelser. Blant annet har EUs forbud mot import av storfekjøtt fra dyr behandlet med veksthormoner blitt klaget inn i WTO. Det samme har unionens midlertidige forbud mot genmodifiserte organismer. Til tross for at forbudene var basert på føre-var-prinsippet, tapte EU begge sakene. Forbudene var i strid med WTOs regler for veterinære og plantesanitære tiltak. At den norske regjeringen nå åpner for at avtalen med Storbritannia skal ha enda mer omfattende regelverk enn det eksisterende i WTO, er derfor svært urovekkende.

En helt grei avtale?

Klassekampen+ (meninger) | 19.09.2020

Debatt av Hege Skarrud (leder i Attac): Bjørgulv Braanen skriver på lederplass i Klassekampen 16. september at britene vil ha en handelsavtale med EU som den EU har med Canada (Ceta), fordi avtalen «ikke inneholder krav om suverenitetsavståelse eller underleggelse under EUs jurisdiksjon». Her har Braanen misforstått CETA-avtalen. Den innebærer nemlig suverenitetsavståelse. Riktignok ikke til EUs domstol, men til overnasjonale handelsdomstoler og komiteer utenfor demokratisk kontroll.

Galgen

Klassekampen+ (meninger) | 19.09.2020

Kommentar av Arild Nøkland (medlem i Extinction Rebellion): Vi sier at røyking dreper, men ikke at olje dreper. Hvorfor er det slik? Extinction Rebellion gjennomførte i går en aksjon foran Stortinget som benyttet sterke virkemidler. Tre unge mennesker ble hentet ut fra folkemengden og plassert i en galge med en løkke rundt halsen, stående på blokker av smeltende is. Et banner formidlet budskapet for aksjonen: «Oljeindustrien dreper, vi vil leve». Det ble samtidig lest opp sitater fra personer i politikken og oljeindustrien.

Afghanistan er ikke trygt (brannen i Moria)

Dagbladet (meninger) | 19.09.2020

Kommentar av Linn Herland Landro (Styreleder i Refugees Welcome Norway): Afghanske barn og ungdom er noen av dem som lider mest og som blir minst ivaretatt. Ville det ikke vært fint dersom samtlige av våre politiske partier rettet et søkende blikk mot hva det er som egentlig gjør at så mange ungdom må rømme fra fødelandet sitt?

Dette bør få Norge til å reagere (amazonas/handel)

Dagbladet (meninger) | 18.09.2020

Kommentar av Anna Bjørndal (utenlandssjef i Regnskogfondet): Folkelige initiativer, investorer og sivilsamfunnsorganisasjoner trenger drahjelp fra øverste nivå: Vil Norge stille tydelige krav til Brasil om hva som må til før vi kan ratifisere vår handelsavtale med Brasil og nabolandene i Mercosur, slik de brasilianske organisasjonene ber om? Vil Norge signalisere til OECD at organisasjonen ikke bør starte medlemskapsforhandlinger med Brasil nå, så lenge avskogingen fortsetter?

Valgets kval

Dagsavisen (debatt) | 18.09.2020

Kommentar av Henriette Killi Westhrin (generalsekretær i Norsk Folkehjelp): Mange ord blir brukt til å beskrive betydningen og nødvendigheten av å stramme inn Høyres innvandringspolitikk, men det besvares best med ordene Høyre selv bruker når de lanserer nytt forslag til partiprogram: – Vi skal vinne valget i 2021! Det ønsker Høyre å oppnå gjennom en rekke tiltak. Høyre understreker Norges plikt til å hjelpe, men siden Norge er et høykostsamfunn så er det bedre at vi hjelper dem der de er.

EU fremskynder gassens død

E24 (meninger) | 16.09.2020

Kronikk av Stig Schjølset (Fagsjef i Zero): EU-kommisjonens forslag skal nå diskuteres av EU-parlamentet og EUs medlemsland. EU-parlamentet har allerede vedtatt at målet må være minst 55 prosent. Medlemslandene er mer delt, men signalene fra EU er krystallklare. Fossil energi skal fases ut, og det skal satses massivt på grønn industri, fornybar energi og hydrogen. Det vil også definere rammene for norsk energi- og klimapolitikk mot 2030.

EU og Moria

Nationen (meninger) | 13.09.2020

Kommentar av Victoria Elisabeth Andal (Sentralstyremedlem i Ungdom mot EU): Det er på tide at EU våkner opp og innser at deres flyktningpolitikk ikke fungerer. Det skal ikke være slik at barn søker varmen i brennende telt.

Er de sårbare nok nå?

Dagbladet (meninger) | 10.09.2020

Kommentar av Sissel Aarak (fung. generalsekretær SOS-Barnebyer): I ruinene av den nedbrent Moria- leiren må Norge nå jobbe for å gjenreise både livene til de vi tar imot og vårt eget humanitære kompass.

Når politikk dreper

Vårt Land (verdidebatt) | 10.09.2020

Kommentar av Katrin Glatz Brubakk (Barnepsykolog, feltarbeider og medlem i Ressursgruppen Evakuer barna fra Moria): Vi har skrevet, samlet sko, demonstrert, snakket, ropt og hvisket om at en katastrofe kommer til å skje i Moria om ikke politikken legges om. Nå bør Ropstad holde seg for god til å prøve å skinne i flammenes grusomme lys.

Hvem sitt ansvar?

Klassekampen+ (meninger) | 09.09.2020

Debatt av Anje Bakken Riise (leder i Framtiden i våre hender): Har vi som enkeltmennesker ansvar for å kutte i klimautslippene våre, eller er klimakrisen et problem som bare kan løses politisk? Problemstillingen er oppkonstruert, det er også svaret fra Aslak Sira Myhre (29. august). Han mener tilsynelatende at klimakrisen må løses gjennom å regulere alles atferd gjennom lovverket.

12.000 liv kviler over hans minne

Vårt Land+ (verdidebatt) | 09.09.2020

Kommentar av Johannes Morken (Redaktør i Stefanusalliansen): Han var tortursjef under folkemordet i Kambodsja på 1970-talet. Onsdag døydde «kamerat Duch» på eit sjukehus, ansvarleg for minst 12.000 brutale dødsfall.

Vår felles formue må forvaltes ansvarlig (Oljefondet)

E24 (meninger) | 08.09.2020

Kommentar av Kathrine Sund-Henriksen (ForUM), Anja Bakken Riise (FIVH), John Peder Egenæs (Amnesty Norge), Sigrid Klæboe Jacobsen (TJN Norge), Embla Regine Mathisen (Changemaker), Aurora Nereid (Fellesrådet for Afrika) og Bente Marie Bakke (Besteforeldrenes klimaaksjon): Vi i sivilsamfunnet anerkjenner at Oljefondets arbeid med ansvarlig forvaltning og åpenhet har utviklet seg i positiv retning de siste årene. Samtidig er det fremdeles store hull i arbeidet med etikk og ansvarlighet. De må tettes for at Oljefondet skal bli en reelt ansvarlig investor. Fondet står overfor flere tunge etiske utfordringer som krever mye av en leder. Vi skal være både vaktbikkje og konstruktiv bidragsyter. Vi gleder oss til en god blanding av tøffe konfrontasjoner og god dialog.

TV-aksjonen redder liv

Nationen (meninger) | 07.09.2020

Kommentar av Dagfinn Høybråten (generalsekretær Kirkens Nødhjelp), Yngve Kristiansen (ungerende generalsekretær Regnskogfondet), Bernt G. Apeland (generalsekretær Røde Kors), Camilla Viken (generalsekretær UNICEF Norge), Adelheid Firing Hvambsal (generalsekretær Kirkens Bymisjon) og Kaj-Martin Georgsen (generalsekretær i CARE): Vi som skriver dette, vet at TV-aksjonen redder liv. Derfor er det ekstra synd å se de negative reaksjonene knyttet til årets TV-aksjon for WWFs arbeid mot plast i havet.

Norge - en internasjonal klimahykler

E24 (meninger) | 06.09.2020

Debatt av Lea Justine Nesheim (Fagansvarlig for Natur og Ungdoms oljearbeid): Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skriver den 4. september om Norges rolle som internasjonal klimadiplomat. De viser til at vi har troverdighet ved å være en fossilprodusent som er i gang med en storstilt grønn omstilling. Hvilken omstilling? Politikken som føres opprettholder ikke bare nåværende oljeforvaltning, men den koronasubsidierer nye, risikable eventyr i Barentshavet. Fossilindustrien er på vei inn i områder med enda mer sårbar og verdifull natur, i hardere og tøffere vær og sjø, og lenger fra land enn vi noen gang har vært.

Sats på kvinnene, Tangen (Oljefondet)

NRK ytring | 03.09.2020

Kronikk av Kaj-Martin Georgsen (Generalsekretær i Care, Norge): Nicolai Tangen bringer med seg noe nytt, og i sitt første intervju som nyutnevnt oljefondssjef fremhevet han nødvendigheten av økt likestilling i finans. Det er lovende takter, for til nå har Oljefondet dessverre ikke hatt likestilling høyt på agendaen i sin ellers gode satsing på å integrere bærekraft i investeringene.

Høringsrunder som et spill for galleriet

Stavanger Aftenblad (meninger) | 03.09.2020

Kronikk av Silje Ask Lundberg (Leder, Naturvernforbundet) og Helga Lerkelund (Fagrådgiver, Naturvernforbundet): Når ikke engang forskningen fra våre fremste miljøfaglige etater blir lyttet til, hva skal da til for at et område får være i fred for oljevirksomhet? Hva slags kunnskap er vesentlig nok for OED, foruten arbeidsplasser og skatteinntekter? Gjennom gjentatte høringsprosesser har regjeringa fått inngående og grundig kunnskap om hvilke konsekvenser norsk oljevirksomhet har for klima, miljø og våre viktige naturverdier. Likevel er det oljenæringens interesser som får forrang. Igjen og igjen og igjen.

Hydrogen kan kutte millioner av tonn CO2

E24 (meninger) | 01.09.2020

Kommentar av Liv-Elisif Kalland og Anne Marit Post-Melbye (Rådgiver hydrogen og fagansvarlig industri i Miljøstiftelsen Zero): Denne uken åpner verdens første pilot for utslippsfri stålproduksjon i Sverige. Stål- og jernproduksjon er en av de mest utslippstunge industriene globalt, og slipper bare i Sverige ut nærmere seks millioner tonn CO2 årlig. Disse utslippene kan kuttes til null ved å erstatte fossilt kull med utslippsfritt hydrogen. Det planlegges store og viktige hydrogenprosjekter også i den norske industrien, fra produksjon av stål og jern til gjødsel, og bruk i raffinerier og maritim industri. Dette er store, dyre og langsiktige klimaprosjekter og risikoen må reduseres for at investeringer skal gjøres.

Still krav til Kina!

Klassekampen+ (meninger) | 29.08.2020

Kommentar av Muetter Iliqud (kommunikasjonsansvarlig i Den norske Uighurkomiteen): Kinas utenriksminister Wang Yi hadde samtaler med statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide på torsdag. Vi tviler på at uigurenes rettigheter ble prioritert over nok en frihandelsavtale.

Norge må stå ved sine internasjonale forpliktelser

Vårt Land (verdidebatt) | 28.08.2020

Kommentar av Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp): Pandemien og håndteringen av den gjør at millioner mister livsgrunnlaget sitt, samtidig som mange fratas sine rettigheter. Behovet for humanitær hjelp øker. Pandemien stopper vaksinering av barn og holder de hjemme fra skolen. Det er enormt vanskelig for utviklingsland å finne penger kampen mot korona. Og det kommer til å bli enda vanskeligere å få i gang økonomien etter pandemien. Det er viktigere enn noen gang at Norge prioriterer internasjonal innsats mot fattigdom i statsbudsjettet. Hjelper vi ikke nå blir det vanskeligere og dyrere å hjelpe senere, og ringvirkningene blir enorme.

1 - 30 av 729
1 2 3 4 5 6 .... 21 22 23 24 25

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.