Tema: Energi

Nyheter

Kathrine-SH-SDG.jpg

– Vi kan ikke redde norsk økonomi ved å ødelegge natur og ignorere klimakrisa

ForUM | 31.03.2020

Ti miljøorganisasjoner lanserer sine forslag til bærekraftige krisetiltak for norsk økonomi

kullgruve.jpg

Oljefondet beholder store kullselskaper

FIVH | 03.03.2020

Fem år etter Stortingets vedtak om å ekskludere klimaverstinger, har ingen selskaper blitt ekskludert på bakgrunn av høye klimautslipp.

masma58894.jpg

Fortsatt palmeoljebruk undergraver biodrivstoffsatsingen

Regnskogfondet | 07.05.2019

I 2018 ble det omsatt 93 millioner liter palmeoljediesel i Norge. - Dette er 93 millioner liter for mye, og førte til mer enn 300 000 tonn økte globale klimagassutslipp, sier Regnskogfondet.

Klimatoppmøtet i Paris - et vendepunkt?

RORG-samarbeidet | 28.12.2015

Klimatoppmøtet i Paris (COP21) kom i mål med en avtale som ble bedre enn mange hadde våget å håpe på. Om avtalen også vil bli et vendepunktet i omleggingen til lavutslippssamfunnet og global bærekraftig utvikling gjenstår å se.

Oljefondet ut av kull?

RORG-samarbeidet | 04.12.2014

Regjeringens ekspertgruppe mener at eierskapsutøvelse bør være Oljefondets (SPU) "viktigste redskap for å adressere klimaspørsmål". Om Stortinget vil lytte mer til utvalgets anbefalinger enn miljøbevegelsen og andre gjenstår å se.

Lever i uvisshet i Laos

FIVAS | 08.05.2013

FIVAS har fulgt utbyggingen av Theun hinboun-kraftverket i Laos siden planleggingen av kraftverket startet i første halvdel av 1990-tallet. I januar i år åpnet utvidelsesprosjektet «Theun Hinboun Expansion Project».

Oljefondet og utviklingspolitikken

RORG-samarbeidet | 13.03.2013

Årsrapporten for Statens pensjonsfond utland (oljefondet) viser at avkastningen i fjor var på hele 447 milliarder kroner - omtrent 15 ganger Norges årlige utviklingsbudsjett. I følge Finansdepartementet er denne avkastningen avhengig bærekraftig utvikling globalt, men tross etiske retningslinjer er det grunn til å spørre: bidrar forvaltningen av fondet til en slik utvikling? Nei, svarer mange, men hva vil våre politiske partier gjøre med det?

Solcelletoalett som produserer energi

FIVAS | 23.08.2012

I en verden med stadig mer press på verdens vannressurser er det behov for å tenke nytt om vannklossetter. Nye sanitærløsninger kan produsere gjødsel og energi, og samtidig spare vann og strøm.

Verdensbankens Van(n)vittige energiplaner

FIVAS | 20.06.2012

Verdensbanken valgte denne våren amerikansk-koreanske Dr. Jim Yong Kim som sin nye president. Kim vektla i en kommentar til oppnevnelsen at han vil at verdensbankens arbeid skal prioritere løsninger som har vist seg å fungere fremfor ideologi.

Nysatsing på Hvor hender det?

NUPI | 21.10.2008
Omfattende nysatsing for artikkelserien Hvor Hender Det? (HHD) om internasjonale forhold - utgitt av NUPI. Nysatsingen fra august 2008 innebærer blant annet gratis "abonnement" på skjerm, quiz, nettmøter, forbedret grafikk.
1 - 10 av 33
1 2 3 4

E-bibliotek

Hvor hender det? Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi

Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi. Tema for OD 17 er de negative konsekvensene av oljeutvinning i Nigeria. Hvor hender det? 18. oktober 2017.

norsk

Hvor hender det? CO2 stabilisering

Et steg i riktig retning. Hvor hender det? 22. mai 2017

norsk

Hvor hender det? Norge - ein global energiprodusent

Norske selskap bygger seg opp som store globale aktører. Hvor hender det? 7. januar, 2013

FN: Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling på FN sitt nettsted. Informasjon om bærekraftsmålene, og alle de underliggende emnene (se topics), med rapporter og dokumenter.

engelsk

Hvor hender det? Hva betyr Klimatoppmøtet i Paris?

Hvor hender det? Nr. 22, 25. november 2015.

norsk

Verdensbanken: Energi

Temasider fra verdensbanken om energi. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Hvor hender det? Hva bestemmer oljeprisen?

Om olje og prisen på olje Hvor hender det? 3. oktober 2016.

FIVAS: Vannkraft

Informasjon om vannkraft i sør, utbygging og investeringer og energi, på nettsidene til FIVAS.

norsk

Miljølære: Energi

Undervisningsopplegg om energi på nettstedet miljolare.no, som er et samarbeid mellom UiB og Skolenettet.

norsk

Framtiden i våre hender: Energi

Her finner du rapporter om energi og norsk energibistand på nettstedet til Framtiden i våre hender.

norsk

Worldwatch Institute

Worldwatch er en ikke kommersiell forskningsinstitusjon. Formålet til organisasjonen er å informere beslutningstakere og publikum om de voksende globale problemer, og de komplekse båndene mellom miljøet og verdensøkonomien.

engelsk

Greenpeace - Worldwide

På nettstedet til Greenpeace international er det en rekke temasider. På de norske sidene finner en kortere utgaver av temasidene og norske miljønyheter.

engelsk

FN`s miljøprogram

Nettstedet til FN`s miljøprogram inneholder temasider, konvensjoner og informasjon om FN sitt arbeid.
engelsk

World resources Institute: The Environmental Information Portal

Earthtrends er informasjonsportalen til et av de fremste internasjonale institutt for forskning og informasjon innenfor et bredt spekter av miljøspørsmål. Sidene inneholder innganger til en rekke emner med bakgrunnsinformasjon og lenker. Du kan også laste ned den årlige rapporten World Resources.

Udviklingstal - Danida

Utviklingsstatistikk fra Danida. Nettstedet inneholder også en kortfattet innføring i utviklingsteori.

Det internasjonale energibyrået

IAE er et frittstående byrå knyttet til OECD. Nettstedet har bl.a. statistikk over energi forbruk i ulike verdensdeler.
engelsk

Det internasjonale atomenergibyrå

Worldatom er nettstedet til IAEA. Her finner du nyheter, dokumenter, tidsskrift og tema sider om emner som avfall, våpenkontroll, Tjernobyl, Irak og vann.

UN: Atomic Energy

En generell artikkel og inngangsportal til mer informasjon om kjernefysisk energi på FN sine nettsider.

Hvor hender det? Skiferrevolusjonen - hva betyr den for verden

Utvinning av skifergass har snudd energimarkedene på hodet. Hvor hender det? 23. september 2014.

norsk

Bistandsaktuelt: Miljø og energi

En samling av nyhetsartikler om miljø og energi i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

norsk

FIVAS: Klima og energi

Temaside om energi og klima på nettstedet til FIVAS(Foreningen for internasjonale vannstudier). .
norsk