E-bibliotek søk

Du søkte etter

Kategori

feil!359588

Type materiell

Nettressurs

Avgrens søket

Velg verdensdel

Land

Språk

Søk

Søkeresultat (25)

UD: FN

Temaside om FN fra det Norske Utenriksdepartementet.

norsk

UNICEF - Norge

På UNICEF Norge sitt nettsted finner du informasjon om utvikling og barn, og FN sitt arbeid for å hjelpe barn.

UNICEF

FNs barnefond sin fremste oppgave er å forsvare og å fremme barnsrettigheter, og å bistå i planlegging og gjennomføring av tiltak som forbedrer barns livssituasjon, særlig i U-land.

engelsk

Hvor hender det? Sikkerhetsrådet: Bør Norge få plass?

Hva vil det egentlig si å være et valgt medlem i FNs sikkerhetsråd? Hvor hendet det? 10. mars 2019

norsk

UN: Peace and security

En inngangsportal til sider om fred, sikkerhet og fredsbevaring på FN sitt nettsted.

Hvor hender det? Internasjonale fredsoperasjoner

I denne artikkelen ser vi på Mali, der konflikten har herja i seks år. Hvor hender det? 12. mars 2018.

norsk

Internasjonal politikk: FN 70år

Artikler om blant annet FN-systemet, sikkerhetsrådet og fredsoperasjoner i Internasjonal Politikk nr. 2, 2015.

norsk

FN: FNs ungdommsprogram

FN program for å skape aktivitet og øke deltagelse og innflytelse for ungdom i FN og internasjonalt.

engelsk

FN-sambandet: FN-informasjon

På disse sidene finner du informasjon om FN som organisasjon. Hvordan er FN organisert? Hvem jobber med hva? Og hva er FN-reform? - Dette og mye mer finner du svar på under menypunktene til venstre.

FN

Inngangsportalen til FN sine nettsider.

engelsk

Hvor hender det? FN ved et veiskille

Hvor hender det? 12. september 2005

norsk

Hvor hender det? Reform av FN

Hvor hendet det? nr. 6 18. oktober 2010

norsk

FNs høykommissær for flyktninger

Institusjonen har som hovedoppgave å arbeide for at flyktninger under midlertidige opphold i transittland og i deres nye hjemland, gis den beskyttelse og de rettigheter som er nedfelt i internasjonale konvensjoner og avtaler. Nettstedet har bl.a. nyheter og bakgrunnsinformasjon om flyktninge-situasjonen i alle verdens land, inkludert mottakerland. 

Norges FN delegasjon

På nettstedet til Norges FN delegasjon finner du nyheter og informasjon om FN, med vekt på Norges aktiviteter og innsats innenfor FN-systemet.
engelsk

FN: Irak

FN side med nyheter og dokumenter om Irak


engelsk

UNESCO

På FNs organisasjon for utdanning, kultur og vitenskap sitt nettsted finner en bl.a statistikk og dokumenter om de nevnte emnene.

UNDP

FN`s utviklingsprogram (United Nations Development Programme) er det ledende organ innen FN for finansiering og koordinering av det multilaterale faglige samarbeidet. Prioriterte områder er bl.a. fattigdomsbekjempelse.

UN Statistics Division

FNs statistikkavdeling. Sidene inneholder emne innganger til statistikkressurser i FN-systemet.
engelsk

The United Nations: An introduction for Students

En introduksjonstekst med informasjon om FNs historie og oppbygning. Dette finner du på FNs egne undervisningssider.
engelsk

FN-web indeks

Oversikt over de ulike organisasjoner og programmer i FN.
engelsk

UNDP - Nordiske kontor

UNDP sine nordiske sider har informasjon og nyheter om utvikling og bistand på norsk. Det er også mulig å laste ned den norske versjonen av Human Development Report.

norsk

FNs informasjonskontor

UNROC er FNs regionale informasjonskontor. På de norske sidene finner du mye bakgrunnsinformasjon om FN, og sentrale emner for organisasjonens virksomhet.

norsk

UNESCO - Norge

Den norske UNESCO kommisjonen sitt nettsted. Her finner du informasjon om FN sitt arbeid innenfor kultur, vitenskap, kommunikasjon og utdanning.
norsk