Tema: Avfall

Nyheter

40 prosent uten tilgang til do

FN-sambandet | 17.03.2008
Visste du at 2, 6 milliarder mennesker lever uten tilgang til en ordentlig do? Det er over 40 prosent av verdens befolkning?

Korrupsjon utarmer naturen

Forskningsrådet | 10.10.2002
Politisk korrupsjon og liberalistisk økonomi er i ferd med å utarme naturen i Sørøst-Asia. Forskere ved Universitetet i Oslo setter spørsmålstegn ved de internasjonale utviklingsbankenes kompetanse og reaksjoner på problemene i området

Miljøvernminister Brende i Kina

Norwegian Environmental Assistance | 18.01.2002
Brende vil blant annet ha samtaler med Kinas miljøvernminister, State Development Planning Commission, hovedansvarlig for Kinas klimaforhandlinger, Kinas Polarinstitutt og delta under et kinesisk-norsk miljøseminar.

Avfall og matrester gir energi i Vietnam

UNDP | 04.10.2001
Avansert teknologi og vitenskap gjør livet litt lettere for kvinner i Vietnam. I Quang Ninh-provinsen har bruken av biogass redusert arbeidsmengden i hjemmet med over 40 prosent. Biogasstanken er svært billig i drift, og omgjør avfall og matrester til gass for matlaging og oppvarming av vann.

Gasskraft og manglende forskning

Forum | 08.06.2001
De viktigste hindringene for å få til en bærekraftig utvikling i Norge, er Høyre og Arbeiderpartiets gasskraftvedtak og vår manglende forskning på alternative energiformer som kan begrense forurensende utslipp, mener Venstres Odd Einar Dørum.

Uran i våpen må bli forbode

Redd Barna | 09.01.2001
Noreg må no bruke både sin posisjon i Tryggleikssrådet og sitt medlemskap i NATO for å få forbode bruken av utarma uran i våpen. Det meiner Lars Grønseth i Redd Barna, som i Dagbladet tysdag etterlyser merksemd rundt sivilbefolkninga i område der uranammunisjon er blitt brukt.
1 - 10 av 6
1

E-bibliotek

Bellona: Avfall og gjenvinning

Temaside med artikler om avfall og gjenvinning på nettsidene til Bellona

norsk

FN: Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling på FN sitt nettsted. Informasjon om bærekraftsmålene, og alle de underliggende emnene (se topics), med rapporter og dokumenter.

engelsk

Miljøstatus i Norge: Avfall

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør

norsk

Miljølære : Avfall og gjenvinning

Undervisningsopplegg om avfall og gjenvinning på på nettstedet miljolare.no, som er et samarbeid mellom UiB og Skolenettet.
norsk

Greenpeace - Worldwide

På nettstedet til Greenpeace international er det en rekke temasider. På de norske sidene finner en kortere utgaver av temasidene og norske miljønyheter.

engelsk

Det internasjonale atomenergibyrå

Worldatom er nettstedet til IAEA. Her finner du nyheter, dokumenter, tidsskrift og tema sider om emner som avfall, våpenkontroll, Tjernobyl, Irak og vann.

UiB: Når vi snakker om klima

Film om betydningen av språkbruken i forbindelse med klima problematikk. Med utgangspunkt i det tverrfaglige prosjektet LINNGCLIM ved Universitetet i Bergen.

norsk