E-bibliotek søk

Du søkte etter

Kategori

feil!359616

Type materiell

Nettressurs

Avgrens søket

Velg verdensdel

Land

Språk

Søk

Søkeresultat (63)

FN-sambandet: Konflikter

Her finner du beskrivelser av de fleste store, pågående konfliktene i verden. Du kan lese om bakgrunnen for de forskjellige krigene, hvor lenge de har pågått, og hva FN gjør for å løse dem.

norsk

Säkerhetspolitikk.se: Världskartan

En oversikt over konflikter i verden med mye bakgrunsinformasjon.

Flyktninghjelpen

På nettstedet til Flyktninghjelpen finner du artikler og bakgrunnsinformasjon om organisasjonen og situasjonen for verdens flyktninger. På rerssurssidene finner du rapporter, tall og fakta. 

Hvor hender det? Konfliktbildet 2014-2015

Kriger og andre alvorlige væpnete konflikter i 2014 og 2015. Hvor hender det? 18. januar 2016.

Uppsala Conflict Data Program

En omfattende database med informasjon om deltagere on antall drepte i verdens konflikter de siste 40 årene.

International crisis group

ICG er en privat multinasjonal organisasjon. Nettstedet inneholder informasjon om konflikter og krisesituasjoner i verden.

engelsk

CFR: Global conflict tracker

Bakgrunnsinformasjon om en rekke av verdens konflikter presentert av den amerikanske tenke tanken Council on Foreign Relations, med en egen vurdering av hvilken betydning konflikten har for USA sine interesser. 

Hvor hender det? Konfliktbilde 2012 - 2013

Hvor finner vi de alvorlige konfliktene i verden, og hva er trenden. Hvor hender det? 6 januar 2014.

norsk

FN-sambandet: Konflikt og fred

Temasider om konflikt og fred på nettsidene til FN-sambandet.

Nord-sør-biblioteket: Hvorfor blir det krig?

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvorfor det blir krig. Her kan du lese om ulike betingelser som gjør at en konflikt kan bli krig.

 

Hvor hender det? Kashmir-konflikten: Dårlige naboer siden 1947

India og Pakistan har kranglet om Kashmir i over 70 år. I sommer blusset konflikten opp igjen.Hvor hender det? 17. desember 2019.

norsk

UN: Peace and security

En inngangsportal til sider om fred, sikkerhet og fredsbevaring på FN sitt nettsted. 

Hvor hender det? Hvorfor er det ikke fred mellom Israel og Palestinerne?

Det følelsesmessige og politiske engasjementet er stort, men kunnskapen om historien bak er liten. Hvor hender det? 23. oktober 2018.

norsk

Hvor hender det? Hvordan forhindre borgerkig

FN vil øke innsatsen for å avverge at borgerkriger bryter ut. Men hva skal til for å løse denne vanskelige oppgaven? Hvor hender det? 20. november 2019.

norsk

SIPRI

Nettsidene til Stockholm International Peace Research Institute inneholder informasjon om instituttet sine prosjekter. Her finner du også mye bakgrunnsinformasjon og databaser med informasjon om våpenhandel, våpenproduksjon, militært forbruk og mye mer.

Hvor hender det? Hvorfor er det krig i Jemen?

Borgerkrigen i Jemen kalles verdens største humanitære krise. Situasjonen er både fastlåst og kompleks og bærer preg av å være åsted for maktkamp mellom mektige stater i Midtøsten. Hvor hender det? 18. april 2018.

norsk

Hvor hender det? Konfliktbilde 2008-2009

Hvor hender det? 18. januar 2010.

PRIO

PRIOs hovedformål er å forske på bakgrunn, årsaker og konsekvenser av fred og konflikt.

International Crisis Group: Crisis watch

Crisis Group står blant annet bak en måndlig oppdatering på krisesituasjoner i verden. Siden inneholder også artikler og rapporter om krise relaterte tema og land.

engelsk

Hvor hender det? Konfliktbilde 2010-2011

Hvor hender det tar for seg konfliktene i verden. Hvor hender det? Nr.16, 13. februar 2012.

Hvor hender det? Konfliktar i dag 2007-2008

Hvor hender det? 13. mai 2008.

Hvor hender det? Internasjonale fredsoperasjoner

I denne artikkelen ser vi på Mali, der konflikten har herja i seks år.  Hvor hender det? 12. mars 2018.

norsk

Hvor hender det? Dei mektige militsane i Irak

Hva er en milits og hvorfor vokser de fram i svake stater som Irak? Hvor hender det? 17. mai 2018.

norsk

Nord-sør-biblioteket: Hva er bakgrunnen for konflikten mellom USA og Iran

Det dårlige forholdet mellom USA og Iran har en lang historie, og Donald Trump er ikke den første presidenten fra USA som opplever å ha uoverensstemmelser med Iran.

norsk

Hvor hender det: Folkerett før og under krig

De siste tiårene har det vært en rekke konflikter hvor folkerett og folkerettslige dilemmaer har kommet i fokus. Hvor hender det? 15. september 2014

Regnskogsfondet: Sårbare stater og matproduksjon

Rapport om mat, krig og fred fra Regnskogsfondet. Matproduksjon i stater med borgerkrig og en usikker sikkerhetssituasjon, desember 2017.

norsk

The New Humanitarian

The New Humanitarian er et nettverk av journaslister som leverer unike og uavhengige reportasjer fra humanitære kriser i verden.

engelsk

Hvor hender det? Folkeretten

Folkeretten - en viktig målestokk i internasjonal politikk. Hvor hender det? 16. januar 2017

Hvor hender det? Ukraina: Hvor vil det ende?

Hvor hender det? 9. februar 2015.

Hvor hender det? Operasjonene i Afghanistan

Hvordan har operasjonene i Afghanistan fungert Hvor hender det? 23. februar 2015.

FN-sambandet: Konflikten i Syria

På FN-sambandet sitt nettsted finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden og FNs rolle i konflikten. 

norsk

FN-sambandet: Konflikten i Jemen

På Globalis finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden.

norsk

FN-sambandet: Konflikten i Palestina

På FN-sambandet sitt nettsted finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden og FNs rolle i konflikten. 

norsk

Hvor hender det? Narkotikaens globale åk

Les om sammenhengen mellom internasjonal kriminalitet og krig i Hvor hender det? 11. mai 2009.

Hvor hender det? Israel i Gaza

Hvor hender det? 26. februar, 2009.

Hvor hender det? Private militære firmaer

Hvor hender det? 10. november 2008.

Hvor hender det? Afghanistan: når blir det fred

Les om situasjonen i Afghanistan i Hvor hender det? nr. 23, 4. mai 2009

Child Soldiers International

En organisasjon som arbeider for å hindre rekruttering av barnesoldater, sikre deres demobilisering, rehabilitering og reintegrering i samfunnet. På nettstedet finner du bakgrunnsinformasjon og nyheter.

engelsk

Nord-sør-biblioteket: Hvorfor er det krig i Midtøsten?

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvorfor det egentlig er krig i Midtøsten, her kan du lese svaret og finne lenker til mer informasjon.

Carnegie Endowment: Middle East

Her finner du bakgrunnsinformasjon, nyheter, analyser og ekspertkommentarer om situasjonen i Midtøsten. På nettstedet finner du også annen informasjon om konflikter, fredsarbeid og våpen.

BBC News: Kashmir Flashpoint

Nyheter og bakgrunnsstoff om konflikten rundt Kashmir.

ReliefWeb

Nettsted med informasjon om nødhjelp og krisesituasjoner. ReliefWeb har bl.a. en land oversikt.

FN-sambandet: Konflikten i Colombia

På FN-sambandet sitt nettsted finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden og FNs rolle i konflikten. 

norsk

FN-sambandet: Konflikten i Afghanistan

På FN-sambandet sitt nettsted finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden og FNs rolle i konflikten. 

norsk

Nord-sør-biblioteket: Kashmir-konflikten

Nord-sør-biblioteket har fått spørmål om hva folkeretten sier om Kashmir. Her kan du lese svaret.

norsk

Hvor hender det? Asia og de mange havkonfliktene

Hvorfor er det så mange konflikter om grenser i havområder i Asia akkurat nå? Hvor hender det? 5. november 2012.

norsk

FN-sambandet: Konflikten på Filippinene

På FN-sambandet sitt nettsted finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden og FNs rolle i konflikten. 

norsk

FN-sambandet: Konflikten på Haiti

På FN-sambandet sitt nettsted finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden og FNs rolle i konflikten. 

norsk

FN-sambandet: Konflikten i Nigeria - Boko Haram

På FN-sambandet sitt nettsted finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden og FNs rolle i konflikten. 

norsk

Hvor hender det? Folkerett før og under krig.

Hva sier folkeretten om militær maktbruk? Her kan du laste ned Hvor hender det? nr. 17, 20. februar 2005

FN-sambandet: Konflikten i Kosovo

På FN-sambandet sitt nettsted finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden og FNs rolle i konflikten. 

norsk

Bistandsaktuelt: Humanitære kriser

Artikler om katastrofer, krig og konflikt og migrasjon i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

norsk

FN-sambandet: Konflikten i Vest-Sahara

På FN-sambandet sitt nettsted finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden og FNs rolle i konflikten. 

norsk

FN-sambandet: Konflikten i Angola

På FN-sambandet sitt nettsted finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden og FNs rolle i konflikten. 

norsk

FOKUS: KVINNER OG VÆPNET KONFLIKT

Temasider om kvinner i krig og konflikt på nettsidene til FOKUS.

Norges Fredsråd

På nettstedet til Norges Fredsråd er det krig og fred som er i fokus. Her finner du blant annet en samling med artikler.

NOREF: Syria

Rapporter og artikler omSyria fra Norwegian Peacbuilding Center. 

NOREF: Colombia

Rapporter og artikler om Colombia fra Norwegian Peacbuilding Center. 

engelsk

NOREF: Afghanistan

På nettsidene til Norwegian Peacbuilding Center kan du finne forskningsrapporter og annen bakgrunnsinformasjon om situasjonen i Afghanistan. 

engelsk

CMI: Syria

Temaside med forskningsrapporter og artikler om Syri fra Christian Michelsens institutt.

Child Rights Information Nettwork

Et internasjonalt nettverk av organisasjoner som arbeider med barnerettigheter. Nettstedet inneholder fulltekst materiell fra organisasjonen, og en temadesk som har innganger til ulike emner knyttet til barn og rettigheter.