E-bibliotek søk

Du søkte etter

Kategori

Menneskerettigheter

Avgrens søket

Menneskerettigheter

Velg verdensdel

Land

Språk

Søk

Søkeresultat (100)

UD: Menneskerettigheter

Informasjon om menneskerettigheter, Norges menneskerettighetspolitikk, og internasjonale menneskerettighetssystemer.

Human Rights Watch

På nettsidene til Human Rights Watch finner du informasjon om organisasjonens arbeid samt et vel av rapporter og nyheter om menneskerettigheter. Nettstedet har informasjon kategorisert etter tema og land.

Amnesty International

På Amnesty International sitt nettsted finner du nyheter og rapporter om menneskerettigheter. Du kan finne informasjonen organisert etter ulike tema og land.

FN-sambandet: Menneskerettigheter

Artikler, konvensjoner og bakgrunnsinformasjon om menneskerretigheter på nettstedet til FN-sambandet.

norsk

Freedom House

Freedom House er en internasjonal organisasjon for menneskerettigheter. På nettstedet finner du landrapporter med frihets/menneskerettighets karakter, og et senter for religionsfrihet.

Amnesty International Norge

I Amnesty International Norge sitt internett "bibliotek" kan du søke etter informasjon og lenker om ulike land og emner.

UNICEF: Barnekonvensjonen

På UNICEF Norge sine sider om Barnekonvensjonen finner du en forkortet og forenklet versjon av barnekonvensjonen, og mye bakgrunnsstoff.

Flyktninghjelpen

På nettstedet til Flyktninghjelpen finner du artikler og bakgrunnsinformasjon om organisasjonen og situasjonen for verdens flyktninger. På rerssurssidene finner du rapporter, tall og fakta.

Amnesty International: Death Penalty

På Amnesty International sin side om dødsstraff finner du bakgrunnsinformasjon, nyheter og informasjon om aksjoner og kampanjer

Hvor hender det? Nobels fredspris 2014: En linje fra menneskerettigheter til fred

Hvor hender det? 1. desember, 2014. Nobels fredspris til Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi.

Hvor hender det? Menneskerettane i praksis

Hva er menneskerettene og hvordan blir de sikret og brøtte i dag? Hvor hender det? 24. oktober 2017

Røde Kors: Internasjonal humanitær rett

Temasider om internasjonal humanitær rett med informasjon om folkeretten, Genèvekonvensjonene og regler i krig.

U.S. Dep of State: Country reports on Human Rights

Her finner du landrapporter om menneskerettigheter, juridiske og politiske forhold.

FN-sambandet: Avtaler og konvensjoner

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale avtaler. Avtalene er svært forskjellige, men felles for alle er at de innebærer at medlemslandene forplikter seg juridisk til å gjennomføre avtalens sentrale vilkår.

norsk

Hvor hender det? Etnisk rensing i Myanmar

Hvor hender det? 4. desember 2017

norsk

Plan: Barnekonvensjonen

Undervisningsopplegg om barnekonvensjonen for ungdomskolen på PLAN sitt nettsted. Her finner du også et faktaark om konvensjonen.

Hei verden: Barns rettigheter

På nettsidene til Hei verden finner du undervisningsmateriell og tekster om barnekonvensjonen, barns rettigheter og fredsprisen til Mala Yousafzay og Kailash Sayarthi.

Nord-sør-biblioteket: Hvilket land bryter menneskerettighetene mest

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvilket land som bryter menneskerettighetene mest. Her kan du lese svaret.

Menneskerettighetsbloggen

Formålet med MRbloggen er å øke kunnskapen og engasjementet om menneskerettigheter i Norge.

norsk

FN-sambandet: Barnekonvensjonen - barns rettigheter

Temasider om barnsrettigheter og barnekonvensjonen.

norsk

Coalition Against Trafficking in People

Organisasjonen kjemper internasjonalt for kvinners rettigheter, og særlig mot handel og seksuell utnyttelse av kvinner og barn. Du finner rapporter, forskning og fakta om menneskehandel på sidene

ForUM: Innspill - Ungdom er nøkkelen

Ungdom er nøkkelen til å nå bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid. Hvordan kan Norge bidra til at ungdom blir inkludert? Innspill fra ForUM til Norges arbeid med bærekraftsmål nr. 8.

norsk

UN: Human Rights

FN sine Resources for speakers sider inneholder fakta og bakgrunnsinformasjon om menneskerettigheter.

Article 19

Aricle 19. er en organisasjon som arbeider med å forsvare ytringsfriheten. På nettsidene finner en både bakgrunnsinformasjon, analyser og nyheter.

NORAD: Menneskerettigheter

Temasider om bistand og Menneskerettigheter på NORAD sitt nettsted.

FN-sambandet: Folkerett

FN-sambandet byr på temasider om Internasjonal rett, med særlig fokus på folkeretten.

norsk

Hvor hender det? Menneskerettighetene - er for alle

Generelt om menneskerettigheter i Hvor hender det? 7. september 2009.

Redd Barna: Barns rettigheter

Temaside om barnsrettigheter på Redd Barna sitt nettsted. Her finner nyheter, informasjon om hvordan Redd barna arbeider for barns rettigheter, og barnekonvensjonen i sin helhet.

UD: Barns menneskerettigheter

Infromasjon om barn og menneskerettigheter fra UD.

UD: Internasjonale menneskerettighetssystemer

Informasjon og oversikt om ulike internasjonale institusjoner som arbeider med menneskerettigheter.

Hvor hender det? Menneskerettighetene - også for næringslivet

Næringslivet sitt forhold til menneskerettigheter i Hvor hender det? 21. september 2009

Redd Barna: Handel med barn

Her finner du nyhetsartikler og informasjon om Redd Barna sitt arbeid mot handel med barn.

Amnesty: Dødsstraff

Her finner du fakta, oversikter, lenker og rapporter om dødsstraff.

norsk

Internasjonal Politikk: Folkeretten og militær intervensjon

Folkeretten er tema for Internasjonal Politikk nr. 1 2014. Blant annet artikler om Folkrettens regler om militær maktbruk og Responsibility to protect i teori og praksis.

Raftostiftelsen

Raftostoftelsen deler blant annet ut en årlig menneskerettighets pris.

Menneskerettigheter.no: Trafficking

Samleside med artikler om trafficking på den norske menneskerettighetsportalen.

ILO: Barnearbeid

Bakgrunnsinformasjon og artikler om barnearbeid på nettstedet fra FNs særorganisasjon for arbeidsliv(ILO).

ICORN

ICORN er et internasjonale nettverket av fribyer for forfulgte forfattere.

Interpol: Warcrimes

Temasider om krigsforbrytelser på nettstedet til Interpol.

Hvor hender det? Ansvar for å beskytte

Staters suverenitet og hensyn til individers sikkerhet og rettigheter. Hvor hender det? 6. november 2006.

MIRA-senteret

Mira-senteret arbeider for at det norske samfunnet skal bli oppmerksomme på kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn Nettstedet har informasjon om emner knyttet til likestilling av minoritetskvinner, som omkjæring, tvangsekteskap og arbeidsmarkedet, samt et faktaark om minoritetskvinner i Norge.

U.S. Dep of State: Human Rights Reports, Øst-Asia og Stillehavet

Rapporter om menneskerettigheter og relaterte emner, som det politiske system og rettsvesen, i ulike land fra Utenriksdepartementet i USA.

engelsk

ECPAT

ECPAT er et globalt nettverk, som arbeider mot barneprostitusjon, barnepornografi og handel med barn. ECPAT International ledes fra sekretariatet i Bangkok, Thailand.

Den Norske Helsingforskomité

Nettstedet til Den Norske Helsingforskomité med informasjon om land hvor komiteen er særlig involvert og emner de arbeider med.

Human Rights Watch: Honduras

På nettstedet til Human Rights Watch finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Honduras.

FN: Høykommissær for menneskerettigheter

Nettstedet har informasjon om menneskerettighetskonvensjonen, resolusjoner og andre dokumenter.

FN: Trafficking in Human Beings

Fokus på trafficking og menneskehandel på nettsidene til UN Office on Drugs and Crime.

BBC: Modern slavery

Temaside om slaveri fra BBC. Her finner du fakta, bakgrunnsinformasjon og artikler.

Wikipedia: Trafficking in Human Beings

Wikipedia er et gratis internettleksikon. Her finner du bakgrunnsinformasjon og lenker.

U.S Dep. of State: Trafficking in Person Report 2008

Rapport fra USA's utenriksdepartement om menneskehandel. Her finner du blant annet landinformasjon.

The Story of Africa

På dette nettstedet lar BBC Afrika sine fremste historikere presentere verdensdelen sin historie. Her finner du egne innganger for slaveri og religion.

Reporters without borders

Nettstedet til en internasjonal journalist organisasjon som har fokus på ytrings- og pressefrihet.

Norsk PEN

Her finner dere Norsk PEN som er den norske avdelingen av internasjonale PEN, verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon.

Human Rights Watch: Nicaragua

På nettstedet til Human Rights Watch finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Nicaragua.

Comittee to Protect Journalists

CPJ er en uavhengig organisasjon som arbeider med pressefrihet. På nettsidene finner du nyheter om pressefrihet fra hele verden.

Amnesty International: By Country (T-Z)

På Amnesty International sitt nettsted finner du nyheter, rapporter og dokumenter sortert under de ulike landene.


Amnesty International: By Country (P-S)

På Amnesty International sitt nettsted finner du nyheter, rapporter og dokumenter sortert under de ulike landene.   

Amnesty International: By country (L-O)

På Amnesty International sitt nettsted finner du nyheter, rapporter og dokumenter sortert under de ulike landene.  


Amnesty International: By country (H-K)

På Amnesty International sitt nettsted finner du nyheter, rapporter og dokumenter sortert under de ulike landene.

 

African Timeline: Afrikas historie

En gjennomgang av afrikas historie med lenker til mer informasjon på andre nettsteder.

UNESCO : Communication and Information

På Unesco sine nettsider for kommunikasjon og informasjon i kunnskapssamfunnet finner du bl.a temasider om media, pressefrihet og IKT.

Coalition for The International Criminal Court

Koalisjonen for ICC består av 2500 NGOer som arbeider for å støtte og styrke internasjonalt samarbeid med ICC.


Social Watch

En internasjonal koalisjon som arbeider for bekjempelse av fattigdom. Nettstedet inneholder statistikk og rapporter om land og spesifikke emner.

MISA

På nettsidene til Media Institute of Southern Africa finner du nyheter som angår ytringsfriheten fra 11 land i det sørlige Afrika. MISA fokuserer primært på behovet for en fri, uavhengig og mangfoldig presse.

International Programme on the Elimination of Child Labour

IPEC er en del av ILO. Organisasjonens mål er å arbeide for eliminering av barnearbeid. På nettstedet finner en dokumenter og internasjonale lover.

IFEX

International freedom of Expression har et nettsted med aktuelle nyheter og informasjon om ytringsfrihet fra hele verden.

Human Rights Watch: Øst-Timor

Rapport fra Human Rights Watch om menneskerettigheter på Øst-Timor, og lenke til en samling med flere dokumenter om landet.

Human Rights Watch: Yemen

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Yemen på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Vietnam

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Vietnam på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Venezuela

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Venezuela på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: USA

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i USA på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Tunisia

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Tunisia på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Sør-Afrika

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Sør-Afrika på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Syria

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Syria på nettstedet til Human Rights Watch.

Human rights Watch: Sudan

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Sudan på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights watch: Sri Lanka

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Sir Lanka på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Sierra Leone

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Sierra Leone på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Saudi Arabia

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Saudi Arabia på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Rwanda

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Rwanda på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Peru

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Peru på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Pakistan

Temaside med artikler og rapporter fra Human Rights Watch om menneskerettigheter i Pakistan.

Human Rights Watch: Nigeria

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Nigeria på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Mexico

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Mexico på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Marokko

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Marokko på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Malaysia

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Malaysia på nettstedet til Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Liberia

Artikler og rapporter om menneskerettigheter i Liberia fra Human Rights Watch.

Human Rights Watch: Kenya

Her finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Brasil på nettstedet til Human Rights Watch.

The International Criminal Court

ICC er opprettet for å dømme i alvorlig kriminalitet som angår det internasjonale samfunnet. På nettsidene finner du informasjon om domstolen, saker og situasjonen i relevante områder.

Hvor hender det? Hvem styrer verden

Hvor mange kvinner sitter i parlamentene og regjeringene rundt om i verden? Her kan du laste ned Hvor hender det? nr. 23, 3. mai, 2006.

Hvor hender det? Folkerett før og under krig.

Hva sier folkeretten om militær maktbruk? Her kan du laste ned Hvor hender det? nr. 17, 20. februar 2005

Freedomhouse: China

Temaside om menneskerettigheter i Kina med nyheter, rapporter og en frihetsvurdering av Freedomhouse

Amnesty international: Bahrain

Dokumenter og artikler om Bahrain på Amnesty international sitt nettsted.


Amnesty International: Filippinene

Dokumenter, artikler og rapporter om Fillipinene på Amnesty International sitt nettsted.

Amnesty International: Algerie

Årsrapport og annen informasjon om menneskerettigheter i Algerie på Amnesty international sitt nettsted.

Amnesty International: Nepal

Årsrapport og annen informasjon om menneskerettigheter i Nepal på Amnesty international sitt nettsted.

Amnesty International: Armenia

Årsrapport om menneskerettigheter i Armenia på Amnesty international sitt nettsted. Klikk på navnet på landet for å finne nyheter og flere rapporter om landet.

engelsk

Amnesty International: Afghanistan

Årsrapport og annen informasjon om menneskerettigheter i Afghanistan på Amnesty international sitt nettsted. Klikk på navnet på landet for å finne nyheter og flere rapporter om landet.

engelsk