E-bibliotek søk

Du søkte etter

Kategori

feil!359684

Type materiell

Nettressurs

Avgrens søket

Velg verdensdel

Land

Språk

Søk

Søkeresultat (28)

LLH: Internasjonalt

LLH arbeider for likestilling mot alle former for diskriminering av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner i Norge og resten av verden. Her finner du informasjon om deres internasjonale arbeid.

norsk

FN-sambandet: Kvinner og likestilling

Temaside om kvinnerettigheter på nettsidene til FN-sambandet. Her finner du også informasjon om Kvinnekonvensjonen.

norsk

UN: Population Fund

UNFPA er tilagt den ledende og koordinerende rolle i FN-systemet angående befolkningspørsmål. Organisasjonen skal bistå land i utforming og gjennomføring av befolkningsprogrammer. På nettstedet finner en bl.a. rapporten " The State of World Population".

engelsk

Kvinner Sammen

FOKUS gir ut bladet Kvinner Sammen. Kvinner Sammen tar opp internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål i et kvinneperspektiv med prioritering av spørsmål knyttet til kvinners situasjon og rolle i Sør, kvinnerettet bistand og internasjonal solidaritet mellom kvinner. Her finner du artikkel samlinger om utvalgte emner.

LAG: Kjønn og likestilling

Artikler om feminisme og likestilling i Latin-Amerika på nettsidene til Latin-Amerikagruppene.

norsk

Verdensbanken: Kjønn

Temasider fra verdensbanken om kjønn. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Justis departementet: Sammen mot menneskehandel

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandet (2011-2014).

Gender.no

Informasjon og ressurser om likestilling og kjønnsforskning i Norge på engelsk.

engelsk

Hvor hender det? Kvinner i krig

Hvor hender det? 27. oktober 2008.

MIRA-senteret

Mira-senteret arbeider for at det norske samfunnet skal bli oppmerksomme på kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn Nettstedet har informasjon om emner knyttet til likestilling av minoritetskvinner, som omkjæring, tvangsekteskap og arbeidsmarkedet, samt et faktaark om minoritetskvinner i Norge.

Women Watch

FNs internett portal for kvinnefrigjøring og kvinners situasjon.
engelsk

WHO: Department of Reproductive Health

RHR er en under-organisasjon i WHO, som arbeider med spørsmål knyttet til familieplanlegging, barnedødligehet og helse i forbindelse med fødsel og graviditet.
engelsk

Social Watch

En internasjonal koalisjon som arbeider for bekjempelse av fattigdom. Nettstedet inneholder statistikk og rapporter om land og spesifikke emner.

RAWA

RAWA er en politisk/sosial organisasjon av Afghanske kvinner som kjemper fred og frihet i fundamentalistiske Afghanistan
engelsk

Third World Network

Third World Network er et nettverk med utgangspunkt i sør som har fokus på utvikling og urettferdighet. Her finner du innganger til et bredt spekter med temasider.

UN: Women

En generell artikkel om kvinner og kvinnerettigheter og en inngangsportal til mer informasjon om kvinners rettigheter fra FN.

engelsk

NORAD: Kvinner og likestilling

Informasjon om kvinners rettigheter og likestilling i bistandsarbeidet på nettstedet til NORAD.

Hvor hender det? Hvem styrer verden

Hvor mange kvinner sitter i parlamentene og regjeringene rundt om i verden? Her kan du laste ned Hvor hender det? nr. 23, 3. mai, 2006.

Hvor hender det? Utdanning for unge jenter i Bangladesh

I forbindelse med Operasjon Dagsverk 08 kan du lese om jenter i Bangladesh; Hvor hender det? Nr.5 20. oktober 2008

Fokus: Vold mot kvinner

Temasider om vold mot kvinner på nettsidene til FOKUS.

norsk

FOKUS: KVINNER OG VÆPNET KONFLIKT

Temasider om kvinner i krig og konflikt på nettsidene til FOKUS.

norsk

CMI: Gender

Engelskspråklig temaside fra CMI om kjønn og kvinners rettigheter. Her finner du forskningsrapporter og informasjon om prosjektene til Chr Michelsens institutt.

engelsk

CARE Norge :Hvorfor jobber Care med kvinner

CARE jobber særlig med bistand til kvinner. Her kan du lese om hvorfor.

Atlas alliansen: Faktaark

En oversikt over faktaark med informasjon om funskjonshemmede på nettsidene til Atlas alliansen

norsk

Amnesty: Seksuell orientering og kjønnsidentitet

Artikler på norsk om seksuell orientering og menneskerettigheter på Amnesty international Norge sitt nettsted.

norsk

Afghanistankomiteen: Kvinner i Afghanistan

Temasider om kvinner i Afghanistan på nettstedet til Afghanistankomiteen.

norsk

Human Rights Watch: Temasider

Her finner du artikler og dokumenter på nettstedet til Human Rights Watch kategorisert under ulike emner.