Tema: Barnerettigheter

Nyheter

Bildet av en demokratisk og fredelig modell slår sprekker

Afrika.no | 12.05.2017

Zambia har lenge vært et fredelig, moderat og demokratisk land i en region preget av krig og konflikter. Men nå er det tegn som tyder på at dette kan være i endring.

Undervisningsopplegg om barnerettigheter

| 02.12.2016

På Globalskole finner du undervisningsopplegg fra organisasjoner i Norge som arbeider med Internasjonale forhold. De er sortert etter skoletrinn, emner og kompetansemål. Et tema du finner mange opplegg om er barn sine levekår og rettigheter.

norsk

Skal samle 1 million underskrifter for Malala

Plan Norge | 31.10.2012

Pakistanske jenter må få lovfestet rett til skolegang, mener Plan International. Nå skal organisasjonen hjelpe FNs spesialutsending for utdanning Gordon Brown med å samle 1 million underskrifter for jenters rett til utdanning i Pakistan.

Barn kidnappet til sex-slaveri får ikke hjelp

Flyktninghjelpen | 05.05.2011
Barn i Den sentralafrikanske republikk kidnappes og rekrutteres til geriljagrupper der de tvinges til å bli soldater eller sex-slaver, ifølge en ny rapport fra Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne og Watchlist on Children in Armed Conflict.

Utdanning for jenter og kvinner nå!

Flyktninghjelpen | 03.05.2011
I dag er 69 millioner barn i verden fratatt retten til utdanning. Av disse er 53 prosent jenter. Fra 2. til 8. mai arrangeres Global Action Week for å sette fokus på utfordringene jenter møter i forbindelse med utdanning og skole.

Hundretusener av barn trenger øyeblikkelig hjelp

Flyktninghjelpen | 16.04.2011
Flesteparten av menneskene som er drevet på flukt i og fra Elfenbenskysten er kvinner og barn. Stadig flere av barna som nå kommer over grensen fra Elfenbenskysten til Liberia er feilernærte, blitt skilt fra sin familie og utsatt for vold.

Barn som endringsagenter

FORUT | 01.04.2011
Barn kan gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. En ny håndbok om rettighetsbasert forskning, utgitt av CWC i India, viser hvordan barn kan påvirke lokalpolitikken.

Støtt oppropet om barns klagerett

Plan Norge | 14.02.2011
10. – 16. februar skal FN-landene i forhandlinger om de vil innføre en klageordning for barn. Så langt har Norge vært kritiske. Plan krever at regjeringen ombestemmer seg.

Utdanner barn på flukt i Mogadishu

Flyktninghjelpen | 01.02.2011
Flyktninghjelpen øker innsatsen for å gi flere tusen fordrevne barn i Somalias hovedstad utdanning.

Regjeringen svikter barns rettigheter internasjonalt

Plan Norge | 03.12.2010
Utenriksminister Jonas Gahr Støre gjorde det i går klart at regjeringen ikke vil støtte innføringen av en klageordning i Barnekonvensjonen. Regjeringen går dermed imot barns rett til å klage dersom de opplever brudd på deres rettigheter.
1 - 10 av 113
1 2 3 4 5 6 .... 8 9 10 11 12

E-bibliotek

UNICEF: Barnekonvensjonen

På UNICEF Norge sine sider om Barnekonvensjonen finner du en forkortet og forenklet versjon av barnekonvensjonen, og mye bakgrunnsstoff.

Hvor hender det? Nobels fredspris 2014: En linje fra menneskerettigheter til fred

Hvor hender det? 1. desember, 2014. Nobels fredspris til Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi.

Plan: Barnekonvensjonen

Undervisningsopplegg om barnekonvensjonen for ungdomskolen på PLAN sitt nettsted. Her finner du også et faktaark om konvensjonen.

Hei verden: Barns rettigheter

På nettsidene til Hei verden finner du undervisningsmateriell og tekster om barnekonvensjonen, barns rettigheter og fredsprisen til Mala Yousafzay og Kailash Sayarthi.

FN-sambandet: Barnekonvensjonen - barns rettigheter

Temasider om barnsrettigheter og barnekonvensjonen.

norsk

Plan: Skoleplan

Skoleplan.no er en ressursside som tilbyr gratis, nettbasert skolemateriell om barn for bruk i grunnskolen.


Redd Barna: Barns rettigheter

Temaside om barnsrettigheter på Redd Barna sitt nettsted. Her finner nyheter, informasjon om hvordan Redd barna arbeider for barns rettigheter, og barnekonvensjonen i sin helhet.

UD: Barns menneskerettigheter

Infromasjon om barn og menneskerettigheter fra UD.

ILO: Barnearbeid

Bakgrunnsinformasjon og artikler om barnearbeid på nettstedet fra FNs særorganisasjon for arbeidsliv(ILO).

ECPAT

ECPAT er et globalt nettverk, som arbeider mot barneprostitusjon, barnepornografi og handel med barn. ECPAT International ledes fra sekretariatet i Bangkok, Thailand.

International Programme on the Elimination of Child Labour

IPEC er en del av ILO. Organisasjonens mål er å arbeide for eliminering av barnearbeid. På nettstedet finner en dokumenter og internasjonale lover.

Forut: Barnerettigheter

Informasjon om Forut sine prosjekter knyttet til barnerettigheter.

norsk

Child Rights Information Nettwork

Et internasjonalt nettverk av organisasjoner som arbeider med barnerettigheter. Nettstedet inneholder fulltekst materiell fra organisasjonen, og en temadesk som har innganger til ulike emner knyttet til barn og rettigheter.