E-bibliotek søk

Du søkte etter

Kategori

feil!359625

Type materiell

Nettressurs

Avgrens søket

Velg verdensdel

Land

Språk

Søk

Søkeresultat (24)

FN-Sambandet: Terrorisme og ekstremisme

Artikler og bakgrunnsinformasjon om terrorisme på nettstedet til FN-sambandet.

norsk

Hvor hender det? Terror i Europa: IS effekten

Hvor hender det? 27. september, 2017

norsk

Hvor hender det? IS-terror i Europa: Hvordan dannes terrorceller

Hvor hender det? 1. november 2017.

norsk

Hvor hender det: kampen mot IS

Kampen mot IS høsten 2016 i Hvor hender det? November 20. 2016

norsk

Global Terrorism Database

GTD er en database med systematisert informasjon om terror hendelser fra 1970.

Hvor hender det? Hvor går Al-Qaida?

Hvor hender det, 12. april 2010.

Hvor hender det? Fremmedkrigere fra Russland og Sentral-Asia

Over 3200 russiske statsborgere har reist for å kjempe med IS i Syria. Hvor hender det? 29. mars 2017.

norsk

Internasjonal politikk: Jihadistenes program i Europa

Artikkel om Jihadisme og terrorangrep i Europa. Internasjonal Politikk nr. 4 2016.

Hvor hender det? 10 år etter 11.09

Om konsekvensene av 11.09 og "krigen mot terror" i Hvor hender det? Nr 2. 5. september 2011

norsk

Hvor hender det? Terrorisme: Baskerne og ETA

Hvor hender det? 15. februar 2010

Hvor hender det? Sahel - ett år etter In Aménas

16. januar 2013 ble gassanlegget i In Aménas i Algerie angrepet av væpnete islamister. Hvor hender det? 13. januar 2014.

norsk

National Counterterrorism Center

USA sitt senter for "counterrorism" inneholder mye informasjon og data om terrorisme, slik USA ser det.

Den Norske Helsingforskomité

Nettstedet til Den Norske Helsingforskomité med informasjon om land hvor komiteen er særlig involvert og emner de arbeider med.

Interpol

Nettstedet til Interpol inneholder nyheter og bakgrunnsinformasjon om ulike emner relatert til kriminalitet.

engelsk

UNODC and terrorisme prevention

FN-byrået for narkotika og kriminalitet arbeider for å hindre terrorhandlinger.

FN-sambandet: Konflikter - Al-Qaida

På Globalis finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden, i tillegg til konflikter hvor FN er inne med fredsstyrker.

norsk

Hvor hender det? Terrorisme på norsk

Hvor hender det? Nr. 1, 29. august 2011

norsk

FN-sambandet: Konflikten på Filippinene

På FN-sambandet sitt nettsted finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden og FNs rolle i konflikten.

norsk

FN-sambandet: Konflikten i Nigeria - Boko Haram

På FN-sambandet sitt nettsted finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden og FNs rolle i konflikten.

norsk

Hvor hender det? Hva er internasjonal terrorisme?

Hvor hender det? 28. november 2005.

Nord-sør-biblioteket: Hva er Al-qaida?

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hva Al-qaida er, her kan du lese svaret og finne lenker til mer informasjon.

norsk

Amnesty: Tortur

Hva er tortur, og hvordan foregår det. Les mer om tortur på Amnesty Norge sin nettside.

norsk