Tema: Vann og hav

Nyheter

Kathrine-SH-SDG.jpg

– Vi kan ikke redde norsk økonomi ved å ødelegge natur og ignorere klimakrisa

ForUM | 31.03.2020

Ti miljøorganisasjoner lanserer sine forslag til bærekraftige krisetiltak for norsk økonomi

3 - Save the Tigris - ICSSI - MWF.jpg

Vannspørsmål sentralt i arbeidet for bærekraftig fred i ‘Mesopotamia’

Karibu Foundation | 26.04.2019

180 aktivister fra Tyrkia, Irak, Syria, Kurdistan og Iran var samlet i Sulaymaniya i Kurdisk Irak til det de kalte ‘Det første mesopotamiske forum om vann’.

hav-WEF-2018.jpg

Leder nytt globalt havpanel

ForUM | 30.01.2018

Et nytt internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi ble lansert i Davos sist uke. Erna Solberg vil lede panelet.

4238061553_47a573f88e_z-480x320.jpg

Hvordan skal Kina slukke tørsten?

FIVAS | 25.09.2017

Vi ser bilder av syklende kinesere med munnbind, og leser alarmerende overskrifter om Kinas miljøkrise: om helsefarlig smog og elendig luftkvalitet.

Når vatnet ikkje renn

FIVAS | 08.10.2013

Vatn er nødvendig for alt liv på jorda. Tilgong til reint vatn og tilstrekkelege sanitærtenester er ein menneskerett. Likevel lir mange verda over grunna vassmangel. Blå oktober 2013 set fokus på vassmangel.

Norge støtter usosial vannpolitikk

FIVAS | 22.05.2013

I dag bidrar norges økonomiske og politiske støtte til Verdensbanken til dårlig vannfordeling. UNDPs Human Development Report fra 2006 fastslår at vannmangel er et resultat av politiske prosesser og institusjoner som forbigår de fattige.

Hvem eier fjellet?

FIVAS | 20.03.2013

I Tanzania, som så mange steder, er det ikke bare landran som er et økende problem men også konflikter om vannrettigheter.

Oljeutvinning i Uganda byr på utfordringer

Caritas Norge | 19.09.2012

Det er mye optimisme knyttet til funn av olje og gass i Uganda, men undersøkelser viser at lokalbefolkningen verken har fått tilstrekkelig informasjon eller har tro på at funnet vil komme dem til gode.

SOS-barnebyer Filippinene uberørt av oversvømmelsene

SOS-barnebyer | 10.08.2012

Den kraftige monsunen som har lagt 60 prosent av Filippinenes hovedstad Manila under vann, har ikke rammet SOS-barnebyers prosjekter i landet.

Mer flom i Sri Lanka

FORUT | 08.02.2011
Uvanlig mye nedbør har ført til mer flom i Sri Lanka. For ca to uker siden var situasjonen prekær i mange deler av landet, spesielt i øst og nord på øya.
1 - 10 av 49
1 2 3 4 5

E-bibliotek

Hvor hender det? Vatn - Konflikt eller samarbeid om vatn (del 2) ?

Hvor hender det? Nr. 14, 17. januar 2011.

norsk

Hvor hender det? Vatn - livsviktig og strategisk ressurs (del 1).

Hvor hender det? nr. 13, 10. januar 2011

norsk

Hvor hender det? Plast i havet

Forsøpling av havet er eit betydeleg problem, og plast er ein alvorleg og stor del av dette. Dyr døyr, og det er funne mikroplast i menneske. Kor omfattande er denne forsøplinga, og kva kan vi gjere? Hvor hender det? 14. desember, 2018

norsk

Hvor hender det? Fisken i sør - mat for kven?

Hvor hender det? 24. november 2014. Betydningen av småskalafiske i sør.

norsk

FIVAS: Vannkraft

Informasjon om vannkraft i sør, utbygging og investeringer og energi, på nettsidene til FIVAS.

norsk

FIVAS: Kampen om vannet

På nettstedet til Foreningen for Internasjonale Vannstudier finner du artikler om ferskvann som en viktig men knapp ressurs.
norsk

WWF - Norge: Kyst og hav

Temaside om kyst og hav på WWF-Norge sitt nettsted.

norsk

FIVAS: Privatisering

Informasjon om privatisering av vannressurser på nettstedet til FIVAS(Foreningen for internasjonale vannstudier).

Greenpeace - Worldwide

På nettstedet til Greenpeace international er det en rekke temasider. På de norske sidene finner en kortere utgaver av temasidene og norske miljønyheter.

engelsk

WHO: Water, Sanitation and Health

Informasjon om vann, drikkevann og helse på nettstedet til Verdens helseorganisasjon.

engelsk

UNESCO Water Portal

UNESCO har opprettet en vannportal som skal gjøre det lettere å få tilgang til informasjon om ferskvann på WWW.
engelsk

Norsk institutt for vannforskning

Her finner dere hjemmesida til Stiftelsen Norsk institutt for vannforskning. Her kan dere lese om vannforskning, ulike undersøkelser, utviklingsarbeid og utredninger.
norsk

World resources Institute: The Environmental Information Portal

Earthtrends er informasjonsportalen til et av de fremste internasjonale institutt for forskning og informasjon innenfor et bredt spekter av miljøspørsmål. Sidene inneholder innganger til en rekke emner med bakgrunnsinformasjon og lenker. Du kan også laste ned den årlige rapporten World Resources.

Water Research Network

Et nettverk med
utgangspunkt i norske vannforskere som driver vannforskning i utviklingsland. Sidene inneholder en omfattende database med hovedsaklig bøker, rapporter og andre utgivelser knyttet til forskning innefor en rekke vann relaterte emner fra ulike regioner.
engelsk

The Water Page

Nettsidene inneholder informasjon om vannressurser, med særlig vekt på utviklingsland og Afrika.
engelsk

GRID-Arendal

GRID-Arendal ble etablert for å styrke FN sitt miljø program (UNDP). Det engelskspråklige nettstedet inneholder bl.a. rapporter og oversikter over bærekraftig utvikling og miljøstatus, med særlig fokus på norden og polar-områder.
engelsk

GIWA - Global International Waters Assesment

GIWA er et FN tilknyttet prosjekt, som har til hensikt å gi en omfattende vurdering av den internasjonale og globale vann situasjonen. Prosjektet omhandler særlig 66 ulike vannområder i verden.
engelsk

Verdensbanken: Vann

Temasider fra verdensbanken om vann. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

UNEP: Freshwater

Ferskvannsportal på nettstedet til United Nations Enivronment Programme.

engelsk

WSSCC

Water Supply & Sanitation Collaborative Council er et nettverk av ulike institusjoner som jobber med vannforsyning og sanitær. Gjennom nettverket deler de ulike organisasjonene informasjon om sammenhengen mellom vann, sanitærforhold og helse.

engelsk

Human Development Report 2006: Makt, fattigdom og den globale vannkrisen.

Raporten om menneskelig utvikling fra FN i 2006 har spesielt fokus på tilgang til rent vann. På UNDP-Norge sitt nettsted kan du laste ned en norsk versjon av rapporten(PDF).

Hvor hender det? Asia og de mange havkonfliktene

Hvorfor er det så mange konflikter om grenser i havområder i Asia akkurat nå? Hvor hender det? 5. november 2012.

norsk