Tema: Bistand

Nyheter

analyse-av-bistandsbegrep.jpg

Hvordan snakker media om bistand?

Norad | 09.05.2019

Det er temaet for to rapporter som Norad har fått produsert. Bakgrunnen er at nordmenn flest tror utviklingen i verden er dårligere enn den reelt er.

4-3-mbongeni-m-arkiv_malawi-hisp_1_foto-marte-lid.jpg

Offentlig sektor i kampen mot fattigdom

Norad | 11.12.2017

God forvaltning, skattesystemer og riktig bruk av kunnskap. Det er blant Norges sterkeste virkemidler for bistå utviklingsland.

image3369.jpg

Stø kurs i ustemtpolitikken med ny utenriksminister?

Global / RORG-samarbeidet | 27.10.2017

Forrige fredag ble Norges første kvinnelige utenriksminister, Ine Marie Eriksen Søreide (H), hilst velkommen av sine egne, så vel som av den politiske opposisjonen, avisenes lederskribenter og sivilsamfunn.

Samstemt for FNs bærekraftsmål.jpg

Utviklingsbudsjettet 2018: Et samstemt Norge for Agenda 2030?

RORG-samarbeidet | 13.10.2017

- Vi øker innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål og satser på områder vi vet bidrar til langsiktig utvikling, vekst og stabilitet, sier utenriksminister Børge Brende (H), men ForUM advarer:

Photovoice-illustration.JPG

Radi-Aid Awards med ny bildekategori

SAIH | 03.10.2017

For første gang utvider Radi-Aid Awards, den årlige prisutdelingen for bistandskommunikasjon, til å motta nominasjoner med bildeannonser og bildeillustrasjoner fra innsamlingskampanjer.

Utviklingsmeldingen 2017 - global.jpg

Tid for blåblå utviklingsminister?

RORG-samarbeidet | 12.09.2017

Valgvinnerne, Høyre og FrP, vil måtte forholde seg til en opposisjon som vil ha egen utviklingsminister, men om regjeringen Solberg II velger å blidgjøre KrF og andre på dette punktet gjenstår å se.

Bistandsdebatten 2017 - Global 2.jpg

Bistandsdebatten sommeren 2017

RORG-samarbeidet | 01.08.2017

Etter omfattende behandling i Stortinget det siste året har utenriksminister Børge Brende (H) i sommer måttet forsvare norsk bistand mot kritikk fra tidligere bistandstopper og KrF har måttet forsvare seg mot bistandskritikk fra FrP.

Langt igjen før fattigdom er utryddet

Digni | 28.04.2017

Verden har nådd flere milepeler i utryddingen av ekstrem fattigdom, men konsentrasjonen av rikdom øker likevel bratt.

Rekordhøy bistand

Norad | 18.04.2017

Norge ga 36,6 milliarder kroner i bistand i 2016. Norsk bistand utgjorde 1,11 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI). Syria var landet som mottok mest.

Evalueringer på gang: Er norsk politikk samstemt for utvikling?

RORG-samarbeidet | 03.03.2017

Utviklingspolitikk er mer enn bistand, men fører Norge en god "samstemt politikk for utvikling"? Å blande "etikk og butikk" kan være krevende og i et ferskt notat konkluderer NUPI at vi vet for lite om resultatene.

1 - 10 av 274
1 2 3 4 5 6 .... 24 25 26 27 28

E-bibliotek

NORAD: Om bistand

På disse sidene finner du informasjon om mål og metoder for norsk utviklingssamarbeid og samarbeidspartnere.

norsk

UNDP - Norge

UNDP sine nordiske sider har informasjon og nyheter om utvikling og bistand på norsk. Det er også mulig å laste ned den norske versjonen av Human Development Report.

norsk

UD: Utviklingssamarbeid

Informasjon om Norsk utviklingssamarbeid fra UD.

Bistandsaktuelt: Utviklingsbransjen

En samling av nyhetsartikler om utviklingsbransjen og bistand i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

norsk

RORG-samarbeidet: Utviklingssamarbeid (bistand)

Temasider om bistand på Rorg-samarbeidet sine ressurssider.

norsk

Impact Norway

IMPACT Norways prosjekter reduserer og forebygger unødvendige funksjonshemminger med enkle midler. Vi opererer i vanskelig tilgjengelige områder i utviklingsland, der menneskene er fattige og uten helsetilbud.

norsk

ForUM: Bistand eller butikk

Rapport om norsk næringsliv som bistandsaktør fra ForUM og Kirkens Nødhjelp

norsk

Norsk Folkehjelp: Norsk ulikhetspolitikk - åtte skritt i feil retning

Rapport fra Norsk Folkehjelp om regjeringens utviklingsstrategi i perioden 2013- 2017, og hva som blir gjort for å bekjempe ulikhet.

norsk

Bistandsaktuelt: Økonomi og næringsliv

En samling av nyhetsartikler om økonomi og næringsliv i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Norad: Tusenårsmålene

Temaside om Tusenårsmålene på nettsidene til Norad.

norsk

Bistandsaktuelt: Jordbruk og fiskeri

En samling av artikler om mat, jordbruk og fiskeri i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Nord-sør-biblioteket: Internasjonal handel - eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

NORAD: Menneskerettigheter

Temasider om bistand og Menneskerettigheter på NORAD sitt nettsted.

Norad: Norsk bistand i tall

Hvert år rapporterer Norad om hvor mye penger som gikk til bistand det foregående året, og hvordan de blir fordelt mellom land, organisasjoner, ulike bistandstyper og m.m.

norsk

NORAD: Næringsutvikling og sysselsetting

Temasider om næringsutvikling på NORAD sitt nettsted.

ELDIS - Bistand og gjeld

ELDIS er en forskningsrelatert nettportal på British Institute of development Studies sitt nettsted. På sidene om bistand og utenlands gjeld finner du nyheter, rapporter og lenker til nettsteder.

engelsk

OECD -DAC

DAC er OECD sin avdeling for spørsmål som angår medlemslandene sitt utviklingssamarbeid.

Danida i skolen

Danida sin hjemmeside for barn og unge om utviklingsland.
dansk

USAID

USA sin offentlige bistandsorgansiasjon med informasjon og USA sin bistand, politikk, land og emner knyttet til bistand.
engelsk

UNDP

FN`s utviklingsprogram (United Nations Development Programme) er det ledende organ innen FN for finansiering og koordinering av det multilaterale faglige samarbeidet. Prioriterte områder er bl.a. fattigdomsbekjempelse.

Udviklingstal - Danida

Utviklingsstatistikk fra Danida. Nettstedet inneholder også en kortfattet innføring i utviklingsteori.

SSB - U-hjelps tall fra OECD

Tall fra statististisk sentralbyrå om utgifter til utviklingshjelp i OECD land.
norsk