Klipp fra media

Filter: debatt

Jagland mot Ap

Klassekampen+ (meninger) | 25.09.2020

Kommentar av Arild Rønsen: Et opprop med tittelen «Forby atomvåpen nå!» har vi sett før. Men ikke med disse signaturene: Kjell Magne Bondevik, Thorbjørn Jagland, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Eldbjørg Løwer, Knut Vollebæk, Bjørn Tore Godal. To tidligere statsministere, tre eks-forsvarsministere, fire eks-utenriksministere Oppropet sto å lese i Aftenposten denne uka. Det er grunn til å tro at både Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre har fått det med seg.

Det er oppsiktsvekkende når tidligere ministre vil bryte en bred forsvarsenighet

Aftenposten (meninger) | 25.09.2020

Debatt a Michael Tetzschner (1. nestleder, Stortingets utenriks- og forsvarskomité - H): Seks tidligere statsråder, hvorav to tidligere statsministre, krever i Aftenposten 21. september øyeblikkelig forbud mot atomvåpen. Et bredt flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti avviste det samme «FN-forbudet» i Stortinget våren 2019. Stortingets avvisning var solid begrunnet. Det er oppsiktsvekkende når tidligere ministre, tre fra Arbeiderpartiet og tre fra mellompartiene Venstre og KrF, nå vil bryte denne brede forsvarsenigheten.

Hva er naturen verdt?

NRK ytring | 25.09.2020

Kronikk av Dag O. Hessen (Professor i biologi, UiO, og leder av Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene) og Anne Sverdrup-Thygeson (Professor i bevaringsbiologi, NMBU, og vitenskapelig rådgiver i NINA): Det er en voksende erkjennelse av at vi sager heftig i den greina av livets tre vi selv sitter på. Dette skjer ikke bare «der ute», og det er ikke bare i Brasil eller Australia at det må gjøres grep. Vi har mye å ta tak i på hjemmebane: En fersk rapport (Naturens tilstand 2020) viser at Norge ikke når ett eneste av de 20 naturmålene som verdens land satte for 2020 når det gjelder bevaring av naturmangfold, bærekraftig bruk av biologiske ressurser og fordeling av goder fra genetiske ressurser.

Vi er på lag for klimaet

Nationen (meninger) | 25.09.2020

Debatt av Lene Westgaard-Halle (Stortingsrepresentant for Høyre): Vi må være på lag for klimaet og er avhengig av et godt samarbeid med klimanæringen, spesielt med selskaper som går foran, som Otovo.

En vei ut av oljen

Vårt Land (analyse) | 25.09.2020

Analyse av Turid Sylte: Norge er ikke så oljeavhengig som vi tror, sa utvalgsleder Kristin Halvorsen. Et faglig sterkt og politisk bredt utvalg foreslår bremser i oljepolitikken. For da kan eventyret ende godt.

Vi må snakke om klimarisikoen i oljå

Stavanger Aftenblad (meninger) | 25.09.2020

Kommentar av Hilde Øvrebekk: Det er ikke sikkert at anbefalingene klimaomstillingsutvalget kommer med er den optimale løsningen. Det er mange kritiske spørsmål å stille, for eksempel til om det virkelig går an å omgjøre en begrensning i tildelingen av nye lisenser. Men dette er samtidig noe som diskuteres politisk. Vi må tørre å diskutere rammevilkårene for petroleumsnæringen.

Natur må vike for grønn energi

Dagens Perspektiv+ (meninger) | 25.09.2020

Lederkommentar av Magne Lerø: Vi må la mer natur vike for vannkraft og vindkraft om vi vil satse sterkere på grønn energi og elektrifisering av sokkelen. Lønnsom havvind ligger langt fram i tid.

Rådende miljøpolitikk hadde ikke bestått femåringens rettferdighetstest

Klassekampen+ (meninger) | 25.09.2020

Kommentar av Anna Blix (biolog og rådgiver for Rødt på Stortinget): Overraskende nok tror jeg ikke rådende miljøpolitikk hadde klart seg i femåringens rettferdighetsperspektiv. Ta for eksempel elbilpolitikken. Hvis du har råd til å kjøpe en dyr elbil, får du avslag på prisen. Hvis du ikke har råd til ny elbil, men jobber på tidspunkter eller steder som gjør det umulig å ta kollektivtransport, da må du betale mer i bompenger. Har du råd, gjør det kanskje ikke så mye om bompengeprisen øker.

Koronakrisen viser at vi kan! (klima)

Aftenposten (meninger) | 25.09.2020

Tora Elgsaas (14), Leder av Barnas klimapanel 2020, på Si;D: I år har vi sett hvor mye verden kan få til når vi er i en akutt krise. Vi kan gjøre enorme endringer på veldig kort tid. Men er det sånn at krisen være akutt for at verden skal handle raskt? Hvorfor er man ikke like villige til å gjøre mer for klimakrisen?

Moria var ein konsentrasjonsleir

Morgenbladet (meninger) | 25.09.2020

Kommentar av Runa Gjerland (Landskapsarkitekt): Eit alternativ til Moria er å sjå realistisk på kva som skjer, og planlegge for at dette vil fortsette å skje. Ved å etablere ein busetnad som er meint å vare over ein lengre periode, kan ein sørge for at flyktningane blir møtt med stabilitet i Europa. Ein langvarig busetnad vil sannsynlegvis ikkje vere ein mykje større økonomisk belastning eller etterlate eit større fotavtrykk i landskapet enn ein ny teltleir vil.

Skal alle flyktninger tas imot av land i Sør?

Klassekampen+ (meninger) | 25.09.2020

Kommentar av Knut Kjeldstadli (historiker): At flyktninger skal bosettes i nærområder, høres fornuftig ut. Men hva er nærområder? Bare omliggende stater som en har felles grense med? Med dagens kommunikasjonsteknologi – skip og fly – kan mennesker stille på dørterskelen til andre langt borte. Så det er ikke antall mil som avgjør dette. Heller ikke er avsender- og mottaksland gjennomgående kulturelt nærstående. Det som har en viss gyldighet, er at levestandarden er lavere i land i Sør, at flere kan føs på tarveligere vilkår enn i nord. Men skal all hjelp av den grunn gis i Sør?

EUs migrasjonspakt er en god begynnelse

VG (meninger) | 25.09.2020

Lederkommentar: «Ingen vil bli fornøyd», erkjente EU-kommissær Ylva Johansson da hun la frem unionens nye migrasjonspakt. Men EUs «innenriksminister» har mer tro på 27 misfornøyde medlemsland som er villige til å forhandle, enn om halvparten hadde jublet og resten protesterte. Vi får håpe hun får rett.

Norge bør støtte EUs nye asylpolitikk

DN (meninger) | 25.09.2020

Lederkommentar: EUs forslag til ny asylpolitikk er et forsøk på å kappe over en gordisk politisk knute. Norge bør være på hugget.

Misforstår Norge Dublin-avtalen?

Dagbladet (meninger) | 25.09.2020

Kommentar av André Møkkelgjerd (advokat i Advokatfirmaet Sulland og forfatter av «Asylkoden, 99 spørsmål og svar fra den norske asyldebatten»): Regjeringen snur folkeretten på hodet, når statssekretær Hilde Barstad hevder Dublinreturer til et gresk mottakssystem i krise, gjøres for at Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser.

I flyktningpolitikken må vi leve med å komme til kort

Morgenbladet+ (meninger) | 25.09.2020

Kommentar av Maria Berg Reinertsen: Verden er overveldende, men så kommer det øyeblikk da vi berøres til innsats: bygger Bergensbanen, innfører pensjon for alle, forbyr pitbullterriere (for å nevne noe av det norske politikere har sett seg sterke nok til å gjøre i løpet av de siste århundrene). Flyktningleiren Moria fremstår plutselig som overkommelig for norske kommunepolitikere. Etter at store deler av leiren ble ødelagt i brann natt til onsdag 9. september og de cirka 13 000 innbyggerne igjen ble uten oppholdssted, har en rekke kommuner meldt seg til å ta imot flyktninger.

Dagens ledere må raskt endre standpunkt om atomvåpen

Aftenposten (meninger) | 24.09.2020

Kommentar av Robert Mood (president, Røde Kors): Alle fornuftige mennesker bør støtte FNs traktat mot atomvåpen, slik 55 tidligere internasjonale ledere nå tar til orde for i sitt opprop til verdens regjeringer. Blant dem er seks norske statsministre, forsvarsministre og utenriksministre. Ingen land kan beskytte innbyggerne sine om det skulle bli en altomfattende atomkrig i dag.

Selvpåført isolasjon

VG (meninger) | 24.09.2020

Lederkommentar: Først skroter Donald Trump den internasjonale atomavtalen i Iran. Deretter leter han den frem for å begrunne nye straffetiltak. Han forventer at europeiske allierte gjør det samme.

Ikke tid for å senke bistandsambisjonene

DN (meninger) | 24.09.2020

Debatt av Aksel Jakobsen (statssekretær for utviklingspolitikk UD): Michael Tetzschner (H), nestleder i Stortingets utenrikskomité, argumenterer i Dagens Næringsliv 19. september mot regjeringens mål om å gi minst én prosent av bnp til internasjonal utvikling. Jeg mener det er riktig av regjeringen å prioritere internasjonal solidaritet på denne måten, og selv de som ønsker å kutte i bistanden bør innse at å gjøre det midt under den verste økonomiske nedgangen i verden siden 1930-tallet, er et svært dårlig valg av tidspunkt.

Bistand er viktigere enn noensinne

DN (meninger) | 24.09.2020

Debatt av Lisa Sivertsen (leder i politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp): Høyres programkomité foreslår å «redusere midlene som brukes til bistand». Men ved å sette enigheten om én prosent av brutto nasjonalinntekten (bni) til bistand i spill, vil vi risikere at det er her debatten havner, fremfor på resultatene av bistand. Vi lever i en krevende tid, hvor det å senke ambisjonsnivået for norsk bistand er svært uheldig. Koronapandemien har ført til redusert verdenshandel, et massivt fall i investeringer fra næringsliv og økt fattigdom.

Korrupsjon med et annet navn

Stavanger Aftenblad (meninger) | 24.09.2020

Lederkommentar: Det er helt illusorisk å tro at norske selskaper kan ha rene hender når de gjør forretninger i verdens mest korrupte områder. Angola-affæren vil trolig likevel ikke få noen konsekvenser for Equinor.

Naturrisiko rammer finans også – nå må den håndteres

DN (meninger) | 24.09.2020

Kommentar av Idar Kreutzer (administrerende direktør) og Line Asker (fagsjef for bærekraftig finans, begge i Finans Norge): En ambisiøs, global naturavtale for å sikre våre felles naturverdier må på plass nå. Vi mennesker endrer naturen så mye at vi svekker vårt eget livsgrunnlag. Tap av natur har store finansielle konsekvenser og truer grunnlaget for vår egen helse, velferd og økonomi. Finans Norge etterlyser en ambisiøs global naturavtale, for å sikre våre felles naturverdier, når FNs 75. generalforsamling samles for å diskutere biomangfold 30. september.

Kina skaper optimisme for klima (og bygger kullkraft)

Aftenposten (meninger) | 24.09.2020

Kommentar av Kjetil B. Alstadheim: Den ene øker utslippene, men lover kutt. Den andre skryter av kutt han lovet å hindre.

Vanvittig pengebruk, ingen klimaeffekt!

Aftenposten (meninger) | 24.09.2020

Kommentar av Hogne Hongset (Foldfjorden): Elektrifisering av Equinors anlegg på sokkelen vil ifølge tidligere konsernsjef Eldar Sætre koste 50 milliarder kroner. Det tilsvarer 20.000 kroner pr. norsk husstand. Fordi investeringen gir skattefradrag, og sokkelskatten er svært høy, ender mesteparten av regningen hos de samme husstandene i form av redusert skatt fra sokkelen. Hva blir så klimaeffekten av dette? I beste fall null.

Fordelene må ligge fast!

Dagbladet (meninger) | 24.09.2020

Kommentar av Ola Elvestuen (stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, V) og Jon Gunnes (stortingsrepresentant og medlem av transportkomiteen, V): Det er avgjørende at vi nå holder fast på elbilpolitikken for å få hele landet med på elbilbølgen. Når endelig elbiler begynner å bli vanlig i distriktene, kan vi ikke fjerne fordeler.

En «privilegert» pøbel svarer

VG (meninger) | 24.09.2020

Debatt av Karina Sæterdal Nilssen (Extinction Rebellion-aktivist): Jeg spør: Hva er det som ikke har vært prøvd tidligere? Jeg synes det er på tide å sette kravene enda høyere – og det er i krisesituasjoner sivil ulydighet er rettferdiggjort. Vi står i en klima og naturkrise, men det virker ikke som du har tatt det innover deg – med hjertet? Man bør føle på tapet, med hele seg.

Derfor sperret vi veien

Aftenposten (meninger) | 24.09.2020

Synne Røisland (15), Talsperson for Extinction Rebellion, på Si;D: Mandag 21. september gjennomførte miljøorganisasjonen Extinction Rebellion Norge sitt største opprør så langt. Vi sperret veikryss, lenket oss sammen, limte oss til dører, kledde oss nakne og nektet å flytte oss fra inngangen til flere departementer. Dette gjorde vi for å få regjeringen til å fortelle sannheten om at norsk oljepolitikk er i strid med Parisavtalen. Vi vil at de skal stanse all støtte til oljeleting og gjennomføre en grønn energiomstilling.

Julian Assange høyrer ikkje heime i amerikansk fengsel

Bergens Tidende (meninger) | 24.09.2020

Lederkommentar: Saka er svært alvorleg. Ikkje berre for Assange, men for alle som er opptekne av at det skal vere trygt å varsle om kritikkverdige forhold i eit samfunn. «Brotsverket» Assange har utført, er at han bidrog til å avdekke kva USA hadde gjort i Irak og Afghanistan. Det var opplysningar som ikkje tolte dagsljos.

Vi var rausare før

Bergens Tidende (meninger) | 24.09.2020

Kommentar av Emil André Erstad (Kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomitéen og tidlegare rådgjevar i KrF): Hadde det politiske miljøet i Norge på eksempelvis 1990- eller 1960-talet visst at vi i 2020 skulle ha ein oppheita debatt over spørsmålet om å ta imot 50 små menneske frå ein nedbrent flyktningleir på ei gresk øy, ville dei nok rista på hovudet.

1 - 30 av 16974
1 2 3 4 5 6 .... 562 563 564 565 566

Medieklipp

Her samler vi lenker til medieklipp og -debatt om relevante saker knyttet til utviklingspolitikk og global bærekraftig utvikling, herunder tilgrensende felt knyttet til geopolitikk og utenrikspolitikk. Det lenkes til relevant stoff i sentrale riksmedia, herunder utvalgte nettaviser, samt kommentarstoff fra utvalgte regionaviser. I mange tilfeller vil full tilgang til stoffet være skjult bak ulike typer betalingsmurer. Normalt vil lenker bli oppdatert og sendt ut til abonnenter på formiddagen, men avvik vil kunne forekomme i forbindelse med helger, ferieavvikling o.a. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Global og RORG-samarbeidet.

Rorg-samarbeidet

RORG-samarbeidet er et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål med økonomisk støtte fra Norad. Gjennom nettstedet rorg.no har RORG-samarbeidet siden 2000 satt fokus på slike saker gjennom dybdeartikler, der synspunkter og perspektiver fra ulike aktører innenfor bl.a. sivilsamfunn, statlige myndigheter, forskning (globalt og nasjonalt), samt internasjonale og mellomstatlige organisasjoner, har blitt formidlet, mediedekning og -debatt i Norge har blitt lenket opp og oppsummert og problemstillinger knyttet til aktuelle utviklingspolitiske saker og debatter i Norge, spesielt i arbeidet med for en mer samstemt politikk for utvikling, har blitt fremhevet.