Tema: Truede arter og økologi

Nyheter

Avskoging-Boven-Diogel.jpg

Frykter enorme ødeleggelser i verdens største palmeoljeprosjekt

Regnskogfondet | 28.04.2020

Enorme klimagassutslipp og rasering av urørt regnskog kan bli resultatet når den omstridte byggingen av verdens største palmeoljeplantasje er i gang.

DSC3196.jpg

En livsviktig og livsfarlig kamp

Regnskogfondet | 05.11.2019

De får mange nysgjerrige blikk når de står på Operataket. Åtte urfolksledere fra Amazonas ikledd tradisjonelle fjær kom til Oslo for å kreve at forfølgelsen av urfolk stanser.

Forbud mot å ødelegge torvmyr

Regnskogfondet | 19.12.2016

Indonesia styrker sin innsats for å kutte klimagassutslipp. En revidering av lovverket innebærer et totalforbud mot å ødelegge Indonesias karbonrike torvmyr.

Naturmangfold motvirker klimaendringene

Norges Forskningsråd | 07.11.2014

Økosystemer kan ha store verdier som ikke er synlig for det blotte øyet. Å koble klima og naturmangfold sterkere er veien å gå, mener Forskningsrådet.

Den tapende part

FIVAS | 14.08.2013

Kampen mot gigantdemningen Belo Monte har vart i 24 år. Nå holder de berørte urfolkene i Brasil på å gi opp motstanden.

Ny frosk oppkalt etter Norge

Norad | 24.04.2013

Tirsdag kveld ble Norge hedret i New York for norsk innsats for å bevare regnskogen. Prisen består i å få en nyoppdaget art oppkalt etter seg.

Agro-hvaforno?

Utviklingsfondet | 25.01.2013

Etter industrilandbruket må vi satse på et moderne og bærekraftig landbruk for framtiden, et landbruk som kan mette verden. Det agroøkologiske landbruket. Lurer du på hva det er? Her får du en kort innføring.

Kongo gir verden en ny og nydelig apeart!

Regnskogfondet | 14.09.2012

Regnskogen slutter ikke å overraske oss med arter vi ikke engang ante fantes. Det som er spesielt med denne historien, er at apen som ble oppdaget bor i den Demokratiske republikken Kongos regnskoger. Det er nemlig 28 år siden sist en apeart ble oppdaget i Afrika.

Halvparten av verdens fiskeressurser er utarmet

FN-sambandet | 23.05.2012

Havområder dekker nesten tre fjerdedeler av kloden. Fiske gir oss mer enn 15 prosent av det globale matinntaket av proteiner. Globale fiskeressurser er sterkt utarmet.

Krever at Kongo stopper oljeleting som truer gorillapark og lokalfolk

Regnskogfondet | 21.05.2012

Noen av verdens rundt 750 gjenlevende fjellgorillaer trues på ny av oljeleting i Afrikas eldste nasjonalpark, Virunga. Regnskogfondet og andre internasjonale miljøorganisasjoner har sendt et brev til den kongolesiske presidenten Joseph Kabila i et håp om å få stanset prosjektet.

1 - 10 av 21
1 2 3

E-bibliotek

Regnskogsfondet: Regnskogen

Temaside om regnskogen og biologiskmangfold på nettstedet til Regnskogsfondet.

norsk

Utviklingsfondet: Biologisk mangfold

Et av Utviklingsfondet sitt programområder er biologisk mangfold i landbruket, her finner du informasjon om prosjekter og relaterte lenker.

norsk

Verdensbanken: Miljø

Temasider fra verdensbanken om miljø. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Miljøstatus i Norge: Arter

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her finner du blant annet lister med truede arter i Norge. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør

norsk

FN: Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling på FN sitt nettsted. Informasjon om bærekraftsmålene, og alle de underliggende emnene (se topics), med rapporter og dokumenter.

engelsk

WWF - Norge: Naturmangfold og truede arter

Temaside med bakgrunnsinformasjon, artikler og publikasjoner om truede arter og biologisk mangfold på WWF-Norge sitt nettsted.

norsk

IUCN: Red list

Verdens naturvernunion (IUCN) sin liste over truede arter.

engelsk

Hvor hender det? Jordas tilstand

Hvor hender det? 16. mars, 2009. Et utdrag og sammendrag av FNs miljøprogam sin årlige rapport om jordens tilstand.

norsk

Miljøverndepartementet: Naturmangfold

Temasider om biologiskmangfold med nyhetsartikler fra departementet og lenker til andre nettsteder og offentlige dokumenter.
norsk

Greenpeace - Worldwide

På nettstedet til Greenpeace international er det en rekke temasider. På de norske sidene finner en kortere utgaver av temasidene og norske miljønyheter.

engelsk

WWF - International

Nettstedet inneholder nyheter og kampanjesider med bakgrunnsinformasjon i form av artikler og rapporter sortert under diverse temasider

engelsk

UNEP-WCMC

UNEP World Conservation Monitoring Center har informasjon om politikk og virksomhet for å bevare en levende planet. Nettstedet inneholder informasjon og data om emner som biologisk mangfold innenfor dyr og planteliv bl.a. relatert til handel, og spesielle områder som blir påvirket av klimaendringer.
engelsk

ELDIS: Biodiversity & conservation

ELDIS er en forskningsrelatert nettportal på British Institute of development Studies sitt nettsted. På temasidene om Biologisk mangfold og bevaring finner du lenker til informasjonsressurser og organisasjoner.
engelsk

UiB: Når vi snakker om klima

Film om betydningen av språkbruken i forbindelse med klima problematikk. Med utgangspunkt i det tverrfaglige prosjektet LINNGCLIM ved Universitetet i Bergen.

norsk

Miljølære: Biologisk mangfold

Undervisningsopplegg om biologisk mangfold på nettstedet miljolare.no, som er et samarbeid mellom UiB og Skolenettet.
norsk

Norad: Klima, miljø og naturressurser

Klima og miljø er hovedsatsingsområder i norsk utviklingspolitikk.

norsk