Tema: Kvinners rettigheter

Nyheter

8. mars 2017: Kvinners rettigheter i revers?

RORG-samarbeidet | 09.03.2017

FNs bærekraftsmål forutsetter økt likestilling og på årets kvinnedag var advarselen fra FNs nye generalsekretær, António Guterres, samstemt med kvinnevegelsens: I disse urolige tider, når vår verden blir mer uforutsigbar og kaotisk, reduseres, begrenses og reverseres kvinners og jenters rettigheter.

KFUK-kvinner møtte Norsk utenriksminister

KFUK-KFUM Global | 28.01.2015

I går møtte kvinner fra KFUK Sør-Sudan den norske utenriksministeren med en viktig beskjed. –Kvinner må få plass rundt forhandlingsbordet når konflikter skal løses.

Ber Verdensbankens styrke sitt kjønnsperspektiv

FOKUS | 18.11.2014

Verdensbankens rammeverk for sosiale og miljømessige sikringsmekanismer skal fornyes. I et skriftlig innspill til Banken argumenterer FOKUS for hvorfor kjønnsperspektivet må styrkes.

Likestilling prioriteres i handlingsplan

FOKUS | 04.02.2013

Kvinner og likestilling er ett av åtte hovedområder som vektlegges i nylig vedtatt handlingsplan for samarbeidet mellom EU og CELAC, organisasjonen som grupperer Latin-amerikanske og karibiske stater.

EU melder økt jentesatsing – Norge må følge etter

Plan Norge | 12.11.2012

Etter at Malala Yousafzai (15) ble skutt i hodet på vei til skolen, varsler Europaparlamentet en kraftig økning i satsningen på jenters rettigheter. – Nå er det på tide at Norge gjør det samme, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

Kvinners rettigheter i Afghanistan krever mindre bistand og mer politikk

NOREF | 08.11.2012

For Nato-land er ofte kampen for kvinners rettigheter fremstilt som et valg mellom et høyt bistandsnivå på kjønnsrelaterte områder og en ukompromissbar linje mot Afghanske myndigheter, eller å innse at kvinners rettigheter er et internt anliggende der lite kan oppnås fra utsiden. Men begge standpunkt er basert på feilaktige antakelser.

Egypt: Jomfrutesting uten straff

Amnesty Norge | 02.10.2012

Vold og trakassering av egyptiske kvinner har gått ustraffet, viser nye Amnesty-rapporter. Volden mot kvinner, som ofte er av seksuell natur, synes å være et forsøk på å skremme kvinner til å holde seg hjemme og borte fra opptøyer.

Forebygging av vold mot kvinner i Gaza

UNRWA | 04.05.2012

Over en tredel av kvinner i Gaza er utsatt for vold i hjemmet ifølge en ny undersøkelse utført av Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS).

Kvinner Sammen om kvinner; klima og bærekraftig utvikling

FOKUS | 01.03.2012

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit med oppfordring om kvinners deltakelse: FOKUS nye utgave av magasinet Kvinner Sammen er temaet kvinner, klima og bærekraftig utvikling. I verden i dag er det 100 millioner mennesker som mangler full tilgang til vann, brensel og mat.

Kjemper mot tvangsekteskap

Norsk Folkehjelp | 07.11.2011
Tvangsekteskap er et utbredt problem i irakisk Kurdistan og blant kurdere som bor utenlands. I 2009 ble det derfor startet et prosjekt mot tvangsekteskap, som støttes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Et av resultatene er en ny lov mot tvangsekteskap.
1 - 10 av 34
1 2 3 4

E-bibliotek

Fokus

Forum for kvinner og utviklingspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid.

norsk

Hvor hender det? Nobels fredspris 2018: Voldtekt som våpen i krig

Fredsprisen til doktor Denis Mukwege og menneskerettsforkjemper Nadia Murad markerer en ny forståelse av seksuelle overgrep i krig. Hvor hender det? 9. oktober 2018

norsk

FN-sambandet: Kvinner og likestilling

Temaside om kvinnerettigheter på nettsidene til FN-sambandet. Her finner du også informasjon om Kvinnekonvensjonen.

norsk

Kvinner Sammen

FOKUS gir ut bladet Kvinner Sammen. Kvinner Sammen tar opp internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål i et kvinneperspektiv med prioritering av spørsmål knyttet til kvinners situasjon og rolle i Sør, kvinnerettet bistand og internasjonal solidaritet mellom kvinner. Her finner du artikkel samlinger om utvalgte emner.

LAG: Kjønn og likestilling

Artikler om feminisme og likestilling i Latin-Amerika på nettsidene til Latin-Amerikagruppene.

norsk

NORAD: Menneskerettigheter

Temasider om bistand og Menneskerettigheter på NORAD sitt nettsted.

Amnesty International: Women´s rights

Temaside med informasjon om Amnesty sitt arbeid for kvinners rettigheter.

engelsk

MIRA-senteret

Mira-senteret arbeider for at det norske samfunnet skal bli oppmerksomme på kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn Nettstedet har informasjon om emner knyttet til likestilling av minoritetskvinner, som omkjæring, tvangsekteskap og arbeidsmarkedet, samt et faktaark om minoritetskvinner i Norge.

UN: Women

En generell artikkel om kvinner og kvinnerettigheter og en inngangsportal til mer informasjon om kvinners rettigheter fra FN.

NORAD: Kvinner og likestilling

Informasjon om kvinners rettigheter og likestilling i bistandsarbeidet på nettstedet til NORAD.

Hvor hender det? Hvem styrer verden

Hvor mange kvinner sitter i parlamentene og regjeringene rundt om i verden? Her kan du laste ned Hvor hender det? nr. 23, 3. mai, 2006.

Fokus: Vold mot kvinner

Temasider om vold mot kvinner på nettsidene til FOKUS.

FOKUS: KVINNER OG VÆPNET KONFLIKT

Temasider om kvinner i krig og konflikt på nettsidene til FOKUS.

CMI: Gender

Engelskspråklig temaside fra CMI om kjønn og kvinners rettigheter. Her finner du forskningsrapporter og informasjon om prosjektene til Chr Michelsens institutt.

Afghanistankomiteen: Kvinner i Afghanistan

Temasider om kvinner i Afghanistan på nettstedet til Afghanistankomiteen.