E-bibliotek søk

Du søkte etter

Kategori

feil!359631

Type materiell

Nettressurs

Avgrens søket

Velg verdensdel

Land

Språk

Søk

Søkeresultat (31)

Verdensbanken: Miljø

Temasider fra verdensbanken om miljø. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Hvor hender det? Miljø: Verden min verden

Hvor hender det? nr. 3, 18. september 2012.

norsk

Framtiden i våre hender: Forbruk

Temasider om forbruk på nettsidene til Framtiden i våre hender.

norsk

Hvor hender det? CO2 stabilisering

Et steg i riktig retning. Hvor hender det? 22. mai 2017

norsk

Hvor hender det? Global matvaresikkerheit

En av de største utfordringene verden står ovenfor, er å skaffe nok mat til alle på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Hvor hender det? 20. mars 2017.

FN-sambandet: Bærekraftig utvikling

Temaside om bærekraftig utvikling, og en forklaring av begreper.

norsk

FN: Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling på FN sitt nettsted. Informasjon om bærekraftsmålene, og alle de underliggende emnene (se topics), med rapporter og dokumenter.

engelsk

Hvor hender det? Hva betyr Klimatoppmøtet i Paris?

Hvor hender det? Nr. 22, 25. november 2015.

norsk

Hvor hender det? Klimaavtalen i Paris: Kva no for klimaet

Klimatoppmøte i Paris. Hvor hender det? 8 februar 2016.

norsk

Internasjonal Politikk: Klimakampen

Fokus på Klimakamp i tidsskriftet Internasjonal Politikk NR. 4 2015. Her finner du artikler om Internasjonale Klimaforhandlinger og FNs toppmøte i Paris.

norsk

Miljølære

Et internettbasert opplæringstilbud for bærekraftig utvikling. Inneholder bl.a. temasider og opplegg for prosjektarbeid med forskjellige tema knyttet til bærekraftig utvikling.

norsk

NMBU

På Norges miljø- og biovitenskapelige universitet finner du informasjon om undervisningof forskning i en rekke fag; som landruk, matproduksjon, økologi, miljø og bærekraftig utvikling.

engelsk

Miljølære: Forbruk, ressurser og fordeling

Undervisningsopplegg om forbruk, ressurser og fordeling på på nettstedet miljolare.no, som er et samarbeid mellom UiB og Skolenettet.
norsk

Miljøverndepartementet: Internasjonalt samarbeid

Nettsider med nyheter fra internasjonale fora og prosesser, og lenker til andre nettsteder og internasjonale avtaler.

Hvor hender det? Jordas tilstand

Hvor hender det? 16. mars, 2009. Et utdrag og sammendrag av FNs miljøprogam sin årlige rapport om jordens tilstand.

norsk

Framtiden i våre hender: Grønn økonomi

Her finner du rapporter knyttet til bærekraftig utvikling på nettsidene til Framtiden i våre hender.

norsk

Worldwatch Institute

Worldwatch er en ikke kommersiell forskningsinstitusjon. Formålet til organisasjonen er å informere beslutningstakere og publikum om de voksende globale problemer, og de komplekse båndene mellom miljøet og verdensøkonomien.

engelsk

WWF - International

Nettstedet inneholder nyheter og kampanjesider med bakgrunnsinformasjon i form av artikler og rapporter sortert under diverse temasider

engelsk

FN`s miljøprogram

Nettstedet til FN`s miljøprogram inneholder temasider, konvensjoner og informasjon om FN sitt arbeid.
engelsk

World resources Institute: The Environmental Information Portal

Earthtrends er informasjonsportalen til et av de fremste internasjonale institutt for forskning og informasjon innenfor et bredt spekter av miljøspørsmål. Sidene inneholder innganger til en rekke emner med bakgrunnsinformasjon og lenker. Du kan også laste ned den årlige rapporten World Resources.

UNEP-WCMC

UNEP World Conservation Monitoring Center har informasjon om politikk og virksomhet for å bevare en levende planet. Nettstedet inneholder informasjon og data om emner som biologisk mangfold innenfor dyr og planteliv bl.a. relatert til handel, og spesielle områder som blir påvirket av klimaendringer.
engelsk

GRID-Arendal

GRID-Arendal ble etablert for å styrke FN sitt miljø program (UNDP). Det engelskspråklige nettstedet inneholder bl.a. rapporter og oversikter over bærekraftig utvikling og miljøstatus, med særlig fokus på norden og polar-områder.
engelsk

Nord-sør-biblioteket: Definisjoner og endringer av begrepet utvikling

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om definisjon av- og ulike typer utvikling. Her kan du lese svaret.

norsk

UiB: Når vi snakker om klima

Film om betydningen av språkbruken i forbindelse med klima problematikk. Med utgangspunkt i det tverrfaglige prosjektet LINNGCLIM ved Universitetet i Bergen.

norsk

Forum: Sult og Matsikkerhet

Temaside om bærekraftsmål 2: Uttrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk på nettstedet til Forum for Utvikling og Miljø.

norsk

Framtiden i våre hender: Mat

Temaside om mat fra Framtiden i våre hender. Fivh ser spesielt på hvordan vi kan produsere mer mat og samtidig redusere klimagassutslippene, hindre tap av artsmangfold og knappe vannressurser, samt ivareta folks helse og dyrs velferd.

norsk

Hvor hender det? Klimaendringar: Kva skjer

Hvor hender det? Nr. 18, 26. februar 2007.

norsk

Radar: Miljø: Problemer og utfordringer

Undervisningsider om globale miljøproblemer fra Cappelen og Damm. Her kan du laste ned et lite foredrag miljø - problemer og utfordringer.

norsk

Hvor hender det? Nasjonale drivkrefter i USAs klimapolitikk

Hvor hender det? 03. november 2014

norsk

Idebanken: The Balancing Act

En nordisk nyhetsside om utdanning for bærekraftig utvikling fra Ideebanken og deres samarbeidspartnere.

engelsk