E-bibliotek søk

Du søkte etter

Kategori

feil!359632

Type materiell

Nettressurs

Avgrens søket

Velg verdensdel

Land

Språk

Søk

Søkeresultat (53)

Hvor hender det? Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi

Operasjon dagsverk 2017: Nigerias svarte økonomi. Tema for OD 17 er de negative konsekvensene av oljeutvinning i Nigeria. Hvor hender det? 18. oktober 2017.

norsk

LAG: Klima og miljø

En samling av artikler og tekster om klima og miljø i Latin-Amerika på nettsidene til Latin-Amerikagruppene.

norsk

CICERO; senter for klimaforskning

Nettstedet til CICERO byr på nyheter, klipp fra media, en rekke publikasjoner som er tilgjengelige i elektronisk form.

norsk

Hvor hender det? Naturkatastrofer: Hvordan kan vi verge oss

Hvor hender det? Nr. 7, 1. november 2010

norsk

FN-sambandet: Klimaendringer

Temaside med bakgrunnsinformasjon om ulike miljø relaterte emner på nettstedet til FN-sambandet. Her finner du informasjon om klima, luftforurensning, naturmangfold, vann, og land.

norsk

Utviklingsfondet: Klimaendringer i sør

Temaside om klima og klimaendringer, med informasjon utviklingsfondet sine prosjekter.

norsk

Framtiden i våre hender: Klimarettferdighet

Temaside om klimarettferdighet på nettsidene til Framtiden i våre hender. Klimarettferdighet innebærer blant annet at en fordeling av forpliktelser og rettigheter som innebærer at rike lands utslipp må reduseres mest.

norsk

Hvor hender det? Kven tek ansvar for klimaendringane?

Klimaendringane har vist oss kor vanskeleg det er å få statane i verda til å samarbeide. Hvor hendet det? 11. mars 2013.

norsk

Hvor hender det? CO2 stabilisering

Et steg i riktig retning. Hvor hender det? 22. mai 2017

norsk

Hvor hender det? Dette betyr klimaendringene for utenrikspolitikken


Spørsmålet er ikke om klimakrisen vil påvirke Norge, men hvordan den vil gjøre det. Utenrikspolitikken vår må tilpasses en varmere verden. Hvor hender det? 3. september 2019

norsk

FN: Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling på FN sitt nettsted. Informasjon om bærekraftsmålene, og alle de underliggende emnene (se topics), med rapporter og dokumenter.

engelsk

Framtiden i våre hender: Klimarapporter

Her finner du rapporter om klimaendringer fra Framtiden i våre hender.

norsk

Hvor hender det? Hva betyr Klimatoppmøtet i Paris?

Hvor hender det? Nr. 22, 25. november 2015.

norsk

Hvor hender det? Klimaavtalen i Paris: Kva no for klimaet

Klimatoppmøte i Paris. Hvor hender det? 8 februar 2016.

norsk

Internasjonal Politikk: Klimakampen

Fokus på Klimakamp i tidsskriftet Internasjonal Politikk NR. 4 2015. Her finner du artikler om Internasjonale Klimaforhandlinger og FNs toppmøte i Paris.

norsk

Verdensbanken: Klimaendringer

Temasider fra verdensbanken om klimaendringer. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

ForUM: Innspill - Klimamål for klimakrisen

Hvordan kan Norge gjøre en rettferdig innsats for å nå bærekraftsmål 13 om å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse?

norsk

Hvor hender det? Hvem skal eie Arktis?

Tidligere var det ingenmannsland. Nå skal store deler av havbunnen i Arktis fordeles mellom de fem statene som omkranser Polhavet. Samtidig smelter havisen stadig raskere og gjør de rike naturressursene i regionen mer tilgjengelige. Hvor hender det? 28. november 2018.

norsk

Miljøverndepartementet: Klima

Temasider om klima med nyheter fra departementet og lenker til andre nettsteder og dokumenter.
norsk

Miljøstatus i Norge: Klima

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør.
norsk

ForUM: Klima

Temaside om bærekraftsmål 13, bekjemp klimaendringene og konsekvensene av disse, på nettstedet til ForUM for Utvikling og Miljø.

norsk

Hvor hender det? Jordas tilstand

Hvor hender det? 16. mars, 2009. Et utdrag og sammendrag av FNs miljøprogam sin årlige rapport om jordens tilstand.

norsk

UN: Climate Change

En generell artikkel om globale klima endringer, og under flere lenker finner du en inngangsportal til informasjon om klimaendringer på FN sitt nettsted.

engelsk

WWF - Norge: Klima og energi

Temaside om klima fra WWF-Norge.

norsk

Hvor hender det? Er reint miljø ein menneskerett?

Om koblingen mellom miljø og menneskerettigheter i Hvor hender det? 24. september 2012.

norsk

Hvor hender det? Klimaforhandlingar i stampe

Hvor hender det, 12. mai 2010.

norsk

UN: Framwork convention on climate change

FN-side med informasjon om Kyotoavtalen og andre konvensjoner relatert til klimaendringer.

engelsk

Naturvernforbundet: Fakta om klimaproblemet

Temaside om klimaproblemet på nettsidene til Naturvernforbundet.

norsk

Miljølære: Klima og luftkvalitet

Temaside om klima og luftkvalitet med forslag om aktiviteter til bruk i undervisningen.
norsk

Dansk UD: Turen går til de varme land

Dansk utgivelse som tar deg med til steder, hvor klimaendringene allerede er virkelighet, og du får informasjon om forskning og debatt.

dansk

Worldwatch Institute

Worldwatch er en ikke kommersiell forskningsinstitusjon. Formålet til organisasjonen er å informere beslutningstakere og publikum om de voksende globale problemer, og de komplekse båndene mellom miljøet og verdensøkonomien.

engelsk

Greenpeace - Worldwide

På nettstedet til Greenpeace international er det en rekke temasider. På de norske sidene finner en kortere utgaver av temasidene og norske miljønyheter.

engelsk

WWF - International

Nettstedet inneholder nyheter og kampanjesider med bakgrunnsinformasjon i form av artikler og rapporter sortert under diverse temasider

engelsk

FN`s miljøprogram

Nettstedet til FN`s miljøprogram inneholder temasider, konvensjoner og informasjon om FN sitt arbeid.
engelsk

World resources Institute: The Environmental Information Portal

Earthtrends er informasjonsportalen til et av de fremste internasjonale institutt for forskning og informasjon innenfor et bredt spekter av miljøspørsmål. Sidene inneholder innganger til en rekke emner med bakgrunnsinformasjon og lenker. Du kan også laste ned den årlige rapporten World Resources.

UNEP-WCMC

UNEP World Conservation Monitoring Center har informasjon om politikk og virksomhet for å bevare en levende planet. Nettstedet inneholder informasjon og data om emner som biologisk mangfold innenfor dyr og planteliv bl.a. relatert til handel, og spesielle områder som blir påvirket av klimaendringer.
engelsk

GRID-Arendal

GRID-Arendal ble etablert for å styrke FN sitt miljø program (UNDP). Det engelskspråklige nettstedet inneholder bl.a. rapporter og oversikter over bærekraftig utvikling og miljøstatus, med særlig fokus på norden og polar-områder.
engelsk

Regnskogsfondet: Regnskogen bremser klimaendringene

Temaside om regnskogens betydning for klima.

norsk

Hei verden: Klimaurettferdighet

Undervisningsopplegg og film klimaendringer

norsk

Human Development Report 2007: Utslippskutt er ikke nok

Raporten om menneskelig utvikling fra UNDP hadde i 2007 et spesielt fokus på klimaendringer. På UNDP-Norge sitt nettsted kan du laste ned en norsk versjon av rapporten(PDF).
norsk

UiB: Når vi snakker om klima

Film om betydningen av språkbruken i forbindelse med klima problematikk. Med utgangspunkt i det tverrfaglige prosjektet LINNGCLIM ved Universitetet i Bergen.

norsk

NORAGRIC: Humanitarian Policy and Practice in a Changing Climate

Rapport om klimaendringene sine konsekvenser for bistand og humanitært arbeid.

engelsk

Hvor hender det? Klima og fred

Fredsprisen til Al Gore og FNs klimapanel. Hvor hender det? 3. desember, 2007.

Hvor hender det? Klimaendringar: Kva skjer

Hvor hender det? Nr. 18, 26. februar 2007.

norsk

Bistandsaktuelt: Miljø og energi

En samling av nyhetsartikler om miljø og energi i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

norsk

FIVAS: Klima og energi

Temaside om energi og klima på nettstedet til FIVAS(Foreningen for internasjonale vannstudier). .
norsk

Radar: Miljø: Problemer og utfordringer

Undervisningsider om globale miljøproblemer fra Cappelen og Damm. Her kan du laste ned et lite foredrag miljø - problemer og utfordringer.

norsk

Changemaker: Klima og miljø

Temaside om klima på nettstedet til Changemaker.

norsk

Hvor hender det? Nasjonale drivkrefter i USAs klimapolitikk

Hvor hender det? 03. november 2014

norsk

Norad: Klima, miljø og naturressurser

Klima og miljø er hovedsatsingsområder i norsk utviklingspolitikk.

norsk

Miljøstatus i Norge: Internasjonale klimapolitikk

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør.

Nord-sør-biblioteket: Hva er global oppvarming?

Her kan du lese svaret fra Nord-sør-biblioteket og finne lenker til mer informasjon.

norsk

Noragric: The REDD direction

The potential for reduced forest carbon emissions, biodiversity protection and enhanced development. A desk study with special focus on Tanzania and Uganda

engelsk