E-bibliotek søk

Du søkte etter

Kategori

feil!359677

Type materiell

Nettressurs

Avgrens søket

Velg verdensdel

Land

Språk

Søk

Søkeresultat (20)

Transparency International

Den globale koalisjonen mot korrupsjon. Nettstedet byr på nyheter og bakgrunnsinformasjon, bl.a. i form av "Corruption Perceptions Index" og andre indekser som har til hensikt å måle og rangere korrupsjon i ulike land.

norsk

Hvor hender det? Korrupsjon: Den store syndebukken?

Hvor hender det? 17. september 2018

norsk

Hvor hender det? Skatteparadiser - hva tjener de til

Om skatteparadis og finanskrise i Hvor hender det? 3. september 2012.

norsk

Transparency International Norge

Transparency International kjemper mot korrupsjon i hele verden. På denne siden finner du informasjon på norsk om korrupsjon og arbeidet til organisasjonen.

norsk

Hvor hender det? Skatteparadisene lekker

Hvor hender det? 8. mars 2017

Nord-sør-biblioteket: Skatteparadis

Hva kjennetegner et skatteparadis, hvordan blir de brukt og hvilke land er skatteparadis? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket

norsk

Attac Norge: Skatteparadis

Temaside med nyheter om skattepardis på nettsidene til Attac Norge

norsk

Hvor hender det? Brasils vekst og fall

Etter en sterk opptur er Brasil nå preget av kriser. Hvor hender det? 11. september 2017.

norsk

UD: Antikorrupsjon

Les om korrupsjon og Norges antikorrupsjons arbeid på UD sine nettsider.

Bistandsaktuelt: Godt styresett

En samling av artikler relatert til godt styresett i Bistandsaktuelt.

norsk

EITI

Extractive Industries Transparency Initiative arbeider internasjonalt for mer åpenhet, bedre styring og mindre korrupsjon, blant annet i forbindelse med olje og gass utvinning.

engelsk

Interpol

Nettstedet til Interpol inneholder nyheter og bakgrunnsinformasjon om ulike emner relatert til kriminalitet.

engelsk

Business Anti-Corruption Portal

En internettportal som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter til å unngå, og å bekjempe, korrupsjon. Portalen inneholder klant annet bakgrunnsinformasjon om korrupsjon og landprofiler.

UNODC: Korrupsjon

Nettsider om korrupsjon på FNs avdeling for narkotika og kriminalitet.

AnCorR WEB - Corruption

En omfattende internasjonal informasjonsressurs om korrupsjon på OECD sitt nettsted. Inneholder generell og oversiktlig bakgrunnsinformasjon.

Norad: Korrupsjon

Temasider om korrupsjon på NORAD sitt nettsted. Bakgrunnsinformasjon om korrupsjon og korrupsjonsbekjempelse.


RORG: Samstemt Angola politikk

Artikkel med lenker til mer informasjon om Norsk Angola politikk, oljeutvinning og norsk næringslivspolitikk og samfunnsansvar i Angola.

CMI: Anti-Corruption

Engelskspråklig temaside fra CMI om korrupsjon. Her finner du forskningsrapporter og informasjon om prosjektene til Chr Michelsens institutt.

Digni: Anti-Corruption - Basic Grassroot Course

Et praktisk Anti-korrupsjons kurs for bistandsvirksomhet med materiell på nettsidene til Digni.

engelsk

CMI: U4 Anti-Corruption Resource Centre

CMI har utviklet og driver dette engelskspråklige internettbaserte ressursenteret for Utstein-gruppen. Her finner du blant annet svar på generelle spørsmål om korrupsjon.